Vi har brug for den radikale, konservative systemkritik

Af Kasper Støvring 184

 

 

Der var indbudt til konservativ systemkritik hos Critique forleden. Det lykkedes at fylde en sal med yngre mennesker, der valgte at bruge en hel lørdag på at høre foredrag om konservatisme – og så endda betale for det! Jeg holdt et oplæg om min nye bog Mytisk modernisme, der handler om litteraturen i midten af det tyvende århundrede og bl.a. søger at besvare spørgsmålet:

 

Hvad er en systemkritiker?

 

Lad os prøve at svare med et billede. Der findes en slags øverum, hvor særligt udvalgte musikere spiller de komplicerede kompositioner, som først med tiden bliver forståelige for almindelige mennesker. Er de bedste kulturkritikere ikke sæde for den slags rum? Det har den tyske filosof Peter Sloterdijk foreslået; kulturkritiker og forfatter er den, der inficerer sig med de farlige stoffer for at lære at beherske dem, hans indre er et øverum for de svære stykker.

 

Man kan udvide Sloterdijks metafor. Systemkritikerens indre er ikke koncertalens, hvor de store, officielle symfonier opføres, år efter år, for fulde huse; heller ikke tv-studiets, hvor døgnfluerne spiller de populære numre, som ingen hverken beundrer eller provokeres af. Nej, systemkritikerens, den sande, uafhængige intellektuelles indre er det øverum, hvor de dristige eksperimenter kan finde sted, et rum for de få, for kammermusikerne, der afprøver deres stykker i isoleret fordybelse. Her kan de frit afprøve ideer, foregribe scenarier og bryde med det offentlige livs ideologier. Kort sagt: afspille de forbudte stykker.

 

Det er for mig at se indbegrebet af en fri ånd, en sand intellektuel. Karakteristisk for positionen er også distancens patos. Kritikeren træder ind i offentligheden med hårde budskaber, radikale udtryk – ikke wishful, men riskful tænkning – men forlader så scenen igen. Han intervenerer, afleverer sit budskab, sin dom og profeti, og træder så tilbage igen. Han dyrker isolationen, imens han selv gøres til genstand for skandalen. Eller shitstormen, som det hedder i dag, og som i øvrigt vistnok hyppigst rammer kvinder. For hans (nej, hendes!) budskab er ofte ikke-liberalt, ja, konservativt.

 

Ved bemeldte konference afløste jeg valgmenighedspræsten Johan Christian Nord, som er et godt, hjemligt eksempel på den type systemkritiker, jeg taler om. Hans indlæg hører til blandt de mest interessante for tiden, de er både temmelig radikale og litterære i deres form, og Nord er også forsøgt skandaliseret. Som da kanalchef Mads Brügger på FB kaldte ham en slags nazist i forklædning. Det er naturligvis alt andet end sandt. Udtalelsen faldt efter offentliggørelsen af denne video med Johan Nord. Hvis man vil have en fornemmelse for Nords stil, kan man også læse dette stykke. Nords indlæg tjener ikke blot til at erkende vores situation, men også at vække et kampberedskab. Af samme grund er hans position nært beslægtet med den unge, aktivistiske højrefløjsbevægelse, der kendes som den Identitære.

 

Jeg er overbevist om, at et sundt samfund skal have plads til den slags øverum. De store symfonier vakte også ofte skandale første gang, de blev afspillet, ligesom det tog mange år at skabe dem i isolerede øverum. Øverummet giver plads stil eksperimenter, og nogle gange mislykkes de. Men et frit samfund som vores, der ikke holdes sammen af autoritære strukturer, har brug for hele tiden at kunne korrigere sig selv. Selvkorrektionen sikres gennem eksistensen af frie ånder, radikale systemkritikere. Også – sjovt nok – blandt de konservative. Det lyder som en selvmodsigelse, men er det ikke.

 

I min bog beskæftiger jeg mig med dette, og det er en af mine pointer, at man særligt i litteraturen finder en radikal kritik af det bestående system, det gælder også den type kritik, man kan kalde radikalkonservatisme. Forfatteren, den intellektuelle, er ofte en outsider og ganske upolitisk i sin udtryksform: Interessen ligger på det eksistentielle niveau. Man kan sige, at denne type forfatter rummer en særlig sensibilitet og søger i sit værk at skabe et ”sakralt provisorium”, med digteren Thorkild Bjørnvigs ord. Altså et hjemsted eller fristed for det, der lukkes ude af det offentlige livs herskende ideologier, som i vores moderne samfund er de liberale ideologier.

 

Det bedste eksempel, jeg kender, på en forfatter, der lever op til alt dette, er den tyske digter Botho Strauss. Det gælder særligt hans essay ”Tiltagende bukkesang”, som jeg også omtaler i min bog og har skrevet om her. Dette epokegørende, vidt omtalte og skandaliserede essay blev for nylig diskuteret ved at større arrangement på Christiansborg.

 

Botho Strauss’ essay udtrykker en dyb liberalismekritik, og bukkesangen henviser til den kommende tragedie. Det, der er så særligt, er ikke kun indholdet, men formen, stilen. Botho Strauss dyrker fragmentet i sin billedrige digterfilosofi. Tonen er i sig selv enestående: profetisk, visionær og tung med patos og alvor.

 

Bukkesangen er altså den kommende tragedie, den knap hørlige rumlen:

 

”Vi kender intet til den kommende tragedies form. Vi hører kun den stadig højere mysterielarm og bukkesangen i vores handlingers dyb. Offersangene, der tager til i det indre af det anrettede [samfundet, KS]. Tragedien gav en målestok at erfare det onde ud fra og til at lære at udholde det. Den udelukkede muligheden for at fornægte eller politisere det, endsige at se det som samfundets opgave at bortskaffe det. For det er det onde nu som før; de, som rammes af det, har blot andre måder at opfatte det på, at tage det på sig, de benævner det med andre, mildere navne.”

 

Dette er æstetisk kulturkritik med en stor emotionel appel. Man kan sige, at den slags konservative digter, som Strauss er, ikke så meget søger at overbevise gennem det gennemsigtige ræsonnement, argumentet, men snarere gennem den følelsesmæssige, suggestive form. Med denne form søger han at erodere ned til et dybere lag, der oftest er skjult for almindelige mennesker.

 

Han er et øverum, hvor den radikale, konservative systemkritik kan afspilles.

 

184 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Godt nok hører du ikke til de skarpeste knive i skuffen, men at den er så sløv at du ikke kan indse, at det er ret begrænset, hvad Danmark kan på egen hånd, undrer mig nu alligevel.

 2. Af niels peter lemche

  -

  Niels Larsen,

  Ja, brækkede ben, og Mogens Fogh fik råd til en ny bil.

  Og Hansen, hvad kan man gøre ved ham?

 3. Af niels peter lemche

  -

  Men for et øjeblik at vende tilbage til emnet for Kaspers blog, så er det fint med en intellektuel debat fra højre. Her har venstrefløjen tradiutionelt haft det alt for let, simpelthen fordi de bedste hjerner ofte hørte hjemme der. Det er der ingen naturlov, at de skal.

  Spændende at se, hvad Kasper Støvring har læst næste gang.

 4. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Støvrings ærinde er jo at argumentere for en debat af konservatismens mulige bidrag til en kritik af vores nuværende samfunds forfald, herunder hvorvidt kritikken kan genere ideer til genopretning indenfor de givne strukturer, eller eventuelt overskride disse strukturer baseret på et nyt paradigme for, hvad vi vil med vores samfund. I alt fald som jeg har opfattet hans ærinde. Det er et særdeles relevant ærinde, så var det ikke værd at holde denne tråd i debatten i stedet for den ulidelige højre-venstre debat. Måske er det politiske kontinuum slet ikke en linje, men en cirkel, hvor radikal kritik på et socialistisk og konservativt grundlag faktisk er ganske nært beslægtet. Min argumentation for udvikling i retning af en korporativ stat på et kapitalistisk grundlag er netop et eksempel på en sådan sammensat ide med komponenter med udspring såvel socialisme og konservatisme. .

 5. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lemche
  ” Mogens Fogh fik råd til en ny bil.”
  Jeg har bemærket at du har skrevet det flere gange 🙂
  Mogens Fog fik dobbelt løn.. Fra folketinget og friheds fonden som betalte modstands folk en håndværksmester løn resten af deres liv afhængig af deres bedrifter/ opgaver under krigen.
  Afhentning af nedkastet våben, videre forsendelse og sabotage gav den højeste ydelse..
  De havde mange penge til sig selv også efter partiskat 🙂

 6. Af niels peter lemche

  -

  B. MORTENSEN , sagen er, at Mogens og Elin Fog boede fire huse længere op ad Søllingsvej i Charlottenlund end vi gjorde, og han kørte, til hanb røg ud af partiet, en gammel Citroyen fra før krigen, en af dem, man kunne se i gamle franske kriminalfolm. Men det varede ikke længe efter fordrivelsen fra partiet før, der stod en ny bil deroppe i indkørelsen.

  Du burde i øvrigt i din analyse af hans økonomiske situation lige også have med at konen var en anerkendt børnelæge, så familien led ingen nød.

 7. Af Jens Hansen

  -

  Højrefløjen har aldrig tilgivet at Sovjet befriede Europa fra na zisterne.
  Men. Dette skete altså i 1945.
  Nu skriver vi 2018.
  Højrefløjen må se at komme videre.
  Uanset nostalgien om fra perioden 1933-1945.

 8. Af Jens Hansen

  -

  Der kommer nye stærke mænd.
  F.eks. Trump og Putin.
  Højrefløjen behøver ikke at føle sig så fortabte.
  Keep your peckers up.
  Som en officer forklarede os i Søværnet.

 9. Af Glenn Madsen

  -

  AF SVEND JENSEN – 13. MARTS 2018 17:23
  Nu var det bare et citat fra deres hjemmeside, og bortset fra udtrykket Fort Europa temmelig uklart. Om de kunne skrive under på din skærpelse er således usikkert.
  Jeg forestiller mig Fort Europa som et rigtigt fort, med alt hvad dertil hører.

 10. Af jEns hAnseN

  -

  Der kommer nye stærke mænd.
  F.eks. Trump og Putin.
  Højrefløjen behøver ikke at føle sig så fortabte og triste.
  Keep your peckers up.
  Som en officer forklarede os i Søværnet.

 11. Af jeNs hanSen

  -

  AF NIELS LARSEN – 14. MARTS 2018 9:20
  “JENS HANSEN
  Godt nok hører du ikke til de skarpeste knive i skuffen”

  Det er der delte meninger om.
  Men undertegnede har aldrig været indkaldt til byretten.
  Hvad med dig NBL?

 12. Af Glenn Madsen

  -

  AF GLENN MADSEN – 14. MARTS 2018 13:19
  Men det er jo ikke nødvendigt at gå så drastisk til værks. Vi skal bare have vore stor ledere, som 80% af befolkningerne stadig stemmer på, til standser indvandringen af lovlig vej og fører en (fuldstændig) konsekvent tilbagesendelsepolitik af de illegale indvandrerer. Det er det første skridt.

 13. Af jenS hanseN

  -

  AF NIELS LARSEN – 14. MARTS 2018 9:20
  “JENS HANSEN
  Godt nok hører du ikke til de skarpeste knive i skuffen”

  Det er din vurdering.
  Jeg har bl.a. skrevet nogle respekterede artikler om “Slushing i cargo tanks på LNG tankere” og brande på container skibe.
  Men det vil du aldrig fatte noget af.
  Derfor er det jo nemmere for dig med fordomme.

 14. Af Glenn Madsen

  -

  Rettelse:konsekvent tilbagesendelsepolitik i forbindelse med til de illegale indvandrerer.

 15. Af Flemming Lau

  -

  Sovjet fik befriet sig selv bla vha materiel hjælp fra USA og England.
  Sovjet befriede Østeuropa for dernæst at erstatte sort, med rødt diktatur.
  USA, England og franske styrker befriede vest Europa, bla vha Sovjetisk pres fra øst.
  Nato har siden ’49 sikret vest Europas frihed.

  Alt andet er falsk bevidsthed og lånte fjer!

 16. Af Glenn Madsen

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 14. MARTS 2018 11:56
  “så er det fint med en intellektuel debat fra højre. Her har venstrefløjen traditionelt haft det alt for let, simpelthen fordi de bedste hjerner ofte hørte hjemme der.”
  Det må man jo give dig ret i. Det er noget nyt med den såkaldte højreorienterede debat, der har ikke været så stærkt behov for den før.

 17. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Og venstrefløjen må aldrig glemme, at vestmagterne reddede Stalins røv i 1941-42.

  Og støttede med hundredtusindvis af lastbiler og tanks siden hen.

 18. Af Niels Larsen

  -

  Dine løgne bliver ikke mere sande af at blive gentaget, Jens Hansen:

  “Den Røde Hærs opgør med tyskerne på østfronten blev hovedsageligt vundet med sovjetiske våben. Men de blev transporteret til fronten på vestlige tog og lastvogne.

  Efter Hitlers angreb i 1941 blev den sovjetiske industri omlagt til krigsproduktion. Fabrikker, som før havde fremstillet traktorer og lokomotiver, begyndte i stedet at sprøjte kampvogne ud.

  Sovjetunionen fik også 20.000 kampvogne fra USA og Storbritannien. Men trods det høje tal udgjorde de blot hver femte i Stalins arsenal. Samtidig var de vestlige modeller typisk dårligere pansrede og mindre mobile end fx den sovjetiske T-34.

  Stalins produktionsapparat ville til gengæld være gået i stå uden transportmateriel fra hans allierede. 80 pct. af alle nye lokomotiver og togvogne kom fra Vesten, og det samme gjorde 92 pct. af samtlige jernbaneskinner.

  Den Røde Hærs store offensiver i de sidste år af krigen ville heller ikke have været mulige uden hjælp. For soldater, kanoner og forsyninger blev transporteret fremad på især amerikanske lastvogne, hvis kvalitet og lasteevne langt overgik de sovjetiske.

  Sovjetunionen fik også råstoffer, medicin, føde­varer – og fodtøj. Under 2. verdenskrig blev 15. mio. par sko leveret fra Vesten.”

  http://historienet.dk/teknik/vaaben/vaaben-under-2-verdenskrig/hvor-meget-krigsmateriel-fik-sovjetunionen

 19. Af Maria Due

  -

  Henrik Larsen

  Tak for svaret. Man kan nemt blive meget træt af al denne idéforladte nazismesnak, og hvor mange har i det hele taget læst ”Mein Kampf”? Jeg forsøgte men nåede ikke ret langt, og jeg havde det elendigt, da jeg hentede bogen på biblioteket, for slet ikke at tale om da den lå på et bord i mit hjem. Hitler var umådelig småborgerlig, men samtidig kan ingen være i tvivl om, at han foragtede ”masserne”, som han kommanderede rundt med. På den anden side kan man heller ikke benægte, at han fik sat gang i meget og genopbyggede manges selvtillid, endsige at han i sin glanstid blev betragtet som eksponent for det moderne, forstå det, hvem der kan. Chamberlain har givet vis haft øje for det.

  Foruden nazismen var der mange europæiske bevægelser af fascistisk art. Man kan diskutere, om nazismen er en af dem eller var helt sig selv. Det er derimod et faktum, at den franske hævngerrighed efter WW1 bar veddet til det bål, og det burde Bruxelles’ elite langt senere have tænkt dybere over. Alt for mange påbud og krav skaber modstand. Før i tiden mente de fleste, at Franco var den onde selv, og at hans modstandere de gode, men så naive er vi ikke mere.

  Jeg kunne ønske, at alle, der debatterer politik og hyppigt WW2, tog sig tid til at læse den tyske forfatter og journalist Wibke Bruhns ”Meines Vaters Land”, der vist er den eneste bog, jeg nogensinde har grædt over. Den handler om en højt kultiveret og velhavende tysk families møde med nazismen, og hvordan den gik i opløsning, ikke blot forretningsmæsssigt men også moralsk, om den seksuelle dekadence, der fulgte med nazismen og meget andet. Bogen tager sit udgangspunkt i, at Wibke Bruhns var ganske lille, da hendes far døde, og at hun ville forsøge at forstå, hvad i alverden der skete. Det kom hun aldrig til, selv om hun til sin rådighed havde et stort familiearkiv, der blandt meget andet fortalte om tysk junker-mentalitet og en musikalsk slægt, der til særlige familieanledninger skrev kantater til privat brug. Hun er langt omkring og også hos den danske slægt, som en af hendes bedsteforældre stammede fra. Faderen forblev alligevel en fremmed, der gik fra at være en travl forretningsmand til en tysk militærperson med noget dunkle ansvar. Han endte med at blive hængt i en kødkrog efter deltagelse i det oprør, som von Stauffenberg ledede. Moderen kæmpede videre for sig selv og børnene men forblev en utilnærmelig lukket og utiltalende bog, som datteren ikke fik åbnet. Der findes billeder, hvor forældrene og ældste børn samles om klaveret og synger nazisange.

  Jeg ved godt, at jeg tidligere har anbefalet denne bog, men i stedet for at sidde og kaste beskyldninger om nazisme her og der mod hinanden, synes jeg, at nogle flere skulle forsøge at sætte sig ind i, at det for mange mennesker kunne være særdeles kompliceret at klare sig i krigsårene, og at Tyskland længe stod til at vinde krigen. Folk skulle jo fx have mad på bordet og kunne med stor udspekulerethed tvinges til at handle på en måde, som de under andre betingelser aldrig ville have valgt. Man bliver også tankefuld, når man læser om de unge danske mænd, der blev sendt til østfronten, for de var langtfra alle nazister.

 20. Af Glenn Madsen

  -

  ”sakralt provisorium”, er det at opfatte som et “hvad udad tabes indad vindes”?
  I så fald er det ikke det, der bliver nødvendigt, hvis samfundsudviklingen fortsætter?

 21. Af Jesper Lund

  -

  Svend Jensen
  Jeg har vist misforstået dig. Jeg troede du var tilhænger af “Fort Europa”. Men det kan du ikke være, da dette forsvarsværk i følge dig må blive ledet af et “Neuropa”.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er lidt “dagsaktuel” info fra 1941 vel også bare afsindig interessant anno 2018. 🙁

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  Nu handler denne blog ikke om den totalitære betonkommunisme, som heldigvis afgik ved døden for mange årtier siden – selv Kina bevæger sig hen imod en blandingsøkonomi.

  Den handler om radikal konservatisme – eller radikal nationalkonservatisme, som jeg foretrækker at kalde det. Det er rigtigt, at vi i Europa har set den dukke op i løbet af de sidste tyve år og i USA efter valget af Donald Trump.

  Politisk viser den sig gennem en populisme, der spiller på menneskers frygt – frygt for blive overset i den teknologiske udvikling, frygt for om der fortsat vil være jobs for uuddannede. Mange føler sig som ofre og helt uden indflydelse, og de ser op de de politikere, der lover, at de kan løse problemerne. De populistiske politikere tegner fjendebilleder, som disse mennesker kan vende deres vrede imod – muslimer, sorte, mexicanere, de etablerede politiske partier, intellektuelle (fageksperter) og den kulturelle elite.

  Fra politik til kultur, som er Kasper Støvring ‘fagområde’.

  Botho Strauss, som Kasper Støvring henviser til, mener at Tyslands kulturelle problemerne ikke skyldes flygtninge eller indvandrere, men derimod de etniske tyskeres kulturelle armod.

  Jeg spurgte Kasper Støvring tidligere om han mener, at det er det samme, der gør sig gældende her i Danmark, men han har ikke svaret.

  Personligt mener jeg ikke., at Nye Borgerlige er en speciel kulturel gevinst eller en gevinst for sammenhængskraften i Danmark, men Kasper Støvring kan måske forklare, hvori den disse gevinster ligger.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Jeg vil i øvrigt gerne svare på Nye Borgerliges gevinst for Danmark. De brutto 100 milliarder samfundet bruger årligt på uanvendelig import af ikke-vestlig indvandring, kan der muligvis ikke ændres på. Men Nye Borgerlige kan muligvis forhindre, at beløbet stiger til 200 milliarder kr årligt. Og det er da en OK gevinst for Danmark. 😉

 25. Af Raz Putin

  -

  Marx var også konservativ; hans ideal var menneskehedens angiveligt oprindelige, paradisiske “urkommunisme”, fra tiden før det kapitalistiske syndefald.

 26. Af Martin Jørgensen

  -

  Vi har brug for den radikale, konservative systemkritik står der i overskrift her på bloggen
  Jeg vil nu nok mene at det vi allermest har brug for er visionære , fremsynede politikere der tør sætte ord på de udfordringer, som den teknologiske udvikling fører med sig, og som vil forandre det samfund vi kender i dag
  Hvad skal der blive af den store gruppe af danskere. Hvor teknologien har overtaget deres arbejdsopgaver ?
  Når man kigger sig rundt i det politiske menageri, er det svært at få øje på hvor svarene skal komme fra.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I henhold til overskriften i Støvrings essay her, så mener jeg ikke, at vi nødvendigvis har brug for at sidde fast i en sådan togvogn, hvor ‘eneren’ ikke kan komme hverken frem eller tilbage, ud eller ind.

  Det er meget pessimistisk set, dette at dyrke tragedien.

  Det fører ingen vegne for mennesket. Hvadenten det sker bevidst eller ubevidst.

  Nu var og er Tyskland ikke det samme som Danmark. De hænger stadig i fortiden med en stærk autoritær opfattelse – vistnok jo længere man kommer sydpå i landet.
  Ligedan var opgøre med kapitalismen i forh til denne Baader-Meinhof-gruppe langt stærkere, dvs voldsommere end i Danmark, og sikkert fordi alt var (og er vel stadig lige under overfladen også) mere markant i Tyskland. Dette sagt, da skaden var stor i DK med denne venstrefløj, nogle såkaldt intellektuelle, der skulle være smarte med hovedet under armen.

  Jeg fatter ganske enkelt ikke Støvrings kritik, nu igen, at det liberale. For – hvor var vi henne også som nation, hvis vi ikke havde hylder disse frihedsværdier og rettigheder.

  Liberal bruges snart sagt som et skældsord på linje mand andre, man bare slynger ud nu om dage, såsom racisme, fascisme o.a.

  Det flyder ikke MARIA DUE – men begrebet kan naturligvis misbruges og føre til yderligheder, der ikke bør anerkendes fx når ny-liberalismen skejer ud og vil have snart sagt alt lovligt – uanset hvad. Groft sagt.

  Konservative var ikke noget uden i hv f af et islæt af også det liberale.

  Generelt har vi en blødere el blidere tilgang til tingene på godt og ondt måske; men
  danskerne er flest ganske liberale af væsen, dvs frihedselskende, rettigheds-bevidste og har en vis fordomsfrihed og tolerance, som det liberale menneske består af, så længe det ikke bliver domineret.

  Nu skal jeg ikke gøre mig klog på denne ‘bukkesang’, der er meget lang og er skrevet i 1993 og af en tysk borger.

  Men der er en tendes til fra Støvrings side at ‘dyrke’ det mindst muntre aspekt.

  Hvis jeg personligt gik ind på hans præmisser, så ville jeg føle mig mere end klemt og have mistet friheden, det individuelle for mit vedkommende og dermed alle andres ligedan.

  Ellers må jeg sige at jeg fatter ikke en brik. 🙂

  Og – vi er vel stadig et land, en nation, der går ind for mest mulig frihed for det enkelte menneske – under ansvar. Det ser jeg ikke, ifølge Støbrings artikel her, skulle være særlig godt, altså det liberalismen står for.

  For mig bliver denne tale om ‘det indre’ i artiklen en slags selvdyrkelse, der ville ende i ’sprængt and’, hvis det billedligt forstås med dette udtryk. – Og ganske usundt – og færdigt med enhver, der sidder i en sådan klemme.

  Det tror jeg ikke, at man skal have prøvet i mindste måde næsten – for at forstå det usunde i. Mvh BHL

 28. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Apropos kulturelt armod. Jeg har bemærket din ihærdige kamp for at afKristne DK.
  Når det gælder din afislamificering af muslimer i Danmark, må man konstatere at der er plads til forbedring. Næhæ i stedet for erklærer du kommunismen for død! Tror du seriøst at vi populister og nationalkonservative er født igår…? Eurokommunismen under Stazi Merkel og hendes ligesindede har stadig magten i Europa og her til maj 2018 iværksættes censuren for alvor mod islamkritikere gennem Code of conduct!

  Men man må lade dig at mange af dine kommentarer, er de muntre af slagsen, for Trumpister som undertegnede.

 29. Af J Nielsen

  -

  “Eurokommunismen under Stazi Merkel og hendes ligesindede har stadig magten i Europa …”

  Hvad er det her, en tumpekonkurrence?

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos konkurrence – så går tumpekonkurrencen ud på, hvor mange milliarder – danske skatteydere vil kaste efter ubrugelig ikke-vestlig indvandring. Lige pt er det årlige beløb ca brutto 100 milliarder. For ægte tumber er 200 milliarder da indenfor rækkevidde. 🙂

 31. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Men Nye Borgerlige kan muligvis forhindre, at beløbet stiger til 200 milliarder kr årligt. Og det er da en OK gevinst for Danmark. ?”

  Hvis det lykkes for dem at krybe over spærregrænsen og komme i folketinget, så vil de opdage, at der ikke er partier, som går ind for at beløbet stiger til 200 milliarder kroner. De må da have andet at lave end at sparke åbne døre ind.

  Hvor har du tallet på 100 milliarder fra? Nye Borgerliges ‘oplysningsmateriale’? De officielle tal er 33 milliarder minus gevinsten på 5 milliarder = 28 milliarder. Du behøver kun at forklare differencen på 72 milliarder.

  Det er mit indtryk, at de 1.5% af den danske befolkning, som støtter Nye Borgerlige gør det
  p.g.a. deres indvandrer-og flygtningepolitik.

  Deres ultraliberale økonomiske politik hænger overhovedet ikke sammen.

 32. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Jeg har bemærket din ihærdige kamp for at afKristne DK.”.

  Så har du fulgt rigtig dårligt med.

  Som jeg har skrevet massevis af gange, så skal hverken jeg eller de fremmede komme her og ukristeligøre danskerne. Det kan danskerne godt selv klare!

  Jeg er ateist, men jeg mener, at enhver er salig i sin tro.

  Når du kalder konservative, borgerlige, europæiske politikere for kommunister, så er du useriøs.

 33. Af Flemming Lau

  -

  For reformerede kommunister overstiger 100 Mia kr deres fatte evne, hvorfor tallet affejes. Men tallet er altså ikke helt skævt. Har tidligere leget “djævelens revisor” og jeg landede på 131 Mia. Og her var mange poster stadigt ikke regnet med. Bare omkring førtidspention er der 165 000 danskere lig med 5.5% der får den ydelse. For ikke vestlige er tallet steget til ca 31 000 lig med ca 9%. Hvorfor bliver de så syge af at leve i DK…?

 34. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Det var dejligt at høre. Her gik jeg og troede at du var medlem af ateistisk selskab. Men hvad Eurokommunister eller sympatisører forklæder sig som idag, er sagen uvedkommende. Læg dertil at den liberale universalisme går endog meget langt ind i borgerlige rækker, faktisk så langt at det til tider kan være svært at høre forskel på Enhedslisten og konservative!

 35. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau: “Læg dertil at den liberale universalisme går endog meget langt ind i borgerlige rækker, faktisk så langt at det til tider kan være svært at høre forskel på Enhedslisten og konservative!”

  Hvad i al verden mener du? 🙂

 36. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Min anke er simpelthen er simpelthen de udmeldninger de borgerlige kom med op til sidste valg omkring straks opbremsning.Og så den manglende handling efter valget. Der kom en ny sherif i byen efter valget og så…….. væltede det ellers forsat ind i Danmark, med krigsflygtninge, som tæller mere end 30 000. Samtidig efterlyste man at Venstre tog livtag med konventionerne, og hans svar……” Det kommer ikke til at ske” forstået, på hans vagt! Og lov og orden partiet K, vred sig også over temaet!

  I stedet for at lege “Tirsdags analysen” vil jeg henvise til lektor H.Duus tidl. Hærens Officersskole.
  “Efter min mening kan man forvente en yderligere skærpelse af kampe fremover i Europa, om den politiske magt tendenserene til borgerkrig. Indvandrere og flygtninge har netop demonstreret at de bestemmer selv, om de har fri adgang til de europæiske lande eller ej og vi har set myndigheder der blot tilpasser sig og at deres hjælpere frit kan fungere som både 5 kolonne og trojanske heste.”

  Ingen suverænitets håndhævelse, ingen nation. Det var jo ikke for sjov at Danmark oprettede Sirius patruljen i ’50 erne. Nordmændene havde for lange fingre!

  Har du måske hørt at Løkke er gået op imod FN chef Gutteres udtalelser om at ingen europæiske lande har ret til at kontrollere sine grænser…? Eller for den sags skyld imod EU’s chef Juncker der udtalte at grænser er den værste opfindelse nogensinde…!

  Vi er liberale i vesten, og hurra for det men når frisindet glider over i universalisme og bliver religion, så er jeg stået af. Når chef redaktørere, Besserwissere etc, taler indforstået om universalisme, i en magt position som den 4 statsmagt, bør man være på vagt.

 37. Af Jens Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 14. MARTS 2018 15:36

  Kom dog videre fra nederlaget i 1945.
  Vi er nu i 2018.

 38. Af Flemming Lau

  -

  PS.
  “Silence in face of evil, is itself evil, God Will not hold us guiltless.
  Not to speak, is to speak -not to act is to act!” D. Bonhoeffer.

 39. Af svend jensen

  -

  I 2011 blev rejsebogen ’Havet, byen, bjergene’ af journalisten Per Nyholm udgivet.
  Den græske historieskriver fra oldtiden Herodot, der følger ham som rejseledsager sagde: »Lærer vi ikke af historien, rammer den os med fuld styrke«.
  I følge Nyholm vinder stammementaliteten frem, kapitalismen opfører sig løssluppent, og den politiske tillidskrise tager til og tager måske overhånd.
  Det ser vi i dag, hvor mediekrigen om hvem der udsender ‘fake news’ og hvem der er ‘besserwizzer’ raser med stigende intensitet. Samtidig kommer undertrykkelsen af ytringsfriheden krybende frem som skimmelsvamp fra revner og sprækker i kulturens fernis.

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Universalisme — naturligvis er det liberale universelt for mennesker, fordi de ønsker at være frie mennesker, altså liberale. Det er bare ikke gennemført de mange steder på jorden, såvel som vi med liberalismen er sikret den private ejendomsret oveni mm.

  Frihed, det at være liberal er et kendetegn ved mennesker og deres grundholdning, hvor og hvis de ikke er sløret af angst for overmagten, deres stat, hvor den tyranniserer folket i vid forstand.

  Det er både uforskammet og tale med skyklapper på, hvis det liberale ikke ses over nærmest én kam i Danmark og landets udvikling fra Enevældens tid, så skulle man skamme sig, selv om man ikke er liberal partipolitisk set. Selv enhedslisten, som nogen nævner her på tråden har liberale holdninger, når de kæmper for deres – Alternativet ligeså osv.

  Alle kæmper i og for sig for deres opfattelse og mening med livet ligefrem, selv om de skyder sig selv i foden og undflyr den frihed, der er givet dem, hvorfor frihed aldrig er et givent gode, da det kan nedkæmpes.

  Og nu LAU her på bloggen udtaler sig om indvandrerne – de kæmper for deres og tror, at det er frihed. Det er det også – og kun til deres forståelse, så de kan videreføre, hvad de kom fra, og hvad der undertrykte dem grundigt, så de måtte flygte – medmindre de selv var undertrykkere, altså villige til sligt i langt større stil end deres hjemland gav dem lov til som mulighed.

  Som med mange andre ord, er slynges ud, så må hver især definere, hvad de mener med frihed, opfatter som frihed, fx frihed til indkapsling af mennesker i diverse mentale og dermed klædedragt, der passer til. Det signalerer jo ufrihed i almindelig og normal forstand, fordi det er frihed til mentale slavelignende forhold.

  Vi har selv som land og i mange slægtled haft diverse erfaringer med en kristendoms klamme og svedige hånd over folks mentale velbefindende. Derfor har vi et mere sekulært samfund i dag, da vi har gennemskuet en del, selv om der kan stå prægtige ord i Biblen, i vore sange og salmer … men, men, men tag ikke fejl og forbliv dig selv, lad dig ikke indsnøre og underkue én gang til.

  Det er ganske vist vores kultur siden Ansgar kom til Danmark og med Gorm den Gamle, som det hedder – og det tog vist 200 år, før alle var kristne her i landet.

  En sådan ‘programmering’ tager også tid at blive kvit, hvor vi i dag er langt mere obs på den slags. Det er naturligvis vores kulturs baggrund – efter Vikingerne osv. – og enhver stat har brug for ‘noget’ – en institution af en slags i forhold til menneskers fødsel og frem til død. Ritualer og den slags har til alle tider eksisteret i ethvert samfund fra tidernes morgen, hvor også frygt herskede og religioner opstod, hvor man kulde påkalde sig hjælp fra noget mere unavngivent, og hvor de forskellige såkaldt primitive samfund før os selv fandt på, hvad der var totem og hvad der var tabu. Sådant eksisterer stadig, hvor disse samfund eksisterer – og ofte uden at disse mennesker kan forklare, hvorfor noget er tabu. Populært sagt her.

  Ergo – frihed er til diskussion, hvor den også er indestængt og reelt ikke eksisterer. Fordi den hylder det indestængte og et eller andet semi i sin forståelse.

  Derfor er frihed ofte brugt forkert og dermed misbrugt, dvs falsk – og hvor folk selv ikke ser det, fordi de ikke har viden og erfaringer som vi.

  Så hellere søge samfund, hvor deres form for frihed eksisterer som en stor mangelvare, og hvor de vil komme i klemme en dag, fordi folk bliver mere uddannet og kan se, hvad der foregår.

  Det sker også, fordi folk tager og bliver nogle steder tvunget til at tage alt på sig fra en politik/religion.

  Selv en Putin kan lyde ganske liberal, når han udtrykker sig, om nogen vil finde sige i – og han brugte forleden i en tv-udsendelse, jeg hørte halvt, ligefrem ordet masochist eller masochisme. Det gælder muligvis kun for ham selv og hans lederskab – og ikke hans folk, som han er sat til at tjene. Det var i forbindelse med dette at finde sig i noget.

  Og – nu i går kunne vi i avisen her læse, at Kina’s repræsentanter vil øve indflydelse på bekostning af vores adfærd i forhold til dets egne interesser altså styre os … hvor er vi egtl henne, og hvad tjener os bedst. Det er jeg ikke i tvivl om – og derfor har vi måttet tage skeen i den anden hånd i forh til indvandringen, der flittigt iagttages for Europas vedkommende af de banan-republikker med islam, hvor folk flest kommer fra, og hvor de har lært og set metoderne – de unge, nu danske statsborgere, der er født i Danmark via nettet og tv fra de lande, hvor man bare rent perverst okser løs på mennesker, de forskellige befolkninger.

  Erdogan er farlig for Europa – og da det er et mere udviklet land, så kan man sagten sende folk tilbage der hylder ham. Det må da være en lise for dem, fremfor at skulle leve blandt de vantro hunde her. OS.

  For vel 2-3 år siden kørte jeg i taxa med en tyrkisk chauffør, som gav udtryk for, at Erdogan var fin nok i 3-4 år, så ikke mere. Andet skulle ske. Ja, det tror jeg .. i forhold til udviklingen i Tyrkiet .. en jernnæve for at behold magten, selv om man vil undgå optøjer, som selvfølgelig tillige er for farlige for hans magt, såvel som en Putin må gøre ligedan ved at eliminere andre mest muligt, der kan komme i vejen for hans fortsatte magt som præsident. Nogle mennesker vil den slags passe glimrende – mange andre er tvunget til bare at holde kæft eller ligefrem dø.

  Den slags gælder alle disse autokratiske el ligefrem diktatoriske styrer. Intet nyt under solen her .. så vi har vitterligt noget at forsvare, en frihed som mange misunder os, og hvor vi kan råbe op og sige vagt i gevær om man vil .. og det er naturligvis generende, og en del anker os for at tro, at vores kan og skal gælde mange andre steder i verden.

  Men – der er altså mange, der påberåber sig at ville have en frihed som vores, selv om den kan tage lange tider at få, såvel som de, der er her og har muligheden for ofte negligerer og egtl påberåber sig deres gamle styrer – via deres stramme opfattelse af deres religion.

  Som psykoanalytikeren Wilhelm Reich sagde det (frit sagt her): De kommer af med tyrannen, blot for at vælge den næste tyran. Såre rigtigt, fordi autoritært opdragne mennesker ofte ikke kan undvære det autoritære, som både kan være en fjernstyring af det enkelte menneske og siden en indre tvang til sådant.

  Wilhelm Reich siger tillige, at ægte demokrati er dér, hvor folk har deres sunde seksuelle frihed og et arbejde. Det bliver alt for langt at citere her – men læs selv om ÆGTE demokrati og den ‘naturlige kærlighedslykke’, der er hårdt ramt i det han kaldet ‘det seksuelle kaos, prostitutionen, den pornografiske litteratur og den seksuelle handel. Og – det handler for ham hverken om at undergrave familien eller moralen. Det ser han allerede undergravet af ‘tvangsfamilien’ og ‘tvangsmoralen.
  Alt dette på de i indledningen til bogen: “Orgasmens Funktion” fra allerede 1942.

  Det er netop angsten for det ‘levende liv, som anses for at være grundlag for fascismen. Men – læs selv om dette også. Selv forstod han ikke først fascismen og dens årsager. Han var læge først og siden psykoanalytiker. Og – blev siden klogere på en hel del om mennesket og de vilkår, de bydes.

 41. Af jan ulrik friis

  -

  Efter at M erkel igen udråbt som tysk Kanzler, må vi erkende at løbet er kørt for Danmarks vedkommende, det må vi erkende, og det erkender vi, tid at tage fuld afstand fra vores islamiske nabolande Sverige og Tyskland, og dags dato forbyde alt islam og islamister uden undtagelse på dansk jord, nedrive moskeerne, ellers har Danmark ingen fremtid, stop denne kryben langs muren, ydmygelsen af det danske folk!
  Stå op imod løgnen, ligesom England har ifølge OPCW 10 dage at fremvise beviser for russisk indblanding, det vil aldrig ske, for der er intet bevis for russisk indblanding, tiden løber nu ud for England, uden et eneste bevis, for beviset findes ikke, giftgassen end ikke fremstillet i tidligere Sovjetunion, løgn fra ende til anden, som når islamiske terrorister deres egne bomber går af imellem hænderne på dem selv, døde disse engelske spioner af deres egen giftgas, lægger en fælde for andre men faldt selv deri, sådan vil det også gå islam…….vi vil få at se England komme med halen imellem benene, løgnen får ikke lov at stå usagt, for så sandeligt udmeldingen fra Rusland idag at den engelske regering er gået i sindsyge, det er helt korrekt fremstillet, England som den tyvagtig hønsehund med rappies, det feje dyr i åbenbaringen med 2 tunger, som danmark bør holde sig langt borte fra, vi skal også tage fuld afstand fra vores islamiske nabolande Sverige og Tyskland, og dags dato forbyde alt islam og islamister uden undtagelse på dansk jord, ellers har Danmark ingen fremtid, men kryber langs muren!

 42. Af Glenn Madsen

  -

  AF MARIA DUE – 14. MARTS 2018 17:09
  “hvor mange har i det hele taget læst ”Mein Kampf”? Jeg forsøgte men nåede ikke ret langt, og jeg havde det elendigt, da jeg hentede bogen på biblioteket, for slet ikke at tale om da den lå på et bord i mit hjem.”
  Jeg har fået læst bogen på dansk. Hitler sad som bekendt i spjældet, da han skrev den, det kunne man jo godt kalde ‘et øverum’, hvor en, i det her tilfælde, racistisk ideologis systemkritik tog form. Det er virkelig en omgang Blut und Ehre, jvnf. den allerede omtalte Alfred Rosenberg. Som min historielære i gymnasiet sagde: “Det hele står i Mein Kampf, men ingen tog det alvorligt”

 43. Af jeNs haNsen

  -

  I denne tid hvor mørket igen sænker sig over Europa.
  Som det gjorde i 1933.
  Med nationalisme, fremmedhad, krigsliderlighed, racisme, intolerance, had og forfølgelse af flygtninge.
  Flygtninge som vi selv har skabt igennem krige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Vejen til vælgernes hjerte går igennem vælgernes indre svinehund.
  De sorteste og mest kræfter i Europa vejrer morgenluft.

  Her fremstår Merkel som det næsten eneste lyspunkt.
  Som et lys i mørket.
  Som et moralsk kompas.
  Som en anstændighedens stemme.
  Venlig, barmhjertig og ansvarsfuld fremstår hun.

  En højt uddannet kvinde.
  Undertegnede har arbejdet sammen med mange ingeniører som er uddannet i det tidligere DDR.
  Deres uddannelse er fuldt på højde med vores. Eller bedre.

  Hvad skulle Europa have gjort uden Frau Merkel.
  Vores eneste bolværk imod de dyste og destruktive kræfter som vil lede os ud i krig og ødelæggelse.
  Frau Merkel er vores eneste håb.
  Europas eneste kompetente leder.
  Imellem ledere som er ignoranter, småt begavede, egoistiske, uduelige, populistiske, krigsliderlige, demagoger og ansvarsløse.

 44. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har i øvrigt tidligere – med henvisning til Finansministeriets egen publikation – omkring ikke vestlig indvandring anno 2014 forklaret, at nævnte 33 Mia er et NETTOTAL. Tilsvarende BRUTTOTAL er 78 Mia. Nyeste opgørelse fra Finansministeriet med 2015 tal er en netto udgift på 36 Mia svarende til brutto 85 Mia. Med lidt simpel hovedregning (officielle tal findes ikke) er det vel ret sandsynligt, at et BRUTTOTAL her i 2018 er i størrelsesordenen minimum 100 mia kr pr år fremover – formentlig stigende. Fes den helt ind på lystavlen? 😉

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  Hvad synes du er mest relevant – din bruttoindkomst eller nettoindkomst?

  De fleste foretrækker at se, hvad der rent faktisk ligger i lønningsposen til at betale månedens udgifter.

 46. Af niels peter lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN,

  som min amerikanske kollega sagde efter at have gået sin lønseddel et par gange:

  Over stregen: Drømme
  under stregen: Virkeligheden

  Men han havde ikke noget imod det, for modsat i USA, sagde han, får man noget for skattepengene.

 47. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  “Corporatisme” var meget udbredt som statsligt styringsværktøj rundt om i verden imod den økonomiske depression i 1920/30-erne, og Italien blot én blandt flere cases.. Bl.a. var også “New Deal” programmet i Tennesee Valley designet på et corporativt idegrundlag, og elementer fra dette program er stadig en del af USA’s lovgining, selvom programmet aldrig i praksis blev fuldført som oprindelig tiltænkt. I Danmark er som tidligere omtalt Det Økonomiske Råd en institution tænkt og etableret i midt 1960’erne i fuld overensstemmelse med samme korporative ide, ligesom Kragh med sin Helhedsløsning samt senere regeringers tilsvarende lovindgreb i overenskomstkonflikter har praktiseret en situationsbestemt corporatisme. At “corporatisme” som ide er langt ældre end det fascistiske Italien, og altid klart teoretisk var defineret som et interventionsredskab i samfundskritiske perioder, fremgår af nedenstående uddrag af Roland Czada historiske udredning af “Corporatisme” begrebet i International Encyclopedia of Political Science:

  For Hegel (1770-1831) corporativism was the solution against an increasingly atomized society. Starting from the assumption that the rule of law is based on the need to articulate modern civil society as the realm of particularityon one hand, and the state as the concrete form of moral generality on the other, corporations are meant to embrace particularity from below, and generality from above, and, thus, to function as integrating links between civil societyand the state.

  During and after Hegel’s time a number of scholars – Otto von Gierke (1841 – 1921) and Emile Durkheim (1858 – 1917) in particular – suggested corporativist associations and intermediation as a remedy against disorder, social anomy and isolation resulting from a growing division of labor and the crisis of traditional institutions of solidarity.

  Er det ikke egentlig ikke i den situation Danmark p.t. befinder sig, og er der derfor ikke nu behov for udvikling og implementering af flere Corporative komponenter? Selv den liberal-økonomiske tænketank CEPOS argumenterer p.t. for at begunstige dele af de offentlige lønmodtagergrupper, men med vanlig liberal rigiditet kun de.bedste (mest samfundsnyttige). Ingen synes reelt at ønske en omfattende konflikt på det offentlige arbejdsmarked, så er det ikke bare en gang til for prins Knud.

 48. Af Maria Due

  -

  AF GLENN MADSEN – 15. MARTS 2018 11:05

  Tak for svaret, og jeg tror dig gerne. Men foragten for “masserne” var Hi t ler jo slet ikke ene om. Den dukker op som en rød tråd i nogle af de mest fejrede vestlige forfatteres værker i anden halvdel af 1800-tallet og fortsætter langt ind i det næste århundrede.. Nietzsche var så sandelig ikke ene om at sværme for “overmennesket”. I Skandinavien kan nævnes Johs .V. Jensen, Kaj Munk og mest synlig af dem alle Knut Hamsun, der skrev som en engel og så sent som i 1945 en glødende hyldest til Hi t ler i form af en nekrolog. Hamsun havde intet fattet, men Jensen og Munk fik reddet sig i land.

  Der er masser af eksempler at tage af, den vestlige intelligentsia havde alt for tit ikke meget til overs for manden på gaden, og den lille østriger med snotskægget var – som en kendt Oxford professor John ??? skrev i en bog om emnet – blot kulminationen af alt dette .Desværre husker jeg ikke efternavnet i skrivende stund, selv om jeg for ca. 15 år siden citerede ham mange gange og har bogen et sted. Det er godt nok for dårligt. 🙁 Det var professor Bent Jensen, der gjorde opmærksom på ham i en JP-kronik.

 49. Af Maria Due

  -

  Fandt ham.

  John Carey: The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice among the Literary Intelligentsia, 1880-1939.

  http://www.leaderu.com/ftissues/ft9406/reviews/kimball.html

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  Meget enig i dit indlæg.

  Problemet i dag er at populister som eksempelvis Donald Trump lefler for ‘masserne’, selv om de selv tilhører eliten. Derfor er det den kulturelle elite, som de ikke selv tilhører, de lægger for had sammen med andre prügelknaben – flygtninge, religiøse minoriteter o.s.v.

  “Det er god melodi – den kan bønderne li'”, som salig Osvald Helmuth sang.

Kommentarer er lukket.