Hold nallerne fra Syrien

Af Kasper Støvring 308

 

Trump har på Twitter truet med angreb på Assad-regimet, efter det angiveligt har anvendt giftgas mod oprørsgrupper i Syrien. Det er en klassisk Trump: Uden takt, men med tydelig tone. Giftgas er et de mest grusomme våben, der findes, og anvendelsen af dette våben bør fordømmes og straffes behørigt, især når det går ud over civile og ikke mindst børn. Men hvad vil behørigt her sige?

 

 

Offentligheden er delt. Nogle støtter Trump, andre kritiserer ham. Når Trump ikke gør noget, er det for galt; når han gør noget, er det åbenbart også for galt. Det er ikke nemt at være USA’s leder. Men hvis Trump gør alvor af sin trussel, slår han efter min mening ind på en forkert og farlig vej og bryder desværre med den ikke-aktivistiske politik, han blev valgt på. Assad kan på den korte bane måske straffes, men det risikerer snarere at ramme os selv og forlænge pinslerne i Syrien. Galgenfrist.

 

Vesten skal ikke blandes militært ind i den syriske heksekedel; vi har ingen store strategiske interesser i det, vi risikerer at bringe værre despoter til magten, vi risikerer alvorlige konfrontationer med Rusland, og så virker den aktuelle anledning, giftgasangrebet, temmelig uigennemskuelig: Hvem har gjort det? Med hvilket formål?

 

Det er sandsynligvis Assad-styret, der stod bag dette angreb, men de islamiske oprørsgrupper, bl.a. Al-Nusra, har angiveligt også anvendt lignende modbydelige våben. Og den gruppe, der blev angrebet for nylig, er den militante, salafistiske gruppe Jaish al-Islam (Den islamiske hær), der har bånd til Al-Qaeda og støttes af bl.a. Tyrkiet og Saudi Arabien. Denne gruppe er bl.a. blevet beskyldt for at have anvendt giftgas mod den civile, kurdiske befolkning.

 

Jeg har tidligere argumenteret for en realistisk udenrigspolitik. Lad os i lyset af den seneste optrapning se på, hvad realismen fordrer, at man gør – og ikke gør – i forhold til krisen i Syrien.

 

Obama truede med at angribe Assad-regimet, hvis det overskred den såkaldt røde streg, dvs. anvendte giftgas. Men efter et brutalt angreb på oprørerne i Aleppo, handlede Obama ikke, som han ellers havde lovet. Dermed begik han to store fejl: Dels ikke at følge ord med handlinger, dels at true med at intervenere militært.

 

Nogle kaldte Aleppo for den begivenhed, der skabt den nye verdensorden, hvor Vesten ikke længere dominerer. Men det er en fejlslutning. Aleppo har blot stadfæstet en udvikling, der længe har været i gang. Vesten har for længst mistet teten, og det skyldes indre krise og en fejlslagen udenrigspolitik, der har svækket Vesten yderligere. Denne udenrigspolitik kan man efter behag – for behag er, hvad det ofte handler om – kalde liberal, idealistisk, humanistisk eller aktivistisk. Og det var den politik, Trump blev valgt på at bryde med. Men som han altså nu synes at løbe fra – efter min mening kritisabelt. Hvorfor?

 

For en realistisk betragtning udgør Syrienkrisen, skønt humanitært forfærdelig, ingen vigtig trussel mod Vesten. Årsagen er bl.a., at det ikke-vestlige Syrien, selv under Assad, på ingen måde er en truende hegemon. Det kan Iran blive, men helt koldt må Vesten lade Rusland gør arbejdet færdigt i Syrien og lade Assad genvinde kontrollen; der er ingen realistiske alternativer. FN formår intet; der findes ganske vist ikke-islamiserede grupper, men de har ingen bred opbakning. Det er de islamiske grupper, der udgør oppositionen. Kommer de til magten, ser det endnu mere sort ud for de i forvejen trængte minoriteter i Syrien, herunder Assads egen gruppe, Alawitterne. For ikke at nævne de kristne, der har haft tålelige forhold under Assad-regimet.

 

Vesten bør ikke direkte støtte Assad, selv om han er det mindste onde. Man kan så håbe på, at Rusland vil nedkæmpe Islamisk Stat, selv om det næppe er hoveddrivkraften i deres intervention, men derimod at sikre Assad. Af samme grund skal man være forsigtig med at udråbe Putin som islamkritiker.

 

Forfatteren Robert D. Kaplan har kaldt Assad ”the devil we know”. Der er værre djævle. I Syrien-konflikten argumenterer idealisterne moralsk: Assad er en krigsforbryder og skal derfor fjernes. Idealisten Clinton ville, hvis hun var blevet præsident, håndhæve et flyveforbud over Syrien. Man ville altså have kunnet forudse en situation, hvor amerikanske fly nedskyder russiske fly. Clinton var derfor ret beset en større trussel mod verdensfreden end Trump – om end Trump nu som en slags Proteus-skikkelse desværre risikerer at blive en ny Clinton.

 

Idealister ønsker at støtte den ”moderate” opposition til Assad, og dermed gør de i praksis Assad-styret til hovedfjenden. Men fjernes Assad, bringes den radikale opposition til magten, dvs. de islamister, der faktisk er Vestens hovedfjende. Det er den realisme, de humanitære aktivister ikke har med i deres kabale.

 

Det afgørende for realister er altså ikke, hvem der er de gode, men hvem der er de onde, dvs. (hoved)fjenden. Lad os antage, at Vesten skulle få held med at styrke den moderate opposition, de gode, ville det ændre magtbalancen og risikere at bringe Assad til fald. I praksis ville det sandsynligvis betyde, at Vesten ville have hjulpet sine værste fjender til magten. Den mindst ringe løsning er derfor ganske enkelt at undgå at involvere sig militært, undtagen med direkte angreb på Islamisk Stat, og acceptere Assad-regimet som Syriens enerådende ledelse.

 

Fred i Arabien? Den kan vi kun håbe på vil komme, når eller hvis de nuværende stater opdeles, grænserne tegnes på ny, så de følger de etniske og religiøse skillelinjer, og kludetæppet opløses, så grupperne kan komme fri af hinanden.

 

”Vi”, og det vil sige langt hovedparten af vores politikere og kommentatorer, er så stærkt drevet af ønsketænkning og projicering, at vi, nej, de, tager fejl igen og igen, hvad angår fremmede kulturer, særligt den muslimske. Den arabiske verden i totalt kaos, fremvæksten af islamistiske bevægelser, terror, massemyrderier, enorme flygtningestrømme – alt dette og meget andet af samme skuffe ser jeg som en direkte eller afledt konsekvens af det såkaldt arabiske forår, som mange i Vesten støttede. Igen en forfejlet idealisme.

 

Er der overhovedet kommet noget godt ud af revolutionerne for snart seks år siden? Altså som kan retfærdiggøre alle de store forventninger, som langt de fleste nærede dengang? Det er slående, når jeg ser tilbage, hvor mange prominente personer, der dengang tog fejl. Mogens Lykketoft, Michael Aastrup-Jensen, Søren Pind, Trine Pertou Mach kan nævnes blandt mange.

 

Lige så slående er den enorme skidtspand, der blev hældt ud over mig selv og de få andre, der fra dag ét var skeptiske. Jalving, Uhrskov, Messerschmidt, Farshad Kholgi. Prøv selv at læs min klumme fra 2013 og følg linket til mine tidligere klummer, hvor jeg holder politikere, forskere og meningsdannere fast på, hvad de sagde.

308 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  ” Vi kommer aldrig nogen vegne , hvis vi ikke kigger fremad og kun leger blame game. ”

  Endnu et bevis på at den ide om at lære af tidligere fejl og historien, er en umulig tanke i praksis.

  Citat er fra en akademisk uddannet…………………..

  Med den slags holdninger gør vi måske de samme fejl igen og igen.

  Men det gør de kloge åbenbart.

 2. Af Niels Lemche

  -

  R.H. KRISTIANSEN, de er slet ikke så uuddannede, som du tror. Det ligger faktisk i Islam. Da alle skal kunne læse Koranen, så skal de lære at læse. Det er faktisk ikke så lidt og gældende længe inden skolereformerne i Europa. Problemet var, at de gik i stå efter tyrkernes erobring. Og siden har det i forhold til os været ned ad bakke.

  Hvis man kunne få skabt et statssystem af stater, der jo egentlig ikke er så små endda, vil det sikkert føre til kiv og ballade mellem dem, indtil de finder ud af at laver deres eget EU. Men det bliver så deres sag og ikke vores.

  Men kærnen i vort system, middelstanden, den er meget svag i de mellemøstlige samfund. Vi ved, at uden denne middelstand kan intet moderne samfund overleve. Desværre har amerikanerne været i fuld gang med af afmontere deres middelklasse lige siden Reagantiden.

 3. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 10:52

  Det er vist dig, der er lidt dum. Vi fødes netlop ikke lige.

  Nogle er bedre udstyret end andre: intelligens, stand, rigdom, førlighed, helbred etc. etc.

  “Alle er født lige” hører til blandt de største fake news i denne verden.

 4. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE: “R.H. KRISTIANSEN, de er slet ikke så uuddannede, som du tror. Det ligger faktisk i Islam. Da alle skal kunne læse Koranen, så skal de lære at læse. ”

  Hvorfor i alverden er der så så mange analfabeter iblandt dem?

  Spar os for dit verdensfjerne teoretiske halløj og hold dig til fakta.

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt tilbage til bloggens emne, så er det vel stadig ret paradoksalt at iscenesætte state sponsored terrorism som løsning på – formodninger, antagelser og rene spekulationer. Efter min mening så langt fra international lov og orden – man vel kan komme. 🙁

 6. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen – 15. april 2018 10:31
  “Husk nu at se Deadline fra i går.”

  Tak for tipset. Det er yderst sjældent, at Deadline er så interessant, men jeg må sige, at det slap d’herrer godt fra .Selv Lidegaard.

 7. Af jan ulrik friis

  -

  USA – England – Frankrig viger ikke tilbage for at støtte og træne jihadistiske rebeller, en fatal fejltagelse, således at der bliver endnu større islamisk anarki og kaos i mellemøsten ligesom oppe i EU.

  Fjenden dennegang i virkeligheden hverken Syrien, eller Rusland for den sags skyld.

  USA – England – Frankrig har begået en fatal fejltagelse, en falsh flag operation, et ulovligt brud imod international folkeret regel: 51 er overtrådt, ved at bombe ulovligt og destabilisering af en suveræn stat et fungerende Syrien, da hverken USA eller England eller Frankrig er truet af Syrien, men tværtimod!

  US-alliancen har planløst endnu ikke skudt sig ind på målet, deres sjæl i had formørket, men uden tvivel kommer de frem til erkendelsen, har ynglet en slange ved egen barm, har endnu ikke skudt sig ind på målet: islam fra a – z.

  Tænk om vi skulle bruge samme tid, samme økonomiske resourser på verdens alle i 100.000 tusinde vis af diverse falske, forrykte, undertrykkende middelalderlige religioner, gigantiske formuer tabt i islamisk magtovertagelse af EU, om imorgen støtter hindu, overmorgen støtter budismen, eller fanatismen, eller diverse andre banditter og fidusmagere der dukker op i diverse døde profeters navn!

  Istedet for at støtte en dansk der dukker op i eget navn.

  Vi ser alle hvordan Sverige tvunget i knæ på grund af islam, Volvo og Saab allerede ofret og tabt på dette alter, Sverige bliver aldrig til Sverige igen!

  EUs nationalstater såsom Danmark / Sverige forsvinder nu bid for bid, lad det være os en lektie, inden døden langsomt men sikkert sniger sig ind over os iform af islam, på grund af løftebrudet befinder Danmark sig nu også i frit fald, når islamisterne mange nok skal vi i profetens navn dø!

  Rusland har så godt som ryddet Syrien for radikale Jihidister, nu mangler vi kun at Sverige rydder Sverige, at Danmark rydder Danmark, at EU rydder EU for islam, giver os vores tryghed vores land tilbage igen.

  Putin gør det rigtige at støtter den populære den lovligt valgte præsident Assad, den suveræn Syriske Stat, så at jihdisterne ikke vågner til livs igen i Syrien.

  USA – England – Frankrig deres mål dennegang forfejlet, en ulovlig falsh flag operation, i strid med international lov, det vil også gå op for US-alliancen når fornuften vender tilbage, at vi er oppe imod: islam, ingen tvivel om det, Trump – May – Macron – Løkke som sjæle i flammer, ønsker sig så inderligt krig for krigens egen skyld, “en forsvars-alliance” fjenden står allerede i landet, så hvad er problemet?

 8. Af svend jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 12:04
  Man skal ikke alene dømme islam på sine udsagn, men også på dens udøveres praksis?
  Hvorfor sørger de rare og progressive islamister dog ikke selv for at fjerne skidtet fra deres teoribøger?
  Bemærk at ‘gode’ muslimer næsten intet foretager sig for at rydde op i bulen og aktivt fysisk bekæmpe alle deres ondskabsfulde medmuslimer; med alle midler. De ‘gode’ kan regne med støtte fra den civiliserede verden, men vi ser aldrig nogen reformation, modstand eller kamp.
  Vi ‘vantro’ er ikke forpligtet til at frelse nogen som helst personer fra deres hadefulde og krigeriske medtroende.
  Ud af klappen med hele det koranske cirkus, som aldrig bør blive vores problem eller vores krig. Vi smed kristendommen ud af magtens korridorer selv for lang tid siden; uden hjælp fra andre – nu er det muslimerne tur.

 9. Af jENS haNSen

  -

  AF R.H. KRISTIAN SEN – 15. APRIL 2018 12:20
  “Jeg diskuterer ud fra hvad der ville være fornuftig at gøre nu i dag og ikke om de fejl, der blev begået i går.”

  At harald er løgnagtig, historieløs, uden moral og alternativt begavet, det fremgår af hans indlæg.
  Nu mener han så at retsopgøret i Nurnberg ikke var fornuftigt.
  Ingen skulle have dømt.
  Småfejl som myrderier af romaer og jøder skulle man have set igennem fingrene med. Mener har ald.
  Sket er sket, forklarer harald.

 10. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSEN

  Naturligvis skulle Nürnbergprocessen gennemføres.

  Det burde også være sket herhjemme efter 1989, hvor kommunistleflerne burde være stillet til ansvar for eksempelvis obstruktionerne i 1980erne.

 11. Af J Nielsen

  -

  ““Alle er født lige” hører til blandt de største fake news i denne verden.”

  Med lige rettigheder. I hvert fald i dette samfund, har man hverken færre eller flere rettigheder på grund af ens ophav.

  Man bliver ikke født ind i en kaste, hverken kælder eller kvist. Og der skal ikke være nogen form for lovgivning der gør, at man på forhånd er placeret et af disse steder.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Og som jeg har skrevet utallige gange men da gerne gentager, til det fiser ind på lystavlen. Samtlige af Mellemøstens problemer stammer fra iscenesatte fake terror stunt 9/11. Følge virkning heraf – flygtninge ind i EU og terror i EU stammer også herfra. 9/11 var også state sponsored terrorism. Gæt selv land(e)!

 13. Af Niels Lemche

  -

  SVEND JENSEN, er det ikke rart, at Berlingeren har en stor artikel om dig i dag?

 14. Af Ulf Timmermann

  -

  Maria Due,

  er plat uenig, hvad den Deadline i går angår, hvad jeg så var tre “friendly banters”, bestående af et Triumverat af en Journalist, en Akademiker og en Politiker.

 15. Af Maria Due

  -

  Ulf Timmermann – 15. april 2018 14:22

  Triumvirat for hvad?

 16. Af Ulf Timmermann

  -

  Due,

  “meningsdannelsen”. Det siges jo helt åbent, i én uendelighed, “kampen om (selveste) danskernes sjæl”. Intet mindre.

 17. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 11:20:

  Syrien er stadigvæk et suverænt land, én enhed og urokkelig og unitær stat. Syrien bør/skal forblive som en hel stat uden opdeling, adskillelse eller splittelse.

  Din teori vil kun være med til at starte nye krige og konflikter og i sidste ende gavne Israel, som vil denne gang begynde med at udvide sine ulovlige bosættelser i selve Syrien.
  Vesten får ikke lov til at tegne nye kort- og landegrænser i regionen, som de gjorde for ca. 100 år siden. Denne gang er det meget kompliceret, vanskeligt og for udfordrende. Regionens stormagter vil ikke tillade det. Især Tyrkiet har meget fokus og indflydelse på det. Uden Tyrkiet er det vanskeligt at ridde frit og nemt på heste i regionen. Og jeg skriver ikke det her, fordi jeg har tyrkiske rødder, men det er rent faktisk kendsgerningen.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en artikel from over there:

  In ‘Clear Violation of Domestic and International Law,’ Trump Bombs Syria
  “Strikes against the Syrian regime – without congressional input or authorization – shows a contempt for the U.S Constitution and is without legal justification.”
  https://www.commondreams.org/news/2018/04/13/clear-violation-domestic-and-international-law-trump-bombs-syria

 19. Af Maria Due

  -

  Ulf Timmermann – 15. april 2018 14:37

  Det er ikke den samme Deadline sekvens, vi skriver om. Jeg skriver om den sidste del af Deadline, hvor Krause-Kjær havde indkaldt professor Ole Wæver og hhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, og vi desuden fik nogle lange klip med en kontroversiel amerikansk forsker. De starter med at tale om Syrien og går videre til Rusland, Ukraine, Georgien og Kina ift. hhv. Europa og USA.

 20. Af Ulf Timmermann

  -

  Due,

  også den, jeg havde i tankerne. “Friendly banters”, de tre. Et Triumverat. Nytter ikke at gå i detaljer med det, “dekonstruere”, hvad de sagde, for om et øjeblik går tæppet ned, “Kommentarer er lukket”. 🙂

 21. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR: “Regionens stormagter vil ikke tillade det. Især Tyrkiet har meget fokus og indflydelse på det. ”

  USA kunne tvære “stormagten” Tyrkiet ud i en given situation.

  Men Vesten bør helt holde sig fra det forsumpede hjørne af verden og nøjes med at inddæmme det. Efter at have jaget de i Europa værende muslimer tilbage til sumpen.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et.citat fra siten The Faculty Lounge:

  “The International Law Implications of Bombing Syria.
  Under international law, there are only two internationally agreed-upon scenarios for lawfully using military force against another country. The first is when a nation is engaged in individual or collective self-defense. The second is when an offensive use of force is authorized by a United Nations Security Council Resolution. Neither scenario applies to the proposed attack on Assad’s regime.”

  Ikke fordi det formentlig interesserer nogen uvidende her. Men lidt aktuel viden er vel OK. 😉

 23. Af jeNs haNsen

  -

  AF J AN PE TERSEN – 15. APRIL 2018 15:26
  “Ikke fordi det formentlig interesserer nogen uvidende her. Men lidt aktuel viden er vel OK.”

  Jo.
  Der bør vel være plads til den slags udskejelser også.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Det ville være en halsløs gerning, hvis Rusland forlod Syrien og USA forlod Irak. Det kommer ikke til at ske foreløbigt!

 25. Af Niels Lemche

  -

  Gür, du ved lige så godt som jeg, at Syrien og Irak er kunstige stater, skabt af de allierede under den 1. Verdenskrig. Sykes-Picot-aftalen brød sig fanden om de lokale forhold. Man brugte en lineal. De to lande gjorde lige, hvad der passede dem. Ud af Syrien blev Libanon skåret ud. I det sydlige Irak fik British Petroleum arrangeret, at der kom et særligt emirat, Quwait. Franskmændene skænkede siden Hataj-provinsen til Tyrkiet.

  De to lande er så uens mht. befolkning, at det simpelthen kun har fungeret ved, at centralregering udøvede ubetinget vold mod sine borgere.

  Men har du selv været i Syrien?

 26. Af Jorn D.

  -

  Det er “morsomt”, at konstatere, at de der hader Trump, de nu priser ham
  for
  at bombe uden beviser eller samtykke fra Sikkerhedsrådet
  og
  jeg som er positiv overfor Republikanske Præsidenter og især USA’s befolkning
  ja
  jeg har det lige omvendt, da disse bombninger intet hjælper – for nogen
  ja
  det skulle da lige være for Islamisk Stat eller værre grupperinger
  idet
  det nærmest er en Hollywood opfordring til flere “CIA gas Cirkus” forestillinger
  og
  det var ligeledes en “Gas Cirkus” forestilling i Sikkerhedsrådet
  da
  russisk resolution om, at angrebet på Syrien en suveræn stat var retstridigt
  ja
  det blev fornægtet med uretslige og udokumenterede argumenter og nedstemt
  og
  de sædvanlige, der er afhængige, af USA donationer holdt med USA
  men
  stakkels dem, der kun ser mediernes redigere “sandhed”
  for
  det var Lügen presse løgne og fortielser og focus på konfrontation
  ja
  så forstår man bedre, at tyskerne kunne forføres af Hitler propaganda
  men
  at tilsidesætte lov og orden og regler og konventioner
  er
  vel forventeligt af et USA system, hvor uskyldige tilfældige folk kan sidde fængslet
  i 30 år, før det erkendes, at det var uberettiget og de var uskyldige
  men
  på et eller andet tidspunkt vil sandheden komme frem – måske
  for
  der er jo flere emner hvor den rigtige sande sandhed aldrig er kommet frem
  ja
  emnerne tårner sig op og alt det andet “gas”
  der
  afstedkommer eventyrlige uafklarede teorier
  forresten
  Niels Peter Lemche er god, når han “taler fakta”, men mindre god , når følelserne taler !

  ironi.mus

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget interessant betragtning omkring Irak og Syrien. “De to lande er så uens mht. befolkning, at det simpelthen kun har fungeret ved, at centralregering udøvede ubetinget vold mod sine borgere.”

  Så betyder uens befolkning sammensætning (multikultur) i EU-landene mon samme skræk scenarie?

 28. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 15:40:

  Hr. Niels Lemche

  Du har fuldstændig ret og ris og ros til din utrolige historie viden.

  Men tre-delingen af Syrien er stadigvæk ikke løsningen.
  Enten skal Syrien forblive som den er nu, en suveræn, urokkelig og unitær stat. Eller også skal hele regionen tilbage til den forhenværende og oprindelige styreform – ‘Retfærdighedens Cirkel’ (Pax Ottomana). En slags føderal styreform for ummaen i form af én union.
  Det betyder jo bare en ny stor hovedpine både for vesten og Israel.

 29. Af svend jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 14:20
  Klart at de som i mange år har beskæftiget sig med noget så inferiørt som religion, nu slikker sig om munden – hvis de kan få normale mennesker til at spilde deres tid på uvedkommende religiøses psykosociale problemer.
  Det er helt utilstedeligt, hvis folks private boksekampe med guddommmelige spøgelser skal belaste ellers fungerende demokratiske samfund. Religion er og skal forblive en privat sag.

 30. Af Helge Nørager

  -

  I UK, har oppositionen nu indset at det er fraværet af love, som muliggør disse spontane krigshandlinger udført af egenrådige politikere.
  Ganske som jeg påstod.
  “https://www.theguardian.com/politics/2018/apr/15/jeremy-corbyn-calls-for-war-powers-act-as-check-on-military-intervention”
  Min påstand om at der i Dansk retspleje mangler love som begrænser angrebskrige uden UN godkendelse, er korrekt, desværre,

 31. Af Niels Lemche

  -

  Men Gür, ville det ikke også være noget af en hovedpine for Ankara at skulle styre den samling salafister? Men det er bestemt et alternativ. Tyrkiet burde kunne magte det.

  Men det der med at få arabere til at arbejde sammen, det kræver vist et mirakel.

  Og Nørager, så må du egentlig også mene, at Nürnbergprocesserne var et overgreb mod regeringen i et suverænt land. De havde tabt krigen, javel, men havde de allierede så lov til at dømme dem for holocaust?

  Corbyn er bare en slimet populist.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “Corbyn er bare en slimet populist.”

  Gu ved, hvordan den gode Lemche egentlig vil betegne sig selv? 😉

 33. Af Flemming Lau

  -

  Ja lad os bare gentage fiaskoen, hvor kun det sekulære får lov til at råde. Først ryger kristendommen, så vores kultur og til slut vort demokrati. Arieranismen og Stalinismen har tilsyneladende eksisteret forgæves. Og så påstår man at antallet af demente er stagneret…..!

 34. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN

  A Light to the Nations

  Hvis du altså forstår henvisningen

 35. Af R.H. Kristiansen

  -

  Helge Nørager
  Du fordrejer mine udsagn, når du lægger mig i mund, at vi ikke skal lære af historien. I mit fag er det utrolig vigtigt at lære af erfaringen. Til gengæld kommer vi aldrig i dialog med nogen hvis hver sætning startes med “dette er din skyld” og “og du sagde også”. Hvis ens udsagn kun handler om at nedlægge modstanderen, kommer vi mennesker aldrig i dialog. Det er ikke klogt Helge Nørager, efter min mening. Jeg arbejder i et fag hvor det er utrolig vigtigt at være i dialog med mange faggrupper.

 36. Af Niels Larsen

  -

  JAN PETERSEN: “Så betyder uens befolkning sammensætning (multikultur) i EU-landene mon samme skræk scenarie?”

  Ja. Det finder man ud af om ikke så mange år.

  “Gu ved, hvordan den gode Lemche egentlig vil betegne sig selv?”

  Sandsynligvis noget mere flatterende end mange andre vil; dog uden grund. 🙂

  FLEMMING LAU

  Religion er skyld i langt flere døde i krig end nogen anden enkeltstående årsag op gennem Historien. WW II muligvis undtaget.

  Religion bør af samme årsag hæmmes mest muligt og så absolut fjernes fra al undervisning på alle niveauer.

 37. Af jeNs hANSEn

  -

  AF R.H. KRIS TIANSEN – 15. APRIL 2018 17:15

  h arald har ret.
  Personer som Keitel, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Franz von Papen, Arthur Seyß-Inquart, Albert Speer, Konstantin von Neurath og Hans Fritsche skulle aldrig have været hængt. Nogle pædagogiske samtaler havde været bedre.
  Boys er boys..

 38. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, en Google søgning på “A Light to the Nations”:

  Light Unto the Nations is a term originated from the prophet Isaiah.
  Isaiah was the 8th-century BC Jewish prophet for whom the Book of Isaiah is named.

  Hvis er, hvad du mener om “Hvis du altså forstår henvisningen”

 39. Af Flemming Lau

  -

  Religion måske, men ikke sandheden.

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “Religion måske, men ikke sandheden.” Hvad er i øvrigt “sandheden”? 😉

 41. Af Flemming Lau

  -

  Pilatus kendte heller ikke sandheden. Flertallet af verdens befolkning, kender den heller ikke men Jesus gjorde det klart at han er “Vejen, sandheden og livet!” Jesus er af Gud så han må jo vide det!

 42. Af Jan Petersen

  -

  Her I øvrigt et meget godt eksempel på, hvordan fake news styres. En artikel fra EB.dk:

  “DR-chef erkender megabrøler: Ministerium førte pennen.”
  Brøleren består i, hvem der formulerer “brødteksten” (overskriften) til en artikel. Brødteksten er altafgørende, idet mange kun læser overskrifter, men ikke hele artikler. Det er rådne magthaveres indgangsvinkel til at foranstalte ulovlige krigshandlinger og lignende. De er simpelthen baseret på “brødtekster” og ofte billeder. And that’s it. Læs artiklen her hvis du ellers gider.

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/dr-chef-erkender-megabroeler-ministerium-foerte-pennen/7117289

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et perfekt eksempel på en “brødtekst”:

  Pilatus kendte heller ikke sandheden. Flertallet af verdens befolkning, kender den heller ikke men Jesus gjorde det klart at han er “Vejen, sandheden og livet!” Jesus er af Gud så han må jo vide det!

 44. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kommentar 13.57 den 15.04.2018 viser Jan Hansens indre mand.
  Jeg henviser J H til mit svar 17.15 15.04.2018 til Helge Nørager.
  J H, skrev jeg om Nürnberg? Det gjorde jeg vist ikke. Historien skal man ikke glemme, men at spille blame game, har aldrig ført til fred og enighed. Du er vist ikke ansat i diplomatiet.

 45. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LEMCHE – 15. APRIL 2018 16:33:

  Helt enig hr. Lemche. Det bliver Ikke nemt, men Tyrkiet har mange års erfaring med det. Især når man tænker på erfaringen med fortidens kejser-rige, nu med de mange forskellige minoriteter, de mange millioner flygtninge og senest med erobringen af Afrin og andre steder i det nordlige Syrien og Irak.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Jamen det gad jeg godt, og nu vi er ved Brødet, så har Jesus ikke kun en drøm men også en plan for menneskets videre eksistens til et rum uden tid. Derfor fortæller han sandheden at “mennesket ikke lever af brød alene.”

  Se nu hvad du har startet….!?

 47. Af Jan Petersen

  -

  at “mennesket ikke lever af brød alene.” – det behøver man vel ikke just være troende for at proklamere? Læs ugens tilbudsavis! 😉

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget interessant artikel fra videnskab.dk:

  Er tilfældighed naturens inderste væsen?
  Vi mennesker søger efter mening. Selv Einstein havde en uvilje mod at acceptere, at det hele dybest set er tilfældighed. Men tilfældigheden kan også være meningsfuld, skriver matematiker Poul G. Hjorth.
  https://videnskab.dk/naturvidenskab/er-tilfaeldighed-naturens-inderste-vaesen

 49. Af Flemming Lau

  -

  Tilfældighed og meningsløshed…? Tja læg mærke til når meget rige mennesker køber en øde ø med palmer hvor de kan være i fre’ eller os andre fattigerø.. der nøjes med at illustrere drømmen om paradis med 2 kokospalmer forbundet med en hængekøje. Mon ikke at det er den gamle urlængsel efter det tabte paradis…? Sol, vand palmer hængekøje, ” hvad er der så mere mellem dig og din Gud” som John Mogensen synger! Det er en god idé at få en forsmag under sydlige himmelstrøg! Det skulle du måske ikke “tilfældigvis” have prøvet…?

 50. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt påfaldende at bloggen “verden omkring Danmark” ved Uffe Ellemann ikke er ude med en artikel om det “heroiske” ulovlige angreb på Syrien ifm – formodninger, antagelser og muligvis ulovlig iscenesat krigs gas fis. 100% sikkert, Uffes CIA script ville blive høvlet ud i hegnet. Muligvis derfor Uffe holder kæft! 😉

Kommentarer er lukket.