Nedlægges de ydre grænser, opstår der indre grænser

Af Kasper Støvring 229

 

 

Statsministerens nytårstale handlede om grænser. Lars Løkke annoncerede et opgør med parallelsamfund. Det er næsten en ordret gengivelse af hans åbningstale i 2010. Også dengang, og endnu tidligere, faktisk i rigtig mange år, har man udtrykt bekymring over områder, hvor f.eks. nødhjælpen overfaldes. Det kan være for at slukke ildebrande. Igen i år blev brandfolk adskillige steder i landet bombarderet med nytårskrudt. Når det sker i hverdagene får den slags ofte kun en notits i lokalaviserne. Så almindelige er de blevet.

 

En ”løsning”, der varsles af Lars Løkke, er at rive betonen ned, fjerne ghettoerne og genbosætte indvandrerne og deres efterkommere andre steder. Men imens man kan tage de uintegrerede indvandrere ud af betonen, kan man ikke tage betonen ud af indvandrerne, som sarkastiske hoveder har skrevet. Eller sagt anderledes: Parallelsamfund er ikke et spørgsmål om beton, men om kultur, i visse tilfælde også om religion, dvs. islam – altså om alt det, statsministeren ikke ville tale om. Derfor løser man ingen problemer ved at flytte uintegrerede udlændinge til andre områder. Tværtimod skaber man bare nye problemer på steder, der hidtil har været forskånet for dem. Nissen, grænserne, flytter med.

 

Nu glæder man sig over, at der ikke igen i år var massive overgreb på kvinder nytårsaften rundt om i Europa, bl.a. takket være tusindvis af udkommanderede politibetjente. Men ser man på billeder af nytårsfejringen i fx Frankfurt, ses der næsten kun mænd, hovedsageligt unge, arabiske og afrikanske mænd på gaden. Man tager sine forholdsregler. Kulturabet er en realitet. Eller tag Berlin, hvor der var særlige ”sikkerhedszoner” for kvinder på de åbne pladser. Som en myndighedsperson udtalte: Det er forfærdeligt, for det signalerer enden på vestlige værdier som frihed, autonomi og ligestilling.

 

Det er udtryk for Merkelregimets logik: Nedlægges de ydre grænser, etableres der indre grænser i stedet. Det gælder både sikkerhedszoner for kvinder, og det gælder parallelsamfund. Det hele handler selvfølgelig om kultur og identitet, om grænsen, nemlig mellem dem og os.

 

I stedet for nyttesløse og milliarddyre tiltag som dem, statsministeren nævner, burde man sætte ind lige netop dér, hvor hunden ligger begravet. Man bør bryde med de internationale konventioner, der i flere tilfælde forhindrer nationalstaten og politikerne i at føre en politik i overensstemmelse med befolkningsflertallet: Effektiv grænsekontrol, udvisning af kriminelle udlændinge, asylstop, frivillig hjemrejse efter modtagelse af et større beløb og krav om selvforsørgelse. Der er, med familiesammenføringer, kommet mindst 40.000 personer fra Afrika og Mellemøsten til Danmark siden 2015. Det er rigtig mange nye ghettoer og parallelsamfund. Nye Borgerliges Peter Seier Christensen skrev om den tilstrømning af ikke-vestlige indvandrere siden 1983 med baggrund i disse tal fra Danmarks Statistik:

 

 

Befolkningsflertallet er tilhængere af konventionsbrud eller af tiltag, der forudsætter et sådant brud eller omskrivning, skrev jeg. Men kan jeg være sikker på det? Politikerne ønsker et opgør med parallelsamfund, med segregeringen, men lukker tusindvis af mennesker ind, der vil forværre problemerne. Men hvad med vælgerne? I Hovedstaden stemte vælgerne ved kommunalvalget i overvældende grad venstrefløjen, herunder Enhedslisten og Alternativet, til magten. Det gjorde de i en tid, hvor bandekrigen var på sit højeste.

 

Det er i sådanne tilfælde, man tænker, at ødelæggelsen af vores civilisation nærmest er skæbnebestemt eller styret af højere kræfter. Vi mærker i os marionetspillets tråde, der forbinder os med en ond dukkefører. Der er tegn i sol, måne og stjerner på, at indvandringen medfører enorme, irreversible ændringer, men alligevel fortsætter vælgerne med at stemme på de partier, der ikke blot har åbnet op for den store Babylon, men tillader, og arbejder for, at det hele fortsætter. Den onde dukkefører styrer os igennem skuespillets forskellige akter. Og vi befinder os endnu kun i spillets indledende fase. Det bliver let værre endnu.

 

Den amerikanske politolog Albert Hirschman lancerede engang tre teser om den konservative kritik af den progressive reformtankes negative konsekvenser, der kan være nyttige at gense i dagens debat om, hvordan man vil ”løse” parallelsamfundene, herunder den grove kriminalitet i vores byer.

 

“The Futility Thesis” siger, at progressive reformer ikke hjælper. I Danmark har vi siden slutningen af 90’erne haft 21 nationale integrationsprojekter. Lige lidt har det hjulpet. Parallelsamfundene er blevet flere og større. “The Perversity Thesis” siger, at progressive reformer ligefrem forværrer problemerne. Det sker, når man støtter multikulturelle tiltag og bifalder sammenblandingen af bander, moskeer, imamer og civile aktører uden for retsstatens jurisdiktion. “The Jeopardy Thesis” siger, at progressive reformer ødelægger det, der i forvejen virker. Det sker f.eks., når man spreder uintegrerede indvandrere til andre områder, så ellers velfungerende lokalsamfund rammes af kriminalitet.

 

Hirschman var ikke selv erklæret konservativ; men en anden tænker, Edward Banfield, var tæt på en konservativ position, da han i 70’erne skrev to bøger om The Unheavenly City i USA. Storbyerne var, også dengang, ramt af hård kriminalitet, som myndighederne ikke formåede at løse. For som Banfield skrev:

 

Det, der lader sig gennemføre, er som regel ikke acceptabelt, og det, der er acceptabelt, lader sig som regel ikke gennemføre.

 

Jeg har skrevet om alt dette i denne artikel tilbage i midten af nullerne og vil her afslutte med et citat af Banfield. Banfield skrev, at hans forskning for det første søger at vise, ”that the range of feasible measures for dealing with the serious problems of the cities is much narrower than one might think, and, second, that within this range hardly any of the feasible measures are acceptable. If what is feasible is not, in general, acceptable, the reverse is also true: what is acceptable is not, in general, feasible. Moreover, government seems to have a perverse tendency to adopt measures which […] are the very opposite of those that one would recommend. The reasons for this perversity are to be found in the nature of American political institutions and, especially, in the influence on public opinion of the upper-class cultural ideal of ‘service’ and ‘responsibility to the community’.”

 

 

 

229 kommentarer RSS

 1. Af jeNs hanSen

  -

  Undertegnede går ikke ind for monarkiet.
  Men hæftede sig ved, at dronningen i modsætning til statsministeren formåede at holde en rimelig fornuftig, omend ret indholdsløs tale.
  Uden at hun på noget tidspunkt forfaldt til populisme eller til at være hadprædikant.
  Statsministerens tale var vel skrevet af Søren Espersen.

 2. Af jEns haNsen

  -

  En ”løsning”, der varsles af Lars Løkke, er at rive betonen ned, fjerne ghettoerne og genbosætte indvandrerne og deres efterkommere andre steder.
  Skriver Kasper Støvring.

  Må man lige stille et naivt spørgsmål
  Hvad skal der ske med de danske narkomaner, alkoholikere, kontanthjælpsmodtagere og bistandsklienter som ofte bor i de samme områder.
  F.eks. i Byparken i Svendborg.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Ellers andre end “lirekasse Hansen” 🙁 I øvrigt godt nytår til Kasper Støvring og tak for endnu et OK faktuelt blogindlæg 🙂

 4. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Indvandringen og flygtningetilstrømningen til vesten vil fortsætte, så længe…

  Ja, så længe USA og vesten, herunder Danmark, bliver ved med den grænseløse tolerance over for Israels overgreb mod palæstinenserne, støtten til en lang række fuldstændig illegitime diktatorer i Mellemøsten, som har skabt politiske uhyrer som al-Qaeda, IS osv, de vestlige bombardementer af de muslimske lande, vil fortsat som konsekvens og negativt resultat øge invandringen og flygtningetilstrømningen til vesten. 2 plus 2 er 4 og vesten vil derfor blive ved med at høste som den sår, ikke sandt?

  I dag støtter vesten folk som terror staten Israels statsminister zionisten Netanyahu og Muhammed Dahlan, Ægyptens kup diktator Al-Sisi, Syriens blodige diktator Assad, Saudi-Arabiens korrupte kronprins Mohammed bin Salman, De Arabiske Emiraters (UAE) sindssyge kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan, selv om de måske for fjerde gang er ved at ændre forfatningen, så de kan blive siddende ved magten i en ny uendelighed. Og det protesterer vi (vesten) ikke imod, tværtimod støtter vi (vesten) fuldstændig uberettigede regimer, vi (vesten) optræder komplet ubalanceret i den israelsk-palæstinensiske konflikt, og vi (vesten) bliver ved med at bombe muslimske lande. Så længe vi (vesten) bliver ved med at hælde benzin på bålet, vil modvolden blive ved.

  Den eneste måde at forhindre at nye terrornetværk og flygtningetilstrømninger opstår, er at angribe årsagerne til, at de eksisterer. Derfor kommer vesten ikke uden om at omlægge hele sin politik over for Mellemøsten.

  Så, vesten er selv skyld i flygtninge tilstrømningerne og optøjerne i verden. Det er den pure sandhed.

  Verden har brug for en ny vej, tid, strategi, ledelse, ideologi, balance, stabilitet, sameksistens, harmoni, fred, retfærdighed, gensidig respekt, kærlighed, nåde og samvittighed. Det kan simpelthen ikke ske med vor tids syge vesten. Det er ganske enkelt udelukket.

  Den negative udvikling med parallelsamfundene ophører, hvis…

  Ja, hvis man som stat og samfund accepterer og respekterer udlændinge som de er og giver dem de samme muligheder, som man giver til de etniske danske borgere ift. job, uddannelse, bolig, sprog, netværk, lån osv.

  Parallesamfundene uddør den dag, udlændinge i Danmark føler og fornemmer dem selv som en del af det her land og samfund.
  I håb om at standse parallelsamfundets negative udvikling, kunne regeringen begynde med et attraktivt boligkøb, der gør boliglånet billigere for de svage udlændinge i Danmark.
  Undskyld jeg nævner det, men regeringens (strategiske) udspil overfor parallelsamfundets negative udvikling er ikke andet end lappe løsninger. Det er igen en typisk dansk diskurs, hvor integration nævnes under dække af assimilation. Udlændinge er ikke dumme nok til at ignorere og overse denne detalje, desværre hr. og fru Danmark. Denne gang kunne I heller ikke narre udlændingene.

 5. Af Frank Wulff

  -

  Citat: “Man bør bryde med de internationale konventioner, der i flere tilfælde forhindrer nationalstaten og politikerne i at føre en politik i overensstemmelse med befolkningsflertallet: Effektiv grænsekontrol, udvisning af kriminelle udlændinge, asylstop, frivillig hjemrejse efter modtagelse af et større beløb og krav om selvforsørgelse. ”

  Kære KS.

  Vil du være så venlig, med udgangspunkt i de 5 punkter i ovennævnte citat, at komme med nogle konkrete forslag til hvilke konventioner du ønsker brudt?
  Gerne, hvis det er muligt, ned på paragrafniveau.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra alt det Sami ævl, så er endnu en islamisk stat – Iran – ved at gå op i limningen. Gu’ ved hvorfor . . . griner højt 🙂

 7. Af Svend Jensen

  -

  Statsministerens nytårstale udtrykker klart hans politiske strategi i 4 trin for januar 2018.

  Trin 1) Nytårstalens formål er at flytte stemmer fra DF til Venstre, ved at Løkke tilsyneladende overtager DF’s politiske agenda – med håb om at høste sympati og stemmer fra DF segmentet.
  Trin 2) Når udlændingeaftalen skal indgås i januar 2018, vil statsministeren sørge for at aftalen ikke kan afsluttes; han hverken vil eller kan gennemføre DF’s ønskede stramninger.
  Trin 3) Ved forhandlingernes forventede sammenbrud, vil statsministeren sørge for, at DF står som den onde og modvillige part, med efterfølgende tab af sympati og stemmer til DF.
  Trin 4) Venstre og statsministeren er nu bedst muligt klædt på til at tage det folketingsvalg, som statsministeren allerede planlægger.

 8. Af jeNs haNsen

  -

  “AF JAN PETERS EN – 2. JANUAR 2018 19:27
  Ellers andre end “lirekasse H ansen” ? I øvrigt godt nytår til Kasper Støvring og tak for endnu et OK faktuelt blogindlæg ?”

  Har du selv noget på hjerte.
  Ud over at alle er idioter.
  Og September angrebet i New York var fake news.

 9. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et særdeles velment forslag kære Kasper – ryd kommentarsporet og start forfra – så deltager jeg (og andre) formentlig med lidt mere seriøse indlæg 🙂

 10. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JAN PETERSEN – 2. JANUAR 2018 19:45:

  Det er desværre sandhedens ævl hr. Petersen. Problemet her er, at I allesammen er inhabile og retarderede til at forstå og fatte det.

  Du har måske ikke hørt det endnu, og det vil du nok ikke komme i nærheden af med de medier vi har herhjemme i Danmark. Måske om 10 år vil du være vidne til sandheden. Men USA og Israel står bag folke protesterne i Iran.
  Ligesom de samme kræfter (USA og Israel) har forsøgt med det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet d. 15. juli 2016. Det er storpolitik. Og Rusland, Tyrkiet og Iran har besejret USA og Israel i Syrien, Irak, Qatar og senest ift. Jerusalem spørgsmålet.

  Iran er ikke en let bytte, og det bliver svært for USA og Israel at besejre Irans regime. Skal vi kalde det vestens sidste (håbløse) forsøg på at bevare super- og stormagtspositionen.

  USA og Israel har aldrig været så alene og ensomme i verden før. Det så vi i FN’s generalforsamlingen sidst, da 129 lande stemte imod USA’s anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad. Og ved du, hvilket land og leder, der stod bag initiativet til resolutionen i FN’s generalforsamling. Godt gættet, Tyrkiet og Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan! Erdogan har ydmyget både USA og Israel med 129 landes modstemninger i FN’s generalforsamling. Så, Erdogan er en sympatisk, stærk og karismatisk verdensleder, bare ikke i Danmark.

 11. Af Hanne Clausen

  -

  Nej Mehmet.
  Erdogan er en diktator, som sætter dommere, journalister, skolelærere og politifolk i fængsel.

 12. Af Jan Petersen

  -

  ” Men USA og Israel står bag folke protesterne i Iran.” Ja ja , som pendant til en indre folkelig opstand mod islamisk undertrykkelse og korruption – må man selvsagt skabe et par ydre fjendebilleder. Desværre intet nyt under solen 🙁

 13. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der bør ikke være grænser mellem europæere. Europa kan kun overleve, hvis alle nuværende indre grænseværn rives ned og genopstilles forstærket ved Europas ydre grænser. Så enkel er løsningen på vore vanskeligheder. Det er også den eneste løsning.

  Et forenet Europa ville være uovervindeligt. Hverken den angloamerikanske militarisme, den islamiske fundamentalisme, den asiatiske økonomiske ekspansion eller den afrikanske migration ville have en chance for at gennemføre forsøget på at kolonisere os.

  Det primitive amerikanske århundredes ville blive afløst af et civiliseret kultiveret demokratisk århundrede med Europa som centrum. Kun Europa har det overskud og den humane kapacitet, der kan bringe verdens udvikling videre. Nedlægges de indre grænser, opstår der ydre grænser, hvis vi samarbejder.

  Sådan – og kun sådan overlever vi.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg helt enig i dette statement – “Der bør ikke være grænser mellem europæere”. MEN der bør selvsagt være en ydre stærk grænse til Europa 🙂

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF JØRGEN VILLY MADSEN – 2. JANUAR 2018 20:50:

  Forkert analyse

  Grænser er politisk og økonomisk selvmord. Et indelukket Europa har ikke noget at byde på.

  Europa er vor tids syge mand. Et aldrende Europa med stigende had for al anderledeshed og forskellighed. Og et Europa i en kulturel, ontologisk, sociologisk og økonomisk krise. Et splittet Europa i en stor identitetskrise.

  Hvilket Europa snakker du om? Du lever ikke i det 19. eller 20. århundredets Europa. Lige nu lever du/vi i det 21. århundredets Europa anno 2018.

  ‘Den nye silkevej’ er vor tids nye og idealistiske vej til en verden med mere velstand, velfærd, balance, stabilitet, sameksistens, harmoni, fred, frihed, retfærdighed, gensidig respekt, kærlighed, nåde og samvittighed. Den nye Østen vil forme den nye verden (verdensorden), hvor mennesket og dets spiritualitet vil være i centrum og fokus.
  En fortsættelse af Pax Ottomana…

 16. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Ja parallel samfund er en indre grænse dragning, og med en ny kultur og et æreskodeks der er totalt omvendt den vestlige verdens kodeks, er opskriften på ballade.

  Forleden var Informations kulturredaktør Rune Lykkeberg i deadline, for at advare mod de samfundsnedbrydende kræfter, som bruddet med den liberale universialisme i fremtiden, vil resultere i. Moralsk panik kaldte han hysteriet på de amerikanske universiteter, hvor minoriteter føler sig truet på sin race og kulturelle egenart hvis fx hvide klæder sig ud som afro konger og Prinsesser ved diverse maskebal. Det er så alvorligt at man kræver safehavens samt frihed fra at blive konfronteret med virkeligheden. Foredrags holdere som repræsentere den jødiske kristne kultur boycottes, da de pr definition har en imperialistisk indfaldsvinkel.

  Bogen “Indoktrinating our Youth” udgivet af “The Indoctrination for accuracy in the MiddleEast Reporting in Amerika” CAMERA, giver et glimrende indblik i det snæversyn som også rækker med i det alm skolesystem i USA. Det fænomen kommer vi også til at skulle forholde os til i Europa, ikke om de normale 10 år men ganske få år!

 17. Af Nada Hernandez

  -

  “Et forenet Europa ville være uovervindeligt. Hverken den angloamerikanske militarisme, den islamiske fundamentalisme, den asiatiske økonomiske ekspansion eller den afrikanske migration ville have en chance for at gennemføre forsøget på at kolonisere os.
  Det primitive amerikanske århundredes ville blive afløst af et civiliseret kultiveret demokratisk århundrede med Europa som centrum. Kun Europa har det overskud og den humane kapacitet, der kan bringe verdens udvikling videre”

  Sørgeligt hvorledes Danskerne ikke forstår dette. På den anden side ledes vi af plutokrater, de vil aldrig være imod færre indvandrere. Så kommer ikke til at fungere eller ske. Fakta er at vi må retur til de selvstændige stater, men med et fælles EU forsvar-grænseovervågning til alles beskyttelse. Men betyder at plutokraterne der leder Europa må have deres vinger stækket. Og ser ikke ud til at ske snarest. Så håbløst set som et forslaget. Ud af EU er eneste svar, og af de internationale konventioner.

 18. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF HANNE CLAUSEN – 2. JANUAR 2018 20:44:

  Nej, det er domstolene, der udfører disse opgaver. Og disse opgaver finder sted med et hav af pålidelige beviser.

  Tyrkiet er et ægte demokrati med stor respekt for menneskerettigheder.
  I Tyrkiet beslaglægger man ikke folks smykker, bare fordi de har et andet tilhørsforhold. I Danmark bryder man internationale konventioner i menneskerettighedserklæringen ved at beslaglægge syriske flygtninges smykker og andre værdifulde genstande.

 19. Af Jan Petersen

  -

  “Grænser er politisk og økonomisk selvmord. Et indelukket Europa har ikke noget at byde på.”

  I øvrigt kostede Danmarks åbne grænse til ikke-vestlig indvandring i 2014 – bevisligt – brutto 78 mia kr pr år. Baseret på Kasper Støvrings viste graf – og lidt forholdsregning – så er beløbet nu . . . . minimum ca 93 mia kr pr år brutto for ubrugelig ikke-vestlig indvandring.

  Så, tal lige om økonomisk selvmord 🙁

 20. Af Hanne Clausen

  -

  Mehmet
  Løgn og propaganda fra din side endnu en gang. Der er ikke beslaglagt smykker.
  Flere tusinde dommere, politifolk, skolelærer og journalister blev intereret i lænet af kort tid på ordre fra diktatoren. Et hav af pålidelige beviser…
  Det er muligt, at den tyrkiske diaspora i Danmark tror på dine løgne dikteret fra Ankara, men vi andre ved heldigvis bedre. Du er en Tyrkisk statsblogger.

 21. Af Nada Hernandez

  -

  “I øvrigt kostede Danmarks åbne grænse til ikke-vestlig indvandring i 2014 – bevisligt – brutto 78 mia kr pr år. Baseret på Kasper Støvrings viste graf – og lidt forholdsregning – så er beløbet nu . . . . minimum ca 93 mia kr pr år brutto for ubrugelig ikke-vestlig indvandring.
  Så, tal lige om økonomisk selvmord ?”

  Ævl naturligvis. Indvandrer gavnet den borgerlige elite med mindst 150 milliarder kroner i billig arbejdskraft. Og de ved det, derfor statsministerens pro tale om indvandring. At den kostet Danskere 200 milliarder plus er utvivlsomt når alt regnes. Men hvem medregner Danskere nogensinde her?

 22. Af Svend Jensen

  -

  “Det er i sådanne tilfælde, man tænker, at ødelæggelsen af vores civilisation nærmest er skæbnebestemt eller styret af højere kræfter. Vi mærker i os marionetspillets tråde, der forbinder os med en ond dukkefører. ”

  Den tyske filosof Hegel mente, at ved bestemte trin i samfundsudviklingen fører rent kvantitative ændringer til et kvalitativt spring: F.eks. i fysikken gælder, at hvis man opvarmer eller nedkøler vand, så er kogepunktet eller frysepunktet de punkter, hvor der under normale omstændigheder sker et spring til en anden tilstand af væsken, hvor kvantiteten (temperaturen) forårsager et skift af kvalitet (fase).
  Denne idé tog marxismen til sig for at begrunde udbrud af sociale oprør. Eksempelvis fattigdom kan vokse så meget i kvantitet, at sociale revolutioner bryder ud og ændrer samfundets kvalitet. Det er vi netop vidner til i Iran i disse dage.
  Selvsagt vil en uafbrudt voksende tilførsel af muslimske elementer kunne forventes at slå over i et pludseligt skift til en anden samfundsform, når de bliver mange nok.
  Hegel lærer os, at kun ved ubetinget og omgående afbrydelse af tilførslen, kan den nuværende samfundsorden bevares – altså er det ikke skæbnebestemt eller højere kræfter – men menneskelig fornuft der bør råde.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i de par kommentarer nævnt efter mit seneste indlæg – 2. januar 2018 22:13, MEN hvorfor alle de fake navne? Hvorfor ikke bare melde ud hvem man er? Gør det hele langt enklere 🙂

 24. Af Flemming Lau

  -

  Prædikatet Tyrkisk statsblogger, er det eneste Gur kan sole sig i. Dansk statsborger bliver han aldrig. Og hvis det skulle lykkedes ham at få tiltusket sig et, så vil det blive ham frataget, når de rette kommer til magten. Sådanne typer befinder sig bedst i anti semittiske diktatur stater!

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  “Venstre og statsministeren er nu bedst muligt klædt på til at tage det folketingsvalg, som statsministeren allerede planlægger.”

  Her er vi for en sjælden gange enige.

  Løkke ved, at integration står allerøverst på danskernes liste over de vigtigste emner i Danmark. EU og klima spiller ikke den store rolle. Derfor var det fra hans og Venstres side en klog tale. Det store flertal af danskere deler hans holdning med en ‘fast’ og ‘fair’ integrationspolitik – ikke DF’s våde drømme om isolerede flygtningelejre med forbud mod (dansk)undervisning og arbejde.

  Det er ude i kommunerne, man skal arbejde med integration, og DF fik et elendigt kommunevalg.

 26. Af Henning Svendsen

  -

  Gethoen er en rationel løsning på mange problemer og det ligger i vores natur at vi søger sammen med ligesindede,ad den grund opstår National stat og Ghetto som jo er en og samme ting og de vil dukke. op som en prop i vandet igen og igen
  Og denne trang til at søge sammen i fællesskab ligger i vores Gener udviklet gennem millionvis af år
  Vi har så EU der fortsætter hvor Sovjet og Nazismen og Mao måtte give op-men Universets love vil nok stå ved magt adskillige år endnu

 27. Af Flemming Lau

  -

  Lars Løkke er en “walking dead” statsminister. Mon ikke han allerede har afsøgt div internationale jobs, via den etablerede elite. Efter den Nytårs tale får vi valg inden sommer!

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Nu glæder man sig over, at der ikke igen i år var massive overgreb på kvinder nytårsaften rundt om i Europa”.

  Ja en glædelig nyhed. Forhåbentlig vil det give øgede ressourcer til at kontrollere musikfestivaller, hvor man har set en stigning i krænkelser og voldtægteer.

  “Det er udtryk for Merkelregimets logik: Nedlægges de ydre grænser, etableres der indre grænser i stedet”.

  Jeg ved ikke hvilke medier du benytter dig af. Personligt læser jeg jeg både centrumvenstre og borgerlige aviser – i Danmark og udlandet (“Merkel understreger samtidig, at et vigtigt tema på EU-topmødet er at styrke EU’s ydre grænser, sikre en mere rimelig fordeling af flygtninge …”).

  “Befolkningsflertallet er tilhængere af konventionsbrud eller af tiltag, der forudsætter et sådant brud eller omskrivning, skrev jeg. Men kan jeg være sikker på det?”.

  Nej, det kan du ikke være sikker på. Jeg tvivler på, at det store flertal herhjemme ønsker, at Danmark udtræder af det internationale samarbejde, som vi har kæmpet for i mange år, eksempelvis FN. Dette forpligtende samarbejde er jo ikke, som mange tror, et ‘tagselvbord ‘ med frit valg på alle hylder.

  Du minder på mange måder om de omvandrende ’sandwichmen’, der som dommedagsprofeter fortæller Gud og hvermand at enden er nær. Det er min opfattelse, at det store flertal af danskere ikke har det samme forhold til (især muslimske) udlændinge, som du har.

  Det vil være at stikke hovedet i sandet at påstå, at der ikke er store problemer med integrationen, og skiftende regeringer har desværre satset på symbolpolitik fremfor realistiske løsningsmodeller.

  Skal integrationen lykkes, så kræver det et langt sejt træk – ikke snuptagsløsninger, der forsøger at give indtryk af handlekraft inden næste valg. Og det skal heller ikke spoleres af især nationalistiske grøftegravere, der kun er ude på at lægge gift for integrationen. Venstrefløjen har allerede tydeligt gjort opmærksom på, at religiøse fanatikere kan rejse ad helvede til.

  Efter min mening uanset hvilken religion, det drejer sig om.

 29. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN – 2. JANUAR 2018 23:41
  “Skal integrationen lykkes, s… – ikke snuptagsløsninger, der…. Og det skal heller ikke spoleres af især nationalistiske grøftegravere, der kun er ude på at lægge gift for integrationen. Venstrefløjen har allerede tydeligt gjort opmærksom på, at religiøse fanatikere kan rejse ad helvede til.”

  Integrationen kan aldrig lykkes, idét islam kun tillader Islamisk Overmagt. Det ved de fleste muslimer i Vesten alt om. Muslimerne rummer de allerværste religiøse kalifat-nationalistiske grøftegravere, der kun er ude på at erstatte integrationen med Sharia og Koranens samfundsnedbrydende love.
  Venstrefløjen har aldrig lagt sig i vejen for muslimers religiøse excesser, da venstrefløjen deler den muslimske krænkelseskultur. At SF’s tidligere formand siger, at Hitz-b-Tahrir kan rejse ad helvede til er kun mundsvejr, eftersom SF aldrig har fulgt op på sin bandbulle med handling. Venstrefløjen er islams nyttige idioter pga. samme fløjs uforklarlige skadelige naivitet.
  Globalisering = proletarisering. Multikulti = snigende islamisering = dansk socialisme.

 30. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  At føle sig dansk og ville blive en del af Danmark, er helt indvandrerens eget valg. Viljen til at ville tilegne sig landet og blive en del af noget, med det man kan byde ind med er helt ens eget ansvar. Et eksempel på en, som ser mulighederne er den unge fodboldspiller og medicinstuderende Nadia Nadim. Det modsatte eksempel er f.eks. G ü r.

  Jeg har en god veninde fra Afrika, som fortæller om afrikanernes urealistiske forestilling om Vestens milk and honey tilstande. Afrikanere kommer til Europa for at søge nye muligheder, eller lade sig forsørge. Hvis ikke befolkningstilvæksten i Afrika begrænses, så kan det nok være ligemeget, hvilken religiøs overbevisning vi har.

  Vi ser G ü r på en slap line igen og igen. Her ser vi og fornemmer et menneske fuldt af had mod Danmark og Vesten. Vi ser den uforsonelige muslim, som altid leder efter SKYLD hos de andre. Aldrig bærer han og hans ligesindede selv på nogen skyld. De har derved ikke noget ansvar mener de. Så længe hans og hans ligesindede skyder alle deres problemer over på andre, så er de selv rene, ikke G ü r. Selvom G ü r mestrer dansk, er det ikke nogen sikkerhed for, at han er integreret. G ü r modarbejdet det samfund han lever i. G ü r elsker at nedgøre det land han bor i. Jeg har tidligere anbefalet G ü r at droppe hadet. Han er som L i s b e t h og J. H a n s e n. De kalder sig socialister. Det er de ikke, de er antidemokrater på det aller yderste højre. De har bevæget sig helt til et yderste højre. Det yderste højre og det yderste venstre er nøjagtig det samme. De hader jøder, de hader alt, som er anderledes end dem selv. Det ser vi også hos DF, Nye Borgerlige mm. de ser alt i sort og hvidt. Her et der ingen nuancer, ingen gråskala, ingen farver. Kun had til anderledes tænkende. Peter Seier Christensen er ikke værd at nævne, så som hans bror, der flygter fra Danmark til et skattelyland. Nu er Pernlle Vermund også flyttet til Schweiz, efter sigende, til sin rige kæreste. Skal Danmark fjernstyres af skatteflygtninge fra Schweiz?
  Al Nye Borgerliges politik er bygget på indvandrerangst. Det er lokkemidlet. Indvandrerdebatten er kun en metode til at komme ind i Folketinget på. Formålet med partiet er at tale de superriges sag. Indvanderdelen er bare metoden hvormed de kommer i Folketinget. Jeg er lidt skuffe over hvordan blogforfatteren har ladet sig forblænde af Peter Seier Christensen. PSC er med for pengenes skyld.

 31. Af Arvid Holm

  -

  Ingen af de mere end 20 islamiske trosretninger i Danmark forkynder, at menneskers love bør tælle mere end Guds love.
  For samtlige disse trosretninger er jo underafdelinger af trosretninger fra indvandrernes ikke-demokratiske oprindelseslande.
  Forkyndelsen sigter på troens og de troendes integration i hjemlandets samfund.
  Så det udgør en fare for trosretningerne, at nogle troende lokkes til vestlige lande af udsigten til højere levestandard, fordi de her udsættes for påvirkninger, der skal integrere dem i en anden kultur.
  Kommunikation mellen udvandrerne og hjemlandet ville derefter være en trussel mod trossamfundene, da familie og venner i det gamle land kan føle sig fristet af udvandrernes levestandard til gøre som de.
  Trossamfundene sender derfor imamer efter udvandrerne for at hindre integration i det nye land og fastholde dem i hjemlandenes tro.
  For de Islamiske trossamfund er ikke så rummelige/slatne, at man kan være muslim, hvis man samtidigt er integreret i f.eks Danmark.
  Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at Danmarks integrationsbestræbelser modarbejdes systematisk af islamiske organisationer, der organiserer gruppepres mellem muslimerne indbyrdes.
  Danmark kan ikke præstere et tilsvarende gruppepres, da muslimerne ikke er medlemmer af danskernes gruppe.
  For dem er det naturligvis vigtigere at blive accepteret blandt deres egne.

 32. Af Jesper Lund

  -

  Niels Juul Hansen
  Kasper Støvring bor i Sorø, hvor der ikke bor mange indvandrere. Det passer med at graden af frygten for indvandringen er omvendt proportionalt med hyppigheden af indvandrere i det område, man bor i.

 33. Af Erik Carlsen

  -

  Hej Kasper.
  Jeg er helt enig med dig i din analyse at situationen i DK og i EU. Spengler skriver i sin Aftenlandets Undergang, at nationerne er ligesom en biologisk organisme, der har sin fødsel, ungdom, alderdom, og død. Det vi oplever nu i EU, er ligesom det sammen som de oplevede i det Romerske Imperium, Undergangen. Der vil ikke blive taget væsentlige politiske beslutninger, der ville kunne ændre på denne historiske undergang af EU projektet. Forude venter opløsning og borgerkrige, og retsstatens opløsning. Indvandringen vil fortsætte som den plejer, og vil ændre EU og DK totalt. De unge mænd, emigranterne fra Afrika og Asien vil ændre Europa totalt, og ingen politiker vil seriøst gøre noget ved dette.

 34. Af niels peter lemche

  -

  NADA HERNANDEZ Hvad er så beløbet netto? Af de penge staten deler ud, vender vel straks de 25% tilbage i momsafgifter.

 35. Af M Jørgensen

  -

  Hvis man kan udflytte statslige arbejdspladser for at styrke sammenhængskraften af landet.
  Kan man vel også fordele integrations opgaverne udover landets 98 kommuner –
  Så det er da bare med at komme igang med opgaven.
  Eller er man bange for reaktionen fra de hovedsagligt borgerligt styrede velhaverkommuner ? Der sikkert vil slå korsets tegn for at holde det ” onde” væk fra lige netop deres kommune.

 36. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Velkvalificerede og dygtige mennesker er i gang med at løse flygtninge/indvandrer udfordringen. Opgaven er ved at være løst og under kontrol i modsætning til, hvad man skulle tro, når man hører had- og skrækprædikanterne fra den yderste nationalistiske højrefløj.

  Man kunne få den tanke, at når der alligevel konstant sættes fokus på den problematik, som f.eks. i statsministerens nytårstale – i modsætning til dronningens, så er det for at fjerne opmærksomheden fra andre områder og som skal afvikles uden vælgernes indblanding. Områder, der ikke er stemmer i, til nogen af partierne.

  Det kunne være deployeringen af 4000 danske soldater i Letland med en milliardomkostning, et rent spild af ressourcer i en meget lang årrække. De 4000 ville have gjort nytte i bandebekæmpelsen i Danmark, men den interesserer ikke Nato.

  Det samme gælder købet af F35 bombeflyene efter indtrængende amerikanske anmodninger. Et ufatteligt stort beløb vil blive brugt og spildt i mange år fremover med en maskine, der ubrugelig til andet bombninger. Det går Nato til gengæld ind for med begejstring. At kalde den kampfly kan kun være for at få en bedre pris. F35 er helt uegnet som kampfly.

  Dertil kommer at flåden ønsker ubåde og missildestroyere med missiler, og at hæren vil have kampvogne med tilbehør af en type, der har været forældet i årtier. Man ruster sig til en krig, der ligner alle de foregående. Er det, hvad vores opmærksomhed skal afledes fra med indvandrerhysteriet?

  Krig er alt for vigtig en ting at overlade til generaler og politikere, når man kender deres forudsætninger. Vælgerne skal spørges. Det er deres liv og velfærd, der er i spil.

 37. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Den græske tragediedigter Euripedes har skrevet en tragedie, der hedder Antigone.
  Tragedien handler om, hvordan Ødipuses datter Antigone trodser den nye konge i Theben, Kreon.
  Kreon forbyder ved lov, at Antigones bror, Polyneikes, har krav på en begravelse (en alvorlig sag den gang).
  Ja loven indebærer, at ingen landsforrædder har krav på en begravelse.
  Antigone påkalder de guddommelige love. Love der står over de menneskeskabte love.
  Evige love stadfæstet af guderne.
  Alle har ret til en værdig begravelse.

  Euripedes tragedie er vigtig.

  For ser vi på, hvordan Hitler i løbet af året 1933 indførte nazidiktaturet, ved hjælp af “officiel” lovgivning, så er der også her i europa en tradition for, at såkaldte “guddommelige” love står over officiel lovgivning.

  Selv Luther mente det samme.
  Trodser lovgivningen i et område det sande evangelium (Luthers evangelium), kan man påkalde sig en guddommelig lov, der har en højere værdi/gyldighed end de verdslige love.

  Det er en ældgammel europæisk kulturtradition.

 38. Af niels peter lemche

  -

  NADA HERNANDEZ, du har naturligvis ret i det, du skriver om Europa. Men du kan også se på det således, at Europa havde sin chance i det 19. århundrede, men forspildte den i de to store krige i det 20. årh. Der var altså tale om en moralsk (og kulturel og fysisk) deroute, som det er mere end vanskeligt at gøre noget ved, så meget mere på grund af de forfærdelige ideologier, der dukkede op i kølvandet på katastroferne.

  EU er det projekt, der muligvis kunne føre til en genoprettelse; men som det går lige nu, synes de disruptive kræfter at være nok så virksomme.

 39. Af Gert Hansen

  -

  Endnu et glimrende og sandt indlæg af Kasper Støvring.

  I øvrigt var statsministerens Nytårstale endnu en gang varm luft, der som sædvanlig intet fører med sig. Det er nemlig forbudt at ‘kalde en spade for en spade’ i dette stadig fremskridende George Orwell’ske samfund, så det gjorde Løkke Rasmussen selvfølgelig ikke.

 40. Af Gert Hansen

  -

  Niels Juul Hansen:

  ‘Skal integrationen lykkes, så kræver det et langt sejt træk –…’

  Det har man nu forsøgt sig med i over 30 år, uden den fjerneste virkning. (Hvilket ikke er underligt).

  Hvor langt mener du, at det ‘lange seje træk’ skal være?

 41. Af Gert Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen:

  ‘…..had- og skrækprædikanterne fra den yderste nationalistiske højrefløj.’

  Ork, det her er ingenting. Hvis du vil læse noget saftigt fra den kant, kan jeg anbefale den selverklærede islamist Syed Akbar Ali’s bog ‘Malaysia and the Club of Doom’ ‘The Collapse of the Islamic Countries’.

  Den er udgivet i Malaysia (hvor jeg købte den), og ville aldrig have en chance for udgivelse i Vesten. Forfatteren (som hvis han levede her skulle skifte identitet og have politibeskyttelse) ville af hele den yderste extreme venstrefløj, og indover midten, blive udskreget som ‘islamofob’ , men han mener selv at han er ‘fundamentalistisk muslim’.

  Det er helt rart af høre noget fra hestens mund (bogen), når man ellers udsættes for alt det ukvalificerede vrøvl man ser på disse blogs.

 42. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  ‘…..had- og skrækprædikanterne fra den yderste nationalistiske højrefløj.’

  Hadprædikanterne fra den yderste, islamistiske højrefløj ligger endog meget langt til højre, for langt de fleste, nationalt anlagte danskere – de højreradikale islasmister er både antidemokrater og antisemitter, ligesom nazisterne var – det er der meget få DF’ere, der er.

  Stauning var f.eks. nationalt anlagt – det var stort set alle danske socialdemokrater.

  Jens Otto Krag var en undtagelse fra denne regel om, at socialdemokrater fuldstændigt selvfølgeligt var nationalt anlagte.

  Krag var medlem af den nazi-venlige forening, Globus, der arbejdede for, at samordne Danmarks og Nazitysklands økonomi.

  Senere overtalte Krag de socialdemokratiske vælgere til, at stemme for medlemsskab af EF, ved at love dem, at EF aldrig ville udvikle sig til et overnationalt fællesskab, stærkt domineret af Tyskland – Merkels Neuropa…

 43. Af Allan Hansen

  -

  @ Gert Hansen med flere!
  Hvis vi skal forstå islam debatten – og det skal vi – så er der lige et par vigtigge
  bøger man bar læse!!!
  Global JIHAD – islams sjette søjle.
  Dansk ex muslim og forfatter Massoud Fouroozandeh 2012.

  Bogens analyse af, hvad der er på spil i såvel den religiøse som den politiske verden i disse år, er et must for enhver europæer – kristen som muslim – der vil kalde sig selv oplyst.

  Ud fra dokumentation fra forskellige verdensomspændende medier og nyheder viser forfatterne, at global jihad ikke kun handler om terrorisme, men især om et moderat muslimsk flertal, der forholder sig tavst.

  Global jihad viser sig også som kultur og værdikamp, hvor muslimske værdier og normer gradvist får mere og mere plads i et sekulært samfund.

  Bogen fastholder en forsonlig tone overfor de muslimer, der ikke bekender sig til den ekstremistiske radikale islamisme, og opfordrer til en intern muslimsk gen- eller omfortolkning af de muslimske hellige skrifter.

  Global Jihad er en bog, der åbner op for spørgsmålet om det globale islamiske verdensherredømme, som er et ofte fortiet eller fornægtet emne i debatten.

  “Derfor tror jeg, islam har svært ved at integreres i demokratiet. Islam og demokrati er som vand og olie,” siger Massoud Fouroozandeh…

  “Når du sammenligner Jesus og Muhammed, de to grundlæggere, er forskellen enorm. Muhammed slår andre ihjel for selv at overleve. Jesus giver sig selv, for at du kan overleve. Det er den afgørende forskel, der gør de to religioner så forskellige,” siger Massoud Fouroozandeh.”

  “når man ved, at der er over 140 vers, der
  handler om, at slå folk ihjel,,.

  “Vold ligger i islams DNA
  Men at fortryde det eller at forlade islam er desværre ofte umuligt og forbundet med voldelige og kontante reaktioner. Dette er altså ikke et nyt fænomen, men noget der ligger i islams DNA, da grundlæggeren selv og hans tilhængere brugte denne metode helt fra begyndelsen til at kunne fastholde disciplene i folden,,.
  Citat: Massoud Fouroozandeh.

  Forlag: Forlaget Effatha
  Udgave: 1
  Oplag: 1
  Oplagsdato: 28-04-2012
  Sprog: dansk
  EAN: 9788799495603
  Indbinding: Hæftet
  ISBN: 9788799495603
  Sidetal: 376
  Pris: 249,00 kr. + porto

  Kilde: Den korte avis.

  P. S Jeg har faktisk læst ” Global Jihad,, af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard 2012
  som afslutning på 25 års intens islam studier. ( man får kvalme).
  Her har vi noget så fantastisk , som en dansk Ayaan Hirsi Ali en dansk Sam Solomon
  en dansk Wafa Sultan eller Ibn Warraq.
  Den er skrevet på dansk af en mand, der taler dansk – det kan næsten ikke blive mere interessant.

  Den globale jihad:

  ” Med saglig, solid og præcis dokumentation belyser forfatterne den
  side af islam som ønsker sig vredensherredømmet. Et emne, som er fortiet og
  fornægtet i den europæiske kulturdebat. Netop derfor er denne bog et meget vigtig oplysningprojekts. Kritikken rettes ikke bare mod radikal
  islam, men også mod det moderate tavse muslimske flertal og den kristne
  europæiske kulturs svaghed og manglende forsvar for egne værdier.
  Bogens analyse af, hvad der er på spil i såvel den religiøse som den politiske
  verden i disse år, er et must for enhver europæer – kristen som muslim – der vil kalde sig selv oplyst.,,,

  Citat: Iben Thranholm, Cand.theol. og journalist.

  ” Totalitære regimer (islam, nazismen og kommunismen) har altid haft tendens til at mene, at målet helliger midlet!
  Totalitære stater har ingen plads til multikulturelle tanker.
  De har deres egen måde at løse de problemer på, som vokser frem af en
  flerkulturel befolkning. Det er et kendt fænomen, som afslører sig i Hitlers Tyskland, i Titos Jugoslavien, i Sovjetunionen, i Mao-Kina og i de fleste muslimske stater.
  I de fleste ikke-muslimske demokratiske lande kan flerkulturelle ideer og drømme derimod
  trives uanfægtet, hvor urealistiske de end er.,,

  Citat: Massoud Fouroozandeh. Global Jihad 2012.

  “Vold ligger i islams DNA.
  Når man ved, at der er over 140 vers i
  koranen, der handler om at slå nogen
  ihjel,,. Citat ex muslim Massoud Fouroozandeh.

  Et folk, som ikke er rede til at dræbe og til dø for at
  skabe et islamisk samfund, kan ikke forvente
  nogen støtte fra Allah.
  Den almægtige har lovet os, at den dag vil komme, når hele
  menneskeslægten vil blive under islams banner.

  Kilde: Global Jihad af Massoud Fouroozandeh & Marianne Søndergaard
  2012.

  http://www.massoud.dk

  Moskeernes mange ansigter!

  Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård
  2015.( se også Global jihad af samme).

  Fra oplysning til opløsning.
  Fra ned smeltning til slevudslettelse

  Den danske undervisningsminister vil have mere islamkritik i skolen.
  Det var sgu også på tide!
  Hvis vi ser på den danske islamforskning de sidste 15 år, så er der især
  fire bøger man bør studere nøje!

  1) I krigens hus

  2) Vejen til Damaskus .- Kim Møller

  og hvad jeg kalder Bind 1 & 2.
  hhv. Global Jihad ( islams sjette søjle ) og Moskeernes mange andsigter.
  Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård

  I denne bog kan du læse alt det du behøver at vide
  om den fascistiske døds kult islam, og hvorfor den
  må og skal afvisses og ud visses ikke alene fra Europa
  men hele den Vestlige verden – så må de tage deres Jihad
  med hjem til ørkenen, der hvor den kommer fra.

  Klar tale: Uvidenhed er ikke nogen undskyldning ( se under fladfisk)
  ikke engang en dårlig undskyldning.
  Uvidenhed og politisk “korrekthed,,
  burde være strafbart
  De nye konsensus i
  Europa hedder analfabetisme/ politisk korrekthed.
  for ” hvad vi ikke véd behøver vi
  ikke at bekymrer os om.
  Politikerne fylder os med løgne, lort og lagkage.
  Jeg vil tillade mig den uhørt frækhed, at kalde
  ALLE, der ikke har læst denne bog for
  åndelige analfabeter.
  Alene forord og indledning rummer en
  forbløffende bred kompleksitet.
  Også sproget og opbygningen lykkes temmelig
  godt for de to forfatter. Altså klar tale.
  Bogen stiller mange gode spørgsmål.
  Men magter også mange kvalificeret svar.

  Kampen står mellem Demokrati og sharialov!

  – Om dødens bog – Koranen.
  ( der findes over 140 vers, der handler
  om at slå folk ihjel).

  Der findes ikke ét eneste vers i Koranen, som påbyder
  forsoning eller, at elske nogen udenfor islams egne rækker, men
  der er næsten 500 vers, der taler om Allahs had mod de vantro og/eller
  opfordrer muslimer til vold imod alle vantro.

  – Om bødlernes bog – sharia Lov.
  ( en afhandling om grusom tortur
  og menneske mishandling).

  Et par korte uddrag fra bogen.

  Side 16. ,,, ” Der kan aldrig bliv tale om nogen
  fred eller sameksistens mellem islam og
  ikke-islamiske sociale og politiske institutioner.
  Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så
  snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk
  nok til det ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske
  magt, men også for at bygge en ny islamisk magt/stat
  i stedet,,,.
  – Citat: Alia Izetbegovic – bosnisk nazist og præsident.

  ” Hvis islam ikke er politisk, er den ingenting,,,.
  ( Ayatollah Khomeini).

  Side 19 ,,,, Udvandring hijar/jihad er kun lovlig
  hvis den styrker magt overtagelse – De “moderate,, muslimer
  støtter erobringer med lige så stor nidkærhed som de militante
  muslimer, fordi koranen beordrer dem til det,,,.
  ( se også: Sam Solomon ” Modern Day Trojan Horse, 2009).

  Side 22 ,,,, ” Etablering af moskeer er blevet symbol
  på islams fremmarch og erobring af nye territorier,,.
  (altså: magtovertagelse).

  Side 25,,,, ” vold begås i islams navn over hele verden
  det er ortodoks islam og dens Jihad doktrin, som er
  kilde til deres terrorhandlinger det kan der ikke
  eksistere nogen tvivl om,,,.

  Side 30,,, ” I Vesten tænker vi generelt logisk
  og bestræber os på at give rationelle begrundelser
  for, hvad vi gør og mener. Og vi tror, at det samme
  gør sig gældende for alle andre – og vi tager grundigt fejl!
  I islam er det ikke den rationelle fornuft, der hersker,,,.

  Side 34,,, ” Der er ikke et eneste vers i Koranen, der
  påbyder muslimerne at elske (endsige tolerer) nogen udenfor
  islam egne rækker, men der er næsten 500 vers, der taler
  om Allahs had mod alle de vantro og/eller opfordrer
  muslimerne til vold mod dem,,,.
  ( Se også ” A God who hates,, Wafa Sultan 2009.

  Side 37,,,, ” Hvis vi ser på den muslimske verden, kan
  vi tydeligt se, hvad islam vil gøre ved den Vestlige
  kultur, hvis den får magt, som den har agt:
  vold mod og undertykkelse af kvinder, overvågning af
  dissidenter, antisemitisme, homofobi, halshugninger, æres drab,
  børne ægteskaber, mord på vantro, etc,,,.

  Nu skal vi også have et par præster
  på bålet!

  side 217,,,,,,
  “Det er forstemmende, at så mange dansker
  er så uvidende om politisk islam.
  Politiker i både ind-og udland er alt for dårlig informeret

  side 263,,,,,
  “Tyskland har en særlig historie med islam, fordi
  det islamiske Centre i Munchenn er den radikale
  islamismes fødested i Vesten. Det var der, Det muslimske
  broderskab først etablerede sig i midt i 1950´erne og
  begyndte at sprede sig ud over Europa og senere til USA.
  Mange af Det Muslimske Broderskab medlemmer
  havde faktisk kæmpet for nazisternes SS i Bosnien på tysk side,,,

  side 105,,,,
  Sayyid Abul A´ala Maududi var heller ikke i
  tvivl om islams politiske formål ” Islam ønsker at øgelægge
  alle stater og regeringer over alt på jordens overflade, som
  er imod islams ideologi og program…. og etablere en
  stat på basis af islam (se p. 8-9 i ) “jihad in islam,,
  en bog , der er baseret på teksten til en tale, Maududi
  holdt i Lahore i Pakistan 1939.

  Professor ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari, er ekspert i islamisme. Ifølge ham er begrebet moderat islamisme at sammenligne med moderat nazist eller moderat stalinist. Han udtaler:

  “Islamisme er en totalitær ideologi, og her findes ingen moderate.”

  Kilde: Ekstra bladet 29.2.2016

  Kilde: Moskeernes mange ansigter 2015.
  Den er på dansk – så hvad venter I på?

  Til sidst en stor, varm og venlig hilsen til
  M & M.

 44. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesper lund.

  Måske handler Støvrings indlæg om, at han ikke ønsker indvandrere til Sorø.

  Jeg har de sidste par år haft en lumsk mistanke om, at national-konservative kræfter i Danmark ønsker at understøtte sociale ghetto-områder med en stor del af mennesker med muslimsk indvandrerbaggrund.
  At de national-konservative er rigtigt glade for disse områder.

  Kan man stigmatisere og nedgøre mennesker, der bor i disse områder, har man jo benzin til at kaste på fjemmedfjenskhedens bål.

  Løser man de sociale problemr i ghetto-områderne, vil de national-konservative og DF have mindre mulighed for at opildne til xenofobisk had i den danske befolkning.

  For målet for de national-konservative er en homogenkultur, hvor alle er ens, der fører til national snæversynethed.
  Hvor forskellighed og mangfoldighed er bandlyst.

  En national-konservativ ideologi der i sidste ende vil føre til totalitarisme og krig i europa.

  Derfor må og skal vi støtte op omkring EU som et fælles europæisk projekjt, der sætter europæiske frihedsidealer i højsædet.
  Idealer der handler om ligeværdighed, tolerance og indsigt.

  Også indsigt i hvordan, vi får løst sociale problemer.

 45. Af jan ulrik friis

  -

  Her er der tale om en kræftsvulst, en særdeles ondartet kræftsvulst og dræbervirus om ikke fjernes i tide ensbetydende med død, og kan konstaterer at Danmark ladet stå til i passivitet!

  Eksempelvist Tyskland og Sverige bliver aldrig mere til lande igen, det ved vi nu, det ser vi selv!

  Det gode ved denne onde kræftsvulst, at om den fjernes i tide bliver patienten helt rask, men om ikke den fjernes i tide dør patienten!

  Ulykken har ramt ikke bare Danmark, men hele Vesteuropa, nu tegner der sig derfor et helt klart billede de nye grænser ned igennem Europa!

  Et Vesteuropa hvor det etniske europæiske folk nu tydeligt nedprioriteret og under etniske udrensning, og uden tvivel bliver vores befolkning nedslagtet og udskiftes med fremmede sunni islamister fra Mellemøsten og Afrika, en milliard nye sunni islamister er allerede på vej denne vej, den islamiske del af EU bliver sandsynligvis: Tyskland – Frankrig – Italien- Belgien- Holland .- Grækenland – Sverige ect………..

  De frie nationalstater bliver sandsynligvist lande som: Polen – Tjekiet – Ungarn – Spanien – Portugal – Baltiske lande …ect…..

  EU forsøger allerede nu at underlægge sig Polen – Tjekiet – Ungarn under den islamiske migration den islamiske magtovertagelse af disse lande, slæber disse uskyldige EU-lande for retten, Danmark burde også kæmpe for sin suverænitet sin nationalstat, kæmpe for Danmark, for det danske folk, men det ser vi nu det danske folk er nedprioriteret, 3- 4 rangs borgere i eget land at vi kryber langs muren, Danmark burde stå op i et forsvar for Polen – Tjekiet – Ungarn, for folket, men en overdøvende tavshed fra Danmark, kun fejhed og passivitet, at hvordan kan Danmark forvente nogen vil stå op i et forsvar af Danmark, nu vi i timen for indspektion udviser regulær passivitet og fejhed!!!!!

  Et nyt jerntæppe kommer ned igennem Europa, med den etnisk udrensede islamiske del, og de frie nationalstater der utvilvsomt skal ud i en overlevelseskamp imod en islamisk overmagt, og milliarder af nye islamister på vej!

  Danmark med en statsminister der efter sigende har ladet stå til i passivitet lige siden 2010, er løbet ligesom kørt for Danmarks vedkommende, Døden har sin årsag!

  “L ars L økke annoncerede et opgør med parallelsamfund. Det er næsten en ordret gengivelse af hans åbningstale i 2010. ”

  Sverige har S tefan L øfven – Tyskland har M erkel – Frankrig har M acron – Danmark har L økke elendigheden er derfor total, løbet er kørt, disse ministre er opskriften på borgerkrig, vi ser skriften på væggen, naturligvis udnytter islamisterne situationen, dette derfor en islamisk magtovertagelse af EU landene, støttet af EU og George Soros den samlede godhedsindustri og Frontex!

  Iøvrigt S tøvrings indlæg et kanon godt indlæg, helt enig tid at gøre op med konventionerne, handling frem for ord, og hvilken straf venter der Danmark den dag vi handler i fornuft trodser EU og kaster islamisterne ud, om islamisterne forsvinder forsvinder nemlig også ALLE vores problemer som dug for solen, for problemet er lokaliseret, det gjorde L økke allerede i nytårstalen af 2010, problemet er islamisterne, for om ikke vi kaster islamisterne ud af Danmark og med islamiske nabolande som Tyskland og et islamisk Sverige står Danmark til at miste ALT!!!!!

  Som N ada H anandez 2 januar 22:25 inde på at islamisterne koster det danske folk 200 milliarder plus årligt, det er også helt rigtigt, men den reelle pris, den fulde pris er ALT!!!!

 46. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Og så er der jo nogle, der kan lyde som en vis herres propagandaminister.

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Anders Kierkegaard Jakobsen

  Du har fuldstændig ret.

 48. Af Torben Jørgensen

  -

  Jeg tror at Islam som religion er komplet uintégrerbar.
  Det er den, fordi den mere end religion, er et “komplet” politisk-samfundsregulerende system, der ikke tolererer indsigelse. Der pågår spændende forskning ved KU, hvor man søger at afdække islams allertidligste rødder. Foreløbig tyder de filologiske undersøgelser på, at Koranen er stykket sammen af frasorterede manuskripter, fra kirkemødet i Nikæa i 325. Dvs. at det der ansås som for ringe til Bibelens kanon, ad omveje har fundet vej til det vi kender som Koranen. Spændende tanke.
  Dem med en islamisk baggrund, der klarer sig godt i Danmark, er ofte folk fra gamle højkulturer. Her mener jeg ikke kun på et rent funktionelt niveau, men at de meget hurtigt formår og med en udsøgt kulturel fornemmelse, at tilegne og identificere sig med Danmark; altså et åndeligt forhold, der virker ved at henvise Islam til en rent åndelig størrelse, ligesom Kristendommen. En sådan gruppe er iranere fx., og de er et absolut gode for Danmark. Muslimer der kommer fra lavkulturer, som det meste er i Mellemøsten, har det ofte svært. De har ikke solide kulturelle forudsætninger for at afkode vores samfund, hvorfor den indre følelse af eksklusion og ydre handling i frustration, er nærliggende.

 49. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, ja, og sjovt med den måde at stave navne på. Det får en til at tænke på en bestemt trold.

  Men han skriver helt efter bogen, som anvendes derovre østpå.

 50. Af Nada Hernandez

  -

  Åbenbart hvorledes folk har forskellig indgang til indvandrerdebatten. Hvor nogen mener at den lille promille af bande-tyveknægte og voldtægter begået af de samme indvandrer, og et par indvandrerlande, skal lede det hele og kun disse stoppes, ser andre helheden af indvandrerdebatten og mener at der skal lukkes ned for den hele, Vestlig,østlig, Sydlig og Nordisk.

  Jeg er for sidstnævnte. Fordi indvandrerdebatten drejer sig om fremtidsudsigterne. Og her vil robotter snarest tage over alle jobs, der bliver intet for disse at lave og derudover må man sande at de multietniske lande har spillet fallit, selvom indvandrer har indført meget energi og kreativitet i de lande med kvotesystemer af indvandrer, såsom Australien, USA. Mens to mono indvandrelande (DK og Islam), såvel som (ateisme mod religion) intet godt har ført med sig. I samme båd som DK er også resten af Skandinavien, Tyskland og Frankrig.

  Indvandrerdebatten bruges til at manipulere og fjerne fokus kun i Danmark. Der er ingen opbakning nogen steder politisk til en stram indvandringspolitik i de to blokke. Men det er der iblandt folket. Derfor skal indvandring til folkeafstemning. I alle dens nuancer og muligheder.

Kommentarer er lukket.