Vi har brug for den radikale, konservative systemkritik

Af Kasper Støvring 184

 

 

Der var indbudt til konservativ systemkritik hos Critique forleden. Det lykkedes at fylde en sal med yngre mennesker, der valgte at bruge en hel lørdag på at høre foredrag om konservatisme – og så endda betale for det! Jeg holdt et oplæg om min nye bog Mytisk modernisme, der handler om litteraturen i midten af det tyvende århundrede og bl.a. søger at besvare spørgsmålet:

 

Hvad er en systemkritiker?

 

Lad os prøve at svare med et billede. Der findes en slags øverum, hvor særligt udvalgte musikere spiller de komplicerede kompositioner, som først med tiden bliver forståelige for almindelige mennesker. Er de bedste kulturkritikere ikke sæde for den slags rum? Det har den tyske filosof Peter Sloterdijk foreslået; kulturkritiker og forfatter er den, der inficerer sig med de farlige stoffer for at lære at beherske dem, hans indre er et øverum for de svære stykker.

 

Man kan udvide Sloterdijks metafor. Systemkritikerens indre er ikke koncertalens, hvor de store, officielle symfonier opføres, år efter år, for fulde huse; heller ikke tv-studiets, hvor døgnfluerne spiller de populære numre, som ingen hverken beundrer eller provokeres af. Nej, systemkritikerens, den sande, uafhængige intellektuelles indre er det øverum, hvor de dristige eksperimenter kan finde sted, et rum for de få, for kammermusikerne, der afprøver deres stykker i isoleret fordybelse. Her kan de frit afprøve ideer, foregribe scenarier og bryde med det offentlige livs ideologier. Kort sagt: afspille de forbudte stykker.

 

Det er for mig at se indbegrebet af en fri ånd, en sand intellektuel. Karakteristisk for positionen er også distancens patos. Kritikeren træder ind i offentligheden med hårde budskaber, radikale udtryk – ikke wishful, men riskful tænkning – men forlader så scenen igen. Han intervenerer, afleverer sit budskab, sin dom og profeti, og træder så tilbage igen. Han dyrker isolationen, imens han selv gøres til genstand for skandalen. Eller shitstormen, som det hedder i dag, og som i øvrigt vistnok hyppigst rammer kvinder. For hans (nej, hendes!) budskab er ofte ikke-liberalt, ja, konservativt.

 

Ved bemeldte konference afløste jeg valgmenighedspræsten Johan Christian Nord, som er et godt, hjemligt eksempel på den type systemkritiker, jeg taler om. Hans indlæg hører til blandt de mest interessante for tiden, de er både temmelig radikale og litterære i deres form, og Nord er også forsøgt skandaliseret. Som da kanalchef Mads Brügger på FB kaldte ham en slags nazist i forklædning. Det er naturligvis alt andet end sandt. Udtalelsen faldt efter offentliggørelsen af denne video med Johan Nord. Hvis man vil have en fornemmelse for Nords stil, kan man også læse dette stykke. Nords indlæg tjener ikke blot til at erkende vores situation, men også at vække et kampberedskab. Af samme grund er hans position nært beslægtet med den unge, aktivistiske højrefløjsbevægelse, der kendes som den Identitære.

 

Jeg er overbevist om, at et sundt samfund skal have plads til den slags øverum. De store symfonier vakte også ofte skandale første gang, de blev afspillet, ligesom det tog mange år at skabe dem i isolerede øverum. Øverummet giver plads stil eksperimenter, og nogle gange mislykkes de. Men et frit samfund som vores, der ikke holdes sammen af autoritære strukturer, har brug for hele tiden at kunne korrigere sig selv. Selvkorrektionen sikres gennem eksistensen af frie ånder, radikale systemkritikere. Også – sjovt nok – blandt de konservative. Det lyder som en selvmodsigelse, men er det ikke.

 

I min bog beskæftiger jeg mig med dette, og det er en af mine pointer, at man særligt i litteraturen finder en radikal kritik af det bestående system, det gælder også den type kritik, man kan kalde radikalkonservatisme. Forfatteren, den intellektuelle, er ofte en outsider og ganske upolitisk i sin udtryksform: Interessen ligger på det eksistentielle niveau. Man kan sige, at denne type forfatter rummer en særlig sensibilitet og søger i sit værk at skabe et ”sakralt provisorium”, med digteren Thorkild Bjørnvigs ord. Altså et hjemsted eller fristed for det, der lukkes ude af det offentlige livs herskende ideologier, som i vores moderne samfund er de liberale ideologier.

 

Det bedste eksempel, jeg kender, på en forfatter, der lever op til alt dette, er den tyske digter Botho Strauss. Det gælder særligt hans essay ”Tiltagende bukkesang”, som jeg også omtaler i min bog og har skrevet om her. Dette epokegørende, vidt omtalte og skandaliserede essay blev for nylig diskuteret ved at større arrangement på Christiansborg.

 

Botho Strauss’ essay udtrykker en dyb liberalismekritik, og bukkesangen henviser til den kommende tragedie. Det, der er så særligt, er ikke kun indholdet, men formen, stilen. Botho Strauss dyrker fragmentet i sin billedrige digterfilosofi. Tonen er i sig selv enestående: profetisk, visionær og tung med patos og alvor.

 

Bukkesangen er altså den kommende tragedie, den knap hørlige rumlen:

 

”Vi kender intet til den kommende tragedies form. Vi hører kun den stadig højere mysterielarm og bukkesangen i vores handlingers dyb. Offersangene, der tager til i det indre af det anrettede [samfundet, KS]. Tragedien gav en målestok at erfare det onde ud fra og til at lære at udholde det. Den udelukkede muligheden for at fornægte eller politisere det, endsige at se det som samfundets opgave at bortskaffe det. For det er det onde nu som før; de, som rammes af det, har blot andre måder at opfatte det på, at tage det på sig, de benævner det med andre, mildere navne.”

 

Dette er æstetisk kulturkritik med en stor emotionel appel. Man kan sige, at den slags konservative digter, som Strauss er, ikke så meget søger at overbevise gennem det gennemsigtige ræsonnement, argumentet, men snarere gennem den følelsesmæssige, suggestive form. Med denne form søger han at erodere ned til et dybere lag, der oftest er skjult for almindelige mennesker.

 

Han er et øverum, hvor den radikale, konservative systemkritik kan afspilles.

 

184 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Det er den omvendte verden. Når populistiske ledere som gør hvad borgerne har valgt ham til at gøre, så gør han det i modsætning til mange af de europæiske politikkere, der kun syntes at have foragt for vælgerne.

  Det er fx ikke lang tid siden at direktøren for institut for menneskerettigheder udtalte
  “Danmark skal ikke beskytte menneskerettigheder der ikke er der!”

  Udmeldingen fra Jonas Christoffersen kom efter at han tæsket 400 sager igennem om dømte og de manglende udvisninger.

  Vi har et politiserende domstols system, der med sin dynamiske og aktivistiske linie har tiltaget sig nogle beføjelser de slet ikke har!

  Hvem husker ikke den totalitære tørklæde bærende jurist, Kumm Sabba Mirra insistere på at bære tørklæde som dommer, uagtet at domstolen skal være neutral. Der måtte en folketings beslutning til i 2008 for at forhindre typer af hendes slags i at misbruge dommerembedet. Og dommer Michael Sjøberg var så skuffet….!

  Lord Pearson i det engelske overhus, retter iøvrigt en bredside mod sine egne for kun at betragte folket som “ordinaere people” og ikke som “reel people!”

  http://snaphanen.dk/2018/03/14/lord-pearson-millions-of-rapes-by-muslim-men/

 2. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE – 15. MARTS 2018 14:04

  Foragt for masserne behøver vi såmænd ikke gå længere end til en hel del danske politikere for at finde.

  En del af dem på borgerligt hold og et par afdankede politikere er såmænd også iblandt: Lykketoft og Ellemann, som begge fandt det forkasteligt, at danskerne skulle stemme om europol. Det fattede danskerne alligevel ikke noget af iflg. de to herrer. 🙁

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Lord Pearson i det engelske overhus, retter iøvrigt en bredside mod sine egne for kun at betragte folket som “ordinaere people” og ikke som “reel people!”.

  Hvis han mente det seriøst, så kunne han vel arbejde for at afskaffe overhuset!

 4. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen – 15. marts 2018 16:12

  Der fandt du et godt eksempel på hovmod, for selvfølgelig kunne folk have fattet Europol, hvis man havde kommunikeret budskabet på den rette måde. Jeg brugte tidligere en del amerikansk undervisningsmateriale til programmeret undervisning, og jeg er fuld af lovord om, hvor dygtigt selv komplicerede emner kan anskueliggøres, hvis de rette mennesker kommunikerer det. IBM gjorde meget ud af det, de sendte endda engang filmselskabets MGM’s chefpsykolog til kursuscenteret på Lidingö og hersede i en uge med at få kursuslederne til at fatte principperne.

  Den slags har jeg ikke set meget til i Danmark, hvor jeg fx tit mangler de mest elementære oplysninger i et index. Amerikanerne er fabelagtigt dygtige til at gøre et index til et salgsargument i sig selv. Jeg elsker de mange oplysninger, som de også kan få stoppet ind i fodnoter.

 5. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Ja og så bagefter underhuset ikke…? Nej det handler om at vore politikkere ikke gør som “stolen” byder dem at gøre. Der er for langt imellem, for sent, for lidt og med en alt for stor regning.

  Jeg er lidt træt af at politikkere bare henviser til EU, hvor 80% af vores love bliver vedtaget og henviser til konventionerne når islamofascismen går ud over den danske befolkning så iøvrigt lader 2 og 5 være lige. Jeg med andre har aldrig stemt for et EU eller dens forfatning. Hvordan kan der så eksistere en præsident og en udenrigschef…? Det er jo helt gak!

  Man har reduceret efterlønnen og har tjent 50 Mia. Man har skåret antallet på førtidspension med mere end 33- 66%. Jeg gider ikke se vore kronisk syge blive behandlet på den måde, 165 000 føtip koster ca 28 Mia pa og nu skal der kastes yderligere 12 Mia ud til nyttesløse integrationsprojekter. Good grief!

 6. Af Glenn Madsen

  -

  At der er sket en indoktrinering af ‘masserne’ i forbindelse med hele indvandrerspørgsmålet og det, der engang hed det multietniske, senere omdøbt til det multikulturelle samfund, og at denne har været helt bevidst fra magthavernes side, er der vel ingen, der vil nægte. Og det virker jo. Det kan virkelig lade sig gøre at indoktrinere en befolkning, så de er overbevist om, at flerkulturmodstanderne er en samling skidne gestaposvin. Hvad ville de mene om en udtalelse som denne: “White is beautiful”, man gider ikke en gang gætte.
  White er ikke bare beautiful, det er skide beautiful.

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt koster total ubrugelige ikke vestlig indvandrere stadig Danmark ca 100 milliarder kr årligt brutto i 2018 tal !

 8. Af Birgit Lajer

  -

  Jørn Strand Nielsen – 14. marts – 13:06

  Jeg tror, at vi har været det – og intet nyt i og for sig i Støvrings artikel her.

  Desuden er det enkelte individ vigtigt, derfor er jeg liberal. Samfundet består af hver enkelt af os, og sammen er vi ikke stærkere end det svageste led. Og- derfor skal staten eller en el anden ideologi som socialisme og det konservative holde nallerne væk og ikke dirigere ned over hovederne på mennesker i unødig grad.

  Vi får mere og mere stat- og kommune-indblanding samt tvang.

  Man har fx ikke kunnet foretstille sig, at en forældreorlov til fædre skal være frivillig – men ligefrem øremærket, og hvor moren så fratages omsorgen for barnet, hvis faren ikke vil tage sin orlov. Jeg har aldrig hørt noget så primitivt! Desuden skal en barsel til kvinder ikke deles med barnets far – han skal derimod have sin orlov senere og lige efter moren, så man ikke ødelægger det eksklusive forhold mor og barn, som er barnets behov; men konstant skal vi konfronteres med, hvad forældres ønsker er – eller bliver proppet dem langt ned i halsen fra alle sider, politikere og erhvervsliv, fordi man ikke gider betale for sådant.

  Det er uhørte slåskampe, der er ganske unødvendige, selv i ligestillingens navn, fordi den giver sig selv, hvis man tager hensyn til netop barnets udvikling!! Moren først som den primære – derefter faren som den primæere ogs i nogle år.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Jeg er lidt træt af at politikkere bare henviser til EU, hvor 80% af vores love bliver vedtaget ….”.

  Ja, selvde to mest euroskeptiske partier EL og DF stemmer for næsten al den lovgivning, vi har fra Bruxelles.

  “Ja og så bagefter underhuset ikke…?”

  Næh, hvorfor….. de er demokratisk valgte.

  “Man har reduceret efterlønnen “.

  Enig, det er noget svineri.

  Men EU har intet med dette at gøre – det klarer de danske politikere uden hjælp sydfra.

 10. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Hvorfor så positiv, når jeg er i krigso…? Enhedslisten og DF er opportunister!

  Læste lige at Speakers Corner før i tiden var et offentligt henrettelses sted for mere end 50 000 personer. Som sidste gestus fik de dødsdømte lov til en “final speech!”
  Marx, Lenin, Orwell og mange andre har talt der. Det er slut nu hvor “hate speech er blevet lig med hatecrime!” Lord Pearson rettede iøvrigt et spørgsmål til politikerne om man kunne komme i den situation, at bekendelsen af at være en kristen kunne medføre at man fik dom for hatecrime! Det ville ingen svare på, for som det er nu afhænger det af om modparten føler sig krænket. Og hvis han, hun den, det gør det, kan man dømmes.

  Obummert forsøgte at indføre “differentieret ytringsfrihed” oktober 2016 i Florida. Efter efter den kunne imamer ikke dømmes for hatespeech eftersom der er tale om religiøs forkyndelse. Det heldigvis stoppet!

 11. Af Jens Hansen

  -

  Flemming Lau og NBL.
  Kom dog videre. Vi lever i 2018.
  Sovjet nedkæmpede nazityskland i 1945.
  Det må I lære at leve med.
  Det er korrekt, at USA sendte nogle elendige lastbiler med Caterpillar motorer til Sovjet.
  Noget skrammel som ikke duede i kulden. Eller andre steder.
  Kender selv lortet fra boreplatforme.

 12. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN
  Det var dig, der bragte WW II på banen. Og når du så manipulerer, må andre jo korrigere dig.

 13. Af Jens Hans en

  -

  AF NIELS LARSEN – 16. MARTS 2018 10:21
  “JENS HANS EN
  Det var dig, der bragte WW II på banen. Og når du så manipulerer, må andre jo korrigere dig.”

  Blev du ikke korrigeret i byretten?

 14. Af niels peter lemche

  -

  Jens Hansen,

  Hvor komme dit had til alt fra vesten fra? Fra din forpinte og ubalancerede historiske viden? Fra din oprindelse, hvor det lyder mere og mere sandsynligt, at du kommer et helt andet sted fra. Jeg ville tro Mellemøsten — palæstinenser?

  Uden Rusland havde de vestallierede haft problemer med at nedkæmpe Tyskland. Det havde taget et par år til, men var dog en afgjort sag. Tyskerne ville begynde at løbe ud fra de væsentlige midler til at føre krig i løbet af 1945-6. Jeg har nævnt brom.

  Russerne havde ikke haft en chance uden de vestallierede, hvis bombninger ødelagde tyskernes evne til at føre krig, specielt, da de fra sommeren 1944 ødelagde det tyske produktionsapparat for syntetisk olie. Vanskeligt at føre bliztkrieg uden brændstof. . Det er også velkendt, at Stalin nærmest lå på knæ for de allierfede for at få invasionen igang.

  Men at fortælle dig sådanne banale facts er som at kaste vand på en gås.

 15. Af Flemming Lau

  -

  J.Hansen.
  Jamen hørte jeg rigtigt…? Lidt kredit til USA for levering af lastbiler, selvom de selvfølgelig var noget skrammel. Det er vist første gang i flere år, det er sket! Jeg tror min sandsten at vi nærmer os et forår med tillidsskabende foranstaltninger, og fredelig sameksistens. Det kunne stormagterne lære lidt af!

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos nutiden og “systemkritik” i en lidt alternativ vinkel. Læs denne artikel “Margrethe Vestager: Prøv noget andet end Google” – faktisk ret interessant.
  https://www.version2.dk/artikel/margrethe-vestager-proev-noget-andet-end-google-1084632

 17. Af Jens Hansen

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 16. MARTS 2018 10:39
  “Hvor komme dit had til alt fra vesten fra? Fra din forpinte og ubalancerede historiske viden? Fra din oprindelse, hvor det lyder mere og mere sandsynligt, at du kommer et helt andet sted fra. Jeg ville tro Mellemøsten — palæstinenser?”

  Nar.
  Spørg Kasper Støvring.
  Han ved, hvor jeg bor. Og hvem jeg er.
  Er det den ultimative hån for herrefolk at kalde andre for palæstinenser.
  Føj for helvede.

 18. Af Glenn Madsen

  -

  @ JØRN STRAND NIELSEN – 14. MARTS 2018 12:11
  “i stedet for den ulidelige højre-venstre debat.”
  Sandt nok!
  Højre-venstre debatten i dag er en indvandrerdebat. Ikke kapitalisme versus kommunisme f.eks.. Det er kun i mindre grad en debat om samfundets politiske struktur. Stort set alle, er det mit indtryk, støtter en pæredansk velfærdsmodel. Det er multikultur mod monokultur, det er ‘den ulidelige højre-venstre debat’. Den er uundgåelig, fordi indvandringen er i færd med at forandre vesten til noget ‘vi, sande vesterlændinge’ ikke kan accepterer. ‘Vi’ tror ikke på, at det, at få resten af verden til at efterleve vore værdier er et pædagogisk problem, som man heroisk ikke må give op over for, selv om det ikke lykkes selv efter hvor mange forsøg, hvor mang år? Hvor mange generationer skal der til, før vi komme gennem den sorte tunnel. Hvor stort et helvede skal vi trækkes gennem før det multi raciale, -etniske, -kulturelle paradis vinker forude osv., osv.
  Tak for ordet!

 19. Af Jens Hansen

  -

  Tidligere gav I dem som I foragtede jødestjerner på.
  Føj.

 20. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Birgit, for den konservative og socialisten er individets tarv naturligvis også væsentligt, men løsningen nødvendigvis holistisk, og ikke marginaliserende. Skismaet viser sig f.eks. meget klaart i den verserende politiske drøftelse af ny skilsmisselov, hvor socialdemokraterne fornuftigvis foreslår en pligtig rådgivning, mens de liberale blot vil etablere rådgivning som endnu et tilbud i det liberale supermarked. Fornuftigvis, fordi nogle forældre i den stressede skilsmissesituationens ikke personligt har overskud til at sætte deres børns tarv over deres egne, individuelle interesser. Børn er ikke til for forældres skyld, men for deres egen skyld, og da de som mindreårige ikke kan varetage egen tarv, må samfundet naturligvis gribe ind. Det er den almindelige opfattelse, at en kirkelig vielse er en ta selv varer, hvilket det faktisk aldrig har været, idet det er præstens ansvar på kollektivets vegne at vurdere, og ægteskabet vil være holdbart. Det bør logisk derfor også være pligtigt, at vende tilbage til præsten, når ægteskabet er ved at bryde sammen, så præsten gennem samtale en sidste gang kan prøve at holde parret sammen, ikke mindst i de tilfælde, hvor der er børn med i spillet. Børn skal aldrig risikere at blive socialt marginaliseret af hensyn til forældrenes behov for individuel selvrealisering, herunder en ret for dem selv at bestemme. Derfor er konservatisme og socialisme som kollektive ideer langt mere sociale end liberalisme, og langt bedre egnet til at sikre ikke kun det enkelte individ, men alle individer. I den overfyldte, konservative og socialistiske båd, er det aldrig en mulighed, end sige en mulighed til liberal debat og afstemning, at smide nogen overbord. Her ofrer om nødvendigt den bedste sig for kollektivet for at sikre især de svage besætningsmedlemmers overlevelse. Og sådan er vi jo så forskellige.

 21. Af niels peter lemche

  -

  Jeg har fået en ny penneven på facebook: Jens Hansen, som sendte mig flg, hilden for lidt siden:

  “Fordrukne,racistiske og løgnagtige gamle svin”

  Så er det sagt. Gad vide, hvad facebook siger til en sådan svada!

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Hvad jeg selv husker fra min historielæsning er, at slaget ved Stalingrad var et af 2. verdenskrigs vendepunkter – et af de blodigste slag nogensinde.

  Mange millioner russere døde i kampen mod nazismen, mens danske bønder leverede svin til tyskerne. At bagatellisere dette faktum synes jeg er upassende. Selvom Stalin var en morderisk diktator, der myrdede sin egen befolkning.

  Og man behøver ikke at være palæstinenser for at være uenig med dig.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche. Det afhænger af biasen, hos de tilfældige NGO’ er Fjæsbook har ansat..!

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt fandt jeg lige en gammel Kasper Støvring kommentar – “AF KASPER STØVRING – 30. NOVEMBER 2017 21:02 Til alle: hold jer venligst til emnet. Personfnidder slettes.”. 😉

 25. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Birgit, jeg havde sammen med min kone forleden aften lejlighed til at høre tre børn af “tyskertøser” berette om deres opvækst, og gik stolt derfra efter beretningen om, hvordan vores samfund selv i de første, fattige og tyskerhadende efterkrigsår havde vilje og evne til at fjerne disse børn fra deres mødre, for i stedet at give dem en tryg opvækst på en institution, da børnenes forældre og omgivende familie ikke økonomisk selv magtede dette, eller desværre også som individer ikke slog til. Ingen gustne, politiske nyttebetragtninger, eller overdrevne hensyn til forældrenes liberale rettigheder, men en forbilledlig kollektiv omsorg for disse børn uden nogen som helst forskelsbehandling fra andre “udsatte” børn. Børns reale tarv som enkeltpersoner bør naturligvis altid have større vægt end hensynet til forældres ideale rettigheder.

 26. Af jEns haNsen

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 16. MARTS 2018 12:19.

  Det må du spørge dem om.
  Skal de iklædes en af dine jøde eller palæstineser stjerner Lemche?
  Jeg stammer i øvrigt fra en indremissionsk familie i Vestjylland.
  Hvilket jeg ikke skammer mig over. Selvom jeg vist er ateist.
  Jeg er hverken jøde eller palæstinenser.
  Derfor finder jeg alligevel din hån som modbydelig.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørn Strand Nielsen – 12:40

  Vanskeligt at udtale sig om for mig, da jeg ikke kender nok til sådanne forhold endsige de relevante børn, du taler om Om der på den tid har været for meget politik i det a la eftertidens kommunistforskrækkelse. En måske yderligere straf for disse kvinder ? Jeg kan ikke udtale mig – men der skal meget til, hvis børn fjernes fra deres mødre og et samfund ikke kan el vil træde til for at hjælpe en sådan lille familie.

 28. Af Jens haNsen

  -

  Vi er godt nok kommet langt ud i disse debatter.
  Når højrefløjen forhåner andre debattører ved at kalde dem for palæsti nensere og lignende.
  Igen.
  Føj.
  Vi så i 1933-1945, hvad den slags førte til.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg nåede lige at høre Johan Christian Nords foredrag på video, som Støvring henviser til her – og så så lige ind på Critique’s side, og hvem der foredrog udover Støvring, såvel som Information, hvor Nord kritiserer over manglende forståelse for, hvad det identitære er.

  Sjovt, at Nord og andre med ham anvender noget med id – altså identitet, da han afviser det individuelle, og at disse mennesker ikke har ret til at leve, ifølge hans foredrag. Han går åbenbart ud fra, at alt individuelt – og vel pånær hans eget – er at klandre i så uhørt grad (vidoen), såvel som han også nævner liberalismen som et udyr i kapitalens tjeneste med henvisning til Burger Kong og børnearbejder i et lille hjørne af visse lande .. altså eksport af sådanne ting.

  Der er heldigvis i Critique en mere midtersøgende foredragsholder, der fortæller at uden det liberale, så havde vi ikke haft de samfund, vi trods alt har og med de mange muigheder, hvor diversiteten dog er større end Nord giver udtryk for.

  Marx og dermed kommmunisme/kommunisterne i sin tid – glemte det individuelle, hvorfor de netop ikke kunne sejre, da mennesker er forskellige og ikke kan ligefrem samles under én paraply.

  Nord siger ellers ikke meget andet end der i forvejen er skrevet stolper og og ned på bla b.dk om indvandringe at den er for stor – MEN ikke, hvad han forud ville have gjort ved de flygtninge, der er kommet til Europa. Der ville jo kun have været at plaffe dem ned ved grænsen, hvis vi skulle have handlet anderledes da.

  At han har ret i, at det er svært at kunne med en anden kultur på bagsmækken, der kun kunne ses at blive endnu større, hvis vi ikke strammer op, gør ikke, at han skal glemme hverken humanisme eller det individuelle, selv om det humane kører ud i masochisme, hvor vi tillader andre at dominere og vinde indpas på vores bekostning.

  Andre før Nord – jeg taler om 1986 – har allerede forudset, at vi kunne ende som Amerikas indianere i eget land, såvel som at fattigdom samt næste større krig vil ske i Europa.

  Vi er som folk og land vant til at hjælpe, så vi har ikke set nogen fare tidligere, da vi jo i forvejen havde disse gæstearbejdere, der desværre heller ikke altid har integreret sig tilsrækkeligt – men som vi jo selv inviterede herop.

  Det er alt for farlig at undlade det individuelle og dermed heppe til en masse, selv om vi må tage os i agt. Og desværre. Vi skal være snarrådige på sin vis, fordi vi nemt kan stå overfor en slags masse, da vi ikke kan være sikre på alle indvandrere, der jo også gavmildt hjælpes fra udlandet!! Imod vores interesser, hvorfor manglende integration nemt kan medføre et forræderi imod vores land og folk der har hjulpet og forsøgt at støtte i hoved og r.. .

  Hans indlæg kan føre uønskede ting med sig – og som jeg lige husker foredraget, så kan det godt være, at vi har hæmninger og skyld; men jeg tror, at han brugte ordet narcissisme dér forkert. For var vi narcissister, så ville vi jo allerede kun tænke på eget og dermed også landet, medmindre han i forh til hans foredrag som helhed mener, at enhver kun tænker på eget udkomme og personlige liv.

  Det mener jeg er ramt ved siden af, selv om han vil mobilisere yderligere i sin retning af en forståelse.

  Vedr. det liberale, det individuelle, hvor Nord ligeså godt kunne ha’ nævnt de neo-konservative, hvor det for mig at se ikke bliver bedre af at nævne noget radikalt i forh til de konservative og for ham i arm med Grundtvig, så dette:

  Et samfund består af individer, hver og en af os. Det er os der udgør samfundet. Det er ikke en eller anden diffus størrelse. Derfor er det hver og en af os, hvert individ, og det individuelle væsen, vi hver især er, der skal tænke og handle – og muligvis anderledes end hidtil, i hv f i større omfang, hvor vi vil ændre.

  Ellers vil der være tale om en slags suggestion og førende til en slags masse-psykose, hvor vi ikke har os selv med eller kan være os selv bekendt.

  Hans eneste svar er – vistnok ment som frivillig – tillbageførsel af enhver muslim, da det er den gruppe, det drejer sig om for ham, hvilket han heller ikke forsæger at komme uden om. Men – hvad med andre større eller mindre grupper når det at fare igennem mit hoved farer det undervejs ? Inden jeg hører Nord nævne gruppen muslimer, som jeg må forstå også vil gælde de allerede etablerede, som muligvis er glade for at være her…eller?

  Ingen tvivl om, at det kan ses som, at vi er på den, hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd og viser, hvor skabet skal stå for ikke at sige allerede står i Danmark i forh til fremmede kulturer, vi ikke er på linje med. Eller de med os.

 30. Af Maria Due

  -

  niels peter lemche – 16. marts 2018 10:39

  Blot for at fortælle dig, at jeg ikke opfatter det , du skrev som det er blevet udlagt. Der luftes vitterligt meget sydende had blandt herboende arabere med den baggrund, der har givet dem tilnavnet pal-arabere. Men hvis man udlægger ordet palæstinenser som et etableret skældsord, bør man revidere sit sprog.

  Asmaa Abdol Hamid er et eksempel på, hvordan had frit kan kolporteres videre mod Israel fra en central plads i Danmark. Her er det Flakhaven foran Odense Rådhus, men så er hun også blevet belønnet af det odenseanske politik med et job.

  https://hodja.wordpress.com/2011/05/31/fra-arkivet/

  I øvrigt er jeg ikke enig med dig i at alle de gode hoveder tidligere var venstreorienterede. Mange lod bare som om, fordi alt andet ville spænde ben for deres karriere, og hvis de havde tilstrækkeligt mod og selvfølelse til at blæse på det, kunne prisen være høj. I dag kan det siges højt, og det bliver det undertiden også, at prisen ikke alene blev betalt på det personlige plan men at landet tabte meget talent på gulvet.

 31. Af Birgit HviidLajer

  -

  Jørn Strand Nielsen – 12:09

  Jeg så ikke først dette indlæg fra dig – men en stor mundfuld for en debat – fordi socialisme såvel som konservatisme har deres slagsider.

  Jeg går naturligvis ikke ind for tvang – men at det er udmærket, at en rådgiving fra off side kan stå til rådighed – men folk skal selv kunne vælge andre muligheder, hvis de vil søge råd. I øvrigt er det offentlige slet ikke gearet til sådant med de mange skilsmisser – og hvad vil l times rådgivning hjælpe – og for barnet. Det er en proces for en familie inkl barnet i forhold til en skilsmisse.

  Ikke for t forherlige mig selv – men da jeg skulle skilles, tænkte jeg faktisk mest på mit barn. og jeg satte mig en dag ned i køkkenet og tænkte:

  Hvad består hans verden af, og jeg repeterede det inde i mit hoved og vedtog, at den verden skulle blive ved med at bestå for ham, så længe han selv ville. Alt og alle inklusive.

  Jeg har selv søgt rådgivning for forskellige ting siden da og i de forbindelse også – så jeg ville nødigt være henvist til kun én mulighed, og i det offentlige, hvor de heller ikke er uddannet nok, i hv f ikke i alle tilfælde.

  Jeg er nødt til at løbe og skal se til en del andet; men det er altså ikke alle, der bliver gift i kirken og med en præst ved hånden, så hvem skulle de så søge henvendelse til i forb med en skilsmisse, og hvor den ene part ikke ønsker sådant. Der er altså mennesker og forhold, der allerede er afklarede for de involverede – med el uden børn. 🙂 Ligedan gider folk ikke høre på fordømmelser.

 32. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  I stedet for en pligtig rådgivning til forældre, der skal skilles, ville det måske være bedre automatisk at tildele børnene en form for advokat til at sikre deres tarv under og efter skilsmissen.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Hvad hjælper det at man har et godt hovede, hvis man er en følelsesmæssigt afstumpet og altid hamskifts beredt teknokrat! Opportunisme er vældigt udtrykt i “Admiralens vise!”

  Det var ikke en tilfældighed at Gotha Andersen i 70′ erne havde programmet “Fedt, flid og snyd!” Politisk korrekthed var allerede en kendt sag dengang, hvor “Social karakteren betød mere end den faglige karakter og var forudsætningen for at fagkarakteren også skød i vejret på landets gymnasier.

  Det uvæsen kæmper vi imod idag, hos ikke mindst vore politikkere. Hvad nytter det at man først taler frit for leveren, når man er gået på pension som Uffe Østergaard, i stedet for at have taget kampene ad hoc…? Iøvrigt burde Asmaa fyres på gråt papir!

 34. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos lidt konstruktiv systemkritik, så synes jeg, det er helt OK, at tvangsindlagt fake news fra DR fremover gøres lidt billigere. Forhåbentlig kan de færre midler skubbe lidt til de 80% venstresnoede journalister og gøre nyhedsformidling lidt mere afbalanceret. Ellers rammer den totale sparekniv og lukning formentlig i næste hug !

Kommentarer er lukket.