Frigørelsens tyranni – ti teser om 68’er-oprørets elendighed

Af Kasper Støvring 250

 

Jeg deltog i en længere debat på P1 med 68’eren (nej, 67’eren), Ole Grünbaum, i en udsendelse om virkningerne af 68-oprøret. Lyt til programmet her og spol en time frem. Og, ja, der kom da lidt godt ud af oprøret, forstået som et korrektiv til den etablerede kultur. Men var der tale om berettigede korrektiver i begyndelsen, er det meste udmundet i ekstremer, der – sammen med andre faktorer, ja! – har ødelagt mange gode og værdifulde ting i vores kultur. Herom følgende ti teser til debat:

 

 1. Det anti-autoritære oprør afskaffede ikke autoriteten, det er nemlig umuligt. Autoritet vil altid være til stede, det er bare et spørgsmål om, hvem der har den, hvor den befinder sig, og hvad den dikterer. I dag har vi både lystopfyldelse (ikke ”adlyd”, men ”udlev”) og grænseoverskridelse (”disruption”) som de nye normer, ligesom vi har fået magt uden erklæret autoritet.
 2. Den seksuelle frigørelse har før til pornoficering af det offentlige og private rum med det resultat, at indvielsen i det mysterium, som seksualiteten er, har fået langt dårligere vilkår. Ingen tænker på at sublimere den erotiske drift, kultivere og kanalisere den ind i højere mål eller lytte til længslen, for alt skal udleves, ”up in your face!”
 3. Reformpædagogikken og opgøret med ”den sorte skole” har ført til lærerens tab af autoritet, støj, manglende disciplin og generelt uorden i skolerne med indlærings- og koncentrationsproblemer som følge.
 4. Fokus på individets frigørelse fra alle snærende bånd har ført til en narcissistisk kultur, dyrk din egen navle, befri din indre kunstner, Thomas Blachmann-typer, coachingkultur, der gør mennesker stressede, ængstelige og deprimerede, fordi vi alle skal være omstillingsparate og ”gribe dagen”. Markedet har på paradoksal vis fuldbyrdet, hvad 68-oprøret forberedte.
 5. Modstanden mod den vestlige kolonisering og krige, som f.eks. Vietnamkrigen, har ført til apati, selvforkastelse og manglende selvtillid på den vestlige kulturs vegne. Det er altid vores skyld.
 6. Opgøret med kernefamilien har ført til elitefeminisme med ringeagtelse af hjemmegående husmødre, til sammenbrudte familier og en stressepidemi blandt kvinder, der gerne vil både karrieren og børnene, men ikke kan nå begge dele. Vi har fået ”det faderløse samfund”, et samfund uden vertikal autoritet, der krævede disciplin, behovsudsættelse og pligtudøvelse. I dag har vi alle ofre, alle skuffede rettighedsbærere.
 7. Feticheringen af ungdomskulturen har ført til en nedvurdering af erfaringer, af ”de erfaringsramte”, og frisættelsen af massekulturen har ført til manglende anerkendelse af finkultur, af det ophøjede, elitære, der kræver tålmodig tilegnelse af kundskaber.
 8. Opgøret med professorvældet på universiteterne har ført til munkemarxisme og siden til multikulturalisme, ideologisk ensidighed og venstreorienteret dominans på uddannelserne.
 9. Eksperimenter med stoffer har ført til ukontrollabelt stofmisbrug hos mange og en udbredt alkoholkultur.
 10. Opgøret med det etablerede har ført til mistillid til institutioner som kirken, monarkiet, nationen og nationalstaten til fordel for multikulturalisme, åbne grænser, globalisme og EU. ”Vi har fødder, ikke rødder”. Men mennesker lever af traditioner, der giver livet mening og retning.

 

Imens de gamle 68’ere og deres eftersnakkere venter på et dejligt, frisk opgør med alt det kedelige i vores samfund, kan de nok godt berede sig på en overraskelse af de mere, ja, kedelige – i hvert for dem: Der er et nyt ungdomsoprør på vej, men det kommer fra højre denne gang, fra bevægelser som den Identitære. Og så er det spørgsmålet, om 68’erne stadig vil lune sig ved staldvarmen fra den gamle lejrbålsromantik.

 

Ps, Søren Krarup fortalte mig engang, at bogen Demokratisme blev udgivet i selveste maj måned det Herrens år 1968. Krarups bedste bog, en af de bedste danske konservative bøger, vel den bedste bog overhovedet fra 1968, i hvert fald det bedste, der kom ud af maj måned for 50 år siden!

 

 

 

250 kommentarer RSS

 1. Af Glenn Madsen

  -

  “68’ernes vandring fra marxisme i 70’erne til multikulturalisme i løbet af 80’erne og 90’erne er velbeskrevet. Bunder i erkendelsesteoretisk skepticisme, men især i forkastelsens kultur (“ned med os”) og leflen for den eksotiske Anden: Vesten er den skyldige,” skriver Kasper Støvring som 23/5- 9:43 svar på et indlæg
  Er det ikke som om, man mangler nogle mere ‘barske motiver’ til en så gennemgribende omformning af hele Vesten. Nogle hårde kyniske typer der for egne vinding skyld træffer skæbnesvangre beslutninger bag lukkede døre. Bagefter kan “Åbenhedsprofeterne” så udfolde sig for den godtroende befolkning. Det virker som om Åbenhedsreligionen er et middel, der er opfundet til at skabe passive initiativløse og først og fremmest føjelige befolkninger.

 2. Af Helge Nørager

  -

  Niels, du har ret det var OL i München, der fik mig til at vælge året 1972.
  Det er også korrekt at oliekrisen kommer i 1973, efter krigen i mellem østen begyndte det år.
  Som sanktion for luftbro til Israel fra USA.
  Det tjente de mange penge på OPEC landene.

 3. Af Niels Lemche

  -

  Elsebeth Lemche [lonngaarden@hotmail.com] men så kunne du også have valgt 1970 med de mange flykapringer, Laila Khaled etc . Men vi tog os jo ikke af det, og man kan ikek sige, at vi siden har gjort det, bortset fra oliekrisen og den fortræd den medførte for os alle.

  60erne var noget af rosenrød sky, bortset fra i Vietnam, der indeholdt skyen andre ting, og var orange.

 4. Af Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring
  Du er meget detaljeret i din beskrivelse af hvilke negative konsekvenser 68-erne har haft for det danske samfundet.
  Kan du detaljeret redegør for, hvorfor du har store forventninger til Identitære bevægelsen? Hvilke elementer ved denne bevægelse finder du vil forbedre forholdene for Danmark?

 5. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, undskyld, du fik min kones emailadresse i stedet. Det er ikke sådan, når man skal passe to “forretninger” samtidigt!

 6. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund – 23. maj 2018 19:55

  “DF er vel både socialdemokratisk og nationalkonservativt. Nye Borgerlige må være liberalistisk og nationalkonservativt. Spørgsmålet er så hvilket parti, man kan betegne som nationalkonservativt, før DF (og NB) blev dannet. De Konservative? Eller begrebet nationalkonservativt blev måske først opfundet sammen med DF.”

  Det ved jeg ikke, jeg forbinder især ordet nationalkonservativ med familien Krarup men slet ikke med Thulesen Dahl.

  Jeg var så heldig at gå på skoler, hvor morgensang var obligatorisk, og der kom det nationale ind og blev uddybet, når skolebestyreren og rektor fortalte om sangens eller salmens tilknytning til historiske begivenheder. For Det Konservative Folkeparti og Venstre var kærligheden til fædrelandet altid en del af partiernes dna, som man roligt kunne tage for givet, og måske hersker der stadig en stor blufærdighed om emnet, som bl.a. får Lars Løkke Rasmussen til at fremstå i et ideologisk set noget fattigt skær, fordi han først og fremmest er pragmatiker. Jeg må sige, at jeg anser det for ubehageligt neurotisk, når folk kræver et følelsesmæssigt valg mellem at erklære sig national eller i en eller anden grad pro EU. For mig er det ingen hindring at holde af både landet og Europa på samme tid. Jeg er lykkelig over at bo i denne verdensdel. Europa er et vidunderligt skatkammer. Men det er under belejring.

 7. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, når du skal måle vægten af den kommunistiske del af oprøret, så er fjernelsen af morgensangen faktisk noget af det vigtigste i kommunisternes forsøg på at komme det nationale til livs gennem nedbrydningen af historien. Og hvor har jeg/vi været glade for senere i livet at kunne alle disse sange.

  Det var helt bevidst, at man gik efter historieundervisningen, hvor også ideen om den historiske fortælling blev opløst til fordel fra alle mulige spændende, sagde man, studier af bestemte perioder og emner.

  Historien er en fortælling, der skal fortælles igen og igen, og så er det rigtig, at hver tid skriver sin(e) version(er) af historien.

  Men det gumpetunge politiske system forstod det ikke, og lod sig overtale af “gevinsten” ved at børnene i stedet for morgensang fik ekstra ti minutter til et eller andet.

  Smart, ikke sandt.

 8. Af jeNs hansen

  -

  En af de vigtigste ting som 68’er-oprøret medførte.
  Det var, at hæderlige historikere begyndte at granske historien og gøre op med den historieforfalskning som sagesløse skolebørn blev udsat for i perioden 1945-1970.
  Hvor man bildte dem ind, at danskerne havde optrådt heltemodigt over for besættelsesmagten.
  Og kun meget få havde gået naziste rnes ærinde.
  I virkligheden forholdte det sig omvendt.
  Kun et dansk parti samarbejdede ikke med besættelsesmagten
  De borgerlige partier Venstre og de Konservative var gennemsyret af nazis me.
  Efter 68`er-oprøret begyndte ansvarlige historikere, at grave i besættelsestidens sorte kældermørke.
  Og skrive sandheden.
  Om at det ikke var et fåtal af danskerne som underlagde sig besættelsesmagten.
  Men stort set hele befolkningen.

 9. Af Jens haNsen

  -

  En af de vigtigste ting som 68’er-oprøret medførte.
  Det var, at hæderlige historikere begyndte at granske historien og gøre op med den historieforfalskning som sagesløse skolebørn blev udsat for i perioden 1945-1970.
  Hvor man bildte dem ind, at danskerne havde optrådt heltemodigt over for besættelsesmagten.
  Og kun meget få havde gået naz iste rnes ærinde.
  I virkligheden forholdte det sig omvendt.
  Kun et dansk parti samarbejdede ikke med besættelsesmagten
  De borgerlige partier, Venstre og de Konservative, var gennemsyret af nazis me.
  Efter 68`er-oprøret begyndte ansvarlige historikere, at grave i besættelsestidens sorte kældermørke.
  Og skrive sandheden.
  Om at det ikke var et fåtal af danskerne som underlagde sig besættelsesmagten.
  Men stort set hele befolkningen.

 10. Af Anne Marie Jacobsen

  -

  “MARIA DUE, når du skal måle vægten af den kommunistiske del af oprøret, så er fjernelsen af morgensangen faktisk noget af det vigtigste i kommunisternes forsøg på at komme det nationale til livs gennem nedbrydningen af historien. Og hvor har jeg/vi været glade for senere i livet at kunne alle disse sange.”
  Min oldefar var glødende kommunist og talte om overtagelsen af produktions apparatet engang ude i fremtiden, men han ønskede dog hverken at fjerne morgen sang eller begå historieforfalskning. Han var stolt af sit land dog ikke i 1940 og efter krigen. Han stak af fra Horserødlejren og blev frihedskæmper selv om landet havde svigtet ham. Han viste at der var noget der var større end ham selv. Han kunne synge så englene græd og kunne de gamle viser og samler som han holdt meget af. Han mente dog at man skulle gøre livet bedre mens man var i live frem for at tro at man kom ind i himlen når man var død. Han døde i slut 70erne omgivet af familie og venner fra frihedskampen. Han var en kær og rar mand som jeg husker ham.

 11. Af Per Torbensen

  -

  Kilde henvisninger Lemche,hvornår har kommunisterne forbudt morgensangen i skolen eller alsangen i parker etc ,under besættelsen og i folkeskolen ? og efter besættelsen ?
  Hvilke sange lemche forbød kommunisterne ?

 12. Af Niels Lemche

  -

  PER TORBENSEN, de forbød ingenting, men afskaffede det bare.

  Men du kan starte med højskolesanbogen og fortsætte til salmebogen. Du kender dem vel, eller er det fordi, du sidder ovre på løgnefabrikken?

 13. Af jan ulrik friis

  -

  Det er som en frisk forårsbrise, et nyt håb, en blomstrende optimisme når Støvring her klart og tydeligt og med skråsikkerhed forkynder:

  “– Der er et nyt ungdomsoprør på vej, men det kommer fra højre denne gang ”

  Det udelukker egentligt de fleste af kommentariet her på disse blogs, med deres vildfarelser vestredrejning eller midtsøgende politik, den der til stadighed har vist sig være fejlslagen, mislykket, ligefrem forrædderisk og umenneskelig, fremmedgjorte ideologier og ismer der ikke har sin gang på jorden, kun skabt for at underkue det danske folk!

  Der er lagt planer imod nationalstaten Danmark, så nok en omgang for tidligt os langt ude i det højre felt af kortet at åbne for Champagnen eller at brydde bandarolerne på de caribiske cigarer, men Støvrings indlæg bidrager i den grad grad til håb og optimisme om en fremtid på dansk jord, et lille halmstrå af fremtidshåb at klamrer sig til, selv nu hvor godhedsindustrien stormen islamisterne de tunge sorte skyer driver ind over og hærger landet!

  “– Der er et nyt ungdomsoprør på vej, men det kommer fra højre denne gang “

 14. Af Maria Due

  -

  Jens Hansen – 24. maj 2018 16:07

  “Og skrive sandheden.
  Om at det ikke var et fåtal af danskerne som underlagde sig besættelsesmagten.
  Men stort set hele befolkningen.”

  “Aldrig mere en 9. april”, sagde Fogh, og bragte os i krig.

  Kan nogen eller noget nogensinde gøre dig glad eller bare lidt tilfreds, Jens Hansen?

 15. Af Per Torbensen

  -

  Jo startede med sangbogen “De små synger” efterfulgt af salmebogen og højskolesangbogen ,der var vist ikke nogle ind over banen der,som var kommunister og har redigeret ?
  Fake news Lemche og med tiden går det nemmere ,hukommelsen aftager jo længere tiden går,men det er der jo nogle ,der gerne vil forhindre trods alt.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Jeg gik på Strandvejsskolen på Østerbro fra 1. til 5. klasse (1960-64?). Jeg har ingen erindring om morgensang. Vi stillede pænt op i skolegården hver klasse i sin række, hvorefter klasserne marcherede op i klasseværelserne. Måske var skolen for stor til fælles morgensang.
  Men på Gilleleje Skole havde vi i starten af min skoletid der morgensang og måske også morgenbøn. Det blev så afskaffet, da en ny inspektør tiltrådte. Årsagen til afskaffelsen kan ikke være den nye inspektørs politiske orientering. Han var bestemt ikke kommunist.

 17. Af Jens haNsen

  -

  AF MARIA DUE – 24. MAJ 2018 16:47
  “Aldrig mere en 9. april”, sagde Fogh, og bragte os i krig.
  Kan nogen eller noget nogensinde gøre dig glad eller bare lidt tilfreds, Jens Hansen?”

  Fogh kan ikke.
  Efter at Danmark blev besat dannede man Frikorps Danmark.
  Politikerne og kongen lovpriste disse SS soldater.

  I 2003 gjorde Fogh det samme.
  For at tækkes USA sendte han frivillige danske soldater ud for at deltage i USA`s overfald på lande som aldrig havde udgjort en trussel imod Danmark.
  Der er ingen forskel på Danmarks deltagelse i nazitysklands krige og USA´s.
  Det er de samme skruppelløse politiker typer hver gang.

 18. Af Niels Lemche

  -

  PER TORBENSEN, jeg må virkelig anbefale, at du anskaffede højskolesangbogen, alle fædrelandets vemodige sange. Du ville forståe uendeligt mere af den danske karakter, hvis du kæste lidt i den.

  Og tro mig, det er meget afslørende, at du ikke er bekendt dermed.

  Og dit forsøg på at rette op snyder ingen. Du er i bund og grund ukendt med den sangtradition. “De små synger”, hvor herre bevares. Du aner ikke, hvad du taler om. Folkeskolesangbogen er nu i 18. oplag, trykt i mere end 2 millioner eksemplarer. Og naturligvis er de ældre altid sure på de redigeringer, der finder sted i hvert oplag, hvor sange udelades og andre tages med. Jeg synes, at du skulle få fat i et eksemplar.

 19. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND, min skolegang varede fra 1951 til 1964. Vi havde morgensang hver dag på Skovgårdsskolen i Charlottenlund, og siden på Aurehøj Statsgymnasium, hvor det var digteren Alex Garf (ham med Septemberhimlen), der skulle holde orden på eleverne, mens det varede … en speciel oplevelse. Men det kan faktisk have noget med den grundtvigianske tradition at gøre, og kan være saboteret af skoleledere, dom ikke var en del af denne tradition.

  Det kunne være et helt studie i sig selv at se på denne sangtradition og dens afslutning. Er der stadig steder, hvor den forefindes?

 20. Af Maria Due

  -

  Jens Hansen – 24. maj 2018 17:16
  “Efter at Danmark blev besat dannede man Frikorps Danmark.
  Politikerne og kongen lovpriste disse SS soldater.”

  Ja, og hærledelsen, man håbede, at det kunne forhindre almindelig dansk værnepligt for Tyskland. De blev sendt af sted med fuld musik og højst forskellige holdninger. Har du læst, hvad der siden skete? Det har du jo nok. Jeg har forsøgt og bryder mig ikke om heltedyrkelsen af Schalburg, men kan til nød forstå, hvordan enfoldige sjæle og eventyrere blev fanget ind. Om det er en myte eller ej, blev der passet godt på Dannebrog under modbydelige forhold og til det sidste i Berlin.. Det er nemt at dømme, ikke sandt? En helt igennem frastødende historie om, hvordan mennesker kan ende steder og i situationer, som de aldrig ønskede sig og stå alene med ansvaret.

 21. Af Martin Jørgensen

  -

  Ungdomsoprøret tilskrives efter min mening alt for meget betydning for samfundsudviklingen , kogt ned kan man tale om et marxistisk opgør mellem de studerende på en del udenlandske universiteter og besættelsen af Københavns universitet. Samt et oprør mod krigene i Sydøstasien ( Laos , Cambodja og Vietnam )
  For langt de fleste af os som var unge i 60’erne var det en tid med et mere frigjort syn og et opgør med det bonerte snæversyn
  Ergo en tid der var præget af tju-bang chokolademand ,og for mit eget og min omgangskreds vedkommende-så langt fra anarkistiske tanker om en omstyrtning af samfundet

 22. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, mange lod sig hverve måske mere, fordi de skulle slås med kommunister, og ikke fordi, de skulle slås for Tyskland. Når man her tænker på aftrykket vinterkrigen, så er det måske til at forstå. Halvdelen af frikorpset var i øvrigt gået tabt, da de kom tilbage i 1942 på orlov, og de forstod ikke den modtagelse, de fik efter hyldesten ved afsendelsen.

  Jeg går ud fra, at mange af de overlevne led af PTSD, som man ikke rigtig forstod dengang. Når man læser om deres ugerninger sidenhen, kunne det måske tyde derpå, ligesom det også forklarer en del af det, der drev nazisterne, især de gamle frontkæmpere.

  Det burde der findes litteratur om.

  og MARTIN JØRGENSEN, læs Rifbjergs satire over oprøret, Marts 1968.

 23. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche
  I gynmasietiden har jeg sikkert også været til morgensang/-samling på Helsingør Gymnasium (1971-73) inden første time.

  Søgning på internettet viser at nogle har morgensang. Jeg mener så ikke at kristelige salmer længere hører hjemme som morgensangs sange. Folkeskolen må jo ikke længere være forkyndende.

 24. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche.

  “Jeg går ud fra, at mange af de overlevne led af PTSD, som man ikke rigtig forstod dengang. Når man læser om deres ugerninger sidenhen, kunne det måske tyde derpå, ligesom det også forklarer en del af det, der drev nazisterne, især de gamle frontkæmpere.
  Det burde der findes litteratur om.”

  Ja, men jeg kender ikke til det. Jeg synes, at man som læser af den litteratur, der findes på dansk, hurtigt kommer i vildrede, fordi det er vanskeligt ikke at få ondt af disse unge soldater i helvede på Østfronten. og da de kom hjem og opdagede, hvordan folk fordømte dem.

 25. Af Flemming Lau

  -

  Vores kultur fik et skud for boven i 1975 med Ritts skolereform, støttet af SF, radikale, Venstre og Kristelig folkeparti. Ikke at aftraditionaliseringen ikke var tiltaget 10 år tidligere, men her blev den knæsat.

  Det blev starten på historiens største kulturtyveri.

  “Når jeg ser morgenbøn men som en del af morgensang en, er det for at fastholde, at skolen har en dimension, der ikke er undervisning. En dimension hvor vi ikke først og fremmest er lærere og elever, men Guds børn, folk, søstre og brødre, hinandens næste, kammerater og hvad vi ellers bliver, når sangene skaber hvad de nævner. En dimension hvor vi i fællesskab, forlader os på tilværelsen grundvilkår.”
  Per Warming 2008.

  Det er nok ikke tilfældigt at Kim Larsens “Sange fra glemmebogen” solgte mere end 200 000 stk. De sidste 100 år er vi gået fra bonde over industri til informations samfundet og det indre Danmarks billede er meget forskelligt om man 60, 30 eller 15 år. Slægtskabet, værdier og holdninger er idag stærkt atomiseret! Hvad sker der når man begynder at besinde sig på, hvem vi egentlig er, identitetsmæssigt…?

  Hvad skyldes det store forræderi mod den kristne kultur, der har tjent os så vel, i med som modgang gennem 1000 år…? Og har erstatningen substans og kraft til blot at føre os rimeligt igennem til år 2100…? Kan elefanter flyve?

 26. Af jeNS Hansen.

  -

  AF MARIA DU E – 24. MAJ 2018 18:11
  “det er vanskeligt ikke at få ondt af disse unge soldater i helvede på Østfronten. og da de kom hjem og opdagede, hvordan folk fordømte dem.”

  Der er ingen grund til at have ondt af disse mordere.
  Mange af dem endte i Schalburg Korpset eller Hipo Korpset.
  Mange af dem, f.eks. Søren Kam, blev aldrig retsforfulgt.

 27. Af Niels Lemche

  -

  LAU: Jumbo! og husk så Woodhouse: Pigs have wings!

  MARIA DUE: Vi har meget at være taknemmelige over i vor generation. Vi skulle ikke foretage den slags valg, som de unge i krigsgenerationen blev stillet overfor. Man kan mene om Haaest bøger, hvad man vil; men det var barsk og blodigt derovre. Idag havde der stået psykologer på perronen, da de kom hjem. Det undskylder ingenting, men forklarer meget.

  Og hvordan havde f.eks. en Anders Lassen klaret sig i det danske efterkrigssamfund, hvis han havde overlevet? I det samfund, som vendte ryggen til Kaj Birksted!

  Husk indskriften på Birksteds buste foran Frihedsmuseet (det hedengangne): Den, der går forrest, er sjældent elsket af dem, der venter på, at vinden skal blæse.

  Men det er også derfor, at en af mine favoritter på youtube er et program med Douglas Bader (RAF-piloten uden ben), der mødes med sine venner, Johnnie Johnson (AVM) med flere, og ind ad døren kommer generalen, Adolf Galland, chef for det tyske jagervåben under krigen. De var alle blevet nære venner. Popeye siger noget lignende om en død tysker, en falskælrmsjæger som han selv, ved Carentan: Han ser egentlig flink ud, måske havde vi kunnet blive venner, have taget ud at fiske sammen… Vi har haft det så let.

  Og så kommer støjsenderen nok med endnu et skvulp. Men hver blog skal have sin landsbytosse.

 28. Af Jesper Lund

  -

  Martin Jørgensen
  Jeg læste matematik-datalogi på Københavns Universitet fra 1974. Det var godt nok ikke meget, vi på studiet mærkede til studenteroprøret eller til venstreorienterethed. De matematiske ligninger og beviser kan der jo ikke ændres på. Der var dog nogle medstuderende, som ville lave et firma, som skulle lave IT-løsninger for folket. Firmaet skulle selvfølgelig hedde Folkedata. Hvordan dette projekt forløb, ved jeg ikke.

 29. Af Martin Jørgensen

  -

  Jesper Lund netop .
  Du giver et udmærket eksempel på hvordan hverdagen på trods af ungdomsoprøret kørte videre.
  I den mere kulørte ende af erindringerne fra tiden hører billedet af en af byens originaler der gik rundt på strøget i København og solgte et blad , der hed Hindbærbrus og kragetæer.
  Ganske harmløst og fredsommeligt ikke noget oprør og ballade derfra.

 30. Af Jesper Lund

  -

  Martin Jørgensen
  Jeg må dog erkende at udenfor universitetet var en del af min omgangskreds meget venstreorienteret, vel det man kan betegne som munkemarxister med troen på det socialistiske paradis. Jeg har deltaget i en del 1. maj arrangementer, været til fest hos Dansk-Cubansk Forening, været til 30 års fødselsdag i kommunisternes tilholdssted på Nørrebro og lignende. Jeg har ikke selv været politisk aktiv, men opfatter mig som venstreorienteret. Min kæreste er uddannet kultursociolog. Denne uddannelse var meget venstreorienteret præget. Jeg har endnu ikke helt fundet ud af, hvad kultursociologi er. Det lyder meget indviklet, når hun forklarer.

 31. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE

  Anders Lassen, VC, ville sandsynligvis være blevet æret på grund af sit VC.

  Under alle omstændigheder ville han næppe have henslæbt sit liv her i landet.

 32. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND – 24. MAJ 2018 19:18

  Jeg læste økonomi på Handelshøjskolen i Århus fra 1973. Vi mærkede heller ikke meget til hverken studenteroprør eller venstreorienterede – bortset fra nogle få tosser på sprogstudierne. De blev dog hurtigt verfet ud via kølig modtagelse. Sandsynligvis begyndte de derefter på AU.

 33. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalstatens opgave i Danmark som i alle andre lande har været og er at sikre en lille rig elite af ejendomsbesiddere retten til ejendom og dermed kontrollen med samfundet. Danmark har ovenikøbet grundlovssikret rettighederne. Det er temmelig uhyggeligt.

  Med henvisning til grundloven kan de besiddende afvise ansvaret for de fattige ikke-besiddende gruppers ve og vel. Det er deres ret ifølge en hellig grundlov, der blev vedtaget engang i fortiden, da det store udannede befolkningslag ikke anede konsekvenserne. De blev slet ikke spurgt, fordi de ikke ville have forstået spørgsmålet, mente man – helt rigtigt. Det er dansk demokrati.

  De besiddende kalder grundloven det bedste, der nogensinde er sket Danmark, og det forstår jeg godt, men vi er nogen, der finder, at den er det værst tænkelige. Grundloven har for længst overskredet udløbsdatoen. Den er helt unødvendig, men hvis vi skal have en, skal den udarbejdes og vedtages af nutidige veluddannede mennesker.

  Og den skal kunne ændres som al anden lovgivning. Folket skal ikke styres fra oven, men fra neden – det kaldes demokrati – et hadet ord som grundlovsfædrene nægtede adgang til grundloven. De valgte at kalde det folkestyre. Det kunne de selv definere og bruge til hvad som helst. Det er det vi har, men demokrati er det ikke – takket være grundlovsfædrene. Lad os prøve demokrati – måske er det en god ting.

 34. Af Martin Jørgensen

  -

  Jesper Lund .
  Selvfølgelig en tid med masser af fester i forskellige indpakninger, men for en ganske almindelig sund ung mand , var det andet end de politiske budskaber der trak.
  Så kunne munkemarxisterne sidde og ordne verdens situationen, mens man drog videre hjem med aftenens gevinst.
  Det var jo stort hvad festerne gik ud på, at påstå andet er bluf.

 35. Af Niels Lemche

  -

  Gode Kasper Støvring,

  endnu engang tak for, at du moniterer dine blogs så godt, som du gør. Vi har lige set på LILIAN PARKER KAULEs blogs, hvad der sker. Hun slettede stort set alle indlæg — stort set alle trolderier — og hvad sker, bloggen er fyldt op igen med troldens hævnindlæg. Trolden blev virkelig “vred”.

  Hvis bare denne type redigereing her var nomalt på berlingerens blogs.

 36. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LEMCHE – 22. MAJ 2018 17:42
  Det er muligt. Hele kulturen var på vej ned allerede i midten af 70’erne. Man hørte ikke længere om gruppesex. Jeg kan kun gætte på, at promiskuriteten for de flestes vedkommende var et eksperiment, for de få en livsstil. Disse sidste kan jo senere være blevet smittet af aids.
  Sygdommen dukkede op i 1983 (google-opslag) og ramte især homosexuelle. Som NIELS LARSEN nævner var de hetorosexuelle mindre ramt.

 37. Af Glenn Madsen

  -

  “Åbenhedsprofeterne”, begrebet stammer fra Støvrings essay i antologien ‘Den konservative årstid’.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Berlingske blogs, så er den enkelte blogger – mig bekendt – ansvarlig for egen blog. Så vidt jeg kan bedømme, har Kasper Støvring aktiveret et par settings og “blacklist filter” på sin WordPress blog. Derfor har notoriske trolls ingen adgang. Og tak for det. Hvis andre – f.eks Kaule – gjorde det samme, ville også den blog køre perfekt. Men det kræver, at blogger gider sætte sig lidt ind i, hvordan WordPress blog fungerer! 😉

 39. Af Maria Due

  -

  Da jeg af uransagelige grunde af lutter. empati er på vej til at blive indlemmet i Hipo Korpset vil jeg lige tilføje, at selv om jeg ikke skulle foretage frygtelige valg under krigen, så skulle der træffes andre valg, som fortæller noget om et samfund under hastig udvikling.

  Da jeg var halvvejs i farmaceutuddannelsen, blev jeg forlovet, og den håbefulde ungersvend havde fremskaffet et eksemplar af en af sit hjemlands bibler, den tykkeste kogebog, jeg nogensinde har set. På forsiden havde han skrevet “Til Husmoren min”. Nu var gode råd dyre, for bortset fra at koge øllebrød på mit dukkekomfur, havde jeg ingen anelse om selv det mest elementære husarbejde. Jeg voksede heller ikke op i en akademisk familie, skønt der på sidelinjen var mange akademikere og landets første kvindelige tandlæge. Nej, jeg skulle være hustru, værtinde og moder med masser af hjælp i huset og satsede på en stor børneflok. Der var ingen, der tog min studentereksamen og anden uddannelse for andet end et plus for min kommende ægtefælle, og jeg er da også flere gange blevet indkaldt til særlige ansættelsesmøder for at blive bedømt som kommende ulønnet supplement til min mand. Der var dengang kun to husholdningsskoler i landet, hvor man kunne lære barnepleje, Skårup på Fyn og Silkeborg, og jeg valgte Silkeborg og overså i skyndingen skolens hæderkronede motto “Fromme, stærke kvinder, det er Danmarks mål”.

  Vi kom fra forskellige sociallag, for den sociale udvikling havde medvirket til, at en stor del af elevpladserne fik tilskud, og de elever var skolens solide, forsigtige og artige basis, der troligt spiste det wienerbrød, som vi bagte hver eneste dag, og hurtigt tog tyve pund på. Vi andre var mere til rockmusik og lidt portvin i ny og næ, og jeg klatrede ud ad vinduet og dansede med min kæreste på Hotel Dania, hvor der var strip tease, som jeg ikke brød mig om, men det var næsten uundgåeligt i den periode, og så var det med at se blasert ud, som om det rørte en en papand. Dagene startede ellers med morgenbøn kl. 7, og der sad vi i vort bogstaveligt talt stiveste puds bestående af lyseblå lærredskjoler dækket af store hvide forklæder og med hvide kapper på hovedet. Præcis som eleverne 50 år tidligere. Jeg elskede de morgener i den fine spisestue med træpanelerne. Intet kunne have været mere fredfyldt og en bedre start på dagen. Det var i vort kvindelige miniunivers som på universitetet det velbjergede borgerskabs børn, der blæste på takt og tone, mens resten bryggede kaffe og spiste kager i ukristelige mængder.

 40. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche

  Lilian Parker Kaule slettede så også to af mine sobre kommentarer. Det minder mere om en anden såkaldt liberal debattør Jarl Cordua. Han slettede kommentarer, som han ikke brød sig om selvom de overholdt b.dk’s retningslinier. Jeg håber ikke Kasper Støvring begynder på det samme.

 41. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Hun har før slettet saglige indlæg. Derfor gider jeg overhovedet ikke beskæftige mig med hendes skriverier.

 42. Af Maria Due

  -

  “Det minder mere om en anden såkaldt liberal debattør Jarl Cordua. Han slettede kommentarer, som han ikke brød sig om selvom de overholdt b.dk’s retningslinier.”

  Ja, det gjorde han tit.

 43. Af Jan Petersen

  -

  AF MARIA DUE – 24. MAJ 2018 21:28 – er det egen oplevelse, du beskriver – eller hvordan skal den tekst egentlig forstås? Du må være tæt 100 år gammel – her anno 2018. 😉

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var – “Frigørelsens tyranni ” i 1968 præget af plantet fake news . . . . helt analog til 2018. Fra ca 1950 og frem til slut 1970’erne gik operationen under kodenavn “Mockingbird”, der iflg Wikipedia havde følgende karakteristika:
  “Operation Mockingbird was an alleged large-scale program of the United States Central Intelligence Agency (CIA) that began in the early 1950s and attempted to manipulate news media for propaganda purposes. It funded student and cultural organizations and magazines as front organizations.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird

  Tilsvarende plantet fake news foregik også – uden tvivl – iscenesat af andre lyssky efterretningstjenester . . . a la KGB, MI6, MI5, Mossad, osv. Tror nogen virkelig, at – plantet fake news verden anno 2018 – er meget anderledes end i 1950 og frem til 1970’erne? I så fald er man da mere naiv og godtroende – end godt er! 😉

 45. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND, hun sletetde sådan set det hele en bloc. Nu har hun over halvtreds trolleindlæg igen. Så hun kan jo gentage operationen. Men vi har set fra Lilleørs, Sørines m.fl. blogs, hvad der sker uden en konstant overvågning.

  Så jeg vil ikke kalde det censur, og slet ikke, når det skulle være klart, at indlæg burde relatere sig til emnet. Noget en trold er bedøvende ligeglad med.

 46. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Opgøret med kernefamilien har ført til elitefeminisme med ringeagtelse af hjemmegående husmødre, til sammenbrudte familier og en stressepidemi blandt kvinder, der gerne vil både karrieren og børnene, men ikke kan nå begge dele.”

  Kvindelige kollegaer har fortalt at de måtte opgive deres forskning fordi de ikke kunne producere den samme mængde videnskabelig forskning og artikler som deres mandlige kollegaer.
  Et fænomen som jeg læste om for 20 år siden i USA. Ligesom at lønforskelle er et problem som hænger sammen med lavere arbejdsindsats. I øvrigt er det et stort problem for advokatfirmaer i USA som mister mange talentfulde kvindelige advokater som opgiver deres karriere af familiemæssige grunde. I min egen omgangskreds har jeg set 2 tilfælde.

  “Eksperimenter med stoffer har ført til ukontrollabelt stofmisbrug hos mange og en udbredt alkoholkultur.”

  Vi læser om de forfærdelige skyderier og drabene på skoler i USA.
  Mange af de unge mennesker, som udfører udåden har en historie med stofmisbrug, hvor mange har som foster været udsat for stofmisbrug? Hvor mange har været medikeret for adfærdsvanskeligheder som barn?
  Vi ved at hashmisbrug fremmer udviklingen af skizofreni blandt unge mennesker.
  Hjernen er først færdigudviklet når man er 25, så hvis den har været påvirket i længere perioder med euforiserende stoffer kan det være meget skadeligtfor unge i udviklingsfasen.

  Hvor mange hippivrag har vi i samfundet?
  Er det ikke snart på tide at myndighederne fremlægger deres mangeårige erfaringer med stofmisbrugere for offentligheden?

 47. Af Jørgen Brumsted

  -

  Her er tese 11.

  Bureaukratiet har taget magten fra politikerne. Alle mennesker skal nu hoppe og springe for paragraffer i tåbelige love, regler, direktiver, forordninger osv.. Politikerne følger slavisk alle domme fra underlige mellem- og internationale retsinstanser, hvilket passer de fleste politikere udmærket. Så slipper de for at tage ansvar og i det hele taget at foretage sig noget som helst af det de bliver betalt for. Når Danmark om få decennier næsten er blevet overtaget af dødsreligionen og politikerne skal retsforfølges for deres massive svigt og landsforræderi, vil de melde hus forbi og tørre det af på bureaukratiet. Den forestående forsvarskrig mod de indtrængende muslimske krigere venter forude. Krigerne mangler kun våbnene.

 48. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche
  Lilian Parker Kaule er sikkert også bedøvende ligeglad med at hun slettede mine to sobre kommentarer. Jeg vil så fremover ignorere hendes blog. Jeg vil ikke bruge tid på en blog, hvis mine kommentarer bliver slettet.

  Som jeg har tidligere har nævnt, har jeg i mit hoved en liste over navne, hvis kommentarer jeg overspringer. Og nogle gange kan man blot ved at læse første sætning af en kommentar, foretage en vurdering om kommentaren er værd at læse til ende. Derfor forstyrrer trollekommentarerne mig ikke særlig meget. Jeg springer jo blot hen til de kommentarer, som jeg synes er værd at forholde sig til.

 49. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND , jeg forstår godt irritationen; men jeg fik heller ikke lov til at fortælle Svend Jensen, at hans påstand om, at jeg tog fejl mht. kajser Augustus var forkert.

  Jeg ville dig ønske, at Berlingeren lukkede for bloggene indtil, de har fundet på en løsning med troldene. Nogle gange skal man jo ligefrem lede længe for at finde de seriøse indlæg.

  Kasper Støvring vil jo gerne have kulturkamp på sine blogs. Men det handler efterhånden mest om troldekamp.

 50. Af Glenn Madsen

  -

  Heinrich von Coudenhove-Kalergi, paneuropæismens fader, udgav i 1924 bogen
  ‘Praktischer Idealismus’.
  “Her bringer han den mere filosofiske baggrund for sine ideer. Han mener for eksempel, at bastarder i almindelighed har mere urbane træk. De er mere selvcentrerede og uafhængige, mens folk med en etnisk ren baggrund er vanskelige at styre. De følger deres egen dynamik. Greven ser den fremtidige europæiske befolkning som en lysebrun blandingsrace som en blanding af europæiske, afrikanske og asiatiske elementer.” Kilde Wikipædia.
  Velbekomme siger jeg bare!

Kommentarer er lukket.