Spektaklet

Af Kasper Støvring 145

 

Mennesket er ofte dumt og til tider farligt, men som regel afmægtigt. Meget lidt formår vi, men alligevel bliver vi ved. Igen og igen.

 

Politikere bliver ved med at træffe skadelige beslutninger, selv om de for længst har indset, at det er skadeligt. Man bliver måske selv ved med at kæmpe politiske kampe, selv om man ikke rigtig opnår noget, men derimod ødelægger meget for sig selv. Og man har fine principper for opdragelse, men når man så selv får børn… Holder man blot et mindre selskab, dukker der helt sikkert et eller andet uforudset op, der ødelægger den storartede plan – ubegribeligt, at mennesker overhovedet har kunnet tro på samfundsutopier. Eller tænk på alle de håbløse forelskelser, man har været igennem. Vorherrebevares!

 

På sine gamle dage ser Johann Buddenbrook, i Thomas Manns store roman, tilbage på livet: ”Somme tider sagde han halvhøjt hen for sig: Kuriøst! Kuriøst!”.

 

Altså ikke: Hvor var livet ”stort”, ”smukt”, ”kedeligt” eller ”grusomt”. Men: ”kuriøst”.

 

”Han tænkte ikke meget, han så bare ufravendt og med en let hovedrysten tilbage på sit liv og på livet i almindelighed, der pludselig forekom ham så fjernt og besynderligt, denne overflødigt larmende tumult, som han havde stået midt i, som umærkeligt havde trukket sig tilbage fra ham, og som nu klingede bort i det fjerne for hans forundret lyttende øre.”

 

Har De nogensinde bevidnet det fantastiske vejrfænomen, der kaldes kornmod? Fjerne, lydløse lyn, der glimtvis oplyser de mørke tordenskyer over vandet en varm sensommernat. En gang så jeg kornmod ude over havet og drømte denne drøm:

 

En sky af tåge kom drivende fra vest over muldne marker og sukkende søer. Jeg iagttog med en sært betaget undren det slørede syn, der blinkede med et sølvagtigt skær. Et liv af myldrende skikkelser kunne anes inde i tågen, og jeg hørte en rumlen som en røst fra selve jordens inderste, en vedvarende drømmende tone, der tog til i styrke, alt som skikkelserne svulmede op og formede sig til egentlige gestalter af mennesker, der svævede hen over mig i tågeskyen i en konstant vekslen af skumring og lys og tågetabte linjer bagude i det fjerne. Skikkelserne flød ind i og imellem hinanden, snart stigende, snart synkende, og den anede rumlen blev hørlig som en hed mumlen af et utydeligt, flerstemmigt kor.

 

Langeligt bølgende strømmede skyen af skikkelser ud mod himmelranden, hvor solen var på vej. Det var et fremmedartet syn, der hjemsøgte mig i tågeform med ansigter, jeg aldrig før havde set, men alligevel genkendte, som steg de op fra drømmenes hav, forgæves higende efter mere liv; kvinder i favntag, med lukkede øjne, ansigterne blottede, brysterne svulmede, skønne former, taljer og svungne lokker, mødre med nyfødte i armene, oldinge med hvidt skæg, muskuløse mandekroppe i fosterstilling med ryggen til, blege, indadvendte, lidende, grublende og fuldkommen passive, som havde de helt givet sig hen i denne strøm, dette theatrum mundi med flygtige blink i æteren.

 

Midt i dette spektakel drev Døden af sted med nøgne knokler og vinden pibende i det hule kranium, med den blanke le og et askegråt slør spændt ud over de nærmeste skikkelser, som et fyldt net med dagens fangst af friske fisk.

 

Jeg følte, at jeg når som helst kunne blive en del af dette spektakel, som man kan træde ned i en flod og lade sig rive med.

 

Således flød skikkelserne fortabte med i strømmen, indtil de til sidst løsnedes op i nattens luft som tøende sne, der styrter ind i sig selv under den frembrydende sol. Det sidste, jeg husker, var, at den mumlende, mulmende tågebanke opløstes i et lysende intet og forsvandt for mit syn.

 

Når jeg engang bliver gammel og ser tilbage på mit liv i forsøget på at finde hoved og hale i det spektakel, som er livet, vil jeg ryste på hovedet med undren og tænke på denne drøm.

 

 

 

 

145 kommentarer RSS

 1. Af niels peter lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, bloggen handler om epifanier, men dit indlæg handler om drømme om det, der aldrig var.

  Du drømmer: “Jeg husker hvor vidunderligt ligefrem lykkeligt dengang vi danske var under 5 milioner på dansk jord og generelt kun danske: der var velstand og udvikling, det var vidunderligt, dengang vi var herrer i eget hus, respekt omkring det at være dansk og på dansk jord, dengang en uendelig stor optimisme – endeløs lykke og et oprigtigt fremtidshåb for det danske folk i Danmark!”

  Nej, landet var ikke særlig velhavende, og efter Den Anden Verdenskrig ej heller særlig respekteret, nærmest tværtimod. Og herrer i eget hus. Der var ikke meget hus at tale om, og de ansvarlige politikere havde da også taget ved læsre af den 9. april og fået os ind i NAT og FN. Under fem millioner! Var du overhovedet født dengang? Har du overhovedet nogen idé om, hvordan det var for almindelige mennesker at leve og vokse op i 1950erne? Lave lønninger, lav levestandard i sammenligng med idag. Find en eneste statistik, der støtter dine drømmerier!

  Men Clausens, Den store badedag må da være din yndlingsfilm, måske sammen med Harry og kammertjeneren. Søde og uskadelige.

  Men det forbandede med ungdommen er, at den altid vil videre. Det er der dagdrømmene om fortiden svinder bort.

 2. Af kristian vestergaard

  -

  Ka s p er St ø v ri ng. Efter mine lange indlæg 13.42 og 20.44 nåede jeg så ved 23-tiden frem til konklusionen, at der ikke længere er råd til bare at drømme og fundere, nu var det nødvendigt at der også kom noget handling og realisme på bordet, bl.a. i form af en modernisering af valgsystemet i retning af et mere ægte og direkte demokrati, og i retning af at journaliststanden tog sig sammen og tog afstand fra radikal og pladderhumanistisk politik, inden det ender med “svenske” og helt vanvittige tilstande. Men den konklusion slettede du, hvorfor de to første indlæg nærmest var spildt arbejde. Kan du ikke lige genoverveje om der ikke bør være plads til både drømme, skybilleder og mere jordbundne betragtninger…?!!

 3. Af jan ulrik friis

  -

  Lemche vi skal op i 60′ erne inden befolkningstallet kom over de 5 millioner danske, i 1955 blev indbyggertallet registreret til: 4.448.401.

  Dengang i 50’erne en Viggo Starcke en fremragende dansk politikere sagde til kammerat Khrustjev “dine taler bliver ændret, efter at du har hold dem, mine bliver de gudhjælpemig ved med at gentage.”
  Starcke fremsatte den sensationel teori: at hans tipoldemors tante, Giertrud Birgitte Bodenhoff i 1798 som skindød var blevet begravet levende på Assistens Kirkegård – og vakt til live af en gravrøver!

  Hvad Lemche glemmer at dengang i 60’erne havde pengene værdi, og en pakke Dandy kostede 25 øre, at med 5 kroner på lommen var du rig!

  Engang var Danmark verdens rigeste verdens lykkeligste land, det er vi ikke mere,
  Danmark taber tempo, og bliver overhalet af andre lande på lykke og velstand, sidste år røg Danmark endnu et trin ned på ranglisten over verdens lykkeligste og verdens rigeste!

  Kristian Vestergaard har nemlig ret i at det danske valgsystem bør ændres det rene vanvid at fremmede islamister på dansk jord overhovedet har tilkæmpet sig stemmeret, en skandale, sådant vil jo resulterer i en destruktion af nationalstaten, må det aldrig ske!

  Når vi hjemsender islamisterne, er vi igen verdens lykkeligste verdens rigeste folk, men det kan i sagens natur ikke lade sig gøre inden vi får hjemsendt alle islamisterne til Mellemøsten og til Afrika, i virkeligheden en formalitet men en vigtig formalitet for det danske folk og nationalstaten Danmarks overlevelse, det skulle jo nødigt gå Danmark som det gik Sverige!!!

 4. Af jeNs haNsen

  -

  AF KASPER STØVRING – 13. JULI 2018 9:55
  “Husk at det jo i sidste ende handler om Mig og min epifani”

  Naturligvis.
  Men Kasper Støvring.
  Mange savner vist dine epifanier om flygtninge og indvandrere.
  Og den enorme stigning i kriminaliteten som dette forårsager.
  Og Danmarks og Vestens snarlige undergang.
  Og hvad med kulturen?

 5. Af Maria Due

  -

  “Den bagvedliggende årsag skal i begge tilfælde søges i den fremherskende tendens til normalisering. Intet må stikke ud.

  Det er lige før den tænkemåde skulle have sin egen diagnose. Monomani?”

  Socialisme.

  Det er så synd for os allesammen, at nogen mener sig berettiget til at tage magten over vores tilværelse, så at vi kan komme på ret køl. Det er derfor, jeg kalder mig mig liberal.

 6. Af kristian vestergaard

  -

  KS skriver “Mennesket er ofte dumt og til tider farligt, men som regel afmægtigt”. Og det er jo så sandt som det er sagt. Men jo mindre demokrati og sandhed, desto mere afmægtigt og værgeløst bliver folket jo overfor skrup pel løse magthavere, demagoger og propagandister der er ude i noget snavs.

 7. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche, eller kapitel ni i Moby Dick.

 8. Af niels peter lemche

  -

  JUF, 1960erne … Ja, alt ting steg, priserne, levestandarten, kildeskatten betød enormt for skabelsen af velfærdsstaten, og importen af tyrkiske fremmedarbejdere tog fart. En ung mand kunne dengang (vi er ved at være der igen), når han gik på jobudkig — man behøvede ikke at søge — begynde for enden af gaden og fortsatte fra firma til firma. Han kom alle steder næste mandag, sagde han, men naturligvis kun ét sted. De andre stod så tilbage med en flad næse. Selvfølgelig var det sådanne typer, der røg ud først, da oliekrisen satte en brat ende for 1960erne tilsyneladende sorgløshed. Regningen kom med oliekrisen, på et tidspunbkt, hvor man bare havde brugt løs. Gælden internt og til udlandet voksede og voksede, og renten steg astronomisk til tal, som du bare kan “drømme” om i vore dage. Alt i alt viste det sig, at 1960erne var en sæbeboble .

  Men læg lige mærke til det, jeg lige nævnte om fremmedarbejdere. Det cirkus startede ikke i 1983, men i 1960erne, i din besungne periode af lykke og velstand. De blev importerett for at holde velstanden oppe. Og det på trods af, at det også var i den periode, kvinderne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet, fordi skatterne steg og steg, så med stigende priser på alting var der ingen vej udenom: Begge parter måtte arbejde for at holde familien gående.

  Nu skrev du for nogen tid siden noget, som tydede på, at du har skolesøgende børn. Så nogen personlig viden og 1950erne og 1060erne har du givetvis ikke. Og da jeg forlængst har placeret dig et helt andet sted end i Danmark, så er det heller ikke så mærkeligt, at du løber sur i fakta.

  Dit udfald forleden mod mig for at nedgøre det russiske landshold — på trods af, at jeg faktisk har storrespekt for det og dets indsats — peger i samme retning som den, jeg tænker på.

 9. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Ja. Men de fremmedarbejdere blev indlogeret på flermandsstuer og var i det store og hele lige så utilpassede, som de er i dag.

  jeg ved det, da min storebror havde nogle tyrkere at hundse med dengang.

 10. Af niels peter lemche

  -

  NIELS LARSEN, nå så man opretholdt gode tider ved hjælp af, hvad man nærmest kan kalde slavearbejdere? Men snart fulgte koner og børn med.

  Og til JUF: Lige et citat for dig, som jeg lige fandt i Pinkers nye bog: Det stammer fra Franklin Pierce Adams: “Nothing is more responsible for the good old days than a bad memory”.

  Og hvad med et besøg hos tandlægen dengang, eller sprøjterne med nåle, som ville få et moderne curling barn til at besvime.

  Bed memory!

 11. Af j nielsen

  -

  “Nothing is more responsible for the good old days than a bad memory”.

  Det, og så en aldersbetinget sygdom der rammer synsnerven, og som gør at patienten kun er i stand til at se bagud i tid gennem en lyserød tåge.

  Tragisk nok er tilstanden kronisk.

 12. Af jan ulrik friis

  -

  Lemche, nettop de tyrkiske fremmedarbejdere der var starten til vores ulykke starten på katastrofen, som det også ses tydeligt i Tyskland hvor tyrkerne nu blevet en gigantisk trussel for Tysklands hele eksistens!

  1960’ernes Danmark det ideale det eksemplariske det lykkelige Danmark et lykkeligt folk vi levede i absolut fred og sikkerhed, inden den islamiske den onde ideologie holdt sit indtog på dansk jord, første fortrop de tyrkiske fremmedarbejdere derefter det samlede kalifat som vi ser det idag med utallige no-go zoner og hedenske moskeer der skyder op overalt som padhatte, og den alt om sig gribende vold og terror og en daglig systematiske udplyndring af Danmark og de danske skatteydere!

  1960’erne var endnu lys og lykkelig, rig og fremgangsrig og danskerne fulde af optimisme og fremtidshåb, med islam kom ondskaben og angsten og utrygheden ind i Danmark ikke med oliekrisen som forlængst er overvundet og “glemt”, men det reelle problem islamisterne er endnu ikke forsvundet, endda en voksende trussel og tikkende bombe under nationalstaten Danmark, som det ser ud nu vil det danske folk inden kort blive etnisk udrenset, udskiftet for ond middelalderlig ideologie, det må vi for alt i verden forhindrer!

  Ja mange tak jeg noterede mig Lemches positive omtale af det russske landshold forleden på Støvrings sidste blog, meget respektfuldt og overraskende godt indlæg fra Lemches hånd, et flot indlæg og med rette en flot prestation af det russiske landshold, jeg troede da også i respekt fejlagtigt at du var den nye der skulle komme den dag til Sct Petersborg:

  “Af niels peter lemche – 8. juli 2018 14:02
  JAN ULRIK FRIIS, jeg vil overhovedet ikke sige noget ondt om jeres landshold. De kæmpede bravt, og udligningen tre minutter inden stoptid var formidabel. Så tabte russerne på straffespark på nøjagtig samme måde, som danskerne tabte til de samme på straffespark. Der var noget deja vue over det, da Rakitic bankede bolden ind prøcis, hvor han havde lagt den på Schmeichel.
  Svenskerne derimod, de lagde sig bare på ryggen og gjorde intet. Nej, fuld honnør til det russiske hold.
  Men det gør ondt at tabe, når man egentlig ikke synes, at man har fortjent det. Håber russerne snart kvalificerer sig igen. Derer masser at bygge videre på.”

  Forstå min skuffelse for jeg havde nu forventet mig noget betydligt bedre til Troldefabrikken, tænkte kan noget godt overhovedet komme fra Sverige, men dit indlæg af 14:02 viser at du rent faktisk kan klarer opgaven, men sammenlignet med dine andre pladderhumanistiske indlæg var 14:02 kun en enlig sæbebobbel!

 13. Af niels peter lemche

  -

  J NIELSEN, det skal så pares med, at mennesket (som sikkert alle andre dyrearter) er indædt konservativt af natur. Ændringer er nærmest altid dømt til at være forværringer. Sådan var det i oldtiden, bedst illustreret ved legenden om rigsdagen på Korfu, hvor der kun blev vedtaget 2 love i løbet af 500 år. Årsag: Den, der foreslog en ny lov, havde et reb om halsen, og blev det ikke vedtaget, hængte man ham i træet udenfor rigsdagen. Og man kan roligt sige, at den holdning er fortsat.

  Så alle de ændringer, man “husker”, har ændret på det lyserøde billede af fortiden, du helt rigtigt peger på.

 14. Af r. vangkilde

  -

  LEMCHE og det politiske spektakel, – de røde partier og fagforeningerne slagtede en række
  overenskomst og statsansatte stillinger ved OK, 1.jan. 1970. “de glade 1960er”Helt idiotisk at omlægge et samfund som kørte perfekt! Politikerne overtog magt og styring af skoler, sygehuse etc. ELLER, som overlægen udtrykte sig nytårsaften 70” om et halvt vil det hele
  køre af helved til, og selv med en fordobling af ansatte. Vores velfærd er blevet til verdens dyreste, når et samfund kun måles i penge, – kald det nationalstatens død.

 15. Af niels peter lemche

  -

  Nå JUF: Bad memory?

  Det fantastiske ved at læse statistikker, som Pinkers bog er fuld af, er, at der ikke er noget idag, der ikke er bedre end det var i 1960erne.

  Jeg har lige været igennem statistikken over, hvor længe folk lever idag, og set tal der strækker sig tilbage til 1700-tallet. 1700-tallet, det svarer til de oplysningert, som undersøgelser af gravpladser som den ved Qumran fra omkring Kristi fødsel, men en gennemsnitsalder for kvinder på omkring tredive år og for mænd omkring 40 år. Og så ser man på tallene fra de senere år.

  Jeg gentager, at der intet er, der taler for dine forestillinger om de lykkelige gamle dage, undtagen “dårlig hukommelse”.

  Mht. humanismen, så er det europæiske samfund måske minus det russiske, bygget op på humanismen, og det går tilbage til renæssancen og forstærkes kun i oplysningstiden. Russerne fandt aldrig ud af, hvad det handlede om, men fortsatte direkte fra samfundet med livegnene og et meget tyndt overklasselag til det kommunistiske diktatur, som egentlig var struktureret på samme måde og med samme type af repressalier, til nutidens kleptokrati, hvor mindre end 1% af befolkningen (jeg har set tal ned til 1 promille) ejer stort set alt.
  Men humanismen er blevet det store dyr i åbenbaringen for alle dem til højre og til venstre, som egentligf ikke har noget program at sætte i stedet for den med humanismen forbundne liberalisme — og her tænker jeg ikke på den amerikanske udgave. Jeg har været mange gange i USA og set fattigdommen rundt om hjørnet.

  Men jeres store helt, han ter sig for tiden. Jeg går ud fra, at hans herre og mester kun har lovord til ham på mandag.

  Har alt det her noget med epifani at gøre? Det skulle da lige være Johannes Åbenbaringens dommedagssyner.

 16. Af niels peter lemche

  -

  R. VANGKILDE, jeg ved godt, at hvis min far i 1950erne skulle have betalt mere end 25% i skat (han havde en revisor ansat bare for at ordne, at han ikke kom til det under nogen omstændigheder), havde han meldt skattevæsnet til politiet for røveri.

  Men prøv lige at læse det med den dårlige hukommelse.

  Din forestilling om fortiden er en myte. Den var aldrig.

 17. Af jan ulrik friis

  -

  Lemche, ironiskt nok at vores rigdom bliver vores ulykke og undergang, da islamisterne bevidst går efter at udplyndre og hærge de rigeste Vesteuropæiske lande, men helt uinteresserede i de fattige Østeuropæiske lande, hvad vil blive Østeuropas redning, men det rige Vesteuropa dømt til undergang og islamisk udplyndring og islamisk Jihad!

  Ingen tvivel om at Danmark et vidunderligt land i 60’erne såvel som idag, men forskellen fra 60’erne til idag dengang kunne vi færdes frit og uden angst og uden angst for fremtiden men med et stort lykkeligt fremtidshåb da vi danske stod skulder ved skulder og løftede i flok, det danske folk elsker Danmark om 1967 eller nu i 2018 vi danske elsker Danmark uanset her “har vi hjemme herfra vores verden går, Danmark dig elsker vi” men 2018 er fyldt af angst og vold vi danske ikke kendte til i 60’erne, men ligesom i krigens de onde år i 40’erne, nu 2018 er fremtidshåbet borte, igen ligesom Nazityskland en ond ideologie vil udplyndrer og stjæle vores elskede Danmark, daglig angst breder sig og ved dagslys regulær udplyndring af befolkningen, nedprioritering af danskerne, og EUs handlingsplan er sluppet ud: den fulde destruktion af nationalstaten, den etniske udrensning af folket, så ikke underligt vi sidder tilbage i angst tilbage med Sorteper!

  Så hjælper det ikke meget på hverken danskernes eller svenskernes humør at du trækker frem nogle statistikken over hvor længe folk lever idag, det altså indtil vi får en kniv i ryggen eller på anden måde etnisk udrenses, eller at du henviser til udgravninger af gravpladser ved Qumran fra omkring Kristi fødsel, men Hr Lemche det vil ikke redde det danske folk!!!!

  Dansk militæret står nu hårdt presset op imod den russiske grænse, dem ser vi heller aldrig mere til, den islamiske besættelsesmagt står allerede i landet, hærger Danmark i vold og i terror og systematisk voltægt af danske kvinder som på samlebånd, så fortæl mig ikke at alt er bedre nu end i 60’erne, dengang der endnu herskede lov og orden i Danmark, lykke og fremtidshåb, for nu er Danmark nationalstaten under nedtælling…………….eller om du vil, og for at holde mig til emnet, en parallel til åbenbaringens apokalypse!

  ,

 18. Af Martin Jørgensen

  -

  Altid af en vis interesse at dykke ned i Memory Lane – Men i øjeblikket altså her og nu er man vidne til et spektakulært show på den internationale scene.
  President Trump for fuld udblæsning har entreret Europa og sender Tweet om både NATO og Theresa May manglende evner .
  Dagen efter kan man fra Trump læse at både NATO og May gør et fantastisk arbejde
  Så jeg er da spændt på hvad mødet mellem Putin og Trump i Helsinki kan kaste af sig af Tweet fra mr President himself.
  Og imens falder EU øverste leder Juncker over sine egne ben, onde tunger påstår at han var fuld som en Allike.
  Det er i sandhed et frygtelig spektakel vi er vidne til.

 19. Af niels peter lemche

  -

  JUF, det går på autopilot. Du siger det samme hver eneste gang. Men det er selvfølgelig også lettere end at skulle tænke selv.

  Jeg var ung i 1960erne, og havde gennemlevet 1950erne — husker kun få glimt fra før 1950 — og perioden var præget af stagnation. Vi troede, da Kennedy blev valgt, at nu kom ungdommens nye messias, og så skød myrdede de ham. Det og så den åndsvage krig i Vietnam skabte så den trang til at fornye verden, som alle unge bør have, og som bl.a. førte til 1968-omvæltningerne og alt det, som stagnationselskerne hader, nemlig fornyelse. Ikke alt var til det bedre; men sådanne år som 1968 kommer en gang i mellem i historien, således i 1848 og i 1789.

  Dit billede af fortiden er måske ikke så meget et resultat af en dårlig hukommelse som simpel mangel på viden om det, du skriver om.

  Her hjælper hverken drømme eller åbenbaringer.

 20. Af kristian vestergaard

  -

  Det er lidt mærkeligt som nogen stædigt påstår at Danmark var et dårligt land i 50’erne og 60’erne. Det tror jeg ikke de har ret i. Dengang var der en masse positive sider ved samfundet, såsom at “systemet” stadig havde respekt for fædrelandet, indfødsretten, det danske sprog samt lærerne/skolerne, familierne og forældrene og hjemmets fred. Såsom at børn og unge kunne være ude uden at blive opsøgt af bøller, narkosælgere og perverse typer. Såsom at man oftest ikke behøvede at låse sine døre fordi indbrud og hjemmerøverier var en sjældenhed. Såsom at skattetrykket var lavt, så een indtægt kunne forsørge en familie. Såsom at danskerne ikke ustandselig blev hetzet, manipuleret, indoktrineret, overvåget og overdænget med afgifter, gebyrer, bøder, forbud, påbud, kontrol og bureaukrati. Og nok var lønningerne lavere end i dag, men man kunne få en isvaffel med flødeskum for 25 øre, en avis for 2o-3o øre, en cykel for 25o kr., en fin bil for 1o-18.ooo kr. og et udmærket villalignende hus for 7o-1oo.ooo fuldt møbleret. Bare læs “Hjemmet” og “Familiejournalen” eller Hvem-Hvad-Hvor fra dengang. Den personlige frihed var større, danskerne blev ikke diskrimineret, familierne ikke splittet, der var ikke mange solomødre og faderløse børn, og man kunne blive bedøvet hos tandlægen. Og en rejse med DSB var hyggelig og ikke et mareridt. Og hospitalerne havde en langt højere standard målt i forhold til andre europæiske lande, osv.

 21. Af Birger Nielsen

  -

  Epifani, en guddommelig åbenbaring, nævner Støvring.
  Findes der stadig i 2018 såkaldte intellektuelle i Danmark, som har deres gudetro intakt. Imponerende. Utroligt, Har det moderne gennembrud i nordisk litteratur med Brandes, I.P. Jacobsen, Ibsen, Strindberg, Bang, Pontoppidan o.m.fl. været totalt forgæves ?
  Er videnskabens ufattelige landvindinger de sidste 150 år gået hen over hovedet på de mange?
  Ufatteligt at deres stadig findes 15% af Danmarks befolkningm, som stadig tror på Gud og engle, samt mange andre som dyrker astrologi og andet vås
  Salig Rifbjerg sagde kort før sin død:” Der findes godt 2000 kloge mennesker i Danmark. Resten er dumme”. Jeg er tilbøjelig til at give ham ret.

 22. Af Per Torbensen

  -

  Ja det er i sandheden et frygtelig spektakel vi er vidne til og godt for det,trykket skal ud og må ikke koge over og være indestængt og alt er som det altid har været-forandring tilpasning til tiden og dets problemer.
  Satser nu mine dukater på Putin om Trump kan holde momentum ,det må tiden vise,men at svine Sine værter til (Trump) på Sine besøg fremmer ikke samtalen.og forståelsen.

 23. Af niels peter lemche

  -

  PER TORBENSEN, man har vel ikke set noget lignende siden de Gaulle i Quebec i 1967: Vive le Quebec libre!

  Hans canadiske værter var ikke begejstrede.

  Putin fortræller ham nok, at han skal stikke piben ind. Der er vigtigere ting for dem på spil, og det værste for begge er, hvis vestverdens øvrige ledere bare beslutter at ignorere Trump. TRump gør de vanskeligere og vanskelige for sine meningsfæller i Europa.

  Kan man kalde the Trump blimp for en åbenbaring?

 24. Af Maria Due

  -

  Jan Petersen – 13. juli 2018 21:57

  Der ligger mere i ordet spektakel, end du er klar over. Det er beslægtet med spektakulært og er en afledning af et latinsk ord, der betyder skuespil/et syn..

 25. Af Flemming Lau

  -

  Danskerne undgik spektaklet under krigen. Den kolde krig startede i stilhed. Amerikansk kultur fik lydniveauet op med rock’n roll, frihed og individualisme. Danskernes hearts’n mindst har vundet for de næste 20 år. Så kom dukkede kollektivismens støjende paroler op og varede de næste 20 år, men sluttede dog med et gisp! De næste 20 år gik med med “Den nye verdens orden” og dens forsøg på nationalstaternes endeligt, og endte med Kapitalismens grådige fallit og har derved banet vejen for nationalstaternes og demokratiets revitalisering.

  Kommer det til at medføre spektakel….? Mons ik!

 26. Af J Nielsen

  -

  Nej, nu har jeg det: “Normalitis”.

  Trang til at rubricere og i alvorlige tilfælde nedvurdere adfærd, oprindelse, holdningssæt mv. der adskiller sig fra ens eget.

 27. Af niels peter lemche

  -

  KV, jeg aner ikke, om du er gammel nok til at huske det. Hvis du er det, husker du måske besøgene hos tandlægen, når der skulle bores, eller hos lægen, når der skulle vacineres. Eller er det bare dårlig hukommelse.

  Og det med at købe hus og bil: Hvor mange havde råd til det? Hvor stor del af befolkningen boede i villa;? hvor stor del af befolkningen havde bil? Der var god plads på vejene. Endnu i 1958 var fjernsynet forbeholdt de få. Selv på min vej i Charlottenlund var det kun et fåtal af hjemmene, der havde fjernsyn. Det ændrede sig efter 1958 (VM i fodbold i Sverige); men det var jo også i den mest velhavende del af landet.

  Det med én indkomst var allerede i 60erne ved at være en saga blot. Men det er rigtigt, at et negerkys — senere negerbolle, idag flødebolle — kostede 25 øre, da jeg var dreng i 1950erne. Min mor fortalte, at da hun var barn kostede den 5 ører, så dengang, hun var lille , må det jo have været en velsignet tid.

  Kriminaliteten, ja, den er nok steget, men mord hændte da. Man fik vist aldrig fat i ham, der myrdede Jytta Lange i Kildegårdsskoven — var det i 1947.

  Men alt i alt falder din beskrivelse ligesom JUFs af de glorværdige 60ere ind under betegnelsen dårlig hukommelse.

  Men kig på alle parametre for at se, hvad der var bedre. Gennemsnitslevealderen temmelig meget kortere end idag. Sygdomme, som man idag har godt greb om, inklusive adskillige former for cancer, var den gang uhelbredelige. Det er vist kun i Rusland idag, at det for mændenes side ikke er blevet meget bedre; men de drikker sig jo også ihjel i et samfund uden håb.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Nå den TV2-video om åbenbaringen . . . . æske stive Juncker . . . faldt tilsyneladende ikke i Støvrings smag. Det var da ellers en gang spektakel – så det vil noget! I øvrigt kære Due, så ved jeg da godt, der ligger mere i ordet spektakel end blot – som jeg skrev – ballade. Men alt skal vel ikke skæres helt ud i pap her – eller skal det . . . . 😉

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt holder jeg meget af dette Kasper Støvring input:

  AF KASPER STØVRING – 13. JULI 2018 9:55
  Tilbage på sporet, venner. Det er fint med betragtninger om unge mænds våbenførhed o.a., men husk at det jo i sidste ende handler om Mig og min epifani ?

  Griner højt – kære Kasper, der er tilsyneladende ikke ret mange, der gider diskutere “Mig og min epifani”. Men der er da bragt mange andre på banen, der er noget mere interessant . . . . 😉

 30. Af k vest

  -

  Ja, hvis man kun kan se det gode i EU, i skin demokratiet, i masseindvandringen, i rød og radikal politik, i DRs holdninger/udsendelser, i feminiseringen og islamiseringen af samfundet, i udviklingen i Sverige, i multi-kulti, i gudsfornægtelse, i sundhedsplatformen og bureaukratiseringen, i mistænkelig-gørelsen og nedværdigelsen af mændene, familierne og nationen, i de forandringer der hagler ned over borgerne/samfundet…….. så kan det selvfølgelig være fordi man er meget klog. …….. Og hvis man ikke har forstået eller ikke har observeret de utallige forringelser, tilbageslag, forbrydelser og ulykker der hærger samfundet…… så kan det selvfølgelig set være fordi alle disse forandringer er uden betydning? Eller man har ikke fulgt med i avisernes, bøgernes og nettets oplysninger?

  Men det kan vel også være at man bare er en ignorant eller et rødkålshoved?

 31. Af Maria Due

  -

  Jan Petersen – 13. juli 2018 23:58

  “Men alt skal vel ikke skæres helt ud i pap her – eller skal det . . . .”

  Alt,, der kan misforstås, bliver misforstået i en netdebat, selv om der også er gensidig god vilje til at overse slåfejl, stavefejl og uheldige formuleringer. Jeg kan sagtens forestille mig, at Støvring af og til i familiens skød lader en bemærkning falde om, at han nok hellere lige må tjekke “spektaklet”, for man ved jo aldrig, hvad de kan finde på deroppe i cyberskyen.

  Trump er også et spektakel på både den ene og den anden måde. Når der er et spinatbed i nærheden, stormer han derhen og nøjes ikke med at vade ind i det, han hopper op og ned og tramper løs, mens han hyler af fryd i alle retninger. Men præsidentfruen er spektakulær på den gode måde. Theresa May har også en spektakulær stil, der passer til hende (det ligger tungere med Brexit). Det har madame Macron kun delvist, men hendes skørter anses for at have en spektakulær længde og har været årsag til en masse spektakel. Det var så det pap!

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har selv B.dk fanget spektaklet Juncker med en kronik overskrift – “Er Juncker fuld som en allike?” Svar – JA, det kan selv en ædru vel se ! 😉

  Lidt vanskeligere er at spotte alle dem med lidt “sne” i næseborene . . . . . Holy Shit for en gang gylle . . . . 🙁

 33. Af niels peter lemche

  -

  Kasper Støvring, har du nogensinde taget i betragtning, at åbenbaringer ikke b ehøver være med bulder og brag, eller i dit tilfælde med voldsom natur?

  Der er en fin lille historie om Elias ved Horeb i Det Gamle Testamente (1 Kongebog 19): Elias står på bjerget, og et voldsomt stormvejr farer forbi, og Elias er upåvirket. Dernæst kommer et mægtigt tordenvejr, men Herren er ikke i det, og en ild, men Herren er ikke iilden. Så kommer en sagte susen, og Elias dækker ansigtet, for det er Gud der går forbi.

  Hvad med denn lille tekst af Kaj Munk:

  Hvad var det dog, der skete?
  Mit vinterfrosne hjertes kvarts
  må smelte ved at se det
  den første dag i marts.
  Hvad gennembrød den sorte jord
  og gav den med sit søblå flor
  et stænk af himlens tone?
  Den lille anemone,
  jeg planted dér i fjor.

  For denne rene farve
  den er mig som en vårens dåb,
  den la’r mig nyfødt arve
  en evighed af håb.
  Så bøjer jeg mig da mod jord
  og stryger ømt dit silkeflor,
  en flig af nådens trone.
  Du lille anemone,
  hvor er vor skaber stor!

  Det er vel en epifani.

 34. Af k vest

  -

  Kl. 11.57, 16.57, 18.40, 19.59 og 23.56 har Le m che lange indlæg om at Danmark i halvtresserne og tresserne ikke var meget bevendt. Og om at alt eller det meste er meget bedre nu om dage. Og fornylig belærte NPL os om at alt er fint i Sverige og EU og resten af Europa. Hvad er mon NPLs dagsorden eller mission? At få os til at tro at de radikale, feministiske og tossegode partier har gjort det godt, og at vi ikke kan lære noget af den faldende velfærd og eksploderende kriminalitet i Sverige? Se indlæg kl. 15.08 den 12. juli om poesi, drømme og utopier overfor den påtrængende virkelighed. Og se de barske film om de hårrejsende konsekvenser af kortsynet indvandrings-politik m.m. hos net-aviserne.

 35. Af Bjørn Sørensen

  -

  Selvfølgelig er DK på nedtur, se bare på GB som er ved at forsumpe i råddenskab efter 70 år med velfærdssamfund. 3 mill. familier lever som Onslow i Fint Skal det Være. 5 mill. børn vokser op in faderløse familier. Den offentlige sektor er gennemsyret af råddenskab, fravær af ansvarlighed. Skandalerne kommer frem, uge efter uge uden ophør.
  Vi er bare 25 år bagud GB, men symptomerne vokser frem uanfægtet.
  Når man tager ansvaret fra folk, bliver de ansvarsløse, som er fundamentet i velfærdssamfundet.
  Så den samme udvikling vi har set i GB og USA er ved at vise sit grimme hoved her i landet.
  Og når den private sektor skal brødføde 60% af befolkningen, foruden sig selv, så sker der det at de forudseende forlader den synkende skude.
  I GB siger en kendt kommentator til de unge, at de skal forlade landet fordi fremtidsudsigterne for landet er så dystre.
  I øvrigt har der længe været en nettoudvandring af veluddannede danskere, så der er folk som har fattet fremtidsudsigterne.

 36. Af jan ulrik friis

  -

  For et øjeblik troede jeg vi var ved at tabe Kristian Vestergaard for omverdenen, han var kommet ind i en tidslomme, blevet fjern og begynder pludseligt med henvisninger til Hjemmet og Familiejournalen, men nu ser jeg heldigvis den “gamle” Kristian er tilbage igen, den “gamle” Kristian den nye anno 2018 den vi alle kender og ser op til:
  ” Se også 12.15 samt 20.01 ang. Danmark 1950-67, som nu er kommet på. Og se film hos 24nyt.dk, den korte og snaphanen ang. nutiden og fremtiden.”

  Om vi idag år 2018 skulle henvise til Hjemmet eller Familiejounalen ville være et fallit i kampen imod islams voldstyrani, og den om sig gribende ondskabsfulde islamisering af Danmark den største trussel imod det danske folk og imod vores nationalstat nogensinde i Danmarkshistorien!

  Ja jeg husker også disse blade fra dengang, Hjemmet og Familiejounalen var hæderlige og oplysende, dengang verden var så dejlig naiv, legende lys og let, inden truslen den dødelige trussel fra islam kom ind på dansk jord og formørkede himmelen, men mange disse ugeblade fra dengang var til halvdelen fyldt med strikkeopskrifter, den ene dragt mere frygtelig end den anden, der fandtes også klaustrofobiske kosmonaut heldragter i hønsestik til både mænd og kvinder den bizzare klaustrofobiske oplevelse at kravle ind i!

  Godt at Kristian du er tilbage i virkeligheden igen, og med henvisninger til reel viden fra den korte og Urias og snaphanen og 24nyt, tag dig ikke af Lemche en af disse radikale håndlangere der hærger disse blogs en fortaler for islam, et spektakle der forråder sit eget folk, der ikke ved at vi husker 60’erne ja vi husker alt som var det igår, den mellemliggende tid fra 60’erne frem til idag er end ikke værdt at huske på men elendighed, men 60’erne var creme del a creme, men derfra og med islamisternes indtog i Danmark er det støt gået ned af bakke lige siden for Danmark til idag 2018 hvor vi danske nu står til at miste ALT, ene og alene på grund af islam den onde ideologie!

  “Således flød skikkelserne fortabte med i strømmen, indtil de til sidst løsnedes op i nattens luft som tøende sne, der styrter ind i sig selv under den frembrydende sol. Det sidste, jeg husker, var, at den mumlende, mulmende tågebanke opløstes i et lysende intet og forsvandt for mit syn.”

 37. Af Kasper Støvring

  -

  Jan, du har ret, ikke mange diskuterer længere mit emne. Det holdt lige i to gode dage. Nu strækker jeg våben. I må diskutere, hvad I vil. Jeg kunne selvfølgelig vælge at slette alt irrelevant. Men jeg er i godt lune i dag.

 38. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche, du kan tro, jeg er opmærksom på den stille epifani. En meget vigtig pointe, måske især i en gudløs, affortryllet tidsalder, hvor vi har sværere ved at erfare den guddommelige åbenbaring, som jo er den oprindelige betydning af epifani. Men måske kan fraværet af epifani også erfares som en epifani.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Det midlertidige jordiske spektakel, på denne faldne klode, er ekkoet fra Guds hammerslag på ambolten.

  Vi kommer til denne verden med et skrig, og en iboende ond vilje i det skrøbelige kød. Nogle bliver sparet, andre får den bitre drik. Men ovenover os alle lyser nådens lampe og det beroligende “Frygt ikke!” Og den lyser til vi i bedste fald slipper støvets lænker med et gisp og vender hjem med en tro på at Guds vilje, vil ske.

  Jordelivet er et eminent antidot mod vor egen vilje. vor egen kraft og fortræffelighed. Efter 22 somre sætter vort forfald ubønhørligt ind. Tiden Kværner derudaf. Spørgsmålet er ikke om vi fik set det vi selv ville, men derimod om Gud fik set det han ville, hos enhver af os, skabninger…?

 40. Af k vest

  -

  A pro pos den “gudløse tidsalder” som KS nævner ovenfor, så er den vel etableret af de ateister og røde medier som konstant henviser til at “videnskaben” har påvist at ALTING er kommet af INGENTING. Men det er jo bare endnu en rød løgn. For det har videnskaben aldeles ikke påvist. Tværtimod har den moderne videnskab påvist at universet er et ufatteligt mysterium. Og universet har vist sig at være HELT anderledes end selv de mest vidende og intelligente forestillede sig for 2-300 år siden. Og teorien om “Big Bang” forklarer ikke nogetsomhelst. Men kommunister
  og ateister har altid haft travlt med at håne ikke-ateisterne for dumhed. Og i Sovjetunionen påstod magt- “eliten”/ nomenklaturaen altid at den havde videnskaben i ryggen. Det viste sig også at være løgn. Og herhjemme er det nu blevet klart at medfødte evner betyder lige så meget som “miljøet” . Mange af de “sandheder” som de politisk korrekte har søgt at prakke os på, er blevet afsløret som løgn. vrøvl og sludder. Herunder løgnene om “berigelse”, den evigt faldende kriminalitet, den stadig bedre velfærd og sundhed samt løgnen om at STATEN er meget bedre end forældrene til at passe og opdrage børnene. Og så er der jo også de store hetzkampagner mod mændene, og løgnekampagnerne om “ligestilling”, “kvindesagen”, “racisme”, “uledsagede børn” og “digitaliseringens herligheder osv. Hertil kommer utallige fortielser og bortforklaringer af f.eks. antallet af familietragedier og de tusinder af unødvendige dødsfald på hospitalerne, fremkaldt af idiotiske “reformer”, lukninger, nedskæringer, IT-skandaler og dalende arbejdsmoral.

  (henvisningerne til blade og bøger om Danmark 1950-1968 var kun for at påvise at den tids danske samfund slet ikke var så ringe som le m che påstår)

 41. Af Maria Due

  -

  J Nielsen – 13. juli 2018 23:23

  Du kan sætte en robot til at poste millioner af smædenavne, og det vil ikke gøre nogen forskell. I morgen vil europæerne alligevel holde med Kroatien. Som Margrethe Vestager siger, sådan er det jo. I rest my case, tidligere mente jeg det ikke, men jeg er blevet klogere.

 42. Af Bjørn Sørensen

  -

  Ja tiderne skifter og alt blev ikke som vi troede.

  Mange troede på EU og velfærdssamfundet, FN og menneskerettighederne, men ak det står alt for at afvikles, fordi det var baseret på naive forudsætninger.
  Mennesket er ikke altid så god, som de naive troede.

 43. Af jan ulrik friis

  -

  “Således flød skikkelserne fortabte med i strømmen, indtil de til sidst løsnedes op i nattens luft som tøende sne, der styrter ind i sig selv under den frembrydende sol. Det sidste, jeg husker, var, at den mumlende, mulmende tågebanke opløstes i et lysende intet og forsvandt for mit syn.”

  Kasper tro ikke at vi ikke forholder os til dit syn, det er skam det vi gør, vi er grundige går i dybden kommentariet her Berlingske blogs, vi måtte derfor nødvendigvist starte i 60’erne, dit syn din åbenbaring, det du her beskriver er islam dets onde medløbere og pladderhumanismens endeligt, de vil forsvinde og i en time og som dug for solen for aldrig nogensinde at komme til live igen, ikke dig du vil leve og se det ske, men pladderhumanismen og islam den onde ideologie forsvinder og for altid, og frem for dine øjne!

  “at den mumlende, mulmende tågebanke opløstes i et lysende intet og forsvandt for mit syn.”

 44. Af k vest

  -

  Danmark var et herligt land i tresserne, inden de røde begyndte at smadre løs på familielivet, skolerne og hundrede andre ting. Og nu er vi så kommet dertil at vi danskeres fremtid, generelt sagt, kan blive en rendyrket og blodig katastrofe hvis kursen ikke ændres. Og der kan komme tider hvor der ikke er mange lande at flygte hen til. Vi bør nok betænke at Danmark kan blive som et moderne Sodoma og Gomorra og kan ende som en jungle, galeanstalt og krigszone ligesom Sverige, hvis vores demokrati ikke genopbygges.

  Der findes jo også dygtige, fornuftige og hæderlige politikere. Men for mange kokke fordærver maden. Nu regeres Danmark både af de 179 inde på Borgen, og af de over tusinde bureaukrater og lobbyister i Bruxelles. Oveni kommer de mange journalister som også politiserer i stedet for at oplyse. Derfor er det svært for de hæderlige politikere og journalister at få fornuftige ting gennemført.

  Det er blevet livsvigtigt at få etableret et direkte demokrati, og at komme væk fra fjernstyringen fra Bruxelles. Se også Bjørns og Ulriks indlæg ovenfor.

 45. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE – 14. JULI 2018 11:42

  Har franskmændene nogen andre end sig selv at takke for, at få holder med dem?

  Mon ikke franskmændenes generelle storhedsvanvid (Frankrig som nærmest supermagt i deres øjne, fransk kultur og sprog som det ypperste etc. etc.) er en medvirkende årsag til at det franske opfattes ret negativt?

  Selv har jeg yderst sjældent holdt ferie i det land (og kun fordi familien hårdnakket krævede det) af den årsag.

  Et land, som har tabt hver eneste krig siden 1814 og alligevel mener sig i premier league, har jeg svært ved at tage alvorligt.

 46. Af niels peter lemche

  -

  KASPER STØVRING, ja, det er måske derfor, jeg holder så meget af De blå anemone. OK, miljøramt. Havde kontor ved siden af Arnes i mange år. Han var speciel og sin fars udtrykte billede.

  Men det er netop her, hvor vi nok er enige, og sikkert i opposition til tidehverv og de missionske, fordi vi ikke har opgivet den naturlige teologi, og ikke nøjes med at se Gud åbenbaret i det skrevne ordi Bibelen.

 47. Af Henning Svendsen

  -

  Ja Elias har givet navn til millionvis ,han var den første vovehals der udfordrede tyngdekraften og her har vi den første himmelfart, han var tillige en dygtig ildmager der kunne omdanne vand til sprit og antænde bål
  Måske var det Elias der genopstod som Epifanes og hævner Jesus ved at svide templet af
  Så før Jesus kommer vil han måske sende Elias i forvejen og denne gang skal han hævne Sørine.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Der er kun en ting der kan holde os skabninger ædru i dette larmende inferno af menneskelig forfængelighed og ambition. Den ting, den kraft og person er;

  Helligånden!

  Han kan som vinden, ikke erkendes med det blotte øje, men derimod på virkningen. Hans veje er uransagelige, vi ved ikke hvorfra eller hvorhen han “blæser”. Han er den hvorom Jesus siger “Jeg vil ikke efterlade jer Faderløse!” Tidehverv omtaler ham som “Erfaringen” Indre mission som tugter og trøstermanden.

  Kun gennem ham falder skellet fra øjenene, så evangeliet bliver levende og personligt vedkommende og ikke vedbliver med at være gold kundskab. Han er den der gør Jesus nærværende, igår, idag ja til evig tid! Han er del af Treenigheden og ingen kan så meget som blinke med øjet, uden ved ham!

  Kristendommen er rygraden i den mest vellykkede kulturkreds i den larmende verden.

 49. Af niels peter lemche

  -

  Nej, HENNING SVENDSEN. der var et taxikompagni igang dengang. De hentede nogenlunde samtidigt Romulus og Elias til himlen i ildvogne.

  Faktisk siger evangelietraditionen, at de omkringstående troede, at Jesus på korset råbte på Elias: Eli Eli lema sebaktani. Det er aramæisk. På hebraisk ville det lyde Elohi, Elohi [eller eloheni], lama sabaktani.

  Det lyder ens, men ærlig talt, når de dernede ikke kan finde ud af, at når den ene part siger salam, siger den anden shalom. Ok ja.

 50. Af Birger Nielsen

  -

  Det myldrer med guddommelige skæbner på bloggen, tænk blot på Friis, Lau, K. Vest, Henning Svendsen m.fl., som fortumlet sætter lighedstegn mellem mellem ikketroende og kommunister. For mig virker kommunister lige så hjernevaskede som religiøse.

  Var selv i kirke i forgårs til en begravelse af en tidligere tennis-og fodboldkammerat. 3 skønne salmer blev afsunget, dejligt kirkerum og smuk orgelmusik. Præsten holdt såmen en udmærket tale, men da detr kom til alt det traditionelle kirkelirumlarum, fløj mine tanker andetsteds hen. Religiøse klichèer m,ed bønner, trosbekendelse og andet anakronistisk bibelgøgl bringer blot mit p.. i kog.

  Jeg mødte hverken Gud eller Jesus i kirkerummet. Det blev endnu en forbier, kære Lau.

Kommentarer er lukket.