De liberale fører os ud i store problemer

Af Kasper Støvring 146

 

Knap var den ene liberale minister ude af dansk politik, før en anden liberal blev indsat. Søren Pind indledte sin karriere som en hæderlig klassisk liberal med sans for både nation, kultur og assimilation. Klassisk liberalisme er nemlig beslægtet med konservatisme – i modsætning til den progressive liberalisme, der snarere har fællestræk med kulturradikalisme, og som langt de fleste erklærede liberale abonnerer på i dag.

 

 

Dér endte også Søren Pind sine dage. Desværre. Han kapitulerede totalt, ikke mindst da han som justitsminister lod illegale indvandrere krydse grænsen, og da han endte med at gøre højrefløjen skyldige i de konflikter mellem grupper, som ministeren har banet vejen for med sin liberale udlændingepolitik. Opviglere, dét var, hvad vi var og er. Søren Pind nåede også at erklære sig positiv over for censur på internettet og dermed gøre sig til instrument for venstreorienteret identitetspolitik: Indvandringskritikere er nemlig ”landsbytosser” og ”voldspsykopater”.

 

Ind kommer så vores nye minister, en Tommy Ahlers, der mener, at masseindvandring er et ”marginalt” fænomen, en liberal forretningsmand, der er forelsket i ”disruption”, et modefænomen, der har som mål at bryde med fortidens goder, som jeg skrev i min seneste klumme.

 

Lektien? Liberale fører os ud i store problemer, hvis ikke deciderede katastrofer. Lad os tage et indenrigs- og et udenrigspolitisk eksempel. Først indvandringsproblemet. Hvorfor undlader ikke bare Danmark men stort set alle de liberale vesteuropæiske stater at standse den ikke-vestlige masseindvandring? Den opgave tager i stedet de konservative stater i Central- og Østeuropa på sig.

 

Ligger der en grundlæggende systemfejl i selve det liberale regime? Hvorfor dette voldsomme svigt i så mange år, på trods af alle mulige advarsler? Er vi i de liberale samfund og stater sovset så meget ind i individualisme og universalisme, at vi ikke formår at beskytte vores eget fællesskab?

 

Tænketanken PEW offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste, hvor stor den muslimske andel af de europæiske befolkninger ville være i 2050, hvis indvandringen fortsatte som hidtil. Der var enorme forskelle på Vest- og Østeuropa. Fire eksempler:

 

Polen: 0,2 pct.

Ungarn: 1,4 pct.

Tyskland: 10,8 pct.

Frankrig: 17,4 pct. af befolkningen ville være muslimsk. I dag er den omkring 10 pct., og landet er allerede i noget nær permanent undtagelsestilstand pga. den islamiske trussel. Det er et paradoks: Hvis du fører en liberal politik ender du med et illiberal regime.

 

Omkring årsskiftet kom en rapport fra Tyskland frem, der viste, at voldskriminaliteten var steget med 10 pct. fra 2015 til 2016. Over 90 pct. af denne stigning skyldtes flygtninge og migranter fra Afrika, Mellemøsten og Afghanistan. 1 pct. befolkningstilvækst fra disse lande medfører altså 10 pct. mere voldskriminalitet. Hvis jeg ikke tager meget fejl, betyder det omkring 20.000 nye overfald alene i Tyskland.

 

Disse tal fik en af de få klassisk liberale folketingspolitikere, Henrik Dahl fra LA, til at skrive om Angela Merkel på Facebook: ”Stille og roligt begynder jeg at tænke, at det ikke er en overdrivelse, men blot en nøgtern konstatering, at politikere rundt omkring i verden er blevet stillet for en rigsret for mindre forseelser end denne.”

 

Jeg vil blot gentage mit spørgsmål: Er der en systemfejl dybt inde i selve liberalismen, der i bund og grund gør det, om ikke umuligt, så dog særdeles vanskeligt at beskytte vores eget fællesskab?

 

Sandt nok: Vi har set tendenser den anden vej. Østrig, f.eks., har fået en konservativ regering og søger nu en alliance med Central- og Østeuropa. Tidens tegn? I så fald vil Vesteuropas liberale stater med tiden ligge tilbage som den skal, sjælen har sprængt og forladt.

 

Men det er gætværk. Kendsgerningen er, at det liberale Vesteuropa for længst skulle have handlet. Hvorfor er det ikke sket?

 

Det kan skyldes den overbevisning, at individet har medfødte ukrænkelige rettigheder. Man kunne måske sige, at klassisk liberalisme har formået at balancere hensynet til fællesskabet med hensynet til individet. Men denne balance er forsvundet i den moderne, progressive liberalisme. Indenrigs- og udenrigspolitisk har det ført til katastrofer.

 

Det har tilladt masseindvandring fra ikke-vestlige lande, islamisering og udemokratisk domstolsstyring, der f.eks. gør det umuligt at udvise forhærdede kriminelle og afvise asylansøgere ved grænsen.

 

Udenrigspolitisk har man anset andre styreformer end de liberale som illegitime. Man har set sig selv som berettigede til at forme andre i sit eget liberale billede, derfor har Vesten været i krig i hovedparten af årene siden Murens fald. Det har ført til anarki, borgerkrige og diktatur. Også her har paradokset gjort sig gældende: Fører du liberal udenrigspolitik ender du med det modsatte. Irakrigen som et eksempel, en intervention, som Søren Pind i øvrigt hele tiden har støttet. I mellemtiden har autokratiske regimer demonstreret overlevelsesduelighed ift. Vesten, jf. f.eks. Kina.

 

Om netop det emne – afslutningen på den liberale verdensorden – har jeg en bog på vej. For tendensen er tydelig: De liberale skaber store problemer indadtil og udadtil.

146 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Dine nazibeskyldninger er forkerte. Og de bider ikke på.

 2. Af Carl-Erik. Pedersen

  -

  Jeg syntes, at mange glemmer etniske Danskere, som jo så afgjort, også har menneskerettigheder!
  At disse Danskere i de fleste tilfælde ikke ønske muslimer og islam indenfor deres døre, eller deres land, er også en rettighed, som bliver neglieret!
  Min personlige mening er, at Danmark bør følge den Polske, Ungarske, indvandre politik og, at vi ikke gør det, er et svigt af den Danske etniske befolkning, i en dimission som aldrig er set tidligere!
  Yderligere kan jeg tilføje, at kommunisme, fascisme, nazisme, er næsten samme sag, som drejer sig om underkuelse af befolkningen, og det bør ikke forglemmes, at socialisme er i familie med kommunismen! (Meget tæt beslægtet)!
  Så velbekomme Danmark! Den politik der er blevet ført i de sidste 30 år har vist sig, at være idiotisk, og formuleret af idioter, der har skadet Danmark som aldrig før i historien!
  Mvh.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Vi tager den én gang til for den nazi-fikserede Lemche.

  Jeg har en forventning om, at han før har hørt udtrykket “Lige børn leger bedst”.

  Det gælder også, når det kommer til spørgsmål om religion, etnicitet, kultur og generelle levevis.

  Og “børn” fra specielt islam har overalt på kloden særdeles svært ved at lege på lige vilkår med stort set alt og alle andre – intet nok så veltilrettelagt fake newsreel kan skjule den enkle sandhed.

  Tag de blandede hinduistiske/muslimske og de buddistiske/muslimske områder i denne verden som eksempel. Hinduisme og buddisme er normalt kendte for at være fredelige og tolerante religioner, hvorimod islam qua kravet om (voldelig) jihad er en aggressiv religion/politisk ideologi.

  Man kunne derfor tro, at en blanding af disse religioner ville medføre en ganske lav grad af voldsudøvelse, men det modsatte er faktisk ofte tilfældet.

  I Vietnam er der åbne kampe mellem styret og muslimerne i den sydlige del af landet.

  I Myanmar har den buddistiske del af befolkningen fået nok af islamiske overgreb og har jaget store dele af muslimerne tilbage til udgangspunktet i Bangla Desh.

  I Indien er der ofte kampe mellem muslimer og hinduer.

  Og alle kender udtrykket “Islams blodige grænser” – det er ikke opstået ud af den blå luft.

  Sandheden er, at islam ikke over tid tolererer andre trosretninger end islam. Og derfor er det med usvigelig sikkerhed kun et spørgsmål om, hvornår muslimerne i EU(ropa) føler sig stærke nok til at påbegynde en voldsovertagelse af vore samfund.

  Hvorfor læser europæiske politikere ikke op på Historien – og hvis de gør, så fatter de bestemt ikke, hvad de har læst!

  Islam kan ikke lege med andre af flere grunde; islams børn vil ikke og de andre børn vil i stedse stigende omfang heller ikke.

  Derfor er integrationen fejlet og vil altid fejle. Og derfor skal muslimerne sendes hjem igen – med det gode eller med det onde.

  Den sandhed skal selv vore bundnaive og gennemført stupide politikere nok nå frem til, men desværre sandsynligvis for sent til at afværge borgerkrigene.

 4. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LEMCHE – 5. maj 2018 16:46
  Jeg har slået ham op. Så kan du til gengæld slå Richard von Coudenhove-Kalergi op.
  Jeg ville ønske du hidsede dig lidt ned. Hvor mange gange og på hvor mange måder kan man forklare et andet menneske, at man ikke er racist, før personen forstår det? Jeg er mindre racist end du er.
  Havde vi ikke haft Hitler havde vi ikke haft forsøget på at skabe de multietniske samfund! Hvad mener du om den teori?

 5. Af jeNs hansen

  -

  AF NIELS LARSE N – 5. MAJ 2018 23:05

  Har du et godt bud på hvorfor søfolkene blev ignoreret efter krigen?
  Jeg har et par stykker.
  Da jeg kom på en fyrbøder bar i nyhavn ved sjældne lejliheder, Hyttefadet, imens jeg læste til maskinmester lyttede jeg til deres forfærdelige beretninger.
  Da de erfarede, at jeg læste til maskinmester på Jagtvej så var der ikke det gode som de ikke ville gøre for mig.
  Nu var der ikke kun søfolk som kom der.
  Jens August Schade kom der tit om morgenen.
  Af ham blev man klog men så absolut ikke rig.

 6. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Laursen
  Jeg skal beklage at jeg må svare her selvom emnet ikke har noget med denne blog at gøre.

  ” marts 1938 havde Nazi-Tyskland brudt alle aftaler og annekteret Østrig, det såkaldte “Anschluss”. Der var en bred opfattelse af, at Hitlers næste krav ville blive Sudeterland med dets store tyske befolkning. Både Frankrig og Sovjetunionen havde alliancer med Tjekkoslovakiet, men ingen af dem var materielt eller politisk forberedt til en militær konfrontation med Tyskland.”
  https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenaftalen

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Så længe kapitalismen findes – eller liberalismen som den kaldes – det lyder meget pænere, men er det samme gyselige fænomen – så længe vil der være kommunisme.

  Så længe det eksisterende system ubønhørligt øger ulighed og social uretfærdighed – så længe vil der være mennesker, der modarbejder ulighed og social uretfærdighed. Det kaldes kommunisme. Uden den ville vi være dyr, blottet for menneskelige egenskaber.

 8. Af B. Mortensen

  -

  test

 9. Af jan ulrik friis

  -

  Taler vi om det nordiske folk, eller om det danske folk, taler vi om meget små folkeslag, som kræver en særlig beskyttelse for at overleve og bevare vores rige kultur, freden og velfærdstaten, at ikke vi bliver løbet over ende og udryddet, som det nu er ved at ske i et uhørt ja ligefrem skræmmende lyntempo!

  Bemærker at fake news, godhedsindustri, venligboer, endda hos nogle vores folkevalgte og muslimer hver og en i offerrollen påberåber at muslimerne en minoritet, med særrettigheder der nu langt overgår selv vi danskes rettigheder på dansk jord, når muslimerne påberåber sig at være en minoritet er der ikke noget mere fejlagtigt eller løgnagtigt, da over en milliard uønskede muslimer fra Mellemøsten og Afrika nu er på vej denne vej, endda uønskede i deres egne hjemlande, muslimerne er ingen minoritet, men en dødelig trudsel imod vores hele eksistens og kultur ogn nationalstat, når islamisterne mange nok vil de uden tvivel fordrive eller slå os ihjel, ingen tvivel om det!

  Der er ting her i livet man kan være i tvivel om, men når islamisterne mange nok vil de uden tvivel fordrive eller slå os ihjel, ingen tvivel om det!

  Det nordiske folk svarer til dengang indianerne i USA blev udryddet, forholdet svarer til den over en milliard muslimer som nu er på vej denne vej, de vil uden tvivel løbe os over ende!

  Fair og helt korrekt om talen drejer sig om et dansk, eller som samlet et nordisk folk, når ordet: minoritet dukker op er vi er en minoritet, ikke som det løgnagtigt misbruges for at fremme islamisk migration hvor det er blevet reglen at bruges ordet “minoritet” for at lovprise muslimernes magtovertagelse og undertrykkelsen af vi danske og det nordiske folk, nu muslimerne oversvømmer EU og de nordiske lande, systematisk udplyndrer og på rekord tid har islamisterne forvandler bykernerne til skræmmebilleder af vold og terror, i milliardvis af nye muslimer alle uønskede her og i deres egne hjemlande er nu på vej denne vej!

  Tid at de nordiske lande erkender denne dødelige trudsel fra islam, at de nordiske regeringer finde sammen i en handlingsplan, et massivt et effektivt forsvar imod islam og islam relateret virksomhed!

  Det bedste forsvar imod islam er fuld hjemsendelse, problemet er lokaliseret det hedder: islam, derfor en fuld hjemseldelse og det til 100% alt islam relateret virksomhed fra Mellemøsten og Afrika, imens tid er!

  Tiden løber ud!!!

 10. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Laursen
  Beklager jeg må svare dig her..

  ” i marts 1938 havde Nazi-Tyskland brudt alle aftaler og annekteret Østrig, det såkaldte “Anschluss”. Der var en bred opfattelse af, at Hitlers næste krav ville blive Sudeterland med dets store tyske befolkning. Både Frankrig og Sovjetunionen havde alliancer med Tjekkoslovakiet, men ingen af dem var materielt eller politisk forberedt til en militær konfrontation med Tyskland.”
  Det er rigtigt den først blev underskrevet i september men som du kan læse begyndte det i marts.

  “Den blev underskrevet natten til den 30. september 1938 i forbindelse med München-konferencen, som var indkaldt for at finde en løsning på sudeterspørgsmålet. Repræsentanter fra Tjekkoslovakiet, hvis områder var til forhandling, var ikke inviteret til konferencen, hvorfor München-aftalen også kaldes München-diktatet.”
  https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenaftalen

  Fik du undersøgt datoen 16 april?

 11. Af Glenn Madsen

  -

  Hvis man tager det lidt roligt (tag det nu lidt roligt!) og studerer nazisternes raceforskning, en forskning som også foregik af ren videnskabelig interesse og ikke havde noget med overmennesketeorier at gøre, så vil man opdage, at de opererede med forskellige underdelinger af nogle overordnede grupperinger. F. eks. på Balkan mente nazisterne at kunne identificere adskillige forskellige racer eller underarter (en ren videnskabelig inddeling). Indelingen bliver så deltaljeret, at man fornemmer, at man i selve racebegrebet finder ’slægten’ begravet. Slægten er en håndgribelig forestilling, der bunder i et biologisk og et værdimæssigt (kulturelt) fællesskab. Der er således ikke noget forkert ved dette.
  Racisme er at mene at ens ‘race’ står over andre ‘racer’; men man kan jo godt mene at ens slægt står over andre slægter, jvf. sagalitteraturen. Er det så racisme? Svaret må være: ja, det kan i hvert fald udvikle sig til det.
  Man mener at man kan komme racisme til livs ved at blande de forskellige befolkninger, hvad jeg her kalder racer. Men det kunne ligeså godt have gjort det ved at fastholde den gamle struktur. At overvinde racisme vil under alle omstændigheder være en indre kamp, en leven-op-til en indre fordring, som alle må efterleve, uafhængig af samfundssystemet.
  Man kan selvfølgelig også forstille sig at problemet løses ved alle mulige krydsninger, det store avlsprojekt, så alle bliver lysebrune, har sorthår og lidt skrå øjne.

 12. Af Niels Larsen

  -

  GLENN MADSEN

  Og hvad med “racerenhedsprincippet”?

  Helt op til slutningen af 1960erne lugede både Danmark og Sverige ud i arvemassen ved at sterilisere “åndssvage” individer.

  At det skulle være racistisk at ville foretrække at bo sammen med mennesker, som taler samme sprog, har nogenlunde samme livsopfattelse og samme grundholdninger som en selv har jeg bestemt ingen forståelse for. Tværtimod ser jeg det som ren, sund fornuft.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Jeg kan foruden til Lemches lettelse indskyde, at jeg mig bekendt aldrig er stødt på Dietrich Eckart eller hans vås før Lemche i dag gjorde opmærksom på ham.

  Det undrer mig egentlig, da jeg har beskæftighet mig en hel del med WW II, men Eckart døde naturligvis også tidligt i nazi-forløbet.

 14. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kasper Støvring
  B. Mortensen lavede en test kl. 11.48 den 6. maj 2018, således hackes de forskellige blogs, bl. andet Sørines Gotfredsens og Casper Stefanis. De tester. Det er simpelt hen ikke teknisk muligt at sende indlæg med denne fart, som L i s b e t h s og venner gør, med mindre, at mange computere sender beskeder samtidigt og næsten samtidigt, eller at der hackes. Berlingskes sysem filterer beskederne og derfor er der en anelses tidsforskel på og disse mange beskeder blokker så en del andre deltagere. Det er også muligt, at nogen afprøver bots. Der er penge i skidtet, men den er så godt nok primitiv.

  Berlingske skal gøre op med sig selv om de vil have disse mindre lødige personer med. De kan også hacke sig på andre deltagers IP adresser og bladets abonnenter, som JP skrev i går. Min telefon er en billig telefon, men den har advaret mig mange gange om indtrængen, derfor skriver de, disse muntre beskeder i mit navn, fordi jeg har nævnt det, for at advare andre. De prøver, at gøre mine bekymringer til skamme, ved at skrive vrøvl i mit navn.
  DETTE ER FAKTISK ULOVLIGT BERLINGSKE!.
  B. Mortensen laver akkurat de samme sproglige fejl som vores alle sammen ven
  L i s b e t h S ø r e n s e n. Der mangler verbernes endelser og ordstillingen er ofte forkert mm.

 15. Af R.H. Kristiansen

  -

  Pas på din blog Kasper Støvring. Stefanis og Sørines ligger i ruiner. Her på din blog blev der testet klokken 11.48 6/5 2018. De starter med en test så så kører de. Jeg sendte en besked tidligere. Den kom ikke frem. De kan hacke diverse deltagers telefoner, computere, IP adresser mm, abonnenter. De laver grin med mig, når jeg siger, at jeg bliver hacket, men min telefon har advaret mig flere gange. Det har jeg skreenshots af. Nu får jeg en rigtig skrap IT person til at kigge på de indtrængende på min telefon, som har advaret mig om hackeri flere gange. Det lille memory card de har hacket har jeg nu taget ud 2. gange. Jeg vil finde dem. De efterlader altid et spor. Den slags indtræden er kriminel, hvis de har glemt det.

 16. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalisme er racisme i en nødtørftig forklædning. Alle ved, at nationalstaten ser det som sin vigtigste opgave ved hjælp af kæft trit og retning at lære borgerne at gøre honnør for fanen, guden, kongen, fædrelandet og – allervigtigst – magthaverne, dvs. ejendomsbesidderne.

  Indrøm dog, at man er racist. Det er faktisk det mest normale i Danmark. Jeg forstår godt, at man er flov over sine tilbøjeligheder og helst vil pakke det ind mellem alle mulige underlige forklaringer, men det er helt normalt, og I er så let gennemskuelige. Vær dog åben om det, når det ikke kan være anderledes.

 17. Af R.H. Kristiansen

  -

  Det er ikke muligt rent teknisk, at sende så mange beskeder så hurtigt, som L S ø r e n s e n s venner sender, medmindre, at de har mange computere til rådighed, er en bot (en computer der generer svar) eller hacker sig ind. Er dette en bot så er den godt nok dårlig og primitiv. Der er en sikkerhedsbrist hos B.

  Bemærk evige gentagelser og det dårlige sprog, samt ingen og absolut ingen empati i svarene.

  Personer, der laver “mining”, det vil sige nogle, der samler på bitcoins har brug for mange computere for at samle deres digitale penge. Tjek om jeres computere er mere langsomt end ellers. De kan nemlig finde jeres IP adresse og på den måde bruge jeres grej, hvis det er åbent. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er tilfældet.

 18. Af John Laursen

  -

  Partiet Venstre, Danmarks liberale parti har spillet fallit, har med statsminister Løkke forspildt sine muligheder for at blive betragtet som troværdigt.
  Før det seneste folketingsvalg lovede Venstre straks – opbremsning af de mange som bare sparker døren ind og vader ind i vort land og tager sig selv til rette. Dette straks-opbremsnings løfte til danskerne, svigtede partiet Venstre. Og seneste mareridt med Venstre kom, da pressen med stor fanfare meddelte danskerne at nu kom Venstre med noget sensationelt, Venstre havde gjort det svære skyts klart mod ghettoer – dette store, sensationelle fra Venstre, viste sig at være en fis i en hornlygte, rent spil for galleriet. Venstre bekræftede dermed hvad mange af os har vidst hele tiden, nemlig at Venstre nægter at rive ondet op med roden. Lapperier kan det blive til men ikke til en løsning – viljen og evnerne er der ikke.

  Danmarks liberale parti, Venstres politik ligner til forveksling partiet det Radikale Venstres politik og hvis man ser på medlemmerne af partiet Venstres folketingsgruppe forstår man hvorfor, de vil nemlig alle passe perfekt, i det Radikale Venstres folketingsgruppe.

  Ved forhandlingerne om regeringsdannelsen efter det seneste folketingsvalg var Venstre ikke imødekommende overfor Dansk Folkepartis politik, var ikke fleksibel. Løkke ønskede tydeligt nok ikke at have Dansk Folkeparti med i en ny regering, for Løkke ville selv være statsminister i en ren Venstre-regering der som vi nu ved, blev en ulykke for Danmark. Danmark fik A. Merkels lille kanariefugl.

 19. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LARSEN – 6. MAJ 2018 12:48
  Racerensning kan man kun fordømme på det kraftigste.
  Men det understreger hvor betændt det er, at tale om racer, og med rette. Jeg havde ikke ventet at blive spurgt om, jeg havde noget imod racerensning. Måske er det klogere helt at lade være med at tale om det.
  Hvad racerenhed angår, så kan jeg godt se problemet. Som Muhammed Ali engang sagde: kommer man en dråbe fløde i en sort kop kaffe, så er den ikke længere sort. Det var vist noget i den retning han sagde.
  Man kan naturligvis ikke gå ind for racerenhed som princip, dog må visse præferdencer være tilladt, eller må det?
  Her er det vigtigt at huske at hele multi-projektet er konstrueret af en gruppe mennesker, det er ikke et resultat af en naturlig udvikling.

 20. Af B. Mortensen

  -

  Fru/frk R.H. Kristiansen
  ?? Jeg har forsøgt at få et indlæg på, men det dukker ikke op. Derfor en test.

 21. Af Niels Larsen

  -

  GLENN MADSEN

  Det var skam ikke noget spørgsmål. Blot information.

  Og naturligvis skal man tage afstand fra racerensning. Jeg påpegede blot, at man måske skal passe lidt på ikke at optræde hyklerisk, for vi har bestemt ikke selv været helt uskyldige her i landet – selv længe efter nazierne var historie.

  Til gengæld ved jeg ikke, hvor Jørgen Villy får sit “Nationalisme er racisme i en nødtørftig forklædning”- vås fra?

  Sandsynligvis via den stalinistiske hjernevasks effekt.

 22. Af B. Mortensen

  -

  Jeg kan åbenbart kun sende en linje ellers dukker det ikke op.

 23. Af Glenn Madsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN – 6. MAJ 2018 13:51
  Jeg kunne lige så godt påstå, at du og dine inderst er racister, men bare ikke vil indrømme det, af skam, eller hvad nu årsagen kan være.
  Diskursionen drejer sig om, om man som hvid kan ønske helst at være, leve, bo sammen med hvide, uden at blive beskyldt for at være racist. Man kunne sige det samme om sorte. Jeg mener ja.

 24. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LARSEN – 6. MAJ 2018 14:17
  Ok, så vil jeg sige tak for informationen.

 25. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Så længe som Statsministeren og venstre ikke tør sætte spørgsmålstegn ved menneskeretskonventionerne, få opsagt dele deraf, eller hele konventionen, får vi ikke løst problemet med islamisk indvandring! Den politik regeringen kører kunne de radikale ikke have gjort bedre, for det er deres politik, og muslimsk indvandring/asylsøgning stopper ikke.
  Så man kan kun undre om hvorledes udviklingen kommer til at gå, da som det ser ud i dag tegner til, at der skal en borgerkrig til for, at få stop på islam i Europa/Danmark, og i det hele taget få hele banden repatrieret, og deres moskeer nedrevet, så vi kan få et Europa uden islam!!!
  Mvh.

 26. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  PS. Yderligere håber jeg ikke, at vi efter næste folketingsvalg har Merkels kanariefugl som statsminister i Danmark!
  Mvh.

 27. Af John Laursen

  -

  Niels Larsen
  Glenn Madsen

  Jørgen Villy Madsen skal ikke tages alvorligt. Han er ikke med her på bloggen for at blive taget alvorligt men for at lægge sine fækalier, så han kan blive hyldet af sin flok.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Internationalister har i virkeligheden kun et fædreland, og det var det hedengangne Sovjet! Nu er de mentalt statsløse, og det syntes de så også at danskerne skal være.
  Dog inderst inde har de et forfængeligt håb om at Rusland må finde tilbage til sin totalitære storhed, hvor lyden af Stalins blaffrende røde faner, blev ledsaget af rædsels skrigende fra Gulag lejrene i Sibiren.

 29. Af R.H. Kristiansen

  -

  Raceren hvem er det? I USA er nær alle sorte indbyggere blandede af hvide, mexikanere, asiater, de indfødte indianere mm. De hvide kommer fra alle mulige verdenslande, det gør asiaterne også. Det er der lavet undersøgelser af hvor rene afrikanere afroamerikanere er. De er nær alle blandede, mere eller mindre.
  Finsen var halv dansk, halv islænding, født på Færøerne og gik i gymnasiet i Island. Hvad var han så?
  Billedhuggeren Thorvaldsen var halv dansk, halv islænding. Hans far var præstesøn fra Nordisland og nok i familie med min mor. Som mor siger, ” vi har begge to meget fint(smalle hårstrå) hår og en lidt spids næse.” Det er faktisk sjovt at se.
  Olafur Eliasson, kunstneren, er vokset op i Danmark og søn af to genetiske islændinge. Nu bor han i Berlin. Alle har vi dog været Islandsnassere i henhold til L i s b e t h s verdensbillede. Men hverken jeg, Thorvaldsen eller Finsen fik SU. Jeg har en god bekendt, der kommer fra Afrika. Vedkommendes mor er næsten hvid, fordi hun kommer fra den nordlige del af landet. Faderen kommer sydfra og er helt mørk. De er af to forskellige stammer. Som jeg har skrevet før, Pia Kjærsgaard er heller ikke ren dansker og hvad er en ren dansker. Alle daner kom sydfra oprindeligt, engang i tidernes morgen. Thulesen Dahl ser meget nordisk ud, men han har nok lidt tyske gener i sig, det har mange jyder. Således er vi alle blandede.

  B. Mortensen
  Kun G u r kalder mig Fr.Frk. Han er også dansker, selv om han ikke vil være ved det. Det er i øvrigt ikke ment som racisme fra min side, mere som en accept, selvom han ikke kan se fejl på Erdogan. Må du have en god dag.

 30. Af B. Mortensen

  -

  Fru/frk R.H. Kristiansen
  Jeg forstår ikke din hentydning ??? skulle jeg være Gur? Kender ikke manden!

 31. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Avels lære, og indsigt har været bedrevet inden for Dansk landbrug i århundrede, og resultatet er, at vi nu har køer, grise, heste, får, og fjerkræ med de ypperste egenskaber som vi har ønsket!
  Disse egenskaber som Dansk avels arbejde har frembragt, er enestående, og grundlaget for vor kød export, og derved indtægter til landet!

  At nazister prøvede, at overføre avels lære på mennesker, er desværre et fakta, som vi ikke kan komme udenom; men at benægte, at der indenfor dyreliv, og menneskeliv findes egenskaber som er uønskede, går ikke!

  Derfor findes der kulture, som er uønskede i vor del af verden, og som ikke er kompatible i dag, som eks. vis den Europæiske, og den islamiske!
  Mvh.

 32. Af Maria Due

  -

  Søren Pind får sikkert udbytte af en tænkepause og fravær fra politik, der har været for mange svipsere i de senere år. Men jeg vil gerne fremhæve noget, han har udtalt ved flere lejligheder, og det er, at Venstre er sammensat af tre kræfter, konservatisme, liberalisme og pragmatisme, og at LA med fordel kan indlemmes i Venstre og i så fald blot ville blive den højre fløj.

  Det lader sig gøre at se de borgerlige som et hele, hvor de konservative afbalancerer den liberale risikovillighed, og de liberale sørger for, at de konservative ikke støver til af lutter iver for at bevare, for bevægelse må der til, og det ved de konservative også godt. De vil gerne bevæge sig med henblik på at bevare og beskytte, og det synes jeg, at Københavnererklæringen er et godt eksempel på.

  Som jeg ser det, kan LA bidrage med to ministeremner med stor pondus, Henrik Dahl og Joachim Brøchner Olsen. Sidstnævnte læste efter studentereksamen i fire år historie på University of Idaho, USA, og han er fuld af jordbundet fornuft og mod til at stå alene med et synspunkt. Den mand vælter ikke af pinden i stormvejr. Ej heller Henrik Dahl, der er præstesøn fra min kære hjemby men hovedsageligt opvokset i det sønderjyske og altid værd at lytte til og læse.

 33. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due

  Jeg var liberal i mangt et år, men den galoperende liberalisme, som bette-Lars og LA har stået for gav mig det sidste puf over til national-konservatismen.

  De liberale er i lighed med kommunisterne internationalister og derudover anti-sociale (de liberale kalder det blot globalisering) – og den retning er ikke vejen frem for mig.

  Jeg holder mig til den patriotiske vej frem.

 34. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen

  “De liberale er i lighed med kommunisterne internationalister”

  Det har danskerne altid været, og det er vi nødt til at være. Du finder intet tidsrum i historien, hvor vi har haft nok i os selv, vi har derimod fra arilds tid byttet og handlet og hentet råvarer, finere fabrikater og inspiration ude i verden og haft umådelig gavn af det. Dermed være ikke sagt, at vi blot er en kopi af alle andre, vi har jo netop tit formået at sætte vore egne præg. Det er Lars Løkke Rasmussens store svaghed, at han tilsyneladende ikke formår at sælge det udadvendte i kombination med det patriotiske til vælgerne. Det burde han få andre til at hjælpe sig med.

  For bloggerne er det nemt at koncentrere sig om fx indvandringen og kassere EU, Angela Merkel og alt det andet man forbinder med den, men en statsminister ved, at vi er en handelsnation, og så nytter det ikke at gøre sig utilbens ift. kunderne. Statsministeren har jo ansvaret for, at der er penge til hospitaler, skoler, pensionister osv. Det er ikke små lande som Danmark, der sætter rammerne for tidsånden, vi er derimod nødt til at navigere efter den og evt. se vores snit til at gå imod den, der hvor det ikke koster for meget, eller hvor vi øjner, at andre gerne vil følge efter. Som med Københavnererklæringen.

 35. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE

  Du har ret i, at vi skal være internationalister til en vis grad.

  Men vi bør være det med omtanke.

  Det mener jeg ikke, de liberale er – der er for meget laden stå til i de kredse og for stor følgagtighed.

 36. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen.

  Ja. desværre har du ret. Somme tider skal man vove pelsen og kan være heldig, så at det bare er det, der skal til, for at de store følger efter.

 37. Af Birgit HviidLajer

  -

  Støvring giver de liberale skylden for snart sgt alt – uden at se til, hvor lidt der er tibage af det konservative folkeparti.

  De liberale er ikke ee om magten i Danmark, så selv for at bevare denne, så må der indgås synlige eller usynlige kompromisser. Det må gives lidt.

  Indvandringen er årsagen for mig at se til, at Støvring hælder så kraftigt til noget illiberalt og ligedan melder han ikke ud om forskelle for de tidligere østeuropæiske lande og ligedan de vestlige ditto. Det er meget nemmere dér at ligefrem undgå det liberale, fordi folk er vant til det autoritære.

  Illiberale lande giver mindre demokrati og havner nemt i facisme/nacisme.

  Støvring gør på den måde op med demokraitet, som vi kkender det, for at kunne indføre mere ensretning som et illiberalt parti vil gøre det.

  For at undgå indvandring!

  Selv da Danmark var et mere konservativt land – før 1968, så var vi imødekommende i forh til at hjælpe andre, selv om vi ikke da havde en større indvandring her i landet.

  Også jeg var faktisk helst helt fri for indvandring i landet – alene fordi folk bør kunne blive hjemme, hvor de passer bedst sammen med den oprindelig kultur, de kommer fra. Men – sådan er verden ikke, fordi vi bliver nødt til at hjælpe, selv vi har været for tvivlrådige i mange situationer, hvorfor vi har fået og stadig vil sige, at vi har for mange til at landet kan blive harmonisk, som vi kender det og os selv.

  Jeg erindrer 1956 (Ungarn) og ligedan 1968 (Prag). Det løber mig koldt nedad ryggen. Det var så et kommunistisk Rusland, der også siden har vist sin fæle side – men der er ikke forskel på kommunisme og facisme/nacisme. Virkningen er den samme!

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – apropos 1. maj (aldrig haft fri som ansat) og socialismen for ikke at sige kommunismen i øvrigt, så var jeg i beg. af 1970erne på arbejde, ansat i en statslig institution, hvor der var kræfter, der ville arbejde for, at der ikke blev ansat nogen, der ikke var i fagforening. Jeg og en anden kontormedarbejder var ikke i HK fx. Tror at de folk var SF’ere måske – og ville arbejde ligedan for, at ingen arveret skulle bestå.

  Det jeg vil sige, at alle de høje idealer fra den kant er ensretning, såvel som det vil være det under mere konservative og ligefrem autokratiske styrer.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Det var dog fint at esklusiv aftalerne, blev dømt ulovlige i 2009. Men mine venners gode erfaringer med de gule fagforeninger, har dog været til at overse. En fagforening hvor de ansatte, selv er tidl. faguddannede vil jeg personligt foretrække, med mindre de fremturer med røde revolutionerende paroler. Jeg har heldigvis aldrig oplevet det!

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Jeg erindrer 1956 (Ungarn) og ligedan 1968 (Prag). Det løber mig koldt nedad ryggen.” Så bør det vel – logisk set – også, løbe en koldt nedad ryggen at se – et forenet Tyskland ledet af en tidligere DDR kommunist – i øvrigt med tidligere Stasi folk på centrale poster? 🙁

 41. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Jeg tror simpelthen at Tyske politikkere blev forblændet i euforien over at den kolde krig ikke blev varm, at man ukritisk rakte hånden ud og bar fx Merkel til tronen, uagtet at hun ikke var rundet af det vestlige demokrati. Fra borgerlig side forvekslede man internationalismens pseudo liberalisme med den klassiske liberalisme. Men skaden skete faktisk allerede omkring ’68 hvor kultur og værdier, blev jogget under fode!
  Markus Knuth meldte forleden ud at han troede kultur var udebatteret, mens han gik i gymnasiet. Han er idag meget klogere, siger han.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Flemming Lau, jeg tror ikke så meget på tilfældigheder. Hælder mere til tidligere amerikanske præsident Franklin D Roosevelt:

  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

 43. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  Ja det vil jeg ikke afvise. Men det var først ovenpå Oliekrigen mod vesten, at vesten lavede knæfald for Damaskus erklæringen i ’74.
  Og hvad angår Murens fald, så var det vist en overraskelse for de fleste, CIA incl!
  Umiddelbart ser jeg mere en Tysk genforening og planerne om et EU i ’92 som at man smedede mens euforien, var på det højeste. Det er nok muligt at der har været skuffeplaner i grove træk, men at der var nogen der ville bringe en tidl kommunist til magten i Tyskland, mener jeg i situationen, skyldes dårlig dømmekraft hos de kulturløse delegerede!

 44. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt lidt om Helmut Kohl – Angela Merkel mentor – og overskrifter i stil med . . . . “Helmut Kohl – Former Chancellor Corruption & Stasi Files” . . . . eller lignende. En gylden regel i politik er altid – follow the money – uanset hvor beskidte pengene så ellers er (CIA, KGB, Stasi, Mossad, MI5, MI6 eller andre) – no big deal – penge er rare at have. 😉

 45. Af Niels Lemche

  -

  Lau, at du vil synke så dybt. Frau Merkel er datter af en luthersk præst i Berlin — hun er i øvrigt født i Hamburg, men familien flyttede til DDR. Hjemmet beskrives som stærkt præget af kristendommen. At hun i DDR deltog i politisk arbejde, ja, hvorfor tror du, at hun blev den hun er. Det var jo vejen for den, der for alvor vilkle noget med sit samfund.

  Den kampagne mod hende er noget svineri. Og din foragt for CDU er utrolig. Tror du virkelig, at Tysklands kristelig-demokratiske parti ville vælge en kommunist til formand og holde fast ved hende så mange år, fordi hun var kommunist. HVorfor søgte hun til CDU og ikke SPD, hvor formanden Schröder jo blev en rig god ven med russerne og stadi er det?

  Som sagt, du har nået et lavpunkt.

 46. Af jan ulrik friis

  -

  Så er vi altså nået hertil, at denne danske professor bosiddende i Sverige her ovenfor drager denne uønskede denne brutale sammenligning Danmark med Sverige, er denne professor en pålidelig kilde?
  Nej, en radikal, en upålidelig kilde, men når det kommer til død og elendighed, et radikalt værdisæt klistre elendigheden til dette personage, og nu denne uønskede denne frygtelige ja brutale sammenligning Danmark med Sverige!

  Sverige et land der aldrig nogensinde bliver til land igen, men nu er udlagt til undergang til vold, i massive islamistisk terror!

  Danmark er kommet ud i forfejlet radikal “liberalisme” ala Sverige hvor de kører en syg forfejlet socialisme med Merkel som det store forbillede, nu er vi altså nået hertil at en dansk professor bosiddende i Sverige drager denne uønskede sammenligning Danmark med Sverige!

  Danmark er kommet så frygteligt galt afsted, Løkke regeringens løgn og løftebrud til folket, regeringens passivitet, den helt åbentlyse nedprioritering af folket, denne totale misforståede og forfejlede den systematiske endda direkte ondskabsfulde radikale “liberalisme” hvor Merkel dukker op af sumpen som et stort forbillede for dansk “liberalistisk” politik!

  Merkel har inviteret ondskaben, denne onde islamiske ideologie at kvit og frit invaderer, udplyndre og kaste det vestlige EU og vi Nordisle lande ud i en voldsspiral af terror – anarki – fattigdom – etnisk udrensning og død!

  Hvornår får vi de rigtige tal på bordet, katastrofens virkelige omfang, at islamisterne står for over 99% af voldtægter og drab i betragtning af at de er omkring de 10 % af befolkningen skal % ganges op med x10, disse uhyrlige tal viser hvilken ondskab Merkel har inviteret at kvit og frit invaderer, kvit og frit udplyndre og kaste det vestlige EU ud i en voldsspiral af terror – anarki – fattigdom – etnisk udrensning og død, over en milliard nye islamister allerede på vej denne vej, effektivt men sikkert nu udryddes det danske det svenske folk!

  Til protokol: Danmark er selv blevet en af de slyngelstater vi har allieret os med!

  Nu er vi så nået hertil, at en professor bosiddende i Sverige drager denne uønskede denne frygtelige ja ligefrem brutale sammenligning Danmark med Sverige!

  Opfordring herfra till de svenska såvel som danske myndigheder at stoppe med alt løgn och sveg og fortielser vedrørende islamisk ondskab, at fra nu af kun fremlægge sandhed den fulde sandhed om islam og islamisternes vold og terror, fremlæg sandheden sort på hvidt og uforfalsket!

  Tid at befolkningen til fulde forstår hvilken ondskab danske – svenske myndighed under Merkel har sluppet løs i landet, tilbage står befolkningen nemlig med spørgsmålet hvorfor i helvede ødelægges vores tidligere så vidunderlige lykkelige fredelige eventyrlande Danmark og Sverige i jævelsk islamistik ondskab???

  Hvorfor?

  Giv os den uforfalskede sandhed/statestik over elendighedens omfang, de fremmedes onde islamiske ideologie, denne besættelsesmagt der er kommet ned over os, giv os den uforfalskede sandhed sort på hvidt,
  at befolkningen til fulde forstår at døden har en årsag, at Danmark – Sverige ikke hver dag på ny skal opfinde hjulet, med kan komme op med en effektiv en skudsikker handlingsplan imod islam, at ikke ondskaben tager overhånd!

  Tænk at Danmark nu sunket så dybt at Danmark, ifølge professoren kan sammenlignes med Sverige, og med rette, at Løkke i selvdestruktion i løgn og løftebrud i passivitet kan sammenlignes med Sverige’s Löfven, i sandhed Merkel og dødens lakajer!

  Lad os få sandheden, den uforfalskede sandhed, sort på hvidt fremlagt på bordet, vedrørende denne onde islamiske ideologie, selv om den ikke tåler dagens lys!

Kommentarer er lukket.