Konservatisme mellem revolution og restauration

Af Kasper Støvring 195

 

 

I takt med at problemerne med ikke-vestlig indvandring er blevet større, og mainstream-politikkens forslag til at løse dem langt hen ad vejen har vist sig utilstrækkelige, er den nationale konservatisme blevet styrket.

 

Jeg skriver med vilje den nationale konservatisme, ikke f.eks. nationalkonservatismen, for vi er vidne til et lidt besynderligt fænomen på venstrefløjen: Nemlig, at den som hos den bogaktuelle Ida Auken er begyndt at forsvare de ideer om national sammenhængskraft, identitet og kultur, som man hidtil stort set kun har hørt fra den nationalkonservative højrefløj. På venstrefløjen har man endda hørt argumenter om assimilation. Utænkeligt for blot få år siden.

 

Det er jo helt fint, men spørgsmålet er, om det er nok. I hvert fald synes det mere radikale højre også at blive styrket. Et eksempel er det nye højres Identitære bevægelse. I et nyt indlæg leverer en af de ”identitære” et forsvar for en slags radikal konservatisme. Det er altid et kunststykke at skrive engageret om radikalismen, og jeg er ikke helt sikker på, at skribenten endnu behersker kunsten. Man kan kritisere indlæggets radikale retorik, men hvor radikale er bevægelsens handlinger?

 

Man bør som konservativ være skeptisk over for den udenomsparlamentariske aktivisme; jeg har personligt til gode at deltage i en politisk demonstration og nærer instinktivt en modvilje imod det. Omvendt kan man jo sige, at disse unge identitære handler i stedet for bare at snakke (hvis man altså ser et misforhold herimellem). Og man kan da også sagtens have sympati for gruppens aktioner vendt imod bl.a. masseindvandringen og KVINFOS elitefeminisme.

 

Mindst lige så interessant er diskussionen om forholdet mellem konservatisme og radikalisme, et emne, der bliver mere og mere påtrængende i vores krisetider.

 

Jeg bekender mig selv til en konservatisme tilbage til den irske filosof Edmund Burke, ligesom mange andre og nok de fleste erklæret konservative. Og jeg er skeptisk, men ikke afvisende, over for en radikal konservatisme – forstået korrekt!

 

Det forekommer mig, at der er en del rygmarksreflekser i afvisningen af radikalismen. Har kritikerne af radikalismen f.eks. tænkt på, hvor radikalt Burkes budskab forekommer i dag? Og hvor forfærdet Burke sikkert ville blive, hvis han besøgte os i dag? Og er de mon klar over, hvor, ja, revolutionært, det ville være (eller forekomme at være) at gennemføre hans ideer og dermed restaurere konservatismen – i en tid:

 

hvor EU og overnationale konventioner har svækket nationalstaten; hvor islam breder sig, og kristendommen svinder ind; hvor skilsmisseprocenterne stiger, og kernefamilien er trængt; hvor millioner af indvandrere vandrer ind over Europas grænser; hvor politik handler mere om disruption, kulturradikalisme, 68’er-ideologi, velfærdsstat, abstrakte principper, menneskerettigheder og minoriteter, krænkelser og ligeværdighed end om praktisk fornuft, moderation, balance, gradvis udvikling, traditioner, hævdvunden orden, sædvane og kultur?

 

Hvis man i dag gennemfører det, der engang gik for at være en moderat konservatisme, ville man uden tvivl blive stemplet som radikal, selv om man ikke er det. Det er derimod tiden, der er radikal i sit væsen, kunne man sige.

 

Konservatismen lærer, at man skal vare sig for vildfaren idealitet, og der er ingen (endelig) forløsning i denne verden. Men megen politik ligger i en gråzone. Det, der i går ansås for radikalt, kan i morgen være mainstream. Ingen taler længere om, at Frankrig stadig er i undtagelsestilstand (store dele af dens bestemmelser er blot gjort til lov). På godt og ondt. Og er det godt, ja, så er der tale om en slags ”forløsning”: Man gør noget radikalt for at hæmme den islamiske terror.

 

Da man lukkede grænserne i f.eks. Østrig og reelt suspenderede konventionerne, gjorde man jo noget utænkeligt, og det blev straks normalt. Ungarn, der lukkede grænserne og dermed migranternes Balkanrute, er et andet eksempel. Og selv om Ungarn kritiseres heftigt, er de fleste nok hemmeligt enige i ”diktator” Orbáns beslutning. Det var altså godt. På den måde venter mange ”radikale” politiske indgreb på at blive, ja – forløste!

 

På den ene side har den vesteuropæiske samfundsorden gennemgået radikale forandringer – revolutionen har fundet og finder stadig sted – på den anden side bør man som konservativ instinktivt vende sig imod revolutionære tiltag og passe på, at den orden, man ønsker genoprettet, i virkeligheden ikke er en utopi, idealistisk blændværk.

 

Omvendt må man også sige, at konservatismen er andet og mere end en tilpasningsfilosofi, en slags ”fodslæbende konservatisme”. I Sverige er skudvekslinger nu blevet så almindelige, at de ikke længere skaber overskrifter; den svenske revolution er blevet normal. Men hvis svenskerne i morgen besluttede sig for at udvise alle kriminelle udlændinge og hjemsende uintegrerede udlændinge med dobbelt statsborgerskab, ja, så ville det med sikkerhed blive stemplet som radikalt (hvilket det jo også i en vis forstand ville være).

 

Konservatismen vil også bevare institutionerne, men reformere – restaurere – dem indefra. Det er nok også både klogest og mest effektivt. Men så må man også finde sig at blive kaldt radikal.

 

Fornemmer man en vis ambivalens i det ovenstående, fornemmer man ret. Det er også en af konservatismens svagheder – og styrker.

195 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  Undskyld skrivefejl, Tyskerne i Slesvig ville ikke folkestyre som mod danskerne blev indført i 1848 de mente folkestyret blev Pøbelstyre, men kun vores Konge som i Tyskland en Kejser.Alt at læse på Nationalmusæets hjemmeside..
  Historiens afsløring. Finn Vig

 2. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Er det Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 (Forbud mod diskriminering), der forhindrer Danmark i at lave en lov, der gør det muligt for din søn at samleve med sin kæreste/ægtefælle i Danmark og stadig rammer arrangerede ægteskaber?

 3. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det personlige forhold jeg har trukket frem som eksempel på anomali i vores samfund er faktisk endnu værre, fordi familiesammenføringslovgivning jo også er tilpasset, så den økonomiske og politiske elite undtages, f.eks. ved dokumentation af en så høj årsindtægt, at undtagelsen behændigt ekskluderer almindelige unge borgere med almindelige indtægter. Og er man en del af den politiske, elitære boble er der også altid en vej udenom. Således har landets politiske ansvarlige for administration af familiesammenføringsreglerne, justitsministeren, selv fundet det rimeligt at samleve her i Danmark med en partner fra “de varme lande”, som oven i købet har udvist kriminel adfærd her til lands ved sin hang til kombinationen af hurtige biler og narko. Hvis justitsministeren havde en moral som Bent Bendtsen, ville han naturligvis enten selv have slået sig ned i “de varme lande” med sin partner, eller have sørget for, at andre af landets etnisk, danske sønner -som han selv – frit kun vælge sin partner, og også samleve med vedkommende her i landet. Justitsministeren udviser en elitær dekadence ude sidestykke i nyere danske historie..

 4. Af Niels Lemche

  -

  Igår gik kornprisen i land i Aarhus … rettelse Igår gik kremprinsen i land i Aarhus.

  Måske skulle du ikke skrive mere idag?

 5. Af Maria Due

  -

  Der er vel ingen her, der ikke synes, at Jørn Strand Nielsens søn og familie burde kunne bo i Danmark. Ligesom vi må være obs på, at vi allerede i stor stil er blevet udnyttet af andre.

  Men hvad andet end at sige nej kan man gøre, når en bedaget dansk kvinde dukker op med en ungersvend fra Ghana, og han bedyrer, at hun er hans livs kærlighed, og at han ikke har noget højere ønske end at bo sammen med hende i Danmark? Forleden læste jeg i en af de store engelske aviser om britiske kvinders storforbrug af afrikanske gigoloer, som de åbent blev kaldt i avisen, og en sådan trafik har der også været i årtier fra Skandinavien til Afrika. Selv om det vel for det meste er meget kynisk og forretningsmæssigt, skal der nok være en del forskruede kvinder, der får bildt sig selv en masse ind og føler sig som ofre, fordi den danske stat siger nej til endnu en analfabet på livstidsforsørgelse, som oven i købet kan tænkes at lade sig skille efter nogle år og søge om familiesammenføring fra sit hjemland. I Afrika er man ikke for stolt over, at de unge mænd forfalder til de let tjente penge som gigoloer, men kan man komme til Europa tæller det mindre.

  En helt anden situation er det, når journalist Per Nyholm jævnligt raser over, at han ikke uden videre kan flytte til Danmark med sin peruvianske ægtefælle, for de har vitterligt hele deres liv været på farten i andre lande, og hvorfor skulle den danske stat dog lade sig betragte som et sted, hvor man frit kan søge hen, når man bliver pensionist?

  Dette er et af de mange problemer, som indvandringen har ført med sig, og som rammer uskyldige. Noget andet de mange indvandrerkvinder, der aldrig faldt til og forblev analfabeter og uden danskkundskaber. Jeg synes, at det er en god idé at tilbyde dem en rejseordning, så at de kan komme hjem til det land, de forlod og altid har længtes efter, hvor de formodentlig også har opholdt sig i lange ferier. Da jeg i går gik ind i et stort supermarked mødte jeg noget så sjældent som en ældre muslimsk kvinde, der blot gik for sig selv. Hun lignede en tyrkisk bondekone, stærkt overvægtig med tørklæde og lange gevandter og et tillukket groft ansigt. Jeg tænkte, at det sikkert ville være godt for sådan en kvinde at vende hjem, og at hun nok aldrig havde været glad for at være her, og rent spontant smilede jeg til hende.

  Hun smilede igen, hvilket heller ikke er almindeligt, men jeg sagde til mig selv, at det smil sikkert var et spejl af mit, let forbeholdent men dog ægte i forbifarten .Dermed være ikke sagt, at vi altid får, hvad vi har fortjent fra indvandrerne, det er en alt for nem konklusion, som ikke har hold i virkeligheden.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Du har endnu ikke svaret på mit spørgsmål vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Du har jo skiftet emne fra de liberales kæren om de internationale konventioner til den danske familiesammenføringslovgivning og Søren Pave.

  Jeg har altid været modstander af 24-års reglen. Det er da underligt at som 18-årig kan være med til vælge folketingssammensætningen, men ikke sin ægtefælle. 18-årige har været med til at vælge de politikere, som har indført 24-års reglen!

 7. Af Niels Larsen

  -

  Hvis de danske politikere var deres hyre værd, så forbød de ganske enkelt import af ægtefæller fra muslimske og afrikanske lande – med mindre det er en etnisk dansker, som ønsker en ægtefælle hertil.

  Og ja; det er diskrimination, men dette land er danskernes!

 8. Af Glenn Madsen

  -

  “Dette er et af de mange problemer, som indvandringen har ført med sig, og som rammer uskyldige.”
  Hvor sandt! og tilsyneladende uløselige problemer.
  Man skal forbyde, at man kan få sin ægtefælle ind i landet. Og det skal gælde altid. En absurd situation.
  På netadressen er der en række eksempler.
  http://www.udln.dk/da/Praksis/Aegtefaellesammenforing/Proforma.aspx

 9. Af Per Torbensen

  -

  Det borgerlige og konservative Danmark har det rigtig dårligt-Søren Pind som ikke var på pinden,da det væltede ind med invasive arter i 2015,færge trafikken Rødby-Putgarten skulle
  have været lukket ned,samt optimering af Vores grænse bevogtning-de borgerlige svigtede en
  mas og de andre hunde hoveder ligeså,valget er imellem kolera eller pest med Vores
  politikkere.
  Meget gerne en restauration ,revolution bliver det ikke med de unges snude dybt i los mobilos og evig selv bekræftigelse ,fjæsbog og mig mig og meetoo.

 10. Af jeNS hanse N

  -

  Anne Lise Marstrand-Jø rgensen har skrevet en ny fantastisk bog.
  Hun var indtil for nogle måneder siden blogger i Berlingske.
  Men denne intelligente, vidende og dygtige kvinde blev fyret en mørk nat.
  Af en hadefuld, nedrig og misundelig ny kvindelig debatredaktør.
  Berlingske skulle skamme sig.

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt om ægte ægteskab versus fiktivt ægteskab – en artikel fra Den Korte Avis:

  “Rigspolitiet: Danmark er et eldorado for menneskesmuglere og kriminelle bagmænd, der arrangerer proforma ægteskaber”
  https://denkorteavis.dk/2018/nu-rigspolitiet-danmark-er-et-eldorado-for-menneskesmuglere-og-kriminelle-bagmaend-der-arrangerer-proforma-aegteskaber/

 12. Af Per Torbensen

  -

  Berlingske blog ejere lukker jo i et væk for kommentarer,før debatten overhovedet er kommet igang,tøse fornærmet ?tja det er jo en belgisk ejet avis,national er den ikke længere,men det er Ritzaus Bureau naturligvis heller ikke,al nyheds formidling er skåret på den samme list af De samme ejere.

 13. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANSE N

  Der er næppe mange på disse sider, som savner Anne Lise Marstrand-Jørgensens mærkværdige, kommentarløse indlæg.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et par overskrifter der stritter i hver retning:

  Britisk regering: Beviser for giftgas kan være ødelagt

  Ekspert: Beviser for formodet kemisk angreb i Douma forsvinder ikke

  Der er frit valg på begge hylder. 😉

 15. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen: “Der er næppe mange på disse sider, som savner Anne Lise Marstrand-Jørgensens mærkværdige, kommentarløse indlæg.”

  Du kunne også have skrevet om kompromisløse indlæg. Du har vel ikke glemt, at hun kaldte os for en “kloak”? Det var lige stærkt nok, synes jeg. Derefter læste jeg ingen af hendes indlæg.

 16. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE

  Ja. Og det sagde en hel del mere om hende(s mangel på pli) end om os.

 17. Af Maria Due

  -

  Netop.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Det er vel i øvrigt formentlig den “kloak” – tidligere sherif “pind-i øret” ligeså “kultiveret” har omdøbt til – »Vi har sluppet landsbytosser og voldspsykopater løs iblandt os«

  Blandt medlemmerne i “Kejserens nye klæder” er det vel ofte svært at bedømme, hvilken ende af kroppen ytringer fremsættes fra. 😉

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  “Der er næppe mange på disse sider, som savner Anne Lise Marstrand-Jørgensens mærkværdige, kommentarløse indlæg.”

  Enig.

  Anne Lise Marstrand-Jørgensen skrev i det sidste blogindlæg i Berlingske, hvor hun tillod kommentarer, at det var en tragedie, at Aleppo blev befriet for Islamisk Stat.

  Hun hævdede, at det var de “mest brutale”, der havde vundet kampen om Aleppo, og at det var en tragedie.

  Hun holdt altså i praksis med den brutale terrororganisation, Islamisk Stat, der terroriserede beboerne i Aleppo, og som tillod slaveri og voldtægt af barnebrude.

  Desuden havde hun jo ikke ret i, at det var de “mest brutale”, der vandt kampen om Aleppo.

  De islamistiske terrorister lod børn skære halsen over på fanger for åbent kamera, og brugte børn som soldater – og som selvmordsterrorister.

  De tillod, at mindreårige, muslimske piger blev tvunget til ægteskab med voksne, pædofile islamister, der derefter voldtog dem systematisk. Islamister anerkender ikke begrebet “ægteskabsvoldtægt”, men mener, at en ægtemand har ret til at tvinge sin kone til sex -også hvis konen er mindreårig, og er blevet tvunget til at gifte sig.

  Islamisterne begik folkemord på religiøse mindretal i de områder, som de havde erobret, og tillod slaveri, herunder systematisk voldtægt af mindreårige sexslaver!

  Aleppo er med andre ord ikke “faldet”; Aleppo er blevet befriet fra en islamistisk besættelse, og nu venter den fredelige kamp for at demokratisere Syrien.

  Det er især Aleppos børn, der bør glæde sig over, at Aleppo er blevet befriet – Men dét gjorde Anne Lise Marstrand-Jørgensen ikke…

 20. Af jeNS haNSEN

  -

  AF M ARIA D UE – 17. APRIL 2018 18:19
  “Du har vel ikke glemt, at hun kaldte os for en “kloak””

  Det kunne nok have været udtrykt anderledes.
  Det ville jeg have gjort.
  Men sandheden skal jo fortælles på en eller anden måde.
  Og Mar ie Due behøver vel ikke at føle sig personligt truffet.

 21. Af R.H. Kristiansen

  -

  24 års reglen har gavnet mange unge kloge indvanderpiger, der ikke er danske statsborgere. Den har fredet dem, således at de ikke har skullet giftes med en fætter/mand, de ikke havde lyst til at blive gift med. Dermed har nogle af dem kunnet tage en uddannelse eller tage sig et job. Større del af disse piger kommer ikke til at ligge samfundet til last, fordi de ikke i samme grad skal forsørges, enten af en mand eller samfundet. Jeg kender nogle unge kvinder, der slap for denne familiearrangerede ægteskaber, fordi jeg har lavet et frivilligt arbejde med undervisning af forskellige fag. Mange er taknemmelige for loven.

  At den er uhensigtsmæssig for etniske danskere, der har boet i udlandet en stor del af sit liv, er meget ærgeligt og må kunne løse på en anden en måde. Jeg kender selv flere uheldige danskere med en udenlands kone, men de har klaret det.

  24 års regelen har også gavnet, at unge piger fra ikkevestlige kulturer ikke er blevet familiesammenførte på transportbånd til Danmark. Mange af disse kvinder var aldrig kommet på arbejdsmarkedet, fordi de ikke taler sproget og desværre ofte ikke har nogen nævneværdig uddannelse, somme tider ingen.

 22. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos ” landsbytosser” så er det vel en meget god betegnelse for dansk indvandring politik gennem de seneste knap 40 år. Og apropos “voldspsykopater” jamen så er de vel blot en ret logisk konsekvens af den hovedløse politik. Oral- versus anal udstødning kan ofte være svær at skelne fra hinanden. 🙁

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt news fra de landsbytosser der hærger Danmark lige pt, en overskrift fra BT.dk:

  “84 kroner om måneden skiller arbejdsgiver og lønmodtager”

 24. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  udenlandsk

 25. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt en EB.dk overskrift der virkelig er målrettet til landsbytosser og andre uvidende:

  “Facebook indrømmer: Ja, vi overvåger dig hele tiden
  Følger brugerne selv når de er logget ud og samler massive mængder af oplysninger om dig”

  Det er sgu da fedt, ikke. 😉

 26. Af svend jensen

  -

  Kun trist at den irske konservative filosof Edmund Burke’s hovedværk, “Reflections on the revolutions in France” er komplet ulæselig. Måske den kræver for meget kendskab til tidens historiske personer, begivenheder og kulturstrømninger.
  Han var en slags “upper class” Karl Marx med en positur som Karl Smart; begge indvandrere lige knastørre og floromvundet kedsommelige.

 27. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt et par andre EB.dk overskrifter der vel går under kategorien voldspsykopater:

  “Stort slagsmål på åben gade: Gerningsmænd flygtede i grå bil. To grupperinger kom fredag eftermiddag op at slås i Esbjerg”

  “Politiet beder om hjælp: To grupper i kølle-slagsmål i kryds. Bilister i den nordlige del af Esbjerg fik sig noget af et særsyn for kort tid siden, da to grupperinger pludselig sprang ud af deres biler og gik amok på hinanden”

  PS: I øvrigt nævner ingen af artiklerne noget om voldspsykopat etnisk oprindelse. Så kan daglig bruger af MSM news vel selv gætte sig til resten. 😉

 28. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Edmund Burke født 1729 død 1797, så skriver vi lige nu året 2018. Blot som info til dagsaktuelle begivenheder. 🙂

 29. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  I debatindlæg i dag af professor Peter Nedergaard, KU, om minimering af “politikerlede” bekræftes, at Folketinget ikke længere er repræsentativt m.h.t. samfundets sociale karakteristika, som f.eks. erhvervserfaring, hvilket efter hans mening kan være en medvirkende årsag til “politikerlede”. Han foreslår derfor, at partierne er mere opmærksomme på dette misforhold, når de opstiller kandidater. Når man selv udpeges som “landsbytosse” af hr. Pind for at kritisere Danmarks demokratiske habitus, er det da rart at have en meningsfælle i professor kredse. Jeg tror dog modsat professor Nedergaard ikke, at det er tilstrækkeligt med en henstilling til partierne, men at fornuftige mennesker, som professoren selv, må definere et sæt af skærpede valgbarhedskriterier.

 30. Af svend jensen

  -

  @JAN PETERSEN – 17. APRIL 2018 21:50
  I øvrigt apropos Jesus født år 0 død 31, så skriver vi lige nu året 2018. Blot som info til dagsaktuelle begivenheder.
  Her er en aktuel konspirationsteori til J.P.::
  “Fordi personer har levet for mange år siden, gør det dem ikke automatisk dagsuaktuelle.”
  Det er sikkert Pentagon, som står bag teorien!

 31. Af Jan Petersen

  -

  Selve Grundloven tilskynder faktisk til politikerleden:

  Grundlovens paragraf 56: Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

  Oversat til almen let forståelig dansk. Evt kandidater til Folketinget kan pande nok så stor en fed løgn i en valgkamp. Når de er valgt, kan de skifte parti eller politisk standpunkt efter forgodtbefindende. 😉

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos en anden aktuel konspirationsteori, så ser verden anno 2018 formentlig lidt anderledes ud end i år nul. I øvrigt er det forbeholdt kristne at sætte kalender til Jesus fødsel. Mange andre bruger andre årstal til deres “fiktive” kalender. 😉

 33. Af Jan Petersen

  -

  F.eks danskere der lige pt rejser på ferie til Thailand – starter ud år 2018 i Danmark men lander i år 2561 i Thailand. Det er da noget af en tidsrejse. 😉

 34. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jan Petersen, ja partiskifte i valgperioden er endnu et demokratisk problem, som der burde korrigeres for. Meget simpelt ved at kun MF’ere med et tilstrækkeligt antal personlige stemmer til at vinde et mandat, kan videreføre deres mandat til et andet parti eller være partiløse, mens mandatet i alle andre tilfælde forbliver partiets og overtages af suppleanten. Tilsvarende for medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. Desuden burde EL’s “rotationsprincip” gøres obligatorisk for alle partier, så det nu udprægede pamperi elimineres. Hvis partierne så også var forpligtet til at opstille en socialt differentieret kandidatliste, herunder med offentlighedens adgang til summariske CV’er for alle kandidater, så ville vores demokrati ændre sig fra det nuværende elitære styre i retning af et reelt Folkestyre. At det ikke for længst er sket, skyldes, at mange af de nuværende politikere ville være nødsaget til at forlade “den politiske boble” for i stedet at finde beskæftigelse ude i det virkelige liv. Derfor kræves en tværpolitisk, folkelig bevægelse for at presse sådanne demokratiserende procedurer igennem.

 35. Af svend jensen

  -

  @JAN PETERSEN – 17. APRIL 2018 22:45
  At verden anno 2018 formentlig ser ‘lidt’ anderledes ud nu end i år 0, er muligvis en fake news konspirationsteori. Der er siden tilkommet utroligt mange efterkommere af aber og svin i verden. Især Danmark huser nu millioner af de sidstnævnte – størstedelen af dem dog firbenede:-)

 36. Af R.H. Kristiansen

  -

  Dansk demokrati er således skruet sammen, at en hver har mulighed for at stifte et nyt politisk parti, der repræsenterer ens ideer og tanker, hvis man mener, at ens ideer ikke bliver tilgodeset af andre partier.

  Vi kan nævne det nyeste skud på stammen, Nye Borgerlige, som et eksempel. Et nyt parti stiftet for at tilgodese de rigeste i Danmark. De lokker de fattige med udlændingepolitikken og er i virkeligheden et talerør for de rige. Fødselshjælper er er bl.andre Lars Seier Christensen, en rigmand og udenlandsdansker, der bor i Schweiz, fordi han synes skattetrykket er for højt i Danmark, men ønsker allgevel indflydelse i Danmark. De adhylder Ayn Rands Objektivismen. En småfascistisk bevægelse fra USA (stifteren er en russisk kvinde). For at komme ind i Folketinget har NB så valgt at bilde danskerne ind, at Danmark kan smide alle ikke arbejdende ikkevestlige indvandrere ud af Danmark. Det er en våd drøm mange har. Man må spørge sig selv, hvem ville tage imod alle disse fattige mennesker og hvad med konventionerne, skal vi også skrotte dem. Og hvad med deres børn og hvad med dem, der er danske statsborgere? NB er et parti møntet på de rige og deres økonomiske politik er næsten ikke eksisterende. Det tror pokker. Den ene leder har været privatansat i et firma i mange år og den anden, arkitekten, har flere lukkede firmer bag sig og har nu et enmandsfirma. Ingen af dem har drevet et større firma, selv om de sælger sig som værende nogle, der har bedre indsigt i samfundet end de andre partier. Peter Seier Christensen har dog haft et job. Idet arkitekten har fået 3 børn er der nok tidligere gemal, der har kørt de nu lukkede små firmaer en del af tiden. Nu har formanden fået en milliardærkæreste, som i øvrigt også er udenlandsdansker og bor i Schweiz.

  Der burde kunne være plads til partier, der ikke kun beståd af levebrødspolitikere. Jeg væger alligevel at tro, at nogle af vores politikere har noget på hjerte, ellers bliver ens livssyn alt for sort. Jeg tror det er benhårdt at være politiker, trods alt.

  Jørn Strand Nielsen
  Jeg læser mig til, at du synes størstedelen af Folketingets folkevalgte er uden evner. Jeg er enig med dig om nogle af dem og, at mange af dem er sprunget direkte fra uddannelse til Folketinget og har derved lille og oftes ingen erhvervserfaring. De uddanner sig så at sige til at blive politikere. Mange er cand. polit. og lignende og mange er jurister. Den eneste vej er selv at gå ind i politik, men at skrotte Grundloven er nok en vej ned ad Faschistlane.

 37. Af Niels Larsen

  -

  JAN PETERSEN – 17. APRIL 2018 21:50

  Eksempelvis de græske filosoffer fra tiden før vor tidsregning har stadig noget at sige menneskene i dag.

  Ikke alt gammelt – udover tåbelige konspirationsteorier – er uden betydning i nutiden.

  JØRN STRAND NIELSEN

  Politikere bør begrænses til kun at kunne sidde i 3 sammenhængende perioder. Så kan ingen basere sig på at blive levebrødspolitiker og man sikrer ny blodtilførsel, så typer som Søren Pind hurtigt glider ud i glemslen.

  R.H. KRISTIANSEN

  Lars Seier Christensen har absolut intet med Nye Borgerlige at gøre. Det har hans bror til gengæld.

  Og de to er knap nok på talefod.

 38. Af Jesper Lund

  -

  R. H. Kristiansen
  Hvis man hævede aldergrænsen fra 24 år til 30 år, vil reglen sikkert “virke” endnu bedre. Når vi nu er ude i det absurde.

  En absurd lov har selvfølgelig nogle uheldige bivirkninger, som man så forsøger at lappe med nogle diskriminerende tiltag. Man bekymrer sig om etniske danskere, der er ramt af 24 års reglen, men er fuldstændig ligeglad med borgere med indvandrerbaggrund i samme situation.

 39. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND: “Man bekymrer sig om etniske danskere, der er ramt af 24 års reglen, men er fuldstændig ligeglad med borgere med indvandrerbaggrund i samme situation.”

  Man er bestemt ikke ligeglad med borgere med indvandrerbaggrund i denne henseende.

  Det er helt med vilje og ofte helt berettiget, at den gruppe rammes af reglen. Det er ikke flere muslimer og afrikanere, vi har brug for.

 40. Af jan ulrik friis

  -

  “…………… hvis svenskerne i morgen besluttede sig for at udvise alle kriminelle udlændinge og hjemsende uintegrerede udlændinge med dobbelt statsborgerskab, ja……..”

  Det ville være klogt, eller rettere sagt alt andet end øjeblikkelig udvisning er at betegne som dårskab.

  For Danmarks vedkommende hvor over 20% af nationalproduktet allerede årligt forsvinder i islam relateret systematiske vold og ondskab, resulterer i kun negative konsekvenser for Danmark, en etnisk udrensning af det danske folk, ved første økonomiske krise skylles vi danske ud med afløbsvandet!

  I over 40 år har vi ventet på konkret politisk handling, en arkut hjemsende af alle islamister alt der relaterer til islam, handlingsplanen kom aldrig, nu kun spørgsmålet om kort at vores “held’ tager slut, at Danmark går tabt!

  Løsning er naturligvis en øjeblikkelig hjemsende af alle islamister, og alt der relaterer til islam.

  De der ønsker at udforske ondskaben at dyrke vold og terror og hedensk religion, er det frit for at rejse til Islamistan, istedet for at sætte hele det danske folk og Danmark over styr.

 41. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Du har sikkert ret. Når det drejer sig om borgere med ikke-vestlig baggrund, så er formålet for politikerne med 24-års reglen ikke alene at forhindre arrangerede ægteskaber, men at forhindre i det hele taget ægteskaber, hvor den ene part kommer fra et ikke-vestligt land.

 42. Af R.H. Kristiansen

  -

  Økonomen Thomas Piketty har skrevet bogen “The Brahmin right vs The Merchant left.”Den er anmeldt i Information 14.04.2018.
  Den hander om vores måder, at stemme på politiske partier og hvordan venstreorienterede partier (The Brahmin-right) har tabt “arbejderne”/de mindre bemidligelses stemmer og vundet mange akademikere og intelektuelles stemmer i stedet. Han mener, at grunden til at arbejderne og mindre bemidlede ikke længere stemmer på venstrepartierne skyldes partiernes beskyttelse af indvandreres rettigheder. De mener, at indvandrere bliver begunstiget fremfor dem og ser også indvandrerne som et resultat af globaliseringen, fremfor et resultat af krige. I 60’erne mistede Demokraterne mange hvide vælgere, fordi de støttede sortes rettigheder.

  Højrepartierne (The Merchant-left) tiltrækker stadigvæk de rige, dem med firmaer og erhvervslivet. Højrepartierne har den skrappeste invanderpolitik, derfor har højrepartierne fået arbejderne og de mindre bemidlede som vælgere. Disse mennesker vælger at støtte højrepartierne, som samtidigt forringer deres velfærd, fordi det ligger i højrepartiernes politik, at alle skal forsørge sig selv. Det er et udmærke mål, men tilgodeser ikke dem, der har mistet deres job i på grund af globaliseringen og billig arbejdskraft fra Østeuropa, eller social arv og sygdom. De fleste liberialistiske partier støtter ideen om, at det er nødvendigt med en vis afbejdsløshed i et moderne samfund. Det mener de, at balancerer økonomien. Det ved arbejderne og de mindre bemidlede ikke, fordi det interesser de sig oftes ikke for. De stemmer med hjertet ikke forstanden. Indvandrere stemmer ofte til venstre og på dem, der taler deres sag.
  En af Piketty’s konklusioner, er at indvandring spiller støre rolle end antaget hos vælgerne i et valg af parti. Derfor går de fleste partier den vej.

  Økonomen Thomas Piketty kunne have hentet sine teorier direkte fra Berligske blog. Det et meget interessant.

  Søren Pind burde læse flere blogs, det lærer man meget af. Ikke alle er voldspsykopater og landsbytosser. Men her har vi også tollene og politiske påvirkningstrolle. De er nemme at finde. Men det, der støder en mest, er manges angst for fremtiden.

 43. Af Glenn Madsen

  -

  Angående min tidligere kommentar:
  “Hvor peberet gror! Det er jo bare et kraftudtryk i stil med “kast dem for løverne” eller “skyd dem med lunken lort”, er jeg kommet lidt på afveje. Jeg havde glemt, at det drejede sig om indvandrerne og ikke de ansvarlige, det kan jeg kun beklage.

 44. Af Rosa Loksemborg

  -

  I dag er overklassen samfundsomstyrtende, i gamle dage var det arbejderklassen.
  Det arbejdende folk ville afskaffe alle overklassens prærogativer og beholde frugten af deres arbejde for sig selv. Det var samfundsomstyrtende, men overklassen skulle dog ikke udskiftes med stenrige fra andre lande.
  Den selvberigende arbejdsfrie overklasse vil beholde frugten af arbejderklassens arbejde for sig selv. For at nå målet er overklassen nu parat til at udskifte hele den danske arbejderklasse med ufaglærte fra de fattigste lande i verden. Det er da en samfundsomstyrtning der vil noget.
  Så hvad vil det demokratiske Danmarks befolkning vælge. Udskifte arbejderklassen eller fratage overklassen dens tilragede fordele? Og får Danmarks almindelige mennesker lov til at vælge frit?

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @R.H.Kristiansen

  Jeg har læst Pikettys ‘moppedreng” om kapitalen i det 21. århundrede – og især den store ulighed, den skaber. At han nu tager fat på et andet emne – indvandring – viser, at han fat i det, der i dag skiller vandene i europæisk og amerikansk politik – og skaber muligheder for opportunister som eksempelvis Trump og Orban.

  Hvis vi ser på resultatet af sidste valg i Frankrig, må man dog sige, at det lykkedes Macon at give et sviende nederlag – både til højrefløjen og venstrefløjen.

  Personligt tvivler jeg på, at man løser problemer med ulighed ved at opfordre dem, der befinder sig langt nede i det sociale hieraki til at trampe på dem, der ligger endnu længere nede.

 46. Af Jesper Lund

  -

  Grundlovens §56: Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

  Denne fornuftige paragraf giver et folketingsmedlem ret til at skifte parti. Hvis vælgere vil forhindre partihop, må de sætte sig bedre ind deres folketingskandidaters holdninger og pålidelighed, før de sætter krydset.

 47. Af R.H. Kristiansen

  -

  Niels Larsen
  Jeg er klar over, at LSC’s bror Peter Seier Christensen er næstformand i NB. Jeg har også læst, at han har været en del af Pegidabevægelsen. Jeg har ikke noget imod, at NB firmand har en meget lille tegnestue. Det jeg har imod, er at hun kritiserer andre, for ikke at bidrage til samfundet, når man ved, at et lille arkitektfirma sjældent har noget overskud og det hele lander i fradrag. Jeg har været partner i et stort arkitektfirma i mange år. Det et stort firma gør for samfundet er, at de beskæftiger andre, som så betaler skat til samfundet. Firmaet har så overskud og uderskud, alt efter de økonomiske vinde. Vi kan bestemt ikke være offentlig ansatte alle sammen. Og med alle de højtlønnede mellemledere og ledere i det offentlige, ofte jurister, fjerner samfundet de varme hænder og velfærdssamfundet bliver dyrere med alle disse kontrollører. De er altid på kurser, fordi de kravler opad i systemet. De bidrager ofte ikke med noget. Jeg har arbejdet i det private alt mit liv, men har også undervist på en lang videregående uddannelse. En arbejdsuge på 60-80 timer om ugen somme tider 100. Jeg har trappet ned efter en sygdom og har arbejdet normale 37-45 timer de sidste 1.5 år. Jeg må indrømme, at lønforhandlinger med lærerne får mig somme tider til at tænke på hvad de egentlig vil. De har en mellemlang uddannelse og relativ lav skatteprocent og en meget god pension. Vil de kun arbejde en halv arbejdsdag? Lærene tjener 34-38 tusinde kr. om måneden med en god pension. En pædagog tjener 26-30 tusinde kr og også med en rimelig pension. Er lærernes job så belastende? Jeg har undervist i mange år, godt nok voksne unge mennesker. For min sidst tjente krone betalte jeg 73%/74% i skat, nu lidt mindre.
  Jeg har arbejdet sammen med pædagoger de sidste to år i et projekt. Der er ingen tvivl om at de er underbemandede mange steder. De burde få højere løn og en bedre danskundervisning.

 48. Af Finn Bjerrehave

  -

  Påstanden EU har svækket nationalstaten, måske bare den påstand som vi elsker at bruge, men EU står for Demokrati menneskerettigheder endda ens for hele EU, og Danmark stemmer som andre 27 lande for fortsat EU ,s love og regler uden dramatik.
  Svækkelse af nationalstaten er os selv, hvor 11 partier ødelægger vores Demokrati, nemlig aldrig enighed om væsentlige tiltag/lovgivning, og DF de største landsforrædere , nemlig ansvar er de andres bord, endda efter DF vandt valget, og nægtede indtræden i regering, og vores største synd mod Enevælden er og bliver Mindretalsregeringer, og grundlovens fædre undlod desværre at indføje , regeringer skal altid have et flertal i befolkningen, det var desværre glemt.
  Nu citerer jeg igen fra Nationalmuseets hjemmeside ang de Slesvigske krige blev den direkte konsekvens af 1848 da Enevælden overlod Danmark til folkestyre, og de Tyske hertugdømmer ville ikke overlades til citatet:Pøbelstyre men kun Kongen , ligesom F5 hvade underskrevet traktaten Slesvig og Holsten må ikke deles.
  Gik det Danmark bedre med Demokratiet? jeg selv født i 1946 altid konservativ er forvirret.
  Finn Vig

 49. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND – 18. APRIL 2018 9:47

  Og det er der bestemt heller intet forkert i.

  Ethvert land bør helt naturligt udelukkende selv bestemme, hvilke udlændinge det ønsker bosætter sig i landet – og ikke mindst, hvilke det ikke ønsker.

  Alene af den årsag bør konventionerne opsiges aldeles omgående. Ingen forhindrer os i at administrere efter dem på fornuftigt grundlag efterfølgende.

 50. Af Niels Larsen

  -

  R.H. KRISTIANSEN

  Jeg må lige pointere, at jeg ikke længere er tilknyttet Nye Borgerlige og dermed heller ikke længere følger partiets (interne) debat.

  Jeg vil dog, såfremt jeg skønner at partiet vil nå over de 2% ved et kommende valg, stemme på partiet udelukkende på grund af udlændingepolitikken.

  Jeg forlod partiet på grund af den fremlagte økonomiske politik, som jeg finder vender den tunge ende nedad.

Kommentarer er lukket.