Det første år med Trump

Af Kasper Støvring 186

 

 

For et år siden støttede jeg noget tøvende Trump. Alternativet var værre. Hvordan er det så gået? Det er ikke overraskende svært at svare klart på. Trumps regering er temmelig kaotisk. Jeg hælder mest til skuffelse, dog.

 

Dengang støttede jeg – mestendels – Trumps politik. Men jeg var skeptisk over for, om Trump var den rette person til at gennemføre den. Den skepsis er blevet bekræftet, bl.a. fordi Trump har fyret Stephen Bannon, der var en slags garant for at gennemføre politikken. Bannon var ideolog, det virker Trump ikke til at være.

 

Den politik, Trump blev valgt på, har tre vigtige ben, som alle har at gøre med det nationale, med identitet, sammenhængskraft og suverænitet:

 

1: Kampen for amerikanske arbejdspladser, herunder anti-globalisering og opgør med frihandelsaftaler.

 

2: Stram indvandringspolitik, herunder afvisning af illegale indvandrere og opbygningen af en mur til Mexico.

 

3: En realistisk udenrigspolitik, der bryder med årtiers aktivisme og forsøg på at sprede demokrati og menneskerettigheder, i det hele taget en idealisme, der beror mere på moral end på sikkerhed og stabilitet.

 

Det første ben er det svageste. Det er uklart, hvor meget protektionisme gavner amerikanerne. Men sagen er god: Alt for mange almindelige amerikanere er hægtet af globaliseringen. De to andre ben er til gengæld stærke og fornuftige. Indvandringen truer med at nedbryde den anglo-protestantiske kernekultur, der har skabt et frit, rigt og stærkt Amerika. Og idealismen i udenrigspolitikken (Irak, Afghanistan, Libyen, det arabiske forår) har været decideret kontraproduktiv; den har skabt kaos og kostet enorme ressourcer, økonomisk såvel som menneskeligt. I Vesten bøder vi desuden for den med terror og flygtningestrømme.

 

Hvordan er Trump så lykkedes med sin politik på disse tre punkter? Angående økonomien har Trump fejlet med den store skattereform, der så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, primært, hvis ikke udelukkende, er til gavn for de rigeste og større virksomheder. Angående indvandringen har Trump også mestendels fejlet. Det er ikke blevet til noget med opbygningen af muren, og lige nu overvejer Trump at give ophold til tusindvis af illegale indvandrere.

 

Udenrigspolitikken er nok det punkt, hvor Trump har gjort det bedst. Han har afstået at blande sig i magtkampen i Syrien og alene været fokuseret på nedkæmpelse af Islamisk Stat. Han har også afstået fra at lægge sig ud med Rusland ift. Ukraine. Han har skabt gode diplomatiske forbindelser til både Kina og Israel. Spørgsmålet om hans fremfærd ift. Nordkorea og Iran er mere tvivlsomme. Diplomatiet bør her have en chance, vurderer jeg. Desuden er det godt, at Trump presser NATO-landene til at yde deres bidrag til et stærkt militær.

 

Hvordan er det så gået under Trump, hvis jeg ikke kun fokuserer på mine egne sympatier? Det er faktisk gået rigtig godt. Der er økonomisk vækst, og der skabes rigtig mange jobs i den private sektor. Den illegale indvandring er også på et historisk ret lavt niveau. Dette kan ikke nødvendigvis tilskrives Trumps politiske beslutninger. Derfor skriver jeg: Det er gået godt under Trump.

 

Hvis vi nu spørger: Hvordan er det gået for Trump? Så er svaret faktisk også, at det er gået godt. Som den danske ambassadør i USA har påpeget: Trump har fået den første skattereform igennem siden 1986; Trump har udnævnt en meget konservativ højesteretsdommer; Trump har stået bag en deregulering af den føderale regeringsmagt; Trump har fjernet det individuelle krav om sygesikring, der var kernen i Obamas sundhedsreform; og Trump har trukket sig ud af klimaaftalerne. Det synes jeg var dumt, men det lå ligesom i kortene og må derfor kaldes en succes for Trumps politik.

 

Som sagt er jeg selv ikke tilfreds. Men jeg ser stadig muligheder for, at Trumps oprindelige politik i store træk kan gennemføres. Det skyldes, at Trumps politik har en meget stærk genklang i befolkningen. Den vælgerkoalition forsvinder ikke. Det gælder ikke kun de tre ben: økonomisk protektionisme, begrænset indvandring og udenrigspolitisk realisme. Det gælder også opgøret med eliten (dens politiske korrekthed, minoritetspolitik og dens opgør med traditionelle værdier ift. familie og kirke).

 

Denne vælgerkoalition kan kaldes populisme. Populisme er her udtryk for noget godt. Populismen giver folk et håb om indflydelse, den revitaliserer demokratiet. Det modsatte er en slags teknokratisk, ”nødvendighedens politik”, en afpolitisering, hvor almindelige mennesker ikke føler sig repræsenteret. Populisme er derfor udtryk for noget godt og vigtigt, også selv om alle de politiske mål ikke gennemføres.

 

Hvad er alternativet til Trump? I Europa foreslår man nogle gange, at Europa står alene, eller at Angela Merkel bliver den frie verdens, Vestens, leder. Lad mig slå fast med det samme: Det vil ikke ske, og det ville også være katastrofalt. USA er verdens stærkeste magt, Europa er intet uden USA, EU er i dyb krise, og Merkels form for moralsk idealisme er dybt skadelig. Vi ville her få en leder, der åbner op for mere indvandring, mere islamisering, mere vold, mere terror, og sandsynligvis også mere udenrigspolitisk aktivisme. Så hellere Trump – dette kernesunde stykke vanvid!

 

Det sidste punkt: Mediernes dækning. Den har kort sagt været skandaløst ring. Medierne har været alt for fokuseret på personen, snarere end politikken. Fokus er rettet på Trump som en selvoptaget galning med en underlig frisure. Dog må man sige, at Trump selv har været medskyldig i denne skandalisering. Politikken bryder man sig heller ikke om i de fleste mainstreammedier, og således bekræftes Trumps populistiske kritik af eliten.

 

Således slutter vi, som vi begyndte, med en blandet fornemmelse her et år efter, Trump blev indsat som præsident.

 

186 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  Rosa Harald

  Der findes efterhånden ikke den sygdom, som Trump ikke har fået stillet ved lægefaglig uetisk fjerndiagnose. Senest at han skulle være dement. At de påståede sygdomme modsiger hinanden lader ikke til at bekymre nogen. Man kan tilsyneladende både være rund og firkantet på en gang hos det segment. Sandheden er snarere, at man er politisk uenig med Trump og ønsker ham fjernet fra præsidentposten, uanset midlerne.

  Det er et gammelt trick at sygeligegøre ens politiske modstander. Det bruges også i Danmark, om end det ikke på samme måde som i USA er sat i system. Jeg tvivler på, at danske læger ville sætte deres faglighed over styr ved at fjerndiagnostisere ministre og folketingspolitikere, fordi de (lægerne) kæmper oppositionens sag.

  Men f.eks. betegnes borgerlige som manglende empati, fordi de er kritiske over for indvandringen. Altså en sygeliggørelse af en helt legitimt politisk holdning.

  Trump må i øvrigt siges at have empati for den hvide underklasse, hvis arbejdspladser industrien enten har flyttet til Østen eller har erstattet med teknologi. I modsætning til Hillary Clinton. Ligesom da han gav ordre til at bombe militære anlæg efter Assads angivelige gasangreb på civilbefolkning med børn som uskyldige ofre. Mærkeligt at han skal karakteriseres som værende uempatisk i modsætning til den cool Obama, som passivt så til ved et lignende gasangreb.

 2. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Flemming Lau
  Amerikanske demokrater er ikke socialister. De er længere til højre end nogle af vores politiske partier. Republikanerne er endnu længere til højre.

 3. Af Niels Larsen

  -

  NIELS POULSEN – 20. JANUAR 2018 16:46

  Den druknende klynger sig vel til det mindste strå. Og venstrefløjserne overalt i den vestlige verden er ved at drukne i egen uformåenhed. Det går i stedse stigende omfang op for befolkningerne.

 4. Af Janus Mcmanus

  -

  Rosa – nej amerikanske demokrater er ikke socialister – men dog ikke så langt til højre, at partiet ikke kan sammenlignes med et borgerligt dansk midterparti parti – Venstre!!

  For de, der tydeligvis har umådelig svært ved at finde ud af, at dansk og amerikansk partipolitik ligger milevidt fra hinanden, kan dette yderligere illustreres ved et mere eller mindre behjertet forsøg fra en “ekspert”på at anskueliggøre Obamas ståsted.:
  “Hvis han var dansker, ville han naturligt høre til hos Venstre”.

  I øvrigt er Demokraterne i USA og Venstre i Danmark såkaldte “søsterpartier”.

 5. Af Niels Larsen

  -

  JANUS MCMANUS

  Ville det ikke være mere rigtigt at sætte Obama i klasse med DrV? Han var da lige så ubeslutsom og alligevel påståelig. 🙂

 6. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Sejrherren skriver historien, men det er rystende, at der stadig er et segment, der tror på flosklerne om kommunismens farlighed, som begrundelse for Natos oprettelse. Det burde undre, at Nato aldrig har oprustet kraftigere end nu, hvor kommunismen er død og borte. Det er åbenbart ikke alle, der har opdaget det – eller vil opdage det.

  Sagen er – endnu engang, at den tyske oprustning i trediverne blev finansieret af fransk, engelsk og amerikansk kapital, fordi Vesten havde den opfattelse, at Adolf hadede kommunismen endnu mere end han hadede jøderne, og at han ville være en god allieret i kampen for fascismen, som altid har været i høj kurs i Vesten. Dygtigt gjort.

  I dag er det tydeligt, at den gamle Drang nach Osten stadig lever. Nato-opmarchen i Baltikum og det øvrige Østeuropa kan kun forstås som brohoveder for et kommende angreb mod Rusland, der i dag er helt blottet for noget, der minder om kommunisme. Vesten kræver Lebensraum – som altid. Det ved russerne bedre end nogen.

 7. Af Janus Mcmanus

  -

  Niels Larsen – jo måske – det er ikke mig, der udtaler mig som “ekspert”. Jeg refererer blot hvad, der er mere eller mindre almindelig viden – “fake news” kan man dog i disse tider aldrig vide sig sikker på.

  Det er snarere reglen end undtagelsen. Engang nærede jeg en sund skepsis overfor udtalelser, der virkede vidtløftige – i dag nærer jeg desværre efterhånden en dyb mistro til validiteten af næsten alle udsagn, jeg bliver præsenteret for.

  Sørgelig udvikling!

 8. Af Jens Hansen

  -

  Kasper Støvring er igang med det sædvanlige uhæderlige spil.
  Hans rygklappere må skrive det mest usansynlige syge nonsens.
  Kasper Støvring tillader ikke, at det bliver besvaret.
  Højreflønen har ingen moral.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Hvis vesten havde haft ønske om ,”Drang nach osten” er det lidt underligt at USA støttede det røde SovjetRusland med al isenkram mellem himmel og jord, i stedet for at hjælpe tyskerne…? Men sådan forsøger røde påvirknings agenter altid med deres løgne at fremstå som sandheds orakler, a la Pravda!

 10. Af Niels Larsen

  -

  FLEMMING LAU

  Nu er der heldigvis langt flere, der griner af Jørgen Villy, end der er mennesker, som nikker anerkendende til hans vrøvl. 🙂

 11. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Bjørn Sørensen
  I mine beregninger har jeg taget selve sygefraværet hos de ansatte i regioner, kommuner og stat. Jeg har ikke regnet barns 1. sygedag, heller ikke fravær grundet adoption mm. Hvis du går ind i selve Dansk Statistik Statistikbaken kan du se hvad, der er et regulært og rent fravær fra den enkelte ansatte Det er hvad jeg har regnet ud. Ingen fake news, der er flere måder at regne fraværet ud. Gå ind i Statistikbanken og tjek de forskellige muligheder for udregning. Dine egne beregninger anden gang er betydelig lavere end dit estimat på 15% tidligere. I din nye betegning har du regnet med alt fravær. Jeg har kun regnet med selve personernes fravær.
  De 15 % var faktisk forkert. Det er korrekt at jeg ikke altid staver korrekt, jeg er udlænding, derfor kunne du godt stave præsident med æ.

 12. Af Jens Hansen

  -

  Hvad angår Danmarks medlemsskab af Nato.
  Efter Anden Verdenskrig modtog Danmark Marshall hjælp fra USA.
  Den slags bistandshjælp modtager man ikke uden modydelser.
  Når man modtager fattighjælp, så bestemmer yderen, hvornår og hvordan man står til rådighed. Dette burde være velkendt for højreekstremisterne.
  Derfor blev Danmark medlem af NATO.
  Det efter at Danmark havde samarbejdet med nazityskland 1933-1945 og været medlem af antikomintern pakten, hvad var så mere naturligt end at blive medlem af Nato?
  Same shit.

  Hvad angår det sidste præsident valg i USA.
  Yankeyerne kunne vælge imellem to psykopater.
  Utroligt at der ikke er andet at vælge imellem i et land som USA.
  Eller måske ikke så mærkeligt. Befolkningens oplysnings niveau taget i betragtning.

 13. Af Janus Mcmanus

  -

  Ja – lad dog en gammel ærkekommunist som Jørgen Villy Madsen leve videre med og på sin livsløgn – jeg tror heller ikke jeg vedblivende gider kommentere hans tåbeligheder.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Det ved jeg godt, men jeg undrer mig stadig over det uforsonlige had, der råder i munkemarxisternes univers. Det kan jo spores helt tilbage til de allieredes krigssejleres, ankomst til Murmansk for at levere det materiel, der ikke var torpederet i dybet, af tyskerne. Altid blev de mødt af en kold skulder, i et i forvejen iskoldt miljø!

 15. Af Niels Larsen

  -

  Flemming Lau

  Ja. Og når man med rimelig sikkerhed kan sige at uden den hjælp havde Hitler sikkert siddet i Kreml i 1942, så har man noget svært ved at forstå det had. Eller måske lige præcis ikke; for det viste vel allerede dengang, at kommunisterne var de små, når det kom til stykket.

 16. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Niels Poulsen
  Jeg accepterer fuldt ud valget af DT. Sådan er det demokratiske system i USA. Valgmandsprincippet gjorde, at han kom til magten, trods 3 millioner færre stemmer end modstanderen.

  Udsagnet om John McCain fortæller alt om DT. Den slags udsagn vise en karakterbrist. Han er uværdig i sit udsagn, især fordi han selv blev kasseret. Hvorfor blev han mon kasseret?

 17. Af Kasper Støvring

  -

  Jens Hansen, jeg godkender stort set alle dine og andres indlæg. Af samme grund behøver du ikke skrive det samme flere gange. Det skal nok komme på.

 18. Af Janus Mcmanus

  -

  Det er al ære værd, at Jens Hansen i en uafbrudt strøm får lov til at frembringe sit syn på kommunismens uendelige lyksaligheder og højreekstremismens totale dominans i Danmark..
  Men indholdet bærer præg, at manden enten sidder på en fjern planet – eller et fjernt sted på denne planet – og pr. automatik poster det samme vås hver gang – uanset de forskellige blogs emne.

 19. Af Janus Mcmanus

  -

  I øvrigt m.h.t. sammenhængen mellem Marshall-hjælp i årene 1948-51 og stiftelsen af NATO i 1949. Hjælpen var ikke betinget af NATO-medlemskab!

  Af de lande, der modtog støtte via Marshall-planen var følgende ikke med i det oprindelige NATO:
  Grækenland, Irland, Schweiz, Sverige, Tyrkiet, V-Tyskland og Østrig.

  Sovjet og de østeuropæiske besatte lande blev også tilbudt del af Marshall-hjælpen – men takkede nej. De skulle nok klare sig selv, hvilket de da også med hiv og sving klarede i 40 år, inden de kollapsede på stribe efter det 20. århundredes mest dilettantiske forsøg på bare at få økonomien op på samme stade som før kommunismens indtog!!

 20. Af Janus Mcmanus

  -

  Mon man her på bloggen kan tillade sig at konkludere, at ikke alt hvad visse personer fremfører på denne og diverse andre blogs kan betegnes som: “Fake News” – det er såmænd blot: “Fakes” – “Old Fakes”.

  En løgn/ et falsk udsagn bliver som bekendt ikke rigtigere ved at blive gentaget i en bevidstløs uendelighed!

 21. Af Henrik Pedersen

  -

  Trump vandt præsidentposten med sloganet ”Make America great again”. Det var let, for Hillarys væsentligste politiske budskab var: ”Make the Clintons great again”.

  At dømme efter Tom Jensens, Berlingskes og utallige andre mediers daglige, ulidelige og selvforherligende og ikke mindst politiserende skriverier om præsident Trump, er han verdens ubestridte centrum.

  Politiserende journalister er ikke journalister. De er politiske kandestøbere.

 22. Af Jens Hansen

  -

  AF KASPER STØVRING – 20. JANUAR 2018 22:51

  Tak.

 23. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Rosa Harald Kristiansen

  Fravær er fravær og det koster, så når det totale fravær i Kommuner og regioner i alt er 13,52% i 2016. Mine ca. 15% taget er fra min hukommelse og det skyldes nok at fraværsprocenten er faldende efter det kom frem hvor grelt det står til i det offentlige.
  De offentliges produktivitet var uforandret fra 1948-2008, hvor imod produktiviteten er steget 3-10 gange i de private erhverv. Så de offentlige ansattes fravær er uacceptabelt højt. i betragtning af deres lave produktivitet. Og lønmæssigt har de længe været lønførende trods manglende resultater.

  Manipulation af statistikker er ikke et ukendt fænomen. Og skandalerne i den offentlige sektors administration er uden ende.

 24. Af Jens Hansen

  -

  AF NIELS LARSEN – 20. JANUAR 2018 22:26

  Ak ja. Den yderste højrefløj tilgiver aldrig, at Sovjet befriede Europa fra nazityskland.
  Højrefløjen hænger uhjælpeligt fast i deres uhyggelige fortid.

 25. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Bjørn Sørensen
  Du skrev at sygefravær i det offentlige var 15%.
  Det er ganske enkelt ikke korrekt. De tal, som jeg fremviste er fra Danmarks Statistik, er det rene sygefravær for offentlige ansatte, uden barns 1. sygedag, adoptionstid mm. Hvis du mener, at Danmarks Statistiks regnemetoder og oplysninger er forkerte, må du rette henvendelse til dem. Du stak en plade og hvad er bedre end et angreb, for at dække over egen fejl. Jeg sidder yderligere inde med en stor kommunes egne tal. Dit formål er at fortælle os, at de offentlige ansatte kun arbejder 30 timer om ugen og, at de er dovne. Du misinformerer med tal, for at få det til at stemme overens med din politiske observans og fordomme om det offentlige. Alle mennesker med børn har et vist fravær, det er vilkårene, hvis vi vil forynge vores samfund. Nu har jeg selv været partner i et stort privat firma i mange år og undervist i det offentlige på en lang videregående uddannelse. Stop nu inden du kommer for langt.

 26. Af Jens Hansen

  -

  AF NIELS LARSEN – 20. JANUAR 2018 22:26

  Ak ja. Den yderste højrefløj tilgiver aldrig, at Sovjet befriede Europa fra nazityskland.
  Højrefløjen hænger uhjælpeligt fast i deres uhyggelige fortid.
  De vil ikke lære af fortiden.
  Uhyggeligt.
  Nu da nationalismens og fascismens spojelse (som droningen kalder det) igen hjemsøger Europa.

 27. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  To demokratiforskere fra USA Steven Levitsky og Daniel Ziblatt har udgivet en bog de kalder How Democracies Die. De mener, at vi er ved at udvikle autoritære styreformer, der kunne ende med at sætte vores demokrati over styr, med den ledelsesform, der er ved at udvikle sig i diverse lande herunder USA med Trump ved roret. De henviser til politologen Juan José Linz, som definerer tendensen med 4 visse kriterier. Jeg citerer.
  1. “Det første kriterium: En leder tager de første skridt mod at blive autokrat, hvis han i ord eller handling afviser at følge demokratiets spilleregler. Trump bedyrede inden valgdagen, at han kun ville anerkende resultater, hvis han vandt.”
  2. ‘Det andet kriterium: Lederen nægter at anerkende sin modstands legitimitet. Trump kaldte Hillary Clinton en forbryder og lovede som præsident at ville sende hende i fængsel.”
  3. “Det tredje kriterium: Lederen tolererer eller animerer sine tilhængere til voldsudøvelse. Trump opfordrede flere gange tilskuere på vælgermøder til at give demostranter en “”hård medfart””.
  4. “Det fjerde kriterium: Lederen tilkendegiver en villighed til at indskrænke sine modstanderes borgerrettigheder. Trump sagde både under valgkampen og i sit første år som præsident, at han ville prøve at gøre det lettere under straffeloven at sagsøge pressen for bagvaskelse.”
  Nixon levede op til et af disse kriterier, men Trump udfylder alle fire. Citaterne er fra Information. Læs bogen, den er interessant. Vi ved alle sammen, at Trump fik kåret de mest fake news her i sidste uge. Han bruger megen tid på at twitte og manipulere sine vælgere, for at skjule det faktum, at han er i den grad ved at øge afstanden mellem de mindre bemidlede og lavere mellemklasse og de rigtig rige. Forskellen på rige og fattige bliver større og større.

 28. Af Henning Svendsen

  -

  9,14 det er jo noget sludder,de to Jorurnalister kommer fra de sædvanlige Shithole aviser.
  Men sandheden er jo at der allerede er for mange mennesker i USA der som gamle skal brødfødes den høje levealder slår al økonomi i stykker
  Sandheden om Trump er jo at han siger det vi andre tænker-et dybt brud med diplomatiet
  Og det som har gjort USA til førende på alle felter-det er jo at de sorte gespenster i folkekirken aldrig har fået tilsvarende magt i USA -denJødisk Kristne civilisation har haft frie hænder det var folk der kunne komme ud af sengehalmen hver morgen og arbejde til solnedgang

 29. Af Janus Mcmanus

  -

  Nå, endnu en af de “Old Fakes”, når den med sammenkoblingen af Marshall-hjælpen og NATO ikke var så valid!
  “Sovjet befriede Europa fra Nazityskland”.
  Ja, men så sandelig ikke helt alene! Sovjet slog tyskerne på østfronten, bl.a. takket være en massiv hjælp fra USA med 2.000 kampvogne og endnu vigtigere med over 400.000(!) hjulkøretøjer i form af jeeps og lastvogne plus diverse andet militært isenkram. Uden denne støtte ville de ikke have kunnet opretholde de enormt lange forsyningslinjer og have bragt brændstof, ammunition, fødevarer m.v. frem til fronten.
  At negligere betydningen af, at de vestallierede først åbnede en front i Syditalien og ved invasionen i Normandiet satte endelig trumf på Tysklands nederlag. – ja, det er bare gemen historieforfalskning!
  Men de uhyggeligt fodslæbende kommunister vil bare ikke erkende fakta. Uden den massive støtte fra USA ville de vel have haft Uralbjergene som frontlinje, inden de vestallierede på egen hånd havde knust Nazityskland!

 30. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når Danmark er med i Nato skyldes det alene, at det kan betale sig. Det har vore lange rækker af kræmmerregeringer regnet ud. De kan bare det der. Det har også kunnet betale sig de facto at overdrage Grønland til USA. Til Gengæld kræver slyngelstaten beskyttelsespenge i form af indkøb af elendigt militært materiel samt træning af personel i USA. Det gør vi så.

  Det nyeste eksempel er F35, der er komplet uegnet som kampfly, men som alene gavner den amerikanske økonomi. Det kan faktisk ikke bruges til andet end tæppebombninger, men det er godt for USA og frihandelen og markedskræfterne. Det bliver dyrt for de danskere, der betaler skat og som ikke med rettidig omhu har fået formuen gemt væk i Panama.

  Til gengæld har det private erhvervslivs kræmmere scoret skattefrie formuer på kontrakter med amerikanerne. Mærsk har tjent milliarder på transport af militært udstyr og militært personel til brændpunkter rundt om i verden, som amerikanerne har antændt og med Mærsks hjælp – og os andre – holder vedlige.

  Europa og Danmark burde have så meget mandsmod, at der bliver gjort modstand mod Ondskabens Imperiums fortsatte anneksioner. Vi bør ikke medvirke til flere uhyrligheder, men i stedet sætte USA under administration. Alt andet er at give efter for de allermest primitive instinkter for underkastelse. Europa kan andet end logre med halen. Europa kan selv – men vi skal ville det.

 31. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN – 21. JANUAR 2018 7:45

  Ingen forklejner skam Sovjets indsats eller ofre.

  Jeg påpeger blot, at i 1941-42 ville landet være brudt sammen uden hjælp udefra.

  En hjælp, som skam fortsatte lige indtil 1945 og uden hvilken landet ville have haft umådeligt svært ved at klare sig mod de professionelt overlegne tyskere.

  http://historienet.dk/teknik/vaaben/vaaben-under-2-verdenskrig/hvor-meget-krigsmateriel-fik-sovjetunionen

 32. Af Niels Larsen

  -

  Dokumenteret svar til J. Hansen bedes venligst frigivet.

 33. Af Flemming Lau

  -

  De røde har aldrig tilgivet at USA var SovjetRuslands støttepædagog ,’41-’45.
  De har heller ikke glemt at USA, vandt rum kapløbet i ’69.
  Og de har slet ikke glemt at Muren faldt ’89.
  Og at frihed er bedre end at leve i et “fængsel!”

 34. Af happybrexit heimlich

  -

  Mærkeligt nok så fortsætter DRs journalistbesætning at øffe i kor om hvor forfærdelig Trump er, -de vender og drejer hvert eneste ord Trump har sagt og smadrer det under deres Hitlerstøvler-
  ikke et sekund har de tænkt over deres egen lidenhed, -deres manglende evne til at vurdere samtiden -nej de kværner løs med Jersild i spidsen- og det virker ikke genere dem en dyt at de for godt 1 år siden spåede at tossemadammen Hilary med narcissist manden skulle defilere ind i det Hvide hus med 80% af de amerikanske stemmer.

  Er den slags journalister gode nok til os danskere?

 35. Af Niels Poulsen

  -

  Rosa Harald Kristensen

  Det er det pureste vrøvl, du refererer. Kriterierne kan muligvis forsvares, men at hævde at Trump opfylder dem, og at USA er på vej mod autoritært styre, er ikke i overenstemmelse med virkeligheden.

  Observer dog, hvad der sker: Trump respekterer både domstoles afgørelser og flertallet i Kongressen. Det er en eksemplarisk demokratisk proces.

  Men ja, han kæmper for nogle andre værdier end venstrefløjen i USA, de liberale, gør. Men det er helt legitimt.

  Og der er ingen voldsanvendelse fra hans side. Det er der derimod fra de voldelige venstreorienterede i gaderne.

  Trumps tale i Warszawa var en hyldest til Vestens demokrati og frihedsværdier. Til det enkelte menneskes ret til at søge sin egen lykke. Helt i den amerikanske forfatnings ånd. Den kan ses på YouTube. Men den kræver nok tålmodighed på grund af de mange bifald og jubelråb – især for en Trump-hader.

 36. Af Flemming Lau

  -

  De Røde påvirknings agenter, bidrager forsat med komikken.
  USA skal under administration…! Jeg tror nu at Rusland pt er en mere oplagt kandidat !
  Og angående anneksioner og Krim, Tja! Korttids hukommelsen er det første der ryger ved demens.
  F 35 bliver dyrt for danskerne, men ikke så dyrt 78 Mia som det multi kulturelle koster
  Eurokommunismen er ved at bringe Europa på randen af kollektivt selvmord, for det er noget kommunismen forstår. Hvad der er så fedt ved dysfunktionelle stater, kan man undre sig over, men de sidste 30 år har budt på et utal af eksempler og vi er ikke færdige endnu. Slet ikke med Stazi Merkel ved roret!

Kommentarer er lukket.