Kritikere af indvandringen censureres på nettet

Af Kasper Støvring 376

 

 

Den indvandringskritiske gruppe Generation Identitær har fået lukket deres sider på Facebook. Det gælder ikke kun i Danmark, men over alt i Europa. GI er en ikke-voldelig og ikke-racistisk organisation. I modsætning til den voldelige venstrekstreme Antifa, der frit kan bruge Facebook. I denne uges Weekendavisen kunne man læse, at den voldelige tyrkiske organisation De Grå Ulve også undgår censur.

 

Med andre ord: Der tages flere og mere drastiske midler i brug for at hæmme kritikken af indvandringen og i videre forstand hæmme udbredelsen af konservative synspunkter. Censuren anvendes af de fleste af de store techgiganter – ikke kun Facebook, men også Google, YouTube og Twitter – hvad enten det sker af egen tilskyndelse eller på foranledning af EU og politikere som Angela Merkel.

 

Den skotske historiker Niall Ferguson har netop udgivet en bog om netværksdannelse, The Square and the Tower, og han taler i denne meget interessante udsendelse om Facebook og de andre mastodonter, som han kalder internettets svar på campus-radikalismen; lige så venstreorienteret, lige så politisk korrekte, lige så bange for ”mikro-aggressioner”. Disse organisationer arbejder målrettet på, at 2016 – valget af en kandidat som Donald Trump – aldrig vil finde sted igen: Konservative politikere og meningsdannere får det for alvor svært.

 

Det handler om bortcensurering af selv mainstream-konservatisme og indvandringskritik i en tid, hvor 80 procent af befolkningerne i Vesten får deres viden fra Facebook og Google. Modsvaret ifølge Ferguson: Statslig regulering. Men, som Ferguson siger, når han foreslår det for konservative (= borgerlige), er det som at smide et bundt hvidløg foran et publikum af vampyrer.

 

Et eksempel, der tales om: Når Facebook konsulterer “eksperter” om, hvem der skal nægtes adgang, bruger de bl.a. Southern Povertys hate list, hvor der figurerer en masse islamkritikere, bl.a. Fergusons kone Hirsi Ali, men ingen islamister.

 

Eksemplerne på censur er talrige. I Sverige har regeringen stillet sig positiv over for forbud mod at skrive om kriminelle indvandrere, Facebook censurerer indlæg om voldtægt og skyderi, som bl.a. Suzanne Bjerrehuus har oplevet, og en Twitter-ansat har afsløret, hvordan Twitter fjerner nationalt sindede organisationer på nettet.

 

Den nye censur er mere effektiv, mere omfattende, mere uigennemskuelig og vanskeligere at bekæmpe. Denne type censur kræver stor opmærksomhed. Problemet er nemlig, at man ikke altid ved, at man er blevet censureret. Det er den såkaldte strategi med ”shadow-ban” på nettet.

 

Censur kan skyldes algoritmerne eller anonyme personers beslutninger. Det medfører, at de opslag, man laver, ikke vises hos FB-vennerne. Ofte ved man det ikke, andre gange kan man have en mistanke, og sjældent bliver det bekræftet. Eller censur forekommer, når f.eks. konservative websites først vises på side 10 i en Google-søgning.

 

Hvad kan der gøres? Hvis vi alene holder os til tech-giganterne er et politisk indgreb, som Ferguson foreslår, værd at overveje.

 

Facebook er blevet kaldt et forsamlingshus. Men det er ikke en velvalgt metafor. For Facebook, og det, vi har brug for, er ikke decentrale mødesteder, men et samlet forum, hvor alle typer holdninger brydes. Ægte politisk-demokratisk pluralisme.

 

Facebook er leverandør af infrastruktur og en særlig type sådan. Problemet med Facebook hænger dermed sammen med bredere politiske ideer om ytringsfrihed, viden og information; omkring 80 procent i Vesten, i hvert fald blandt de yngre, får som sagt deres viden fra Google og Facebook. De udgør dermed en politisk magtbase, tillige monopoliseret.

 

Andre taler om kreativ destruktion som vejen frem: Der vil naturligt opstå nye muligheder, hvis Facebook går for vidt i deres censur, hedder det. Men Facebook er en gigant med over to milliarder brugere og en evne til at opkøbe alle konkurrenter. Det vil sikkert også ske med MeWe og andre alternative platforme. Så Facebook forsvinder næppe.

 

Men et andet og vigtigere spørgsmål er det, der må stilles forud for disse gisninger: Er vi overhovedet interesseret i, at Facebook destrueres?

 

Nej, faktisk ikke. Jeg er selv ikke interesseret i at være på et medie, der har karakter af et ekkokammer. Man bliver både klogere af pluralisme, det er også sjovere og intellektuelt mere interessant med pluralisme og diskussion med dem, man er uenige med. Ikke altid, men det er da en gevinst, man skal have med.

 

Man kan jo forestille sig, at der ikke kun opstår ét alternativ, men måske 15 platforme, der ikke kommunikerer med hinanden, altså en støjende kakofoni, og så er der risikoen for, at de lukkes ned og opkøbes, hvorefter man har mistet hele sit netværk med ét slag.

 

Så er der straks fordele ved Facebook som et ”naturligt monopol” i stedet for 15 forskellige platforme. Man kan fint have 15 forskellige banker, men ikke f.eks. 15 forskellige telefontjenester, hvor man kun kan tale med dem, der abonnerer på samme tjeneste. Dét er en af de korrekte analogier her og også grunden til, at AT&T i USA fik naturligt monopolstatus i sin tid.

 

En mulig løsning er at anerkende Facebook som et naturligt monopol med de privilegier, men også krav og begrænsninger, der følger med.

 

Vi ser allerede nu, at politikere – katastrofekansleren sydpå som det mest markante eksempel – udliciterer en demokratisk opgave til Facebook, nemlig at censurere bestemte typer indlæg (konservative, højreorienterede, islam- og indvandringskritiske etc.) og dermed begrænse ytringsfriheden. Altså: Et firma, der ikke er folkevalgt, der ikke er politisk legitimt og altså ikke har noget demokratisk mandat, begynder at agere, som om det havde det.

 

Som filosoffen Frederik Stjernfelt har skrevet i Weekendavisen:

 

”Den censur, som techgiganterne bedriver, foregår automatisk, uden lov, ret, sag eller dom. Den foregår uden offentlighed, for så vidt som der ikke er åben adgang til firmaernes algoritmer – og afgørelserne kan ikke appelleres. Reelt et kæmpe tilbageskridt for ytringsfriheden. En kerne i alle disse problemer er, at techgiganterne for længst er monopolvirksomheder. Facebook har omkring 70 procent af social-medie-trafikken, Google 90 procent af søgetrafikken, Amazon er verdens største detailhandel. Det betyder, at man ikke længere er konkurrerende »medier« – man er reelt leverandør af infrastruktur.”

 

Jeg tror, at piben får en anden lyd hos borgerlige, når de finder ud af, hvor begrænset deres politiske magt bliver, så snart techgiganterne, der ikke bare er venstreorienterede, men radikalt venstreorienterede, får magt, som de har agt. For det vil, uden regulering, sandsynligvis ske.

 

 

376 kommentarer RSS

 1. Af k vest

  -

  Flygtningebørn med langt sort skæg. Menneskerettigheder der kun gælder for udlændinge. Næstekærlighed som reserveres til fjerne folkeslag og ikke til de nærmeste. Flygtningebørn som overfalder, voldtager og myrder. Flygtninge og asylanter som viser deres taknemmelighed ved at kaste med tunge sten mod personbiler, lastbiler, busser, brandfolk og ambulancefolk osv. Indvandrere som åbent proklamerer at de er kommet for at besætte, udnytte og beslaglægge landet. Udviste forbrydere der bare kan blive eller rejse ind igen. Landets egne som fratages alt i humanismens navn.

  Er pladderhumanisternes godhedsvanvid uden grænser? Er DRs og Pollertikens hykleri uden ende?

 2. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalstaten har mange skavanker – blandt meget andet indavlen, der skaber stadigt flere reelt ikke livsduelige individer. I Danmark har det medført, at ingen ansvarlig politiker kunne drømme om at lægge væsentlige ændringer ud til folkeafstemning.

  Faren for at vælgerne ikke forstår meningen, og derfor stemmer imod deres egen interesse er for nærliggende. Nationalstaten umuliggør demokrati. Det er indlysende, at nyt blod er af afgørende betydning, og det er netop det, der sker lige nu.

  Når nøden er størst – er hjælpen nærmest.

 3. Af k vest

  -

  Er Villy livsduelig? Han lyder nærmest som en lille indtørret teoretiker der er blevet snydt for mange blodtransfusioner, og som derfor er blevet så svag, at hans tænkeevne er endt i hallucinationer og vrangforestillinger. Eller gør han bare grin med sig selv? Eller er der tale om et indlæg under falsk navn?

 4. Af niels peter lemche

  -

  BIRGIT LAJER, sikke dog noget ævl og en ren påstand, som du ikke kan argumentere for. Vi kan jo ikke engang assimilere os i din forstand imellem medlemmerne af to familier, hvis den ene f.eks. kommer fra København og den anden er nordenfjordsfra. Jeg tror, at vendelboerne vil betakke sig for at blive taget som københavnere. Men københavnerne er så også et sammensurium af mennesker med rødder i alle landsdele.

  Når man som jeg startede mit liv på den rigtige side af Strandvejen (i Hellerup), dvs. mellem Strandvejen og Øresund, så måtte jeg lære at assimilere mig med dem, der boede på den rigtige side af Bernstorffsvej, og senere på den rigtige side af Lyngbyvejen. Dem i Vangede kendte vi ikke. Dem vest for Valby Bakke kunne lige så godt bo i Langtbortistan.

  Men så tog jeg til Aarhus og overlevede 9 år der. Blev NK i det lokale hjemmeværnskompagni i Viby J, vel udtryk for en slags assimililation.

  Og hvad med amerikanerne? De færreste af dem har rødder tilbage i Amerika, der går mere end nogle få generationer tilbage — bortset fra indianerne, som vist ikke var så nemme at indpasse i det amerikanske samfund, som det udviklede sig. Betyder det efter din påstand, at der ikke findes “ægte” amerikanere? De er jo alle indvandrere, og meget få af dem kom før skibet eller med skibet. Jeg kendte en enkelt, nu desværre død i ret ung alder: Hans familie kom ikke over med skibet, men med det næste. Bostonamerikaner, naturligvis. Men han flyttede til Danmark og levede det mest af sit liv i Danmark.

  Bare lige for at antyde, at du endte i noget intellektuelt morads og fabler om assimilation.

 5. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt skal man læse meget forpulet ævl – “Nationalstaten har mange skavanker – blandt meget andet indavlen, der skaber stadigt flere reelt ikke livsduelige individer” – før øjnene triller ud af hovedet . . . . holy shit ! 🙁

 6. Af Flemming Lau

  -

  Lemche er du tossi …? Du åbner jo hele flanken for angreb fra de anti-nationales side. Den slags er ikke stuerent. De gamle sange fra før ’68 er jo dissidderede kontrarevolutionære og reaktionære. Det er en sang man kun kan have hån tilovers for, bagstræberisk makværk. Den sang hører til i Olsenbanden film hvor man kan gøre sig lystig over halvfede Panserbasser der fjumre i takt…! Hvad har du gang i…?

 7. Af niels peter lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN, nu er indavlen i Danmark mindre end i de fleste andre lande. Som søfartsnation har landet altid været åben for omverden. DNA kan vise, at der er en uendelighed af fremmedelementer iboende i det danske genom. Det er klart, at de nationalkonservative ikke har fundet ud af det; men det er måske der, indavlen har v æret mest markant.

 8. Af niels peter lemche

  -

  Det er utroligt, som det udvikler sig på Berlingerens blogs: Uffe Ellemanns sidste blok blev lukket efter et døgn, efter at de sædvanlige trolde havde overvældet bloggen med svinerier, Mikkel Anderssons blogs er altid lukkede, og nu Sørines sidste. Han aner ikke, hvad hun skal gøre ved troldene, så nu lukker hun bare helt af. Jeg kan forestille mig, at Kasper Støvring nærmest er under konstant belejring af troldene, så det er godt gået, at hans blogs normalt er ganske sobre også i debatsporet.Alle de andre bloggere, man ser på listen her, har forlængst opgivet at komme med bidrag.

  Summa summarum, Berlingske blog synger på sidste vers.

 9. Af k vest

  -

  I sin iver efter at være godheds- og indvandringsindustrien tilpas, vrider og vender Lemche ordene og foretager sig de underligste krumspring hvad argumenter angår. Nu mener han at danskere fra forskellige dele af København, eller fra forskellige dele af Jylland osv., er lige så kulturfremmede og forskellige for hinanden som en fynbo er i forhold til en afrikaner eller araber fra Langtbortistan. Det er jo det han forsøger at fortælle os med sit brev til Birgit L. Altså når en nordjyde kan have det fint med en sønderjyde, så bør vi alle kunne modtage migranter uden forbehold. Selvom invasionen er ved at udvikle sig til besættelse, erobring, vold, plyndring og fordrivelse. Men selvfølgelig kan vi håbe at der bliver nogle reservater og museer til vi danskere.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er VM i fodbold vel et pragtfuldt eksempel på fiktionen – nedbryde grænser, multikultur, integration, assimilation, og lignende junk. VM i fodbold er virkelig nationalisme i højeste potens. Det er nationalstater oppe imod nationalstater – og stort set ALLE elsker showet. Det kunne diverse “intellektuel” højtflyvende politikere og meningsdannere lære en del af ! 😉

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 22:56

  Du må ligedan have misforstået, hvad jeg meddeler – at assimilation er en svær størrelse, der ikke kan forlanges, fordi den er en slags utopi. Der er generationer af indvandrere i Danmark, der stadig er fokuseret på deres slægters el familiers gamle hjemland. Som regel har det med religion at gøre.

  Så – hids dig endelig med – tal ordentligt!

  Det er en kendt sag, at vi er ‘modstandere’ af hinanden herhjemme, hvad enten vi kommer fra et sted i Jylland, fra Fyn eller andre steder i landet og endog i Rigsfællesskabet. Vi er anti hinanden i Danmarks lille rige.

  Det har jeg også selv oplevet – ikke direkte personligt; men at høre til i et lille fiskerleje i Nordsjælland, det er vanskeligt at blive accepteret tidligere i et sådant miljø — nu er det invaderet af mange københavnere, så de oprindelige, der måtte være tilbage, vil være en minoritet.

  Bare det at bo i min nuværende kommune, så har 2 personer – uafhængigt af hinanden for et par år siden meddelt mig, at er de ikke født her, s¨¨ kan du regne med, at de indfødte er de værste, altså de, der er opvokset her. Helt rigtigt, da jeg engang s tjekkede efter omkring dette spørgsmål.

 12. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN, det med VM har du faktisk helt ret i. Det er den primitive, men egentlige godartede nationalisme, der er tale om, og det giver sig også engang bemærkelsesværdige udtryk, som da Ronaldo her til aften tog Cavani om skulderen og hjalp ham ud af banen. Nå de er færdige med at spille på deres nationale hold, tager de hjem og spilelr på deres multikultiklubber, som for manges vedkommende er bedre hold end de nationale.

  Lidt, vi kan lære af.

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg ikke meget fidus til Berlingske bloggere helt generelt – lige på nær Kasper Støvring. Resten er – efter min mening – en flok dovne “slamberter” – der enten ikke evner (eller gider) sætte sig ind i, hvordan WordPress blogs virker. Der er intet, der kører helt automatisk. Det gør Støvring blog heller ikke. Men Støvring har brugt lidt tid på at adjuste et par WordPress parametre. Derfor kører Støvring blog kommentarspor rimelig perfekt. Men det gider (eller evner) øvrige Berlingske bloggere tilsyneladende ikke. 🙁

 14. Af niels peter lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER OK, hvis det var det, du mente, så har jeg ikke noget at udsætte på dit indlæg.

  Men apropos mit indlæg om fodbold, så er det utroligt, hvor der kan assimileres i sportsverden. På et forboldhold er det ligegyldigt, om medspilleren er sort, hvid gul eller grønlyseblå, bare han og nu også efterhånden hun kan sparke til en bold.

  Læg mærke til, hvor populær, Mo, dvs. Muhammad Saleh, er på Anfield. Han kan falde ned med hovedet mod jorden og takke Allah, når han har scoret, og folk er henrykte. Sværere burde det ikke være at acceptere hinanden, for det er faktisk det, som debatten handler om.

 15. Af k vest

  -

  Under “ældre kommentarer” er der indlæg hvor man tager forskud på glæderne, fordi man mener at S og flere andre partier har set lyset, og efter næste valg vil føre en fornuftig og dansksindet politik. Det er de jo begyndt at snakke om at de vil. Men fra snak til handling kan der jo være meget, meget langt. Mon ikke optimismen er mere naiv og blåøjet end godt er? Eller VIL man snydes og bedrages for 25. gang?

 16. Af Jan Petersen

  -

  “Men apropos mit indlæg om fodbold, så er det utroligt, hvor der kan assimileres i sportsverden.”

  JA, det er vel ikke så underligt endda. Mig bekendt arbejder ingen fodboldspillere på basis af hverken “asyl- og/eller flygtningestatus”. De spiller derimod fodbold på basis af – legale personlige ID-papirer, pas, visum, arbejdstilladelse, osv. I øvrigt helt analog til hvordan arbejdskraft normalt bevægede sig rundt i verden. Lige indtil “fake” asylansøgere / flygtninge fik status som “immigranter” ! 😉

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 23:39

  Jeg tror, at misforståelser nemt opstår, når du som også R.K.Kristiansen tager sig selv alt for meget med i billedet.

  Du tager fejl, det glemte jeg før, i forhold til amerikanere – de er heldigere end i, fordi landet er så stort, og man kan have mange forskellige kulturer, som får lov til at være mere eller mindre. I e store byer har de ligefrem, som i NY hver deres områder. Nok er de maerikanere geografisk – men alligevel, så dyrker de uden blusel deres egne kulturer. Groft sagt. Andre igen identificerer sig med den vestlige kultur og kommer igennem på den måde på godt og ondt, nogle rige og kendte, andre fattige.

  Hvad angår fodbold, så er det et spil, noget udenfor den enkelte selv i højere grad end en dagligdag i et land, hvor man er indvandret og skal have en dagligdag til at fungere. En ægyptiske spiller du nævner er også ganske charmerende og ser godt ud, har personlighed og udstråler det. Det kan enhver se, så det er man ikke bleg for at anerkende. Det er jo fodbold – og der er ikke tale om at skulle indrette ligefrem et samfund, hvilket jo kræver en vis ‘ensartethed’.

  Vores land er for lille til større udsving, så derfor er vi nødt til at holde på vores kultur, hvad jeg også finder, at vi skylder både os selv og vores fædrene og mødrene kultur.

  Hvad angår berømtheder, så er vi mennesker oftere large i forhold til en anderledeshed. Ikke altid – selv en Chaplin blev forfulgt – man mente, at han var kommunist (lige efter WWII). Meget var ofret, så man var sarte, vil jeg tro; men jeg aner ikke, om han var kommunist.

  Men – selv om du nu bor i Sverige, så regner hverken du eller andre vel med, at du er svensker.

 18. Af k vest

  -

  Iflg. Lemche, “humanisterne” og de radigale politik-kvinder går det fint og fornuftigt til i Sverige og i resten af EU/Europa. I Sverige har de røde feminister og Big-Mother-Staten fået både mændene, familierne og børnene/ungdommen ned med nakken, så migranterne kan tage for sig af retterne på det store tagselv-bord med masser af gratis tilbud plus smørrebrød, steg og desserter. Og i store dele af Europa går det også lystigt til. Se selv diverse oplysende film hos you tube, den korte og snaphanen. Se især black pigeon om Merkel.

 19. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en meget sigende overskrift på en JP.dk leder:

  “LEDER 30.06.2018 KL. 21:00
  EU’s afmagt
  EU’s asylforlig – varm luft og gode viljer.”

  Jeg er meget enig i “varm luft” men knap så enig i “gode viljer”. Jeg tror simpelthen ikke på de “gode viljer”, men hælder mere til en kendt udtalelse fra tidligere USA præsident Roosevelt:

  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” 🙁

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @BIRGIT HVIID LAJER

  “Vores land er for lille til større udsving, så derfor er vi nødt til at holde på vores kultur, hvad jeg også finder, at vi skylder både os selv og vores fædrene og mødrene kultur.”

  Kan du forklare, hvad der forhindrer dig personligt i at holde fast i den kultur, du værdsætter?

  Jeg har i mit lange liv ikke oplevet, at der er nogen der forhindrer mig i at beskæftige mig med det, der optager mig mest kulturelt. Det er så ikke altid dansk kultur, men i lige så høj grad udenlandsk kultur. De fleste film og teaterstykker jeg ser er ikke danske. Det meste af den musik, jeg lytter til, er ikke dansk, Når jeg går til koncerter er det oftest for at opleve udenlandske kunstnere. De fleste bøger og aviser, jeg læser, er ikke danske. Selv om jeg har sommerhus i Danmark, rejser jeg ofte til udlandet for at opleve andre kulturer.

  Jeg elsker at høre Kim Larsen og Danmarks Radios Pigekor synge danske sange og salmer, Jeg kan kun se DR med min tagantenne. Jeg værdsætter Kierkegaard H..C. Andersen og Carl Nielsens musik. “Jens Vejmand” “Nu falmer skoven…..” er mine yndlingssange – og jeg håber, at vi lammetæsker Kroatien til VM (og jeg nød at se Caroline vinde tennisturneringen lørdag eftermiddag). Og jeg er 100% uenig med den tidligere fremskridtsmand, Kresten Povlsgaard, som mente, at Danmark var for lille et sprogområde til at have en kongelig ballet! Jeg er pavestolt og begejstret for vores ballet og mener, at den er en vigtig del af vores kultur.

  Der er ingen, gentager ingen, der kan og vil forhindre mig i ovennævnte kulturelle interesser.

  Hvem forhindrer dig i at fastholde din kultur og dine interesser?

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt apropos “kultur” – her i form af multikultur – en overskrift fra BT.dk:

  “Unik optælling: 10 ud af 12 overfaldsvoldtægter begås af indvandrere eller efterkommere”. 😉

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Niels Juul Hansen.
  Er du krøbet til køjs, ser bold eller har du svært ved at erindre, hvilke fordomme vi sorte exstreme, højrenationalistiske og vulgære fremmedfjendske fascister står for”.

  Nej, mit søvnbehov er ikke stort. Jeg har i dag fået læst mine aviser og mine bøger, mens jeg lyttede til min yndlingsmusk (Dylan,John Prine og Mozart), så en tenniskamp og to fodboldkampe, skrev et par indlæg her på debatten, og gjorde hovedrent i huset, inden jeg hentede fruen i lufthavnen.

  Man behøver nu ikke være, sort, ekstrem, højrenationalist eller vulgær fremmedfjendsk fascist for at have fordomme. Jeg mener nu ikke at have kaldt dig vulgær. Alle mennesker har fordomme. Kunsten er at erkende det, sætte sig ordentlig ind i tingene og komme videre.

  “Søg og du skal finde” – og det gør du med lys og lygte, men du behøve ikke at fortælle mig, at der eksisterer problemer med utilpassede unge flygtninge/indvandrere. De hører vi alle om. Det man skal undgå er at, som den borgerlige, Martin Ågerup, siger “behandle muslimske indvandrere som et kollektiv, der samlet skal stå til ansvar for, hvad et mindretal eller sågar enkeltpersoner foretager sig. Det er ikke rimeligt”

  Jeg deler ikke hans holdning til fordelingspolitikken herhjemme, men det er han siger her er almindelig sund fornuft..

 23. Af Jan Petersen

  -

  NIELS JUUL HANSEN – hvorfor i øvrigt bruge så mange ord på – at sige ingenting . . . . 🙁

 24. Af k vest

  -

  Er Martin Ågerup og Lars Løkke borgerlige?? Det kan man vist ikke være sikker på. Er de konservative konservative? Er de selvudråbte humanister humanister? Er forkæmperne for ligestilling interesseret i retfærdighed? Det er der ikke meget der tyder på.

 25. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kritikerne af indvandring nasser selv på samfundet og frygter for at andre skal komme til landet og nasse de samme steder. Det vil skade deres nassegrundlag, mener de.

  Det er der ikke noget mærkeligt i. Heldigvis repræsenterer gruppen kun et mindretal og dansk folkeparti. Det skulle gerne fortsætte efter næst valg, selvom de råber højest.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kostede ikke-vestlige-nassere danske skatteydere netto 33 mia kr pr år / brutto 78 mia kr pr år (iflg Finansministeriet) – eller ca brutto 8% af betalt indkomstskat og afgifter pr 2014. Et tal der selvsagt er på den forkerte side af 10% anno 2018 😉

 27. Af k vest

  -

  CHRBORGS POLITIK ER KATASTROFAL

  Millioner af danskere har fået deres livskvalitet forringet af de gamle partiers politik. Deres tryghed er slet ikke hvad den har været…… deres personlige frihed, privatliv og økonomi er reduceret…… deres sikkerhed mod kriminalitet, sygdom og social ulykke er kraftigt forringet. Titusindvis af danskere er ofre for trusler, vold, vanvidskørsel, påsat brand, skyderier, knivstik, indbrud, hjemmerøverier, gadeoverfald, voldtægt, mord, svindel og diskrimination. Dertil kommer ofrene for besparelser, massefyringer, familiefjendsk politik, nedskæringerne på hospitalsområderne, den forringede infrastruktur og den halverede sociale velfærd.

  Om regeringen bliver genvalgt eller ej, betyder kun lidt. Bliver den ikke genvalgt, går den bare en smule ned i løn. Hvor de røde går en smule op. Vælgerne er stort set afmægtige, ligemeget hvad de gør. Valget står kun mellem lungebetændelse og maveforgiftning.

  Vores folkestyre halter slemt, og for utallige danskere venter en dyster fremtid. Og der lægges op til at den demokratiske debat forsvinder. Her hos tante B. blokeres der flittigt flere steder, eller indlæg gemmes af vejen under “ældre kommentarer”.

  Mange bloggere har opgivet at være med. Og de fleste vælgere har nok ikke opdaget at Danmark nu er en moderne udgave af Titanic.

 28. Af k vg

  -

  Indvandringens virkelige omkostninger forties og camoufleres. Men hvorfor alle disse spareøvelser, når “økonomien er bomstærk”, iflg. hr. ulykke. Se 22.09 igår.

 29. Af jan ulrik friis

  -

  UPS dagen starter med kulturberigelse:
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2M54x/kvinna-knivhuggen-i-brostet–en-man-anhallen

 30. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det – så ved jeg ikke rigtig hvorfor Kasper Støvring slettede mit indlæg om, at det er uendelig svært at browse B.dk. At slette indlæg gør det vel ikke nemmere at browse stadset. Jeg gjorde faktisk bare opmærksom på et problem! 😉

 31. Af niels peter lemche

  -

  Nej, KRISTIAN VESTERGAARD, dine forskellige forkortelser skjuler ikke, hvem der er tale om. Millioner af danskere har ikke fået deres livsvilkår forværret. Der er arbejde til alle, de tjener mere end nogensinde, de kan tale frit, de kan rejse frit, de er faktisk beskyttede af loven som udøves af et meget veluddannet politikorps, måske det bedst uddannede i verden. Det offentlige er ikke en fjende. Kort sagt, dansker er ikke i ulykke, de er superheldige.

  Jeg var til fødselsdag i Espergærde i går. Hverken de gamle eller de unge der syntes at lide bød, og børnene strålede.

  Men jeg ved godt, at dem der betaler dig, vil have at du gentager det, du skriver, dag efter dag. Du er ligesom metereologen, der ikke gider at se ud af vinduet, når han laver vejrforudsigelser.

 32. Af niels peter lemche

  -

  KV og dine mange omskrivninger: et første svar her til morgen til dig i filtret. Kommer nok. Men stadig disee vilde overdrivelser:

  “Millioner af danskere har fået deres livskvalitet forringet af de gamle partiers politik”

  Hvilke millioner. Vi er ikke i Rusland (eller er vi), hvor der er millioner, der lever i fattigdom i kleptokratiet. KLart overdrivelse fremmer forståelsen. Men da den er så gennemskuelig, skader den snarere dit budskab. Millionerne skulle lige være indvandrerne (og deres efterkommere); men det var vist ikke dem, du sigtede til.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Så er teologi fessor – “stået op fra de døde” . . . . 😉

 34. Af niels peter lemche

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 1. JULI 2018 1:00
  @BIRGIT HVIID LAJER

  “Vores land er for lille til større udsving, så derfor er vi nødt til at holde på vores kultur, hvad jeg også finder, at vi skylder både os selv og vores fædrene og mødrene kultur.”

  Lad mig følge Niels Juul Hansens svar op: At holde på dansk kultur — sikke dog en forfejlet vinkel herpå, skal man låse den inde? — er at fortælle om dansk kultur, studere den. Man gange kan du faktisk gøre det vbedst ved at rejse bort en tid og komme tilbage og opdage, hvad det er for et ubestemmelig begre.

  Men du kan også se, hvad man faktisk gør og har gjort. Du kunne f.eks. anskaffe dig Sten Ebbesens og Carl Henrik Kochs Den Danske Filosofis historie i fem bind, der begyndte at udkomme i 2002. Du kunne læse Jørgen Jensens fantastiske Danmark Oldtid I-IV, der er fra samme periode, og afløste den lige så statelige Danmarks Oldtid I-III af Johannes Brønsted fra midten af sidste århundrede. Der er politikens store serier af værker, bl.a. et par store Danamrkshistorier.

  Men dem, der beskæftiger sig hermed har måske også Ellen Wulffs fornemme oversættelse af tusinde og én nat stående i seks bind, eller måske den nye Platonoversættelse, der afsluttedes for få år siden til afløsning af en anden komplet oversættelse fra omkring 1940. Sten Ebbesen havde også andel i den nye oversættelse

  Du vil se, at der ikke er et problem for dem, der mere end nogen anden skaber “dansk kultur” at arbejde med andre kulturer og bruge dem til at oplyse de nulevende danskere — hvis de gad bruge lidt tid på andet end fodbold eller “Wein, Weib und Gesang”,

  Desværre er det nok kulturbegrebet, det halter med. Vi hører aldrig diskussioner om, hvad “kultur” er for noget.

 35. Af Jan Petersen

  -

  “Dansk kultur” anno 2014 – en “skævert” på netto 33 mia kr / brutto 78 mia kr for ikke-vestlig kulturberigelse. Tal der er væsentlig større anno 2018 – i øvrigt velbekomme! 😉

 36. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Det er klart, at de nationalkonservative ikke har fundet ud af det; men det er måske der, indavlen har været mest markant.”

  Jeg er en stolt nationalkonservativ. Jeg har 50% dansk og 50% polsk blod i årerne.

  Jeg afskyr nu godt nok fodbold, som jeg opfatter som spild af tid. Gør det mig til mindre nationalt sindet? 🙂

  Og så kender jeg “arbajere”, som har giftet sig med kusinen eller fætteren – og som er faldet uheldigt ud rent politisk – de er på venstre fløj. De er dog ikke særligt fornøjede ved de uønskede sydfra.

  K VEST – 30. JUNI 2018 23:45

  Jeg er skam behørigt skeptisk overfor Frederiksens udmelding. Indtil jeg ser handling.

  NIELS JUUL HANSEN – 1. JULI 2018 1:23

  Eksempelvis undertegnede stiller ikke samtlige muslimer og afrikanere til regnskab for de trods alt forholdsvis mange, som træder ved siden af dydens smalle sti.

  Men da jeg ikke kan se på dem, hvem der træder ved siden af, vil jeg særdeles gerne have dem alle sendt hjem/”hjem” til sandkassen og savannen. Af sikkerhedshensyn og for at undgå yderligere forurening med islam.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Er der overhovedet ingen, der interesserer sig for tallene – netto 33 / brutto 78 mia kr pr år for ikke vestlig kulturberigelse? I øvrigt gamle 2014 tal – der er væsentlig højere i dag 2018 ! Brutto skatte- og afgift røveri der formentlig er i størrelsesordenen minimum 10% . . . . . 😉

 38. Af niels peter lemche

  -

  Niels Larsen, det gør det da! Det er jo national helligbrøde.

  Men jeg indrømmer, at det med kulturen og de store patter….

 39. Af niels peter lemche

  -

  Niels Larsen, det gør det da! Det er jo national helligbrøde.

  Men jeg indrømmer, at det med kulturen og de store patter….

 40. Af Jan Petersen

  -

  “Men jeg indrømmer, at det med kulturen og de store patter….” – Gud ved om det har noget med – “ave Maria” at gøre . . . . . ! 😉

 41. Af Glenn Madsen

  -

  “Desværre er det nok kulturbegrebet, det halter med. Vi hører aldrig diskussioner om, hvad “kultur” er for noget.”
  Carsten Jensen har en længere artikel om ‘Kultur’ i Den Store Danske.
  http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/kultur.
  Det var Marianne Jelved der begyndte med dette: hvad vil det sige at være dansk, hvad er dansk kultur. Dum var hun ikke. Mon ikke damen har vidste, hvor svært dette er at definere. Man kunne sammenligne det med sfærernes harmoni. Man hører dem ikke, fordi de har været der hele tiden. Først når de forsvinder, bemærker man det. Så Marianne Jelveds spørgsmål indikerer i sig selv, at der er noget, der er ved at forsvinde. Dansk, tysk, kinesisk det er det samme forhold. Man kan rejse udenlands og lære andre kulturer at kende, ja. Hvis vi nu nøjes med at tage til Tyskland, så bliver man lidt tysk. Man kommer hjem igen og ser med andre øjne på sin egen kultur osv. osv. Man kan nu blive mere dansk end man var før, eller mindre. En ting er sikkert, hvis du optager noget af den fremmede kultur i dig, kan du ikke blive dansk på den måde, du var det, før du drog udenlands.
  Hele multikultiprojektet går ud de forskellige indfødte befolkninger skal optage fremmede kulturelementer i deres egen kultur, og det ønsker befolkningerne ikke. Så er den ikke længere, og det må magthaverne respekterer, eller også de kan gå ad helvede til.

 42. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Kan det gøre det ud for at være bodsøvelse nok, at det fryyyydede mig, at prøjserne bed i kunstgræsset? 🙂

 43. Af Glenn Madsen

  -

  Det samme med smårettelser.

  “Desværre er det nok kulturbegrebet, det halter med. Vi hører aldrig diskussioner om, hvad “kultur” er for noget.”
  Carsten Jensen har en længere artikel om ‘Kultur’ i Den Store Danske.
  http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/kultur.
  Det var Marianne Jelved, der begyndte med dette: hvad vil det sige at være dansk, hvad er dansk kultur. Dum var hun ikke. Mon ikke damen har vidst, hvor svært dette er at definere. Man kunne sammenligne det med sfærernes harmoni. Man hører dem ikke, fordi de har været der hele tiden. Først når de forsvinder, bemærker man det. Så Marianne Jelveds spørgsmål indikerer i sig selv, at der er noget, der er ved at forsvinde. Dansk, tysk, kinesisk det er det samme forhold. Man kan rejse udenlands og lære andre kulturer at kende, ja. Hvis vi nu nøjes med at tage til Tyskland, så bliver man lidt tysk. Man kommer hjem igen og ser med andre øjne på sin egen kultur osv. Man kan nu blive mere dansk end man var før, eller mindre. En ting er sikkert, hvis du optager noget af den fremmede kultur i dig, kan du ikke blive dansk på den måde, du var det, før du drog udenlands.
  Hele multikultiprojektet går ud de forskellige indfødte befolkninger skal optage fremmede kulturelementer i deres egen kultur, og det ønsker befolkningerne ikke. Så er den ikke længere, og det må magthaverne respektere.

 44. Af Jan Petersen

  -

  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

  Jeg er stadig overbevist om, at ovennævnte er gældende også i 2018. Spørgsmålet er blot – hvem banden af femte kolonne vestlige forrædere egentlig er ? 🙁

 45. Af Niels Poulsen

  -

  Hvem er det, der er imod kultur?

  Hvem er det, der sprænger en kolossal Buddha-statue i stykker i Afghanistan, ødelægger oldtidsminder i Syrien, forsøger at forbyde “Tusind og en nat” i Egypten, udsteder dødsdom over Salman Rusdie, forsøger at dræbte en satirisk tegner i Danmark med en økse, dræber næsten en hel redaktion på et satirisk blad i Frankrig? …

  Hvem er det, der er imod kultur?

 46. Af Jan Petersen

  -

  Hele Vestens problem er ikke udvortes – det er indvortes – selvskabt . . . men hvem er femte kolonnen af destruktører ?

 47. Af Niels Larsen

  -

  JAN PETERSEN: “hvem er femte kolonnen af destruktører ?”

  Politikerne, Godhedsindustrialisterne, apologeterne, de radiGALE og den-yderste-venstrefløjsslænget.

 48. Af Jan Petersen

  -

  AF NIELS LARSEN – 1. JULI 2018 11:21, du er på ret spor – MEN glemte en væsentlig spiller – MSM fake news 😉

 49. Af R.H. Kristiansen

  -

  Den eneste måde Berlingske blogs ville kunne fungere, ville vær med en moderator. Det fremstår tydeligt af de fleste blogs. Støvring gør sig umage ved at fjerne det værste. Det gør de andre ikke. Uffe Ellemann Jensen gjorde det i en periode. Præsterne gør det ikke i samme grad og Sørine er nu gået fra at tillade alt, til at lukke for kommentarer.
  Det er sørgeligt at nogle mennesker mener at fri samtale fra dels højre og dels venstre ikke må eksistere. Det må være det disse personer efterstræber og det er at lukke kommentarene. Deres tankegang er, alt det jeg mener er korrekt, alt det de andre mener er ukorrekt og bør kvæles. Det er udpræget mangel på demokratisk sindelag. Hvem lider af det? Alle, der ikke er demokrater, Putins følgere, NSA, nogle politiske påvirkningsagenter, nogle ekstremister på den yderste højre og den yderste venstrefløj, nogle meget troende muslimer og nogle regulære afvigere, så som deltagere på Sørine Gotfredsens blog og præsternes i det hele taget. Et eller antet tågehorn skriver på SG’s blog for at forarge, eller tilfredsstillet sine perfiditeter ved at skrive syge fortællinger på hendes blog. Hvorfor har hun ikke slettet dette uinteressante bras.
  “Maria Due” du skriver, at jeg er fejt og ikke skriver under mit eget navn. Jeg startede med at skrive under mit eget navn, men nogle mennesker chikanerede mine børn over telefonen og jeg fik personlige trusler, derfor skriver jeg kun under dele af mit navn. Det må du finde dig i. Islændinge er akkurat lige så forskellige som danskere. Om du hedder Due ved jeg ikke. På Kraks er der 7 Maria Due, der alle også har andre navne, en hedder for eksempel også Hansen.

 50. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  være
  fej

Kommentarer er lukket.