Det brænder på i Vesteuropa

Af Kasper Støvring 364

Det er varmt i Europa. Er det også begyndt at brænde på?

Der er dem, der mener, at der går måneder mellem islamisk terror og mordforsøg begået af flygtninge og migranter. Men sandheden er, at alle disse angreb er meget hyppigere, end vi tror. Alene i den seneste uge har der været tilfælde i BelgienHolland og Tyskland.

De kommer på et tidspunkt, hvor en ny, stor undersøgelse fra Yougov viser, at indvandring og terror er de to vigtigste emner for befolkningerne i 9 ud af 11 EU-lande.

 

 

 

Samtidig har Europas ledere har på en stort anlagt konference i Marokko underskrevet en international hensigtserklæring om at lade afrikansk og arabisk indvandring fortsætte. Sagde nogen tillidskrise mellem folk og elite?

At indvandring har absolut forrang blandt europæerne er måske ikke underligt. For demografien er ubønhørlig. F.eks. har kun 1 ud af 3 borgere under 15 år i Amsterdam hollandsk baggrund. Resten har udlændingebaggrund. I Rotterdam er oprindelige hollændere også i mindretal. At tallene gælder borgere under 15 år, gør sagen endnu værre; for det siger ikke blot noget om den aktuelle demografi, men om den demografiske udvikling: Udlændinge får flere børn, de får dem tidligere, og de udgør en relativt yngre andel af befolkningen. Selv hvis der var nul indvandring, vil den især muslimske andel vokse, som bl.a. tænketanken PEW har dokumenteret.

Hvis man gerne vil studere den demografiske udvikling i Danmark, kan man se med her:

 

 

Vi hører nogle gange, at vi ikke kan gardere os mod terror. Men lande som Ungarn og Polen har ikke disse problemer. Vil terroren så klinge af i løbet af nogle årtier? Næppe. Andelen af muslimer i Vesteuropa vil nemlig blive fordoblet frem mod 2050. I Frankrig vil der ifølge PEW være 17.4 pct. muslimer. Men i Polen vil der kun være 0.2 pct.

I dag er der omkring 9 procent muslimer i Frankrig. Allerede i dag har landet gjort undtagelsestilstanden permanent ved at gøre store dele af den til lov. Over 400 islamister anholdes i Frankrig om året ifølge Europols årsrapport i 2017.

Vesteuropa har tilladt masseindvandring de seneste i hvert fald tredive år, og det er aldrig gået godt. Man har ikke manglet viden, men alligevel har man fortsat. Nej, jeg ønsker heller ikke at leve i Visegrad-landene. Men derfor kan de jo godt være forbilledlige på nogle områder, som er dem, jeg her taler om: vold, kriminalitet, terror og uendelige værdikollisioner mellem kulturelle grupper.

Efterretningstjenester har afværget 9000 terrorangreb i Europa de seneste år, alene siden flygtninge- og migrantstrømmen i 2015 er omkring 1900 angreb afværget.

”More than 9,000 suspected terrorist plots against European countries have been discovered in recent years, according to German intelligence services. Security experts revealed in a report, seen by the Sunday Times, most of the recent cases are linked to migration of late 2015, when Germany opened its borders to Middle Eastern refugees to avoid a humanitarian emergency.”

Det er tid til et koldt bad.

364 kommentarer RSS

 1. Af Maria Due

  -

  I betragtning af hvor flittigt begreberne bruges, synes jeg, at det er på tide at få redigeret ordnet.dk’s og Den store danske encyklopædi’s definitioner på fascisme og nazisme, der er rigeligt præget af 68’er lyrik med fordrejninger mod det ønskelige set fra venstre og heller ikke stemmer overens.

  Ordnet.dk om fascisme:
  ”politisk bevægelse som sætter staten og folket højere end det enkelte menneske og med diktatoriske midler tilsidesætter demokratiet, især på arbejderklassens bekostning udbredt i bl.a. Italien, Tyskland og Spanien i mellemkrigstiden”

  ”overført politiske idéer og handlinger der er stærkt nationalistiske og højreorienterede eller har karakter af autoritær undertrykkelse af anderledes tænkende”
  ——————

  Den store danske om fascisme:
  Fascisme som reaktionær borgerlig bevægelse med bred folkelig appel opstod i Europa mellem 1. og 2. verdenskrig. Der dannedes fascistiske partier i alle lande med klar gensidig efterligning, og i en række lande fik disse partier tilstrækkelig tilslutning til at give dem indflydelse. I Italien (1922) og Tyskland (1933) kom fascistiske regimer til magten. Fascistpartier i Spanien, Portugal, Østrig, Rumænien og Ungarn var aktive ved dannelsen af pro-fascistiske regimer. I Frankrig, Belgien og Finland deltog disse partierne i yderliggående, omend kortvarige, fremstød mod arbejderbevægelsen. Kun i Skandinavien, Holland og Storbritannien var der ringe tilslutning.

  https://www.leksikon.org/art.php?n=761

  og om nazisme:
  Nationalsocialismen eller nazismen er den tyske variant af fascismen. De særtræk denne bevægelse fik på tysk jord, var først og fremmest dens virkemidler. Nazismen var hårdere, mere aggressiv og langt mere yderliggående i sin racisme end fascismen i mange andre lande. Men der var også en social forskel. Internationalt set kan fascismen betragtes som en oprindelig radikal småborger- og arbejderbevægelse, med antikapitalistisk indhold og særlig appel i landsbyerne. Den rummede mange socialradikale træk.
  Nationalsocialismen havde oprindelig også et sådant træk. En venstrefløj indenfor NSDAP med tyngdepunkt i Ruhrområdet nærmede sig i mange krav arbejderbevægelsen

 2. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Hvis befolkningen tog borgerforslagskonceptet til sig og brugte det, så støtteantallet bliver stort, ville det være en udmærket måde at gøre Folketinget opmærksom på ønsker i befolkningen. Man skal så affinde sig med at nogle af borgerforslagene er hovedløst junk, som du skriver. Dem må bare ignorere. Nogle er da morsomme, f.eks. borgerforslaget ‘Fri adgang til drikkevand ved busterminaler, togstationer, og lufthavne.’

 3. Af n Lemche

  -

  MARIA DUE, man har diskuteret længe, om Newton selv var frimurer. Der er ikke så få. der mener det; men personligt tror jeg det ikke. Det var derimod en betragtelig del af kredsen omkring ham med hugenotten Desaguiliers, Newtons sekretær i spidsen. Tegnet, du refererer til, er ikke noget frimurertegn. Det har været diskuteret længe. om det var det, men som sagt, det er ikke noget anerkendt symbol.

  Derimod skulle du være opmærksom på Frederik den Store: Hvad ville han dog i ordenen, ligesom de danske og svenske konger, hannoveranerne i England fra George II? Hvorfor er de grever, der stod bag stavnsbåndets ophævelse, frimurere? Hvorfor fik murerne en rolle i følge med Benjamin Franklin, den første amerikanske frimurer, i forbindelse med den amerikanske revolution? Sagen var måske, at de betragtede det newtonske verdensbillede med den fjerne Gud, den store arkitekt, som fremtiden, som det, der skulle bringe menneskeheden videre, og som skabte grundlaget for den europæiske optimisme, der dominerede gennem det 19. årh., men som brød sammen i verdenskrigene. Kirken fik mindre og mindre betydning i den proces, og de stakkels teologer løb i virkeligheden forvirrede rundt uden at ane, hvad de skulle stille op med et videnskabsbillede, der fuldstændig så bort fra det bibelske. I England, ligesom i Nordeuropa var kirken snart uden nogen magtbeføjelse, der kunne sætte en stopper for fremskridtene, modsat i de katolske lande, hvor inkvisitionen levede videre.

  Intetsteds oplevede jeg konfrontationen mellem de kirkelige interesser og de verdslige, videnskabelige, som da jeg skrev indledning til Niebuhrs rejseberetning. Der blev lavet en opgavebog ved universitetet i Göttingen, om man ser heri, hvorledes de teologiske, bibelske spørgsmål helt bliver skubbet i baggrunden til fordel for naturvidenskabelige, fordi det her kom så tydelig frem, hvad det moderne verdensbillede betød. Det var spændende læsning, fordi det var som et lille laboratorium for det moderne videnskabssyns begyndende overtag, et overtag, man ikke er i tvivl om, når man f.eks. kører forbi de enorme nye universitetsbyggerier i Lund (i samarbejde med Københavns Universitet). De kommer til at koste det samme som et par storebæltsbroer. Det er i den forbindelse bibelfundamentalismen hos en række deltagere på bloggene her bliver så himmelråbende out-of-date.

  I øvrigt ville jeg anbefale en amerikansk historiker, Margaret C. Jacobs bøger om oplysningstiden. Titlerne var i det indlæg, som vist aldrig slap igennem filtret.

  Oplysningsforfattere? Du ved vel, at den største af alle de tyske, Goethe, var frimurer, ligesom Lessing og Voltaire. Det var ikke hyggelige aftenselskaber, der interesserede folk som disse. Goethe var vel næst efter Newton det bedst begavede menneske i oplysningstiden.

 4. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Samtidig har Europas ledere har på en stort anlagt konference i Marokko underskrevet en international hensigtserklæring om at lade afrikansk og arabisk indvandring fortsætte
  Helt præcist. Hvilken konference og hvilken dato, blev den afholdt? Findes der en link til den underskrevne internationale hensigtserklæring?”

  . . . . . så går jeg ud fra, Kasper Støvring henviser til “Marrakesh Political Declaration” – link her:
  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf

 5. Af J Frederiksen

  -

  Det er lidt påfaldende at EU på ret tyndt grundlag beskylder Marine le Penn, Messerschmidt og flere andre fra modstanderfløjen for svindel eller fejlagtig brug af EU-midler, mens medierne mig bekendt ikke har meddelt noget om at nogen fra medløberfløjen eller røde partier er blevet anklaget for tilsvarende forseelser. Politisk forfølgelse via nidkærhed og juridiske krumspring?

 6. Af Niels Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, vi kan tage ham op, når jeg har læst bogen.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, det her ævl – “. Tegnet, du refererer til, er ikke noget frimurertegn. Det har været diskuteret længe. om det var det, men som sagt, det er ikke noget anerkendt symbol.” – er virkelig fake news 🙁

  Det er et anerkendt symbol på “one dollar bills” – og uden tvivl designet af frimurere eller andre illuminati’s! Det har jeg i øvrigt dokumenteret i tidligere link. 😉

 8. Af Maria Due

  -

  Lemche, det ville være meget nemmere, hvis du fortalte Svend Jensen, hvad du er uenig med ham i, og kilder please. 🙂

  Vi skal jo have helt klart for os, at vi ikke kan sætte os ind i religionens totale magt ikke alene over middelalderens samfundsorden men også over menneskers tankeverden. Desuden skal vi huske på, at der ved overgangen til nyere tid dels er blevet mange flere indbyggere at holde styr på, og dels at der meget langsomt går en faglig professionalisering i gang, som først begynder at tage rigtigt form langt hen i 1800-tallet. I Danmark var det Griffenfeld, der gav stødet til udviklingen af en statsadministration, som vi ikke tidligere havde haft magen til, og hvor der blev rift om de nye embeder. Universitetet haltede længe bagefter, det var først et godt stykke inde i 1700-tallet, at man tog andre fag end teologi op, og det første blev jura, hvorefter der igen blev en uhyggelig lang pause i udviklingen og i øvrigt stort besvær for de nye jurister med at blive foretrukket til de offentlige stillinger fremfor folk uden juridisk uddannelse men med forbindelser. Jeg husker ikke præcist, hvornår man holdt op med udelukkende at undervise på latin på Københavns Universitet, men det var først omkring 1800, det blev reglen. Under den udvikling var der gennem 1700-tallet en masse mennesker, der uden smålig skelen til faglig ballast kastede sig ud i at diskutere alt mellem himmel og jord i tidsskrifter på dansk. Det er videnskab og teknik på det absolutte begynderstadium. Det hele strutter af god vilje, snusfornuft og tro på fremskridtet.

 9. Af J Frederiksen

  -

  At der afholdes et møde i Marokko, for at vedtage at folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten til Europa ikke skal stoppes eller bremses, men tværtimod skal fortsættes og intensiveres, er særdeles påfaldende. Var det for at slippe for pressen at man afholdt dette diskrete, men afgørende møde så langt væk? Og hvordan kunne Lars Løkke sige ja, uden forudgående debat med danskerne? Er vores demokrati fuldstændig afmonteret og afskaffet?

 10. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Tak for link. Jeg venter til i morgen at læse den igennem 🙂

 11. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due det er enkelt: Jensen mener, at det nye verdensbillede var ateistisk mekanisk, Newton derimod, at det var teistisk mekanisk. Indrettet af et guddommelig væsen — han var på ingen måde bundet af den kristne dogmatik. Så forsøgte Jensen at bagatellisere Newtons teologiske interesser og hans alkemi, hvor han måtte sættes på plads. Hans sbasis for sine påstande var en wikipedia artikel på dansk … han kunne have ulejliget sig til at læse den engelske langt mere udførlige. Kilder, litteratur: Jeg listede en del bøger i det indlæg, der ikke slap igennem filtret. Jeg gider ikke bruge mere tid på det. Måske du skulle anmode Støvring om at lade det slippe igennem. Men du gætter ikkeforkert, hvis du nævner Betty Dobbs og Margaret C. Jacob. Der er en del andre, jeg enten har læst, eller skal have læst. bl.a. White’s The Last Sorcerer.

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der vel ikke den helt store forskel på en dansk teologi fessor (ekspert i religiøse fiktioner og fabler) – og så en amerikansk Yale fessor (ekspert i historieforfalskning). 🙁

  Mit beskedne forslag – brug selv den indvendige side af hovedet, til at læse – de falskspillere, 😉

 13. Af Helge Nørager

  -

  Ak ja hvad skal alt den viden dog til for, når der er gode konspirationer at hygge sig med.
  Hvis en frimurer med den rang Niels har, ikke ved om det omtalte symbol, er et anerkendt frimurer symbol, hvem skulle så vide det. ?.
  Nåå jo, en som har læst en spændende teori, som ikke skal ødelægges af viden af en som må formodes at have indsigt i emne.
  Men glemmer at en frimurer af så høj rang sikkert har et skummelt motiv til at benægte symbols betydning, ikke sandt Jan.
  Så der kan koges suppe mere og mere, men reel viden det er sgu for groft at komme med, og skal straks nedgøres som skummelt.
  Ak ja mod er det dumhed kæmper selv guder forgæves.
  Og længe leve de gode teorier om alt, så er samtalen sikret.

 14. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ville det være mere formålstjenligt – at “koge lidt suppe” på FAKTA . . . der kan Googles – frem for egne lommefilosofier, der bare bliver tilbage blandt . . . . øvrig lommeuld! 😉

 15. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  Jeg fornægter ingenting, men bekræfter dine synspunkter.
  De røde har overtaget alt og undertrykker alle som ikke er enig.
  Det er godt vi har folk som dig der er vågne og vogter Danmark.

 16. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche.

  Vore indlæg krydsede hinanden. Ang. symbolet med trekanten og øjet var det jo kendt allerede i antikken og dukker som meget andet pludselig op igen. Den norske wikipedia artikel er helt uenig med dig.

  Du skriver: ”Derimod skulle du være opmærksom på Frederik den Store: Hvad ville han dog i ordenen, ligesom de danske og svenske konger, hannoveranerne i England fra George II? ”

  Hvorfor tror du ikke, at jeg er opmærksom på overklassens indflydelse på udviklingen? Jeg er i modsætning til dig uddannet historiker og fx udmærket klar over, hvorfor den danske enevælde med tiden blev til en oplyst enevælde, og jeg har læst masser af personlige breve sendt i 1700-tallet mellem oplyste europæere og amerikanere.

  ”Sagen var måske, at de betragtede det newtonske verdensbillede med den fjerne Gud, den store arkitekt, som fremtiden”

  Newton var ikke ene om at placere den tidligere allesteds værende Gud i baggrunden, deisme var udbredt blandt oplysningsfilosoffer og deres ”disciple”, men når det kommer til stykket, udtrykker datidens mennesker sig almindeligvis meget vagt om disse emner, og man skal som bekendt være forsigtig med at konkludere noget positivt ud fra manglen på kilder.

  Jeg forstår godt din optagethed af Niebuhr-ekspeditionen. Måske skriver jeg en dag noget om Frederik Christian von Haven, en god dansk mand, der ikke har fået det eftermæle, han fortjente. Måske aner nogen nationale sammenstød i det internationale hyttefad. Jeg synes, at von Havens rejsebeskrivelse er fuld af spændende iagttagelser, der tegner en selvstændig personlighed. Jeg tænkte netop på ham, da jeg så det seneste afsnit af “Imperiets sidste sang”. Han blev jo begravet i Aden. Synes ikke, at serien lever op til sædvanlig BBC standard, men det er påfaldende, at man tager fat på emner, som tidligere har været for “brændbare”. Der blev også citeret et par linjer af Auden, så hvis Støvring tillader, kommer hele digtet her som en passende hilsen til vores egen stjernehimmel:

  Looking up at the stars, I know quite well
  That, for all they care, I can go to hell,
  But on earth indifference is the least
  We have to dread from man or beast.

  How should we like it were stars to burn
  With a passion for us we could not return?
  If equal affection cannot be,
  Let the more loving one be me.

  Admirer as I think I am
  Of stars that do not give a damn
  I cannot, now I see them, say
  I missed one terribly all day.

  Were all stars to disappear or die,
  I should learn to look at an empty sky
  And feel its total dark sublime
  Though this might take me a little time.

 17. Af Jorn D.

  -

  Det brænder på i Vesteuropa – men er det brændende kærlighed – næppe
  for
  har lige skimmet debatten her og læst rigtigt meget ang. hvad der er spiseligt
  ja
  mange indlæg undrer sig over, at jøder tilsyneladende ikke har de samme problemer
  med hvad, der serveres i f.eks. børneinstitutioner
  men
  jøder har aldrig været til besvær desangående modsat deres “fætre og kusiner” muslimerne
  idet
  de tænker langsigtet og har derfor via deres parti de synagogale radikale venstre
  fået “importeret” en masse muslimer til Danmark
  som
  de “skubber foran sig” for, at ændre Danmark
  ja
  de følger de amerikanske jødiske organisationers anbefaling:
  “Multi kulti kaos mindsker antisemitismen” ( lidt omskrevet )

  Vesteuropa må finde sig i muslimsk masse invasion og “Multi kulti koster kassen kaos !
  men
  hvor klogt er det egentligt, at importere de største antisemiter
  for
  at mindske antisemitismen

  ironi.mus

 18. Af J Frederiksen

  -

  Jo rn mener at det er jøder som står bag importen af afrikanere og arabere. Men det lyder usandsynligt. Vil jo rn nu have syndebukke på banen? Alle de fremtrædende støtter af invasionen er da fra de radikale, enhedslisten, alternativet, LA, VK mv. Ingen af dem er da jøder, men bare kommunister, feminister, pladderhumanister og hårdkogte egoister, uden noget ønske om at forsvare og bevare Danmark.

 19. Af J Frederiksen

  -

  I disse debatter mangler vi nogle af de fremragende dansksindede debattører, Bjarne Munk Christensen, von Cappelørn og flere andre, som ikke har været med i lang tid. Måske fordi de blev trætte af fil tre t som vilkårligt sluger mange kommentarer? Især de længere og grundigere. (Er opdelingen i ældre, ældre, ældre og nyere indlæg mon hensigtsmæssig? Det kan være frustrerende at indlæg gemmes af vejen, og det er besværligt at gå tilbage til tidligere indlæg)

 20. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, ja, det bliver tydeligere og tydeligere, at du ikke er andet end en banal putlik. Der er jo et helt klart mønster i det du skriver, og teknikken er altid den samme. På forhånd dømmer du en ude, som ikke er konspirationsfantast som dig selv, idet du uden at kende dit må nærmere, med det samme besvarer reelle oplysninger om vedkommende med fake-anklager. Det er faktisk det samme mønster vi hele tiden serovre østfra. De benægter deres nedskydning af den malaysiske passagerfly helt ned i helvede. De benægter giftangrebet på en russisk ex-spion og hans datter helt ned i helvede. Faktisk benægter de alt, hvad de bliver anklaget for helt ned i helvede. Så ved vi vist, hvor du befinder dig.

 21. Af jEns haNSen

  -

  AF J FRED ERIKSEN – 8. JUNI 2018 6:50
  “hårdkogte egoister, uden noget ønske om at forsvare og bevare Danmark.”

  Danmark er ilde stedt.
  Frygtsomme og skræmte højreekstremister, nazisympatisører, nationalister og buksemariusser påstår, at de forsvarer Danmark.

 22. Af svend jensen

  -

  @NIELS LEMCHE – 7. JUNI 2018 23:29
  “Maria Due det er enkelt: Jensen mener, at det nye verdensbillede var ateistisk mekanisk, Newton derimod, at det var teistisk mekanisk. Indrettet af et guddommelig væsen — han var på ingen måde bundet af den kristne dogmatik. ”

  Newton kan umuligt have indregnet en gud i sit verdensbillede. Guds tilstedeværelse finde simpelthen ikke i hans ligninger – fordi x = Gud, er Tyngdekraften = masse * acceleration * gud eller noget lignende debilt.
  Det guddommelige underlag for verdensbilledet er et rent postulat, som ingen videnskab, hverken dengang eller nu, har bevist endsige påvist, kun troet. Ej heller af Newton – han skulle tvangsmæssigt inddrage gud i sit verdensbillede, hvis han ville overleve.
  Newtons såkaldte teistiske mekanik, var rent mekanisk. Gud var staffage og adgangsbillet til et normalt liv uden “de helliges” sure ånde i nakken.
  Hver gang teologer spiller kloge på videnskaben, obfuskerer de samfundet. Se bare hvor ondt de giver af sig overfor Charles Darwins afslørende opdagelser.
  Det islamiske universitet i Cairo, al-Azhar, er en fremtrædende eksempel på religions fordummende effekt på verdensbilleder. De anser det stadig som videnskabeligt sandt, at jorden er “flak som en pandekage”. Islam kommer ikke videre, før de kyler alt deres gamle overtro ud på historiens mødding.
  Religion må være en Darwinistisk genetisk rest fra den tid vi løb rundt på savannen med en sulten løve efter os.

 23. Af Janik Martensen

  -

  svend jensen Tibage står dog, at hverken religion eller videnskaben har svaret på de store spørgsmål. Måske er der bare definitionen af det guddommelige det kniber med. Big Bang er jo lige så “guddommelig” som skabelsesberetningen.

 24. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, du har selvfølgelig ret i, at jeg ikke er universitetsuddannet historiker, men blot har skrevet om historiske emner på akademisk niveau — inklusiv historisk metode — hele mit liv. Jeg har været kaldt af amerikanske kolleger nr 1 i Europa, når det gælder det gamle “Israels” historie, og specialet har været sociologisk historie, som fremtræder mest tydeligt i min disputats, Early Israel (Brill, Leiden, 1985), som bygger på en lang række sociologiske studier i mellemøstlige samfund. En af bedømmerne var socialantropologen Klaus Ferdinand.

  Så hvis jeg ikke begår fejl, vil jeg da gerne have at vide, hvad jeg alligevel gør galt. Jeg henviste dig til et par historikere, specielt Margaret Jacob fra University of California (Dobbs lever ikke længere), men lad os tage titlerne engang til i håb om de denne gang får lov til at slippe igennem:

  “The Newtonians and the English Revolution, 1689-1720” (Harvester Press, 1976),
  “LIving the Enlightenment” (Oxford University Press, 1991),
  The Radical Enlightenment (2. udg. Cornerstone Books, 2006),
  The Origins of Freemasonry (University of Pennsylvania, 2006),
  og med Betty Jo Teeter Dobbs, “Newton and the Culture of Newtonianism” (Humanity Books, 1995).

  Til klassekampen, som i 1700-tallet sikkert er et forkert begreb i datidens patron/klient tankegang, kun det: Kan du nævne mig et par revolutioner, som ikke kom oppefra? Det kan gå helt tilbage til Graccherne i Rom og frem til den russiske revolution. Man talte meget om, da jeg var ung, om bondeoprør i tredjeverden. Men hvem var det, der satte dem igang og siden høstede frugterne. Castro var f.eks. ikke nogen bonde. Så det, der åbenbart sker i oplysningstiden, handler om en, med dine ord, overklasse, der opfyldt af en række idealer og frigjorte fra den kirkelige spændetrøje, fik den “fikse” idé at lave deres samfund om uden måske helt at forstå, hvad det var, de satte igang.

  Når du citerer Arden, vil jeg citere Schiller:

  Freude, schöner Götterfunken,
  Tochter aus Elisium,
  Wir betreten feuertrunken,
  Himmlische, dein Heiligthum.
  Deine Zauber binden wieder,
  Was die Mode streng getheilt,
  Alle Menschen werden Brüder,
  Wo dein sanfter Flügel weilt.

  Koret synger derefter:
  Seid umschlungen Millionen!
  Diesen Kuß der ganzen Welt!
  Brüder – überm Sternenzelt
  muß ein lieber Vater wohnen.

  Oden, som er den europæiske hymne, blev skrevet af en ikke-frimurer i 1785 til en frimurerloge i Dresden. Læg mærke til “Alle Menschen werden Brüder,”, og “Seid umschlungen Millionen!” Det er netop det ideal, jeg hele tiden står for på disse blogs. Alle mennesker er brødre (og søstre), og så er vi midt inde i det emne, som denne blog handler om, og som de højrenationale ikke har forstået en brik af, alle Menschen werden Brüder! Vi er forpligtet på hinanden. Men vi er ikke forpligtet på hinanden i socialistisk forstand. Så ender vi hurtigt der, hvor en fransk karikaturtegning fra omkring 1830 var: En rigmand siger til vagabonden: OK, så deler vi alt, hvad jeg har. Men hvad så, hvis jeg bevarer min del og du bruger din? Vagabonden: Så deler vi bare igen!

  I virkeligheden handler mange af disse blogs om forskellen på godhed og tossegodhed. Vores forbandelse er, at vi godt ved, at det er vanskeligt for en rigmand at komme gennem nåleøjet. Så vi har et utopisk fattigdomsideal. Men vi er forpligtet på at hjælpe vore brødre, “næsten”. Og det ideal startede for alvor med at trænge sig på siden de rosenkreuziske manifester fra begyndelsen af 1600-tallet.

 25. Af Niels Lemche

  -

  Kaspar, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Maria Due skriver et langt, udmærket, indlæg, som jeg svarer på, oven i købet med omsider at kunne dreje det over til det egentlige emne på bloggen og væk er det…

  Nu gider jeg ikke svare Svend Jensen, som stadig skulle kigge lidt på sine kilder, når det alligevel ender i dit filter.

 26. Af Jesper Lund

  -

  “Samtidig har Europas ledere har på en stort anlagt konference i Marokko underskrevet en international hensigtserklæring om at lade afrikansk og arabisk indvandring fortsætte”

  Arabisk indvandring? Konferencen i Marokko behandlede kun relationen mellem Europa og Afrika.

  Marrakesh Political Declaration, som resultat af omtaler godt nok regulær indvandring fra Afrika positivt, men Danmark har haft stop for regulær indvandring siden 1973, så Danmark vil i hvert fald ikke modtage regulære indvandrere fra Afrika. Jeg ved ikke hvordan lovgivningen er omkring regulær indvandring i de andre EU-lande. Sikkert ligesom den danske.

 27. Af Niels Lemche

  -

  Men derfor må Svend Jensen da stadig gerne komme med sine kilder, når han nu fremturer. Mht. Newton overser hanfuldstændig det, som man nu er i besiddelse af, tusindevis af manuskriptsider om teologiske og alkemiske emner. De blev ikke udgivet. De var faktisk ikke kendte, da de blev gemt væk efter Newtons død.

  Du starter simpelthen i den gale ende.
  Du starter med resultatet, men ikke der, hvor det hele begynder, med Principia fra 1687. Hvis du ville vide mere, skulle du sætte dig ind i Newtons og hans kreds opgør med panteisterne og ateisterne.

  Men som jeg forsøgte at fortælle dig (røg vist i filtret): 100 år efter Newtons død forsøgte man simpelthen at “undertrykke” den side af geniets virke. Men det er jo ikke den eneste. Som bekendt har vi mest kendskab til Nietzsche gennem de udgivelser, som hans søster efter hans død “redigerede”.

 28. Af Niels Larsen

  -

  Østrig ta’r teten 🙂

  https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE10670292/oestrig-lukker-syv-moskeer-og-vil-udvise-flere-imamer/

  Op til 40 imamer udvises som led i ‘krigen mod politisk islam’.

  Way2Go! 🙂

 29. Af Niels Larsen

  -

  Underligt, at Newton ikke endte på bålet, hvis dette af Lemches kollega Niels Henrik Gregersen har sin rigtighed: “Han kom her til det resultat, at Treenighedslæren ikke kan findes i skrifterne selv, og i hvert fald ikke kan føres tilbage til Jesus. Og selvom Jesus åbenbarede Guds væsen og vilje, var han ikke selv guddommelig. Newton var med andre ord en monoteistisk arianer.”

  Det var da på det tidspunkt det rene blasfemi. 🙂

  https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-tro-og-viden/newton-var-en-ivrig-bibellser

 30. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Er det ikke tankevækkende, at en kultur/religion som Islam, som er hadet, afskyet, og foragtede, over hele verden har vi i Danmark/Europa tilladt at invadere vore lande i ti tusindtals af personer?
  Hvad er den egentlige bagrund til denne politiske handling?
  Det kan ikke grundes på konventioner alene og, at det skulle være ren dumhed holder heller ikke. Selv om vi syntes, at vore politikere er meget naive, så er de ikke så dumme!
  Altså , hvad er den virkelige overordnede baggrund til det som for de fleste Europærer ser ud som en sindssyg handling?
  Mvh.

 31. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, men det blev jo heller ikke udgivet i Newtons levetid. Men der var langt mere radikale relionskritikere omkring på hans tid, ikke mindst John Toland.

 32. Af Helge Nørager

  -

  “Google er din ven!”

  Ikke helt sandt, google opsamler ganske mange informationer om brugere, de er på sin vis langt mere bekymrende end facebook.
  Dette kan se ved den adfærd som net handlende har, de vælger ofte de reklamer sponserede link ved handel.
  Hvilket er bekymrende, for alle andre handlende.
  Læg dertil de info som gmail, youtube giver. og myrekryb burde begynde at optræde.
  Google har undgået det negative søgelys som har ramt facebook, men tro endelig ikke at de ikke har mange flere data, det har de.
  Men næsten umuligt at undgå i dag, at fodre google med viden.
  Meget bekymrende.
  Og de censurer link, ikke hvad som er på nettet, men hvad google mener du skal se kommer frem ved søgning.
  Men de er umulige at undgå efterhånden, og det er meget bekymrende hvis nogen tænker lidt over dette.
  Men kendsgerning er at google giver ikke uvildige svar på søgning, de er farvet af reklame indtægter, diktater af diverse lande om censur, samt almen lovgivnings censur pga diverse forbud osv.
  Så google er ikke mere uvildig, de vil tjene penge, mange penge som facebook.
  Og at tro de ikke har en fingere med i salg af politiske reklamer og analyser, er naivt.
  Og meget trist da de ved mere om brugere end facebook, og har flere bruger og rå data.
  En ret stor trussel egenligt.
  Så vores ven er de ikke, det er naivt at påstå, de vil tjene penge.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Hr. Mortensen 00:16
  Nej de røde har ikke overtaget, men det er ikke just din skyld. Derimod har de rødes irrationelle og forskruede syn på Islam medført flere forsøg på justitsmord på danske landsmænd, hvis eneste brøde har været at sige sandheden om det totalitære i Islam.

  Det ville dog være befriende om du for en gangs skyld, ville forholde dig til Sharislovens uforenlighed med det liberale demokrati.

 34. Af Glenn Madsen

  -

  Angående indlægget Glenn Madsen – 7. juni 2018 12:03 “Få hjælp til fremmedfrygt” https://www.gomentor.dk/artikler/Fremmedfrygt
  Fremmedfrygt behandles her på linje med f.eks ‘frygt for at dø’ eller ‘frygt for at kaste op.’
  En række specialister står til din rådighed til online og personlig terapi.
  Hvad der ganske rigtig var et bevidst forsøg på sygeliggørelse er her som skyts mod politiske modstandere fuldstændigt pacificeret . Fremmedfrygt er lige så harmløs som andre ‘frygte’, f.eks. frygt for edderkopper, åbne pladser osv. som allerede nævnt. En lidelse der ikke behøver at bekymre én, den kan helbredes, underforstået: vi kan gøre dig til en lykkelig multikulturalist.
  Man kunne forestille sig dette som et revynummer tilbage i 90’erne. Nu er det et tilbud på internettet.

 35. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Jan Petersen gav mig en link i går. Jeg har kigget lidt i den. Som jeg skrev i min kommentar 8.07 kan jeg ikke finde noget i Marrakesh-deklarationen, der omhandler arabisk indvandring eller arabiske forhold. Kan du? Ingen arabiske lande deltog i konferencen.

 36. Af J Frederiksen

  -

  Der er adskellige bloggere som man må tro er fra enhedslisten, alternativet, de radikale, indvandringsindustrien eller lignende. De forsvarer og bagatelliserer konstant den skæbnesvangre invasion, der foreløbig “kun” har ført til vold og mord, knivstik, skyderier, hjemmerøverier og stenkast fra vejbroer m.m.m., og som endnu ikke har ført til store terroraktioner og blo d bade på dansk jord, men det kan jo blive det næste. Oveni er der ateisterne som er stolte af at de tror på at alting er kommet af ingenting, en religion der er med til at bane vej for kommunisme og totalitære tankesæt. De påstår at er man noget andet end ateist, må man være dum og uvidende

 37. Af Niels Lemche

  -

  Jesper Lund, er du sikker på. at der ikke var noget arabisk land til stede? Det foregik immervæk i Marokko, som vist er et arabisk land.

 38. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Kasper Støvring skriver. “Sagde nogen tillidskrise mellem folk og elite?” om de europæiske landes enighed om Marrakesh-deklarationen. Jeg gætter på, at du er enig med Kasper Støvring.

  Bemærk at Schweiz også deltog i konferencen og hermed også har underskrevet deklarationen. Det har det af dig lovpriste direkte demokrati i Schweiz ikke forhindret. Eller der måske ikke nogen mærkant tillidskrise mellem folk og elite i de europæiske land.

 39. Af Niels Lemche

  -

  Jensen, og nu igen til noget andet:

  Det er ikke kun i Islam, at man har de her landsbytosser.. Prøv at søge på “The Flat-Earth Conspiracy” på Amazon (books). Utroligt at vi ikke finder Petersen blandt postulatets supporters.

  Og så i øvrigt til alle, også til Kasper Støvring, som vist blokerer løs blandt indlæggene, som han finder irrelevante: I værdidebatten er det min påstand, at det, som de nationalistiske højrebevægelser står for, er den største trussel nogensinde mod det, der byggedes op i Europa siden renæssancen, ikke så meget materielt som åndeligt. Vi har haft debatten om kristen humanisme her igen, netop fordi den i sin moderne form ikke forudsætter, men nærmest må frigøre sig fra religiøs dogmatisme, og derved bliver det fælles værdigrundlag for os alle. Derfor de lange diskussioner om oplysningstiden. Derfor diskussionerne om næstekærlighed og pligten til at hjælpe andre. Nationalisterne vil forandre alt dette, og deres forgængere i det 20. århundrede kom da også langt hermed.

  I mit bandlyste svar til Maria Due: “alle Menschen sind Brüder” Hvor står det?

 40. Af Jorn D.

  -

  Nazi kort holderen Morten Østergaard er idag leder af min ynglingsaversion
  som følger
  I min ingeniør studietid var det radikale venstre imod EU (EF),
  imod Nato , imod USA og imod at industrien samarbejdede med
  læreanstalterne, da man jo kunne fremstille “bomber” !
  til
  gengæld hjalp de Sovjet med at få stoppet Nato’s forsvarsplaner !
  og
  Grundloven skulle åbnes og Kongehuset, folkekirken og Hjemmeværnet skulle lukkes !
  og
  lige før 2’den verdenskrig, inviterede det synagogale borgerskab nazi officerer til middag
  og
  De synagogale radikale holdt åbentbart med Nazisterne under krigen, ved at sende
  1/8 del’s jøder tilbage til udryddelse i fyrrene !
  og
  de radikale samarbejdede tilsyneladende efter krigen med Sovjet imod Nato raketterne

  jeg prøvede at undersøge og forstå de radikale’s slingrekurs !
  og
  jeg fandt ud af at de radikale blev oprettet, sammen med “indeklemte
  husmænd” for , at tjene det jødiske borgerskabs interesser !
  og
  desværre har Gammel T. parti de radikale tilsyneladende fået total kontrol over pressen !
  og
  De radikale , som jødisk parti , udstiller gang på gang et umådeligt had
  til alt hvad der er dansk og kristent og forherliger det multietniske !
  og
  det er tilsyneladende vigtigt for dem at forstærke “dem og os” følelserne !

  “Gammel T. parti” de radikale syntes målrettet at leve for at ødelægge Danmark !
  men
  gammel T. parti de radikale følger blot amerikanske jødiske organisationers plan
  ligesom
  Sverige der for over 10 Âr siden har oprettet et institut of Jewish Lerning med
  navnet Paidaia, med Barbara Lerner Spectre som leder (se p YouTube), med
  formålet “Jewish implementation of multiracial multiculturalism in the Europe”
  Ifølge Barbara Lerner Spectre: ( samme plan som i USA )
  Der er antisemitisme fordi Europa ikke har “lært” at være multikulturelle !

  Nu skal hele Europa lide under multietnisk kaos, fordi jøderne ikke i 5000 Âr,
  har vundet en popularitets konkurrence og hellere vil ødelægge Europa,
  end forsøge at opføre sig “ordentligt” !

  for at “helbrede” Europa for antisemitisme, importerer Europa’s
  jødiske partier ( i Danmark præsenteret ved gammel T. parti de radikale ),
  semitiske muslimer til Europa, som de efterfølgende kalder antisemitter
  men
  hvorfor skal det egentlig gå ud over hele Europa / verden, at jøderne
  i 5000 Âr ikke har vundet en popularitets konkurrence !
  ja
  hvad er fornuften i, at fylde ghettoerne op med 52 forskellige etniske grupper,
  når bare 2 af dem ikke kan leve fredeligt sammen, der hvor de kommer fra !
  men
  nu som før må/måtte de, på trods af massiv “fremmed fedtning”
  jo
  have beskyttelse på samfundets regning

  ironi.mus

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Ulrik Friis – 7. juni 2018 – 16:28

  Det må kunne oplyses bedre, men jeg har ikke tiden til det nu – og det bliver ikke bedre med en anden regering, som du citerer Carl-Erik Pedersen for, hvis der menes i Danmark. Han bor jo i Sverige, hvor det er endnu mere problematisk med vold og kriminalitet i forh til indvandringen.

  Frankrig er under permanent undtagelsestilstand osv. – vi kende remsen Europa rundt, og vi har så lige 11 skyderier i DK på alene Vestegnen inden for godt 2 mdr. nu.

  Det er en aggressiv kultur, vi har fået indenbords, derfor stop for yderligere indvandring fra mellemøsten, hvor disse mennesker tager måske dette IS som identifikation med alt det skyderi. Nogle elendige forbilleder – og de er uønskede hos os.

 42. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND – 8. JUNI 2018 11:08

  Schweiz har nok underskrevet deklarationen, men https://www.b.dk/globalt/indvandringen-udfordrer-schweizernes-selvopfattelse

  De har også fået nok – både af “sydlændinge” og nævenyttige EU-kommissærer.

 43. Af Niels Larsen

  -

  HELGE NØRAGER – 8. JUNI 2018 10:02

  Det kaldes vist “Fagre nye verden” aka “fremskridt” aka “de frie markedskræfter”. :-/

  Lev med det; du kan alligevel ikke ændre meget på det.

 44. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche
  Efter at fundet et kort over den arabiske verden, kan jeg godt se, at en stor del af denne udgøres af afrikanske lande. Så jeg indrømme, at nogle afrikanske migranter også kan opfattes som arabiske migranter, hvis de kommer fra et arabisk land.

 45. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalismens ild brænder i Vesteuropa, og hvis vi ikke får den slukket, kan Europa se frem til endnu engang at gå op i luer. Vi har efterhånden oplevet det så mange gange, at man skulle tro, at vi havde lært noget af det. Det er åbenbart ikke tilfældet. Vi kan ikke lære – vi vil føle.
  Vi har vænnet os til det.

 46. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Du laver en afledningsmanøvre. Helt konkret så forhindrede det af dig lovpriste direkte demokrati i Schweiz ikke at landet underskrev deklaration. Hvis indvandringen begynder at udfordre schweizernes selvopfattelse, kunne man forestille sig, at det direkte demokrati bevirkede at landet ikke underskrev deklaration, ligesom nogle danskere ville have at regeringen ikke have gjort.

 47. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  En ting er at underskrive en hensigtserklæring. En anden at føre den ud i livet, ikke sandt?

  Og schweizerne har – på trods af at tage mange migranter – været enormt gode til at holde rosset sydfra ude.

 48. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Når vi ser tilbage på de sidste 30-40 års førte invandrings/asyl politik, og erindre os Mogens Glistrups udtalelser om muslimsk indvandring i Danmark, samt politiken ført af DF, hvor de blev kaldet ikke stuerene, så må politikerne i alle de andre politiske partier skamme sig overordentlig meget, og især Morten Østergård hvis parti har ført en landsforræderisk politik!
  At personer fra det Radikale venstre våger, at i det hele taget vover, at udtale sig offentlig om politik, er en vittighed uden lige!
  Vi kunde lige så vel lade dommerstanden søge nye dommere i Vestre fængsel!
  Mvh.

 49. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Uddrag: “REAFFIRMING the commitments made by the Rabat Process partners at the Valletta Summit on Migration in November 2015 and the Senior Officials’ Meeting of Valletta in February 2017, as well as their adherence to the principles of solidarity, partnership and shared responsibility in the joint management of migration issues in full respect of human rights.”

  Følgende lande, hvoraf en hel del er muslimske, deltog: AUSTRIA, BELGIUM, BENIN, BULGARIA, BURKINA FASO, CABO VERDE, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CONGO, CÔTE D’IVOIRE, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, DENMARK, EQUATORIAL GUINEA, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GABON, GAMBIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IRELAND, ITALY, LATVIA, LIBERIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALI, MALTA, MAURITANIA, MOROCCO, NETHERLANDS, NIGER, NIGERIA, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TOGO, TUNISIA and UNITED KINGDOM; High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship; and high representatives of the Economic Community of West African States Commission ; and Algeria and Libya as observer countries;

Kommentarer er lukket.