De liberale fører os ud i store problemer

Af Kasper Støvring 146

 

Knap var den ene liberale minister ude af dansk politik, før en anden liberal blev indsat. Søren Pind indledte sin karriere som en hæderlig klassisk liberal med sans for både nation, kultur og assimilation. Klassisk liberalisme er nemlig beslægtet med konservatisme – i modsætning til den progressive liberalisme, der snarere har fællestræk med kulturradikalisme, og som langt de fleste erklærede liberale abonnerer på i dag.

 

 

Dér endte også Søren Pind sine dage. Desværre. Han kapitulerede totalt, ikke mindst da han som justitsminister lod illegale indvandrere krydse grænsen, og da han endte med at gøre højrefløjen skyldige i de konflikter mellem grupper, som ministeren har banet vejen for med sin liberale udlændingepolitik. Opviglere, dét var, hvad vi var og er. Søren Pind nåede også at erklære sig positiv over for censur på internettet og dermed gøre sig til instrument for venstreorienteret identitetspolitik: Indvandringskritikere er nemlig ”landsbytosser” og ”voldspsykopater”.

 

Ind kommer så vores nye minister, en Tommy Ahlers, der mener, at masseindvandring er et ”marginalt” fænomen, en liberal forretningsmand, der er forelsket i ”disruption”, et modefænomen, der har som mål at bryde med fortidens goder, som jeg skrev i min seneste klumme.

 

Lektien? Liberale fører os ud i store problemer, hvis ikke deciderede katastrofer. Lad os tage et indenrigs- og et udenrigspolitisk eksempel. Først indvandringsproblemet. Hvorfor undlader ikke bare Danmark men stort set alle de liberale vesteuropæiske stater at standse den ikke-vestlige masseindvandring? Den opgave tager i stedet de konservative stater i Central- og Østeuropa på sig.

 

Ligger der en grundlæggende systemfejl i selve det liberale regime? Hvorfor dette voldsomme svigt i så mange år, på trods af alle mulige advarsler? Er vi i de liberale samfund og stater sovset så meget ind i individualisme og universalisme, at vi ikke formår at beskytte vores eget fællesskab?

 

Tænketanken PEW offentliggjorde sidste år en undersøgelse, der viste, hvor stor den muslimske andel af de europæiske befolkninger ville være i 2050, hvis indvandringen fortsatte som hidtil. Der var enorme forskelle på Vest- og Østeuropa. Fire eksempler:

 

Polen: 0,2 pct.

Ungarn: 1,4 pct.

Tyskland: 10,8 pct.

Frankrig: 17,4 pct. af befolkningen ville være muslimsk. I dag er den omkring 10 pct., og landet er allerede i noget nær permanent undtagelsestilstand pga. den islamiske trussel. Det er et paradoks: Hvis du fører en liberal politik ender du med et illiberal regime.

 

Omkring årsskiftet kom en rapport fra Tyskland frem, der viste, at voldskriminaliteten var steget med 10 pct. fra 2015 til 2016. Over 90 pct. af denne stigning skyldtes flygtninge og migranter fra Afrika, Mellemøsten og Afghanistan. 1 pct. befolkningstilvækst fra disse lande medfører altså 10 pct. mere voldskriminalitet. Hvis jeg ikke tager meget fejl, betyder det omkring 20.000 nye overfald alene i Tyskland.

 

Disse tal fik en af de få klassisk liberale folketingspolitikere, Henrik Dahl fra LA, til at skrive om Angela Merkel på Facebook: ”Stille og roligt begynder jeg at tænke, at det ikke er en overdrivelse, men blot en nøgtern konstatering, at politikere rundt omkring i verden er blevet stillet for en rigsret for mindre forseelser end denne.”

 

Jeg vil blot gentage mit spørgsmål: Er der en systemfejl dybt inde i selve liberalismen, der i bund og grund gør det, om ikke umuligt, så dog særdeles vanskeligt at beskytte vores eget fællesskab?

 

Sandt nok: Vi har set tendenser den anden vej. Østrig, f.eks., har fået en konservativ regering og søger nu en alliance med Central- og Østeuropa. Tidens tegn? I så fald vil Vesteuropas liberale stater med tiden ligge tilbage som den skal, sjælen har sprængt og forladt.

 

Men det er gætværk. Kendsgerningen er, at det liberale Vesteuropa for længst skulle have handlet. Hvorfor er det ikke sket?

 

Det kan skyldes den overbevisning, at individet har medfødte ukrænkelige rettigheder. Man kunne måske sige, at klassisk liberalisme har formået at balancere hensynet til fællesskabet med hensynet til individet. Men denne balance er forsvundet i den moderne, progressive liberalisme. Indenrigs- og udenrigspolitisk har det ført til katastrofer.

 

Det har tilladt masseindvandring fra ikke-vestlige lande, islamisering og udemokratisk domstolsstyring, der f.eks. gør det umuligt at udvise forhærdede kriminelle og afvise asylansøgere ved grænsen.

 

Udenrigspolitisk har man anset andre styreformer end de liberale som illegitime. Man har set sig selv som berettigede til at forme andre i sit eget liberale billede, derfor har Vesten været i krig i hovedparten af årene siden Murens fald. Det har ført til anarki, borgerkrige og diktatur. Også her har paradokset gjort sig gældende: Fører du liberal udenrigspolitik ender du med det modsatte. Irakrigen som et eksempel, en intervention, som Søren Pind i øvrigt hele tiden har støttet. I mellemtiden har autokratiske regimer demonstreret overlevelsesduelighed ift. Vesten, jf. f.eks. Kina.

 

Om netop det emne – afslutningen på den liberale verdensorden – har jeg en bog på vej. For tendensen er tydelig: De liberale skaber store problemer indadtil og udadtil.

146 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Den lov, som din søn og hans ægtefælle er ramt af, har jo netop til formål at begrænse tilstrømningen af udlændinge til Danmark.

 2. Af Erik Carlsen

  -

  Hej Kasper.
  Meget spændende læsning. Mange tak for dette, og nu forstår jeg meget bedre Østrigs politik med at nærme sig de Øst-europæiske stater.
  EC

 3. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Spar os venligst for dit tyrkerspam. Det er træls at skulle rulle ned over. Rejs dog hjem til din diktator.

  https://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE10578520/trump-bebrejder-frankrigs-strenge-vaabenlove-for-mange-doede-i-paristerror/

  Trump har jo ret. Vi er frataget muligheden for at forsvare os mod de barbariske muslimske terrorister.

 4. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND – 5. MAJ 2018 7:33

  Ikke den slags udlændinge. Kun muslimer og afrikanere, men da vi beklageligvis ikke må diskriminere, rammer loven også de velkomne udlændinge.

 5. Af R.H Kristiansen

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Et forslag til dig. Hvorfor flytter din søn og hans kæreste ikke til grænselandet i det nordlige Tyskland og prøver at finde sig et arbejde i Danmark. Danmark er et lille land og afstandene små. Han kan bo syd for grænsen og arbejde i Danmark. Hans kone kan lære sig dansk i grænselandet. På den måde får de større tilknytning til Danmark. Jeg er godt kar over, at du finder det urimeligt at etnisk danske statsborgere ikke kan få deres mand/kone med hjem til Danmark, men man må forsøge at finde en vej her i livet. Mange kan have brug for undervisning i spansk f.eks. Malmø har også været en løsning for nogle jeg kender, hvor manden er dansk. Jeg ved ikke om svenskerne har lukket denne løsning efter 2015-16.

 6. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper Lund, det er jeg ganske klar over, og også enig i lovens formål. Men ikke i, at den også rammer danskere, som derved ganske sagesløst tages som gidsler. For at mindske familiesammenføringer i muslimske familier, er de liberale villige til bl.a. at udvise min søn. For udvist er han jo i praksis, når han ikke må leve her i Danmark med sin ægtefælle. Politikere, som på denne måde ofrer min søn for at dæmme op for deres egne fejlagtige beslutninger på indvandringsområdet, handler for mig uden for demokratiske acceptable rammer, og derfor udenfor al videre dialog. Så sympatiserer du med de liberale gider jeg ikke ofre mere tid på at debattere med dig. Du kan gå af h’ til.

 7. Af Niels Lemche

  -

  R.H KRISTIANSEN , vi har samme problem med en israelsk svigerdatter. De bor nu i Sverige og har gjort det så længe, at hun når som helst kan blive svensk statsborger. Så kan hun bare flytte til Danmark som EU-borger. Hokus pokus, men det er sådan loven tvinger os til at reagere. Det samme gælder i øvrigt i Tyskland. Når konen er blevet tysk statsborger, ja, så kan de jo bare flytte til Danmark.

 8. Af jan ulrik friis

  -

  Kaspers rapport handler jo ikke om komfort, den handler mest af alt om skyggesiden af livet, og om vi uskyldige danske der under Løkke regeringens passivitet er havnet midt i islamistisk indavl og terror, og den daglige vold og brutalitet denne den islamiske magtovertagelse af vores land: DANMARK, en etnisk udrensning af folket ingen tvivel om det!

  Vi er i “liberalisme” kommet så frygteligt galt afsted, vi er ikke længre Herre i eget hus, nu er vi altså nået hertil, i regeringens passivitet denne totale misforståede og forfejlede og systematiske endda direkte ondskabsfulde “liberalisme” med Merkel som det store forbillede, effektivt men sikkert nu udryddes det danske folk!

  Vi har allieret os med slyngelstater, vi er presset helt op imod den russiske grænse, vi er havnet så langt ud på overdrevet at en professor bosiddende hinsidan i Sverige nettop her ovenfor drager denne uønskede denne frygtelige ja brutale sammenligning med Sverige, dette kalla fosterland denne ødemark af vold, voldtægter og bilafbrændinger, landet der aldrig nogensinde bliver til land igen, men nu er udlagt til undergang til vold og massiv terror og død!

  Danmark sammenlignes ikke med eksempelvist Victor Orbans Ungarn, nej de tider er forlængst forbi, danskerne er nu blevet nedprioriteret til 3-4 rangs udskud i eget land og udlagt for had og foragt, nu kryber vi danske langs muren venter på døden, nu er det altså kommet hertil at professoren sammenligner Danmark med Sverige, at Løkke i selvdestruktion og passivitet sammenlignes med Sverige’s Löfven, i helvede hvor er her blevet koldt!

  https://www.youtube.com/watch?v=FCOpJ-6bE2E

 9. Af Finn Bjerrehave

  -

  Ismer i Dansk politik tilhører forskerne, politik handler kun om at vinde valg og få 90 mandater, og i Dansk politik med 10 partier, er vejen tornet og målet sløret, nemlig landsbytosser gøglere langskæggede mod kønne Kommunister, og mit Konservative parti med en Muslimsk orm, gør politik til som Tyskerne i 1848 udtalte Pøbelstyre, og desværre vores virkelighed.
  Alle kærer sig om Lars Løkke, men hvem ville i dette politiske kviksand løfte opgaven bedre?, nemlig DF som de største landsforrædere i Dansk politik skal inddrages hver gang 90 mandater skal opnås, nemlig vi kan ikke som Tyskland regere over midten, og udstøde fløjene.
  Kviksand og politik. Finn Vig

 10. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Ja Lemche, der er sandsynligvis hundredvis af danskere, som enten som følge af danske udlændingepolitik enten som min søn udvises, eller som ikke kan vende fra det udland, hvor de har studeret og arbejdet og i den forbindelse fundet deres eneste ene. De straffes helt ude af proportion for en ikke at have begået noget som helst kriminelt. De liberale udarbejder ellers statistik for snart alting i vort samfund, hvor alt skal tælles og vejes. Men statistik over, hvor mange danskere, som er udvist eller ikke må vende hjem foreligger mig bekendt ikke. Simpelthen for pinligt for de ansvarlige politikere. Derfor har jeg snart i et år på alle sociale medier protesteret, og jeg bliver ved, for det er ikke en acceptabel adfærd i et demokratisk samfund at smide danske over bord fordi man tidligere har trukket så mange indvandrere op af vandet, så båden er synkefærdig. Det er jo faktisk en sådan adfærd vores elitære, liberale styre opfører sig. Og jeg mener “liberal” i bred forstand, for centrum-venstre partierne er jo også de sidste årtier blevet smittet af denne samfundsnedbrydende ideologi, som enten åbner grænserne for indvandring af fremmed arbejdskraft eller optræder så pladderhuman, at vores samfund nu har oparbejdet et meget stort integrationsproblem. Så stort, at vi udviser vores egne børn for at gøre plads til de fremmede. I min ungdom sang vi, “I kan ikke slå os ihjel, for vi er en del af jer selv”. Men vi tog fejl, for det har de liberale jo i praksis vist sig at have både vilje og evne til. Så derfor er vi atter i kamp “Midt om Natten” .

 11. Af Glenn Madsen

  -

  “det spanske monarki betvang den sidste muslimske enklave i Spanien. Hvad kom der ud af det? Spanien fordrev de måske mest produktive mennesker på Den Iberiske Halvø, Umayyade-muslimerne og jøderne”.
  Dette citat fra Niels Lemches indlæg 4. maj 2018 16:19 er et godt eksempel på de absolutte tabuer, der hersker i hele debatten, og at der kan være stærkere kræfter end de økonomiske til at styre begivenhederne.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Fejlen er jo at man har en tåbelig 24-års regel i Danmark. Jeg ved ikke om andre europæiske lande har en tilsvarende regel. Det lader i hvert fald til at unge par, som er ramt af reglen, har glæde af at nabolande til Danmark ikke har en sådan regel.

  24-års reglen er selvfølgelig tilsigtet at ramte de “forkerte” danskere, dvs. dem med rødder i ikke-vestlige lande. Om dem bekymrer man om sig ikke om de tilfælde, hvor de har fået deres eneste ene i deres rodland. Her tales der kun om at det er godt, at 24-års reglen “tvinger” dem til at koncentrere sig om deres uddannelse frem for at gå i giftetanker. 24-års reglen fører til en diskriminerende tankegang. Opdeling af befolkningen i de “forkerte” danskere og “rigtige” danskere, hvor den sidste gruppe sagesløse ofre for en regel, som man ingen skrupler har over rammer de “forkerte” danskere.

  26-års reglen, som var et forsøg på at gøre det muligt for udenlandsdanskere at få deres udenlandske ægtefælle med til Danmark efter endt ophold i udlandet, blev underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Domstolen vurderede reglen at være diskriminerende. Domstolens 47 dommere, en fra hvert af Europarådets medlemlande, ligger altså meget vægt på, at et medlemsland ikke må have diskriminerende lovgivning. Hvor mange af disse 47 dommere mon er “liberale”?

 13. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund, problemet er ikke så meget ideen om ukrænkelige rettigheder – selv om den kan kritiseres, findes de? – som det, den ide kan føre til. Det har jeg prøvet at anskueliggøre i mit indlæg.

 14. Af Niels Lemche

  -

  GLENN MADSEN, hvor vil du hen med dit indlæg? Det er vist ikke til diskussion, at Spanien ikke fik den historie, som Isabella og Ferdinand nok håbede på i 1492. 98 år senere kuldsejlede armadaen i kamp med englænderne, og guldet fra Amerika havde de soldet op i mellemtiden.

  Alt dette infame had til andre mennesker, som gennemsyrer så meget af disse blogs. Nu er det 5. maj idag, den officielle befrielsesdag, men der spyttes på de mennesker, som faldt i frihedskampen, når de holdninger, som de bekæmpede, skriges ud fro åbne vinduer.

  Nej, dem, der faldt, var ikke højrenatioale. Læs deres breve. Læs Kim Malthe Bruuns breve.

 15. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Burde det ikke være ethvert lands ret at holde uønsket påvirkning og uønskede personer ude?

 16. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE

  Ret skal være ret – og de fleste frihedskæmpere kom fra den socialistiske side.

  Spørgsmålet er blot: hvor mange kæmpede for Danmarks frihed og hvor mange for at udvide Stalins tyrannis rækkevidde?

 17. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, i min første kommentar til Kaspers indlæg, kritiserede jeg jo netop, at vores elitære, liberale regering så uforbeholdent fortsat tilslutter sig konventioner, som faktisk kun er til gavn for indvandrere, mens vi danske forpligtes til at finansielt at sikre disse konventioners implementering, og sågar i min søns (og mange andre danskes) tilfælde har en meget negativ, konsekvens for deres såvel som vi pårørendes trivsel. Så vi kører argumentarisk bare i ringe, når konventionerne bringes på banen, fordi for min familie er konventionerne direkte skadelige. Havde min søn jøde eller grønlænder, havde intet øje været tørt i den liberale kreds, men nu er min søn bare etnisk dansk med rødder i Danmark siden Arilds dage, og derfor øjensynligt folkeretligt set af mindre værdi. Også vores fælles TV- kanal i den social-liberale sump er jo på stikkerne, og har en korrespondent i Afghanistan, hvis en afvist asylansøger med høfeber sendes hjem. Men har DR nylig – om overhovedet – haft nogen reportage med besøg rundt hos vores udviste danskere? Måske der bare skal lidt mere høfeber til. Så dine konventioner kan du venligst stikke skråt op.

 18. Af Bjørn Sørensen

  -

  ” Klassisk liberalisme er nemlig beslægtet med konservatisme – i modsætning til den progressive liberalisme, der snarere har fællestræk med kulturradikalisme.”

  De progressive er neofascistiske, hvilket vi så i USA i 20erne og 30erne og igen i 70erne og nu her igen de senere år.

  Læs om fascismen og bliv klar over hvor stor lighed der er med nutidens politiske bøller på venstrefløjen.

 19. Af Maria Due

  -

  Nå ja, man kan altid kaste sig over en enkelt synder eller politisk retning. Men træder man et par skridt tilbage og betragter den danske debat og de danske overenskomstforhandlinger for vor alt for store offentlige sektor, efterlader danskerne en masse det indtryk, at de er en flok grådige og forkælede børn, der tror, at de kan få alting, og at det alligevel aldrig bliver nok.

  Vi behøver blot at tænke på overlægerne og biskopperne, der allerede med tillæg har lønninger i millionklassen og alligevel krævede mere For slet ikke at tale om lærerne. Meget tyder på, at vi ender som konen med æggene.

 20. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne er selvfølgelig menneskeskabt. Den er nærmest en hensigtserklæring. Dog er elementer af FN’s Menneskerettighedssystem blevet ratificeret af diverse lande, hvorved elementerne bliver bindende for de pågældende lande.

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en konkredisering og gradbøjning af FN’s menneskerettigheder. F. eks, giver FN’s menneskerettigheder ikke mulighed for dødsstraf. Det gør den europæiske.

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bliver i høj grad ført ud i livet gennem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

  Er du ikke enig i at vedtagelsen af den endelige udgave af København-erklæringen viser at Europarådets 47 medlemslande bakker om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og den tilknyttede domstol?

 21. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Du mener at Danmark skal melde sig ud af Europarådet for at slippe for overholdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

 22. Af Lars Emil Frederiksen

  -

  Niels Lemche
  “Alt dette infame had til andre mennesker, som gennemsyrer så meget af disse blogs. Nu er det 5. maj idag, den officielle befrielsesdag, men der spyttes på de mennesker, som faldt i frihedskampen, når de holdninger, som de bekæmpede, skriges ud fro åbne vinduer.”
  Det skulle komme fra din mund?
  Bjørn Sørensen
  “Læs om fascismen og bliv klar over hvor stor lighed der er med nutidens politiske bøller på venstrefløjen.” Fascismen? Er det ikke der du høre til? Burde du ikke fortælle om fascismens fortræffelighedder? Kan man ikke finde en herreløse hund kan man altid banke børnene.
  Nils Larsen
  Er du i familie med sørensen og lemche? Dyrker i jazzballet og bytter frimærker?
  MVH
  LEF

 23. Af R.H. Kristiansen

  -

  En ting har jeg lært af mit lange ophold i Danmark og mit giftemål med min søde danske mand og det er, at danskerne har meget let til brok og mindre til løsningsmodeller. Det præger hele samfundet, kommunerne og i særdeleshed den danske politiske arena. Det er også hyggeligt med kaffe og kager til møderne, men det kan være dyrt ikke at tage vigtige beslutninger. Det er godt at kunne diskutere, for at nå frem til et fælles beslutningsgrundlag, men skal alle være med til at finde ud af hvor lokumsrulleholderen skal sidde. I et fag som mit, arbejder vi næsten kun i løsningsmodeller og brok koster tid og penge.

  Jørn Strand Nielsen
  Læs min kommentar til dig 10.38 i dag den 5.05.2018, som Lemche svarede på. Dine beklagelser på blogs virker ikke, (det er ikke fordi jeg ikke forstår min faderlige smerte). Gå ind i politik eller find dig en politiker, der kan køre din sag og andres. Din svigerdatter kunne også søge om at få lov til at studere i Danmark. I den tid kan hun så bo i landet sammen med din søn og derved lære dansk og få tilknytning til landet. Han kunne så prøve at finde sig et job, således, at han kunne forsørge hende. Jeg har en god dansk bekendt, der havde en østeuropæisk kone (landet var ikke en del af EU). De løste problemet med uddannelsen og de har nu begge arbejde i DK.

 24. Af Bjørn Sørensen

  -

  “danskerne har meget let til brok og mindre til løsningsmodeller. ”

  Så sandt, så sandt.
  35 års forfejlet integrations-politik, men ingen valide løsningsmodeller.
  45 års forfejlet velfærds-politik, men ingen valide løsningsmodeller.
  45 års forfejlet beskæftigelses-politik, men ingen valide løsningsmodeller.
  70 års forfejlet uddannelsespolitik. men ingen valide løsningsmodeller.

  Ligeså er skattepolitiken og DSB tegn på inkompetence af 1. grad.

  Vores politikere har en lang række af fiaskoer, som regningen skal betales for på et eller andet tidspunkt, vi allerede er begyndt med at mærke det, fordi det offentlige ikke har lært at leve efter evne, og at det måske er det de gør.

 25. Af Niels Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, det er jo en karikatur på det, der reelt har gjort Danamrk til et af de bedste lande at leve på jorden.

  R.H. KRISTIANSEN har så inderlig ret: Danskerne elsker at brokke sig; men hun overser, at når de er færdige med at brokke sig, så får de arbejdet gjort.

  Allerede for år tilbage var landet berømt i EU for atg sige nej til alt, hvorefter man gennemførte det. Italienerne sagde ja til alting, og gjorde ikke en disse.

  Hvis du vil vide noget om dårlig planlægning, så flyt til Sverige. Derovre er man overbevist om, at man kan komme langt med den münchhausenske løsning: At hive sig selv op af sumpen ved håret, mens man i Danmark sidder med bajeren i hånden og råber “lorteland!”

 26. Af R.H. Kristiansen

  -

  Det interessante er ved os mennesker er, at menneskerettighederne ikke længere er vigtige for os her i Vesten, fordi de virker. Vi kender ikke andet, men så snart de ikke virker, mener vi at de skal nedlægges. Det er også muligt, at de skal ses efter i sømmene. Så snart de igen har en indflydelse på vores liv og gavner os selv, vil vi have dem genindført.

  24 års regelen er møntet på indvandring og om man kan lide det eller ej, så har loven gavnet indvandrerpiger således, at bortgiftningslystne ikkevestlige indvandrerforældre kan holdes i skak. I mit frivillige arbejde har jeg set så mange eksempler på ulykkelige ung kvinder fra ikke vestlige lande, som bliver til fødemaskiner i DK og bliver aldrig en del af DK og lærer aldrig sproget. Vi skal også huske på, at gommens , sjældnere brudens famile, får penge for at få pigerne til Danmark. Ofte bliver lovarbejdet i DK lavet for at tækkes DFs, noget for noget politik. Lovarbejdet sjuskes derfor igennem i en fart med førnævnt bivirkning, at etniske danskere ikke kan gifte sig med andre end danskere.

  Det er også farligt for en hel nation at blive hjemmefødninge og ikke have lysten til at granske andre lande og for eksempel studere. Det er en syg ide, at man ikke kan flytte tilbage til sit fædrende land, på grund af regler skabt på baggrund af tilknytning. En af Islands største nationaldigtere boede hele sit voksne liv i Canada, som landmand.

 27. Af Jesper Lund

  -

  …bakker om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention…->…bakker op om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention…

 28. Af Maria Due

  -

  Lad os tage nogle eksempler på resultaterne af familiesammenføringer.

  Først i nullerne kunne man i Statstidende læse en tilsyneladende endeløs række af efterlysninger, fordi Ali, Ahmed og Ibrahim havde absenteret sig fra Suleima og de uforsørgede fællesbørn, der dermed i praksis blev gjort til den danske stats problem. Dvs..til dit og mit økonomiske og kulturelle ansvar. Og vi kan være stensikre på, at Ali, Ahmed og Ibrahim ikke var faste læsere af Statstidende og følte sig i deres gode ret til at fortsætte deres træk rundt i Europa og at stifte nye familier uden at efterlade adresser hos de kasserede-

  Et nærliggende og mere konkret eksempel er Naser Khaders af ham selv ofte omtalte slægtshistorie om en far, der i realiteten dumpede en kone med vist flere børn i Jordan, og en kone med mindst fem børn hos hendes familie i Syrien. Han opholdt sig et stykke tid i Tyskland og bosatte sig derefter i København, hvor han fik kone nummer tre (mindst), der var dansk samt endnu to børn med hende. Da rygterne var blevet tilstrækkeligt overbevisende i Syrien og den derværende kones far afgik ved døden, besluttede hendes brødre, der arvede forsørgeransvaret, at hun skulle arve mere, end hun var berettiget til. Hvorefter hun tog til København med hele børneflokken og troppede op i sin mands nye hjem med penge i hånden.

  Det må have været et overbevisende møde, for iflg. hende ældste søn, flyttede børnene og deres mor derefter igen sammen med den forsvundne familiefar, der vist endda fik egen forretning og hans mellemøstlige børn uddannelsemuligheder m.m., hvorefter vi må antage, at kone nr. tre (mindst) blev enlig mor med de tilskud det nu berettiger til.

  I dag er telefonbogen fuld af abonnenter med efternavnet Khader, de er nok ikke alle i familie med hinanden, men mange er det, for ældste søn har jo bl.a. fungeret som tolk og hjulpet folk med at indvandre her til landet. Det har Manu Sareen også, hans første bog handlede ikke mindst om ham selv som helten, der fik arrangeret ægteskaber henover grænserne, og guderne må vide, hvor mange af de analfabeter, han i den forbindelse traf på, der siden er blevet forsørget af danskerne og har fået børn af samme slags.

  Kort sagt er der tungtvejende grunde af både den ene og den anden art til vor strammede lovgivning om familiesammenføringer, for misbruget har været enormt. Vi skal fx også tænke på, at da man begyndte at undersøge forholdene nærmere, viste det sig, at mange børn bragt til Danmark fra Somalia overhovedet ikke var i familie med de påståede forældre. Mange af dem har højst sandsynligt være børnekoner og på anden måde seksuelt udnyttede. Somaliske børn er desuden ofte forsvundet sporløst, hvilket en gang fik en kommunaldirektør (tror jeg) i Randers til at udtale, at måske lå de i hans kommune forsvundne børn på bunden af Randers fjord. Så det, vi troede var en god gerning ydet for fattige afrikanere, blev i nogle af tilfældene en åben port til afskyelig kriminalitet.

  At vi danskere ser anderledes på en argentiner gift med en dansker end på alt det rod og misbrug, der fulgte med den muslimske indvandring, er sikkert og vist, men det kan ikke stå for en prøve ved diverse domstole, der vil kalde det racistisk.

 29. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kære Lemche
  Nu sætter jeg diskussionen på spidsen og det er ikke for at nedgøre danskere, at jeg skriver dette. Jeg kan lide at vi bygger love og andet på et fælles vedtaget grundlag, taget i en demokratisk diskussion, hvis det hidrører det offentlige. Private firmaer bestemmer selvfølgelig selv i henhold til gældende lovgivning. Jeg har også arbejdet i et erhverv hvor tidsplaner skal holdes, derfor er det vigtig at diskussionerne er forstummede og aftalerne vedtaget, når vi går i gang med arbejdet. Ellers bliver arbejdet fordyret. Når vi hører om offentlige byggerier, der blevet dobbelt så dyre som aftalt, har aftalegrundlaget ikke været færdigdrøftet. Det offentlige er ekstremt dårligt til at fastsætte aftaler. Her har jeg en over 30 års erfaring. Et af problemerne ved at tage en beslutning er, at derved får man placeret et ansvar og et ansvar er der meget få der vil tage, derfor kaffe og kage. Det danske samfund er ikke tilgivende, når der træffes en forkert beslutning.

  Der er en anden hage ved langsommelige beslutninger fra det offentliges side og den er, at når beslutningen endelig er vedtaget, skal projekter være fædigudviklet i går og somme tider med dårligere kvalitet til følge. Det gælder alt, byggeri, IT systemer og meget andet.

 30. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, jeg er opdraget med, at vi i Danmark har lighed for Loke som for Thor. I en moden alder må jeg blot erkende, at dette blot var et narrativ. For når dansk regeringer lader vedtage udlændingelovgivning og indgår internationale aftaler, der kombineret medfører udvisning af danske borgere, er det jo blot en skrøne. Vores retssamfund halter i øvrigt også svært på andre områder, men det har jeg kommenteret på i et af Kaspers seneste indlæg, og skal derfor undlade igen af trætte med. Så mit svar Jesper, er naturligvis, at konventioner, som har meget alvorlige konsekvenser for blot en enkelt dansk medborger naturligvis skal opsiges med krav om justering. Den basale liberale tankegang om, at det er OK at marginalisere udvalgte borgere for at øvrige kan få det bedre, bliver aldrig min livsopfattelse. Men måske bliver det igen kollektivet som tager sin ret, og den dag ser jeg frem til.

 31. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse din faderlige smerte.

 32. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND – 5. MAJ 2018 12:48

  Det finder jeg faktisk ville være en glimrende ide – at melde os ud af Europarådet og dermed at slippe for overholdelse af Den europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser.

  Intet ville derefter forhindre os i at anvende bestemmelserne på en mere fornuftig måde – og bl. a. kort og kynisk udvise samtlige udlændinge, som overtræder danske love. Danmark har helt naturligt INTET ansvar for udlændinges forhold – det ligger præcis i, at de ER udlændinge!

  Vi kunne også afvise langt flere, som hyler på asyl uden at have noget legitimt krav på det.

  Og afvise at lade uønskede udlændinge få familiesammenførelse her i landet og kræve det gjort i det fælles hjemland – eller slet ikke.

  Og vi kunne udvise alle udlændinge, som vi ikke har lyst til at have i landet.

  Ren win-win på alle områder!

 33. Af Henning Svendsen

  -

  Europa har brug forv200millionernye ansigter indenfor ti tyve år -ja dette var ordene fra en dansk minnister og Hårder var endda udset til at varetage opgaven
  Og for at have rene hænder så er ansvaret lagt over på en organisation der t ikke er folkevalgt og det sker under et dække der kaldes Menneskeretigheder
  Så enkelt er det-det kan så undre at vi ikke også åbner vores dører for Russer og andre ortodokse lande her har vi trods alt den samme Gud i skrifterne og det er det vi henter vores nye koner
  Så DF render rundt med et smørret grin og er det ikke også dem der anlægger sag mod Danmarks Naturfrednin og Hesteloven der kom til verden med bulder og og brag -det hele er glemt heste står overalt i Danmark indespærret i en halvmørk celle og kommer aldrig på græs-ja som Due siger :Løkke holder alle i sin hule hånd og han overlever også næste valg

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Ja, et stort win-win, og på alle områder et win-win,
  når islam og islamisterne de udanske islamiske moskeer og minareter alle forsvinder fra dansk jord,
  sammen med islamisterne forsvinder alle vores problemer som dug for solen, løsningen hedder derfor en fuld islamisk hjemsendelse alt der relaterer til islam, fuld hjemsendelse til Mellemøsten og til Afrika,
  det haster naturligvis, og det til 100%, uden dispensation eller undtagelse, alt relateret til islam, Mellemøsten og Afrika, naturligvist arkut at alt islamisk relateret virksomhed ophører og hjemsendes at ikke Danmark går tabt!

 35. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Den eneste realistiske løsning på at din søn og svigerinde kan bosætte sig i Danmark må være, at Folketinget fjerner den lovgivning, som forhindrer dette. Stem på Enhedslisten, Radikale Venstre eller Liberal Alliance. De er de eneste partier, der klart melder ud at ville afskaffe 24-års reglen. Det mente de i hvert fald i 2015. Måske har de ændret holdning siden.

 36. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LEMCHE – 5. MAJ 2018 12:07
  Niels Lemche du må sandelig ikke beskylde mig for at spytte på de mennesker, der faldt i frihedskampen. På Caspar Stefanis blog kommenterer jeg:
  “4. maj en dag til at mindes modstandsfolkene, med tak.
  Jeg kan ikke forestille mig, at jeg selv ville have haft mod og især nerver til at være det.”
  Jeg forsøger at påpege, med udgangspunkt i dit eksempel, at der kunne være grunde , som man ikke kan nævne i dagens debat, f.eks. følelsen af at være et folk, egen kultur, uden at det bliver udlagt som racisme.
  Det er kærlighed til sine egne og sit land; dette kan også udlægges som racisme og det had, du taler om, og dermed bliver det en slags tabu. Det bliver ugyldigt at anføre disse ting som grunde.
  Jeg tror ikke folk går rundt og hader så meget, de protesterer fordi, der er en elite, der er ved at tage deres land fra dem. Det er ikke dem der er underlige, men de andre, nemlig hele det forpulede europæiske magtlag, hvis du vil høre til dem, så værsgo, men jeg ønsker det ikke. Jeg går ikke rundt og hader, jeg har andet og vigtigere ting at tage mig til.

 37. Af jeNs haNsen

  -

  AF BJØRN SØRENSE N – 5. MAJ 2018 13:32

  Alt det som du skriver passer jo ikke.
  Danmark er et lille trygt land.
  Hvor vi hjæper hinanden. Og passer på hinanden. Stort set.
  Hvorfor forsøger højrefløljen at gøre Danmark til noget, som vi ikke er.
  Jeg er da selv ind imellem lidt kritisk..
  Men mest fordi jeg holder af landet. Og tror på det. Og vil bevare det.
  Og ikke håber at det bliver ændret og ødelagt..

 38. Af Niels Lemche

  -

  GLENN MADSEN,

  Jeg ville nok. Omkring 1980 vidste vi i mit kompagni, at inden for 24 timer efter et russisk gennembrud i Holsten ville vi have dem gennem vores område. Det var ikke polske reservister, derr var udset til at komme, men en russisk kampvognsdivision. Jeg tror ikke, at nogen af os havde nogen illusion om at slippe fra det med livet.

  Det er Garfield om igen: What a cat has to do, a cat has to do.

  Men alt det du skriver er destruktiv højrenationalisme. Dit Danmark har ingen fremtid, men kun et forkvaklet og forløjet billede af sin fortid. Dine synspunkter er destruktive, fordi der ingen fremtid er for dit racerene Danmark. Eller er det ikke racerent alligevel?

 39. Af Maria Due

  -

  “som Due siger :Løkke holder alle i sin hule hånd og han overlever også næste valg”

  Ahhh, Henning Svendsen, helt sådan vil jeg nu ikke udlægge det, men jeg kan som sagt foreløbig ikke få øje på en bedre mulighed for os, der betragter os som borgerlige. Dermed være selvfølgelig ikke sagt, at vi ikke skal presse Lars Løkke. Men også værdsætte hans pragmatiske evner og selvfølgelig protestere, når han forgriber sig på arvesølvet. Set med mine øjne har Thulesen Dahl opført sig usselt ved hverken at være fugl eller fisk i den sammenhæng, og indtil videre ser det ud til, at resultatet er, at mange af hans vælgere er vandret tilbage til Socialdemokratiet, hvor de oprindeligt kom fra. Det er vel derfor, de finder sig i at blive topstyret.

  Denne diskussion handler som mange andre om identitet. For RHK er det soleklart, at hvis et barn er opvokset i et land, følger identiteten landets befolknings, dvs. at Lemches børnebørn i Sverige i så fald er svenskere. Sørensen vil hævde, at de først og fremmest er jøder, fordi jøder selv mener, at børn af jødiske mødre automatisk er jøder. Andre vil sige, at identiteten følger statsborgerskabet, hvilket jeg er vildt uenig i, for jeg mener, at den først og fremmest følger forældrenes kultur, så at børnebørnene i dette tilfælde bliver dansk-israelske med mulighed for at blive svenske statsborgere og forældre til første generation af nye svenskere. .Lemche synes, at det er noget rod, men flere af os i denne debat er jo selv helt eller halvt børn af ikke-danskere eller forælder til en dansk statsborger med udenlandsk far eller mor, og mon ikke vi kan blive enige om, at der både er fordele og ulemper ved det.

  Mens jeg skrev ovenstående, skrev Glenn Madsen : “Jeg forsøger at påpege, med udgangspunkt i dit eksempel, at der kunne være grunde , som man ikke kan nævne i dagens debat, f.eks. følelsen af at være et folk, egen kultur, uden at det bliver udlagt som racisme.”

  Ja, det var jo også det, jeg tænkte på, for selv om jeg efter sigende er ret atypisk, føler jeg stærkt, at jeg tilhører et folk, som har forsynet mig med noget værdifuldt. Det er ikke det samme som at ringeagte andres kultur, men blot et udtryk for taknemmelighed over en balast, som man med alderen bliver mere og mere bevidst om og i hvert fald har meget present, når man bor i udlandet.

 40. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Det er ikke det samme som at ringeagte andres kultur, men blot et udtryk for taknemmelighed over en ballast, som man med alderen bliver mere og mere bevidst om og i hvert fald har meget present, når man bor i udlandet.”

  Så sandt som skrevet står.

  Og ligeledes er der heller intet odiøst – eller racistisk – i at ville holde sit land så homogent som muligt og derfor afvise mennesker fra andre, vildtfremmede kulturer og/eller religioner. Også mennesker i nød, som i stedet bør hjælpes i deres nærområder, hvor de selv har rod og hvor man kan hjælpe 5-10 gange så mange for samme beløb, som de koster at have på slæb her i landet.

 41. Af Niels Larsen

  -

  Og så gik luften af varmluftsballonen i Frankrig: https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE10579357/franskmaend-gaar-paa-gaden-for-at-protestere-mod-macron/

  Franskmændene har haft for mange goder for længe og ønsker ikke at opleve virkelighedens hårde vilkår.

 42. Af R.H. Kristiansen

  -

  Maria Due
  Jeg mener, at det land man vokser op i, har en stor indflydelse på en, kva skolegang, institutioner, massemedier mm. Jeg tror også, at forælderenes ageren, uddannelsniveau, økonomiske forhold og kultur har indflydelse på børnene. Jeg er selv flyttet fra en kultur til en anden, dog ikke en så forskellig fra den danske. Jeg tror også, at klima og landskab former en. Endvidere har det indflydelse på en, om man er et storbybarn, provinsbybarn eller landmandsbarn og om man er et arbejderbarn, mellemklassebarn eller velhaverbarn. Der er mange ting, der har indflydelse på en.

  Jeg tror at førstnævnte har en stor indlydelde på indvandrerbørn og de vil tage smag af det land de vokser op i. Jeg kan se det på mine egne børn. Jeg opfatter dem som danskere med lidt islandsk islæt. Hvis man som ung rejser til et andet land som jeg har gjort, ændrer man sig så småt. Ens grundlæggende karakter bliver dog iboende i en, derfor bliver Lemches børn mere svenske end danske, hvis de bliver i Sverge til de bliver voksne. Mange indvanderforældre giver deres børn ikke mentalt lov til at blive danske. Det er til stor skade for disse børn. Forældrene forstår det bare ikke. Deres savn bliver en slags kulturmisundelse og angst for at børnene vokser fra dem. Jeg har givet mine børn denne mentale tilladelse, men alligevel savner jeg lidt, at mine børn ikke er lidt mere islandske. Men mine børn er blevet dygtige og harmoniske mennesker ved, at jeg ikke trak dem fra dansk kultur. Det er det vigtigste. De er fremtiden.

 43. Af jenS Hans en

  -

  AF GLENN MADS EN – 5. MAJ 2018 15:57
  “4. maj en dag til at mindes modstandsfolkene, med tak.”

  Jeg mindes søfolkene.

  Ved krigsudbruddet i 1939 blev mere end 6.500 danske søfolk rundt om i verden afskåret fra Danmark.
  6.300 af dem valgte at sejle for de allierede unde krigen. Ca. 1.800 af dem, hvoraf omkring 100 endnu ikke var fyldt 17 år, kom aldrig hjem.
  Søfolkene deltog således i modstandskampen fra dag 1, uden selv at være det bevidst. Længe før modstandskampen i Danmark blev organiseret. Denne heltemodige indsats og modstand mod nazismen, som søfolkene ydede, har i eftertiden aldrig rigtig fået den fortjente opmærksomhed. Søfolkenes indsats fortjener at blive alment kendt og husket for eftertiden.

 44. Af Maria Due

  -

  R.H. Kristiansen – 5. maj 2018 20:22:

  “men lligevel savner jeg lidt, at mine børn ikke er lidt mere islandske.”

  Selvfølgelig gør du det, det er kun naturligt. Min norske mand kom til Danmark for at blive uddannet. . Han skrev mange breve til mig i forlovelsestiden, og begges breve er i dag hos mig, der har genlæst dem på en ny måde. Et sted skriver han lidt forkomment , at han ikke er sikker på, at han kan få arbejde i Danmark, når han er færdig med sin eksamen, og jeg svarer sorgløst, at det skal han overhovedet ikke bekymre sig om, for jeg har nemt ved at falde til på nye steder, og da boede jeg i England. Det fremgår, at jeg anså hele verden som en mulighed, indstillingen var absolut “global”. Min mand blev på nær et kort ophold, hvor vi boede i Norge, i Danmark til sin død, betalte skat her men forblev norsk statsborger, og det var aldrig til diskussion, hvilket jeg godt forstod. Men som han sagde, trak han vejret anderledes frit i Danmark og fandt arbejdsmiljøet langt mere interessant og internationalt.

  Hvor der er en vilje, er der for det meste en vej, men det er dumt at tro, at første generation kan udvandre uden at ryge ud i identitetsproblemer af nogen art, der er jo også bedsteforældre og børn at tage hensyn til. Hvad anden generation angår, afhænger det – som du skriver – af forældrenes indstilling, men jeg må sig, at jeg har meget svært ved at se, hvordan en bogstavtro troende muslim nogensinde skal kunne blive, hvad jeg forstår ved dansk. Forhindringerne er tårnhøje ikke alene pga. de muslimske miljøers interne kontrol, men bestemt også pga. forskelle i retsopfattelsen, vore demokratiske grundholdninger og den frie tanke, som Koranen ikke giver plads til. Jeg læste i min avis i dag, at Ahmed Akkari i dag betragter sig selv som fritænker, og det hjælper ham sikkert i hans mere eller mindre frivillige udlændighed, at han har formået at bevæge sig den mentalt set meget lange vej fra et fundamentalistisk islamisk livssyn til livet som en fredelig skolelærer på Grønland. Det er al ære værd.

 45. Af Niels Larsen

  -

  JENS HANS EN – 5. MAJ 2018 22:03

  Her er vi enige. Søfolkene har ikke fået den opmærksomhed, som de burde have haft.

 46. Af J Nielsen

  -

  Jørn Strand Nielsen er i den grad galt afmarcheret, når han retter skytset mod “de liberale” i den sag han propagerer.

  Der er intet liberalt ved den lovgivning der har ført til den nuværende retstilstand. Den er indført af borgerlige partier, der har valgt at være alt andet end liberale.

  Den lovgivning rammer bredt, og det gør den blandt andet fordi Danmark er et land her overholder de aftaler landet har indgået.

  Men den gør det også fordi Danmark er en retsstat. Her har vi lighed for loven. Lighed for Løkke såvel som for Thorning.

  Det er det mest ærkedanske man kan tænke sig. Vi har ikke særlove mod bestemte befolkningsgrupper. Det er en af grundpillerne i det danske samfund.

  Man kan ikke, som denne person gør, ønske sig selv friholdt for love, som man gerne ser ramme andre. Så hører man til i et andet samfund.

  Så klagesangen er dybest set en klage over at være dansk.

 47. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Status Quo’s txt in the Army mod anskueliggør meget godt, forholdet til vore ubesungne helte af krigssejlere, ude af øje, ude af sind! Desværre!
  “Smiling faces on the way to Nam, but once you got there, No one gives a damn!” Det samme gælder faktisk også for alle dem der hjalp jøderne til Sverige!

 48. Af John Laursen

  -

  Niels Larsen – 5 Maj 2018 12.12

  ” Ret skal være ret – og de fleste frihedskæmpere kom fra den socialistiske side ”
  _____________________________________________________________________________

  Nu var modstandskampen ikke en partipolitisk kamp så det giver ingen mening at tale om at der var flere frihedskæmpere af én politisk retning end én anden.

  I øvrigt synes jeg at det vi ved viser at dit udsagn er helt forkert.

 49. Af Niels Lemche

  -

  Men blev klogere igår. Nu kender jeg oprindelsen til indholdet af Larsens og Madsens fremmedhad og propaganda mod anderledestænkende: Det hedder Dietrich Eckart, manden der opfandt Hitler.

  I lyder som et meget præcist ekko af hans propaganda. Hvis I ikke vidste det, så slå ham op.

 50. Af Janik Martensen

  -

  Søren Pind skal helst ikke huskes for noget som helst. Ikke engang hans svigt som justitsminister. Han skal bare glemmes.
  Og vi skal bare glæde os over, at han er væk. Søren Pind er manden, der er umulig at savne.

Kommentarer er lukket.