Burkaforbuddet for og imod (men mest for)

Af Kasper Støvring 456

 

 

Burkaforbuddet, der lanceres som et maskeringsforbud, har jeg ikke de stærke meninger om. Det løser ikke mange problemer; det er et af de mange små tiltag, der kunne undgås, hvis de få store tiltag implementeres: Stop for muslimske indvandring, herunder asylindvandring og familiesammenføring. Det skal kombineres med langt flere udvisninger og omfattende hjemsendelser.

 

Skal jeg alligevel vælge – og det skal man jo nogle gange – er jeg mest for et forbud. Det er dog et dilemma, for der er problemer med et forbud, hvis det betragtes som et indgreb i ytringsfriheden (om det så er det, er et andet godt spørgsmål, men i det følgende forudsætter jeg det).

 

Der findes liberale og konservative argumenter for og imod et forbud. Lad os se på de liberale først. Blandt de dårlige liberale argumenter for et forbud hører, at forbuddet beskytter kvinder, der lever under tvang.

 

Men langt de fleste vælger frit burkaen, også selv om det sker som følge af socialisering, der som bekendt kan være en slags umærkelig tvang. Desuden er det en del af mange muslimers kultur, som de har ret til at praktisere. Det er heller ikke vores (primære) opgave at løse problemerne internt i muslimernes kultur. Endelig: De kvinder, der påtvinges burkaen, hjælpes næppe: De risikerer blot at deres adgang til det offentlige rum (hvor forbuddet jo gælder) forhindres.

 

Der findes også et dårligt, eller i hvert fald relativt svagt, liberalt argument imod burkaforbuddet. Det er et abstrakt, principielt og universelt argument, der ofte fremføres af jurister: Vi skal tilstå andre de samme rettigheder, som vi selv nyder, også selv om vi ikke bryder os om det (tolerance-argumentet). Vil vi gerne selv ytre os frit, må vi også kunne lade andre gøre det, selv om vi er uenige med dem (Voltaire: Jeg afskyr Deres mening, men vil dø for Deres ret til at ytre den, osv.).

 

Her er det dog vigtigt at huske, at et burkaforbud ikke strider mod retsstaten; det rummer ingen personlig diskrimination. Kristne straffes også for at gå med burka. Forbuddet rummer dog en kulturel diskrimination; det rammer en muslimsk praksis. Men alle kulturer er ikke lige, og staten er ikke kulturelt neutral. Staten skal derimod fremme en bestemt udgave af det gode liv.

 

Derudover: Det fremgår ikke på nogen tvingende måde, hvorfor jeg skal tilstå andre nogle rettigheder, eftersom de – hvis de havde magt – øjeblikkeligt ville fratage mig mine rettigheder og forbyde mine muligheder for at leve det gode liv. Sådan som det gælder for måske hovedparten af muslimerne har i Vesten (undersøgelser har f.eks. vist, at omkring halvdelen af herboende muslimer ønsker sharia som en del af lovgivningen), i hvert fald burkatilhængerne. Tværtimod ville det være god logik netop at bekæmpe denne livsform – lad os kalde den islamismen – imens vi endnu har mulighed for det.

 

Et andet liberalt argument imod forbuddet lyder, at vi lever i et retssamfund, hvor det ikke er statens opgave at fremme eller forbyde en bestemt, partikulær opfattelse af det gode liv; bryder vi os ikke om ting, diskuterer vi dem i offentligheden og udøver pres i det civile samfund med henblik på at ændre forholdene.

 

Det er et noget stærkere argument, mener jeg. Men heller ikke her er det åbenlyst, hvorfor et forbud mod burka ikke kunne gælde. Vi forbyder mange andre ting; alt i selv et liberalt demokrati er ikke liberalt. Et godt eksempel er skoleloven. Der er visse betingelser, der skal være opfyldte, for at vi overhovedet kan have et liberalt samfund. Vi skal jo som bekendt ikke være tolerante over for de intolerante.

 

Så til de gode argumenter imod et forbud, og her deler liberale og konservative visse synspunkter. Hvis selv vores fjender nyder ytringsfrihed, véd vi i det mindste, hvor vi har dem; hvis deres ytringer forbydes, risikerer vi, at de vokser sig større i det skjulte og dermed bliver sværere at bekæmpe; desuden kunne vi selv tage fejl, det gør vi jo ofte, og hvis vi ikke har fuld ytringsfrihed, debat og pluralisme, forhindres vi i at blive klogere og udvikle bedre samfund.

 

Men hvilke vigtige indsigter er det så, at et burkaforbud forhindrer os i at få? Svaret er uklart. Måske fordi en burka ikke er en (traditionel) ytring.

 

Endelig til et godt argument for et forbud, et argument, jeg vil kalde konservativt (jeg har i hvert fald ikke set liberale argumentere på denne måde). Konservative begynder ikke med et princip, men med den antagelse, at moralske overvejelser er besværlige, midlertidige, ufuldkomne og kontekstafhængige. Moral handler om at afveje forskellige hensyn mod hinanden. Så alt det, jeg i det foregående har nævnt som argumenter for og imod, kan ikke stå alene hver for sig. Der findes intet moralsk trumfkort.

 

Det leder mig til min beslutning om at være for et forbud, om end jo tøvende. Argumentet, der altså heller ikke er et absolut eller principielt argument, er følgende: Et burkaforbud markerer, hvilken kultur, der nyder forrang i Danmark, og den kultur står i skarp kontrast til den muslimske; forbuddet markerer modstand imod den islamisering, som truer vores samfund, i hvert fald vores mulighed for at leve det gode liv; forbuddet er ét blandt flere tiltag, der gør det svært at praktisere islam i Danmark; og forbuddet understreger, at det ikke er særlig attraktivt for muslimer at søge ophold i Danmark.

 

Der kan tænkes flere gode og dårlige argumenter for og imod end dem, jeg har opregnet i dette indlæg. Lad mig slutte af med nogle overvejelser om burkaforbuddet, jeg skrev om i august måned for otte år siden:

 

”Symbolpolitik” – enhver kan høre, at det er et nedsættende ord for den slags politik, der i virkeligheden ikke betyder noget. Symbolpolitik har kun signalværdi, hedder det, og den reduceres til en ren markering uden reelle konsekvenser. Mange meningsdannere ønsker derfor at tage afsked med symbolpolitikken.

 

Men jeg vil vende det hele om og sige, at symbolpolitik er vigtig, ja, helt afgørende, fordi symboler og dermed den værdi og betydning, vi tilskriver ting og mennesker, rører ved det, der betyder allermest for os. Nemlig kultur, identitet og følelser.

 

Jeg vil føje til, at mange af vores problemer i mødet med andre kulturer, der ikke ét sekund tvivler på symbolpolitikkens betydning, består i, at vi har svært ved at udtrykke stolthed over vores egen kultur.

 

Burkaforbuddet, mener modstanderne, er ren symbolpolitik, det vil sige som en ligegyldighed uden reel konsekvens, fordi den angiveligt kun vil ramme ganske få mennesker. Det er, siger de, udelukkende udtryk for politikeres forsøg på at skaffe billige point. Eller det er ren chikane af et religiøst mindretal, og politikerne skulle hellere bruge deres kræfter på mere relevante ting.

 

Men fordi symbolpolitik er særdeles vigtig, er antallet af burkaklædte kvinder komplet uvedkommende. Det er signalet og markeringen, som jo i sig selv er symbolske handlinger, der er afgørende. Signalet består i at vise, at kvindeundertrykkelse strider imod dansk kultur. Og markeringen består i en vilje til at sætte vores kulturværdier igennem.

 

Her er vi så ved min afsluttende pointe.

 

Den stærkeste kultur vinder i længden, og Vestens magt er på retur til fordel for andre kulturer, der ikke tøver med at kæmpe for deres værdier. Kun ved at genbekræfte vores egen identitet kan vi gøre os håb om at integrere indvandrerne i vores kultur og styrke vores egne værdier.

 

Og her spiller symbolpolitik en afgørende rolle.

 

 

456 kommentarer RSS

 1. Af Annisette Frederiksen

  -

  Nu, hvor vi endeligt – langt om længe – har fået et modepoliti, så er der andre vaneforbrydere, som også burde få myndighedernes kærlighed at føle!

  Hvad med f.eks. at indføre dødsstraf, for at gå med sokker, når man har sandaler på?

 2. Af k v

  -

  “Når nogle af os bekæmper fremmedhadet så intenst som vi gør, hænger det sammen med at vi har erkendt at under et tyndt lag af fernis ligger et udyr”, skriver L em che. Igen en hyklerisk fordrejning. For modstanderne af masseindvandring er normalt ikke fremmedhadere eller racister, de er bare fremsynede, og kan se af indstrømningen af afrikanere og arabere nemt og snart kan føre til en frygtelig katastrofe for vi danskere. En katastrofe lige som den i Sverige, hvor vold, mord, voldtægter, barbari og påsatte brande osv. er blevet til hverdagsterror i de svenske byer.
  Hvor også sorte ISIS-flag kan ses i gaderne. Nej, det som L em che støtter, er radikal politik, som kun har ringeagt til overs for danskerne og Danmark.

 3. Af niels peter lemche

  -

  Jesper Lund, men man kan blive enige om, at forbuddet har skabt en betændt situation, som er fuldstændig unødvendig. Undtagen oppe i hovedet på de fremmedfjendske, vi møder i blogs som disse.

  Men interessant for mig selv, at jeg startede med at være moderat tilhænger af forbuddet — om end ikke ukritisk. Efter denne diskussion er jeg overbevist om, at forbuddet er en fejltagelse, fordi det kun kommer til at skabe konfrontation. Det er imidlertid konfrontationne, som de på det yderste højre og det yderste venstre er interesserede i. Alt, der hjælper til at skærpe konfrontationen mellem befolkningsgrupperne, tjen er jo deres ærinde, at destabilisere samfundet. Men det får vi dem aldrig til at bekende.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Nu bliver jeg sikkert upopulær, men.
  En forbrydelse retfærdiggør ikke en anden.
  Frygt for andres levevis retfærdiggør ikke en forbrydelse.
  Hensigten helligere ikke midlet.
  Et menneske er i vores del af verden uskyldig til dømt ved en domstol.
  Det som jeg har skrevet denne dem og os, dette forsøg på at skabe spild behøver vi ikke.
  Det er nok vi skal kæmpe imod en påvirkning som kræver at vi beviser vi er bedre end dem.
  Jeg er derfor nået til den erkendelse at det er måske en test, hvem falder i gryden og leger med Sauron.
  Hvor stærk er troen på vores kultur. ?.

  Desværre er der mange liberale som kun tænker på 1 årige bonusmål og profit maximering samt skatteskjul ala Rolando alles helt, som betaler 100 millioner for at slippe for fængsel, sikken en helt, sikken en fallit af retfærdighed.

  Vores kultur undergraves mest af undermålere med trang til en masse penge for intet arbejde.
  Og de ønsker en dem og os, så de kan sælge flere våben mere sikkerhed i form af mere politi mere kontrol osv, og skrige af grin over vores tåbelig had mod artsfæller med samme baggrund og kultur.
  Vi er bare bedre end dem både på venstre og højrefløjen, vi vil det samme.
  Et godt og trygt liv for vores børn og ældre.
  Vores forskelle i tro på hvordan dette opnås er så små.
  Så lad os ikke dyrke dette had og helt glemme at det er penge som driver os rundt i manegen.
  Det er så let som Niels skriver når det kommer langt nok ud.
  Så afsløres hvem som tror på hvad og hvem som er dem er stærke i troen.
  Og det er meget ofte at historien har vist at det er ganske overraskende hvem som træder i karakter.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Dit punkt 3 passer til Abida Kim Eriksens beretning. Der bliver vist ikke sagt, men niqabben bliver revet af bevidst, ifølge Abida.

 6. Af k vest

  -

  Et indlæg ang. L em ches påstande om fremmedhad, er i filtret. Indsendt kl. 16.00 ca.

 7. Af Jesper Lund

  -

  ‘Det er eftermiddag, og vi er på vej op ad rulletrappen i Hørsholm Midtpunkt. En kvinde i trediveårsalderen med lyst, kortklippet hår iklædt en T-shirt og knælang nederdel stod bag os på rulletrappen. Vi bemærkede, at hun stirrede på vores søster, som var iført niqab, hun lavede nogle håndtegn, hvorfor kvinden blev spurgt, om hun havde noget, hun ville sige. Herefter mumlede kvinden noget og skubbede vores søster, som skubbede kvinden igen i selvforsvar. Kvinden kom helt op i ansigtet på vores søster med truende adfærd, hvorefter hun BEVIDST hiver fat i hendes niqab og river den af! Først her kommer de ‘op at toppes’!,’ skriver Abida Kim Eriksen på Facebook.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, er det virkeligt det eneste eksempel på dit påståede fremmedhad. Det er lidt povert, og det berettiger ikke til ikke blot tegne men male et skræmmebillede af at vi har fremmedhad i Danmark, for derved at lægge Shariakritikkere for had. Det er usandt, uproportionalt og uproduktivt. Men det behøver vi at tvættes om, for den nærmeste fremtid vil give svar, der ikke vil give rum for tvivl om kursen for de næste mange år.

  Set i forhold til sommerens vidnesbyrd om indvandrerkriminalitet, var det gavnligt om du tog det i mente, for at få lidt mere balance på tingene. For øvrigt ligger Skandinavien, herunder Danmark lavest på verdensplan vedrørende fremmedhad. Og du kan nok regne ud, hvem der ligger i toppen, ikke!

 9. Af Helge Nørager

  -

  Ingen ved hvad de selv vil gøre i en krise.
  De har forventninger.
  De har en tro på dem selv.
  Nogle fryser af angst og overraskelse.
  Andre bliver ramt af bersærkergang og tænker ikke.
  De bliver så ramt af skæbnen og et afsavet jagtgevær med også afsavet kolbe.
  Dog var forbryder ikke snedker, så en 15 mm splint sad på kolben.
  Han slog mig 2 gange for at jeg ikke skulle kunne afvæbne med bare hænder hans ven med en 30 cm. militær bajonet.
  Retten gjorde det til en formidlende omstændighed at jeg var gået til angreb frem for passivt at have ladet dem røve os.
  Hvilket jeg helt ærligt aldrig har fattet.
  Men jeg ved hvad jeg gjorde det står i retsudskrift, jeg selv kan intet huske.
  Mit kranie blev knust.
  Men håber jeg også en anden gang vil være lige så dum og tåbelig og forsvare mig selv og mine venner hvis de angribes.

 10. Af k vest

  -

  Lund og Lemcke er begge tilhængere af masse-indvandring, og de er på hver sin måde fortalere for godhedsindustrien, for afrikanisering og islamisering. Et svar til Lemche er i f ilt ret.

 11. Af Niels Larsen

  -

  Lemche: “det nye jødehad givetvis det største problem med den muslimske indvandring, som reelt har medført en ny exodus fra Europa. Det er der bare ikke mange, der taler om.”

  Ikke det største problem i forbindelse med den muslimske indvandring (det er selve indvandringen), men absolut ét af de største.

  Og så er jeg enig med Lau i, at der ikke er nævneværdigt fremmedhad i Danmark. Derimod er der en indgroet, forståelig og fornuftig afsky og foragt overfor islam. Og en dyb afvisning af muslimerne grundet deres alt for ofte afstandtagen fra vore værdier og mangel på at integrere sig.

  Du kan ikke tage begivenheder i Sverige og ekstrapolere over på Danmark. Der har ikke været nævneværdige overgreb på muslimer eller muslimsk ejendom her i landet.

  Jesper Lund: “… men niqabben bliver revet af bevidst, ifølge Abida.”

  I så fald afslutter den anden kvinde jo blot en ulovlighed. 🙂

 12. Af niels peter lemche

  -

  Larsen, du har gennem årene ret ofte sagt, at du hader muslimer.

  Det mest ynkelige er, at de fremmedfjendske så gerne vil benægte, at de er det. Stå dog fast og sig det, som det er.

  Ellers lyder som man ofte hørte i Tyskland i 1945: Ich bin kein Nazi! Husk bageren i Band of Brothers.

 13. Af k vest

  -

  Noget som godt kan forarge vi dansksindede nationalkonservative, er Lemches evige bekymring og omsorg for migranterne, mens han aldrig har udtrykt bekymring for om vores kultur og velfærd kan bevares, eller om det ender katastrofalt som i Libanon, Frankrig, England og det blå-gule land få km fra Kbhvn.

  Indlæg ang. fremmedhad kan nu ses kl. 16.01 under ældre indlæg.

 14. Af Flemming Lau

  -

  Nørager, nemlig! “kæmp for alt hvad du har kært!” Og ærlig talt så er det en skandale med sådant snothumanistisk domstolsstystem, der går efter offeret, fremfor gerningsmanden. I Texas får man 1000 kr hvis man uskadeliggøre en krimminel! Vi skal ikke finde os i hvad som helst.

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Alle sådanne fortrædeligheder alt sådant ondskab imod det danske folk imod danske kvinder kunne altsammen helt være undgået, vi danske har lidt mere end nok under islam, at nu rækker det helt ind i evigheden, alt dette islamiske vanvid denne regulære ondskab der er kommet ned over os må ophører her og nu!!!

  Vi danske kunne være skånet hver og en og fra dag 1, var det ikke fordi et passivt Dansk Folketing i vanvid, i landforræderi, i zombie tilstand, i passivitet som forudsagt i profetien ville handle ensbetydende med død og undergang!

  Vi er skyldige i det mindste at redde Danmark, som udgangspunkt et minimum at redde Danmark ?

  Om islam, alt relateret til islam dag 1 var blevet kastet ud Danmark ville alt være lyst og lykkeligt, islam har overhovedet intet at bestille på dansk jord, ingen gang på jorden, regulært jævelskab!

  Se nu kommer denne uskyldige danske kvinde i klemme på grund af et Dansk Folketing i passivitet, en dansk kvinde der gør det helt rigtige, hun der handler som en mand hvor mændene de danske mænd manglede mod og handlekraft, og fordi islam denne onde ideologi der befinder sig på dansk jord bedriver regulært ondskab, nu haster det at kaste islam denne hedenske ideologi og til 100% ud af Danmark!

  Hvad danskerne endnu ikke helt forstår, en dag vil danskerne forstå, denne danske kvinde der stod op imod islam er en HELT, hun fortjener dags dato heltestatus og danskernes fulde respekt, hvor mændene de danske mænd svigtede, stod der helt uventet en kvinde frem!!!

  RESPEKT!

  Ikke flere overgreb imod danske, et eneste islamisk overgreb på en eneste dansk, er og bliver et overgreb for meget!

  Gud bevare Danmark.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche (16:02)
  Jeg er enig med dig. Jeg synes så også at maskeringsloven påvirker os alle negativt. Det hænder jo at nogle af os har tildækket ansigtet. Nu skal vi så fundere over om tildækning har et anerkendelsesværdigt formål eller om vi er kriminelle, som man er, hvis man overtræder en lov.

 17. Af jan ulrik friis

  -

  ……………indlæg i filter…………..

 18. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg har ikke udtalt, at jeg hader muslimer. Jeg har udtalt, at jeg hader islam – og det gør jeg af en rent hjerte.

  Jeg er modstander af at muslimerne er her, men udelukkende fordi det giver islam fodfæste her i landet.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Hallo Lemche! Vær nu lidt mere specifik. Fremmedfjendskhed burde være et for generelt begreb, til at tage i munden, ikke mindst for en højtuddannet akademiker. Lad os vende brodden om!

  LEMCHE ER DU EN LANDSFORRÆDDER ?

  Er det sjovt, er det specifikt eller produktivt…? Ikke en dyt! Og du kommer aldrig nærmere på kernen i debatten, i det at forstå Shariakritikkere, men det er måske også meningen!

 20. Af Helge Nørager

  -

  så ramte ce.sur igen.
  ved godt jeg isl.mof.b, forklaring skjules ?

 21. Af k vest

  -

  Ja, f ilt ret er meget emsigt pt.

 22. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Jeg hader og foragter alt der har med Islam, sharia, og muslimer!
  Hvad i alverden får disse mennesker til, at komme til demokratiske vestlige lande, som de også hader, og foragter, og ifølge deres religion ønsker død over!
  Hvorledes kan disse mennesker “muslimer” have den frækhed, at bede om hjælp (Asyl), for derefter, at ture frem i det land der hjulpet dem, og nægte, at indordne sig efter respektive landes love og kultur!
  Grunden til de kommer er ikke asyl behov; men, at deres egne møg lande ikke har socialhjælp, pension osv..!
  Det er derfor de er her, hvor de tillades, at parasitære på demokratiske samfund!
  Mvh.

 23. Af Martin Jørgensen

  -

  Iøvrigt fik begge de stridende kvinder en bøde for at forstyrre den offentlige ro og orden.
  Bøden for at bære niqab får kvinden efterfølgende da hun samler sin niqab op og tager den på .
  Hermed bryder hun loven om at bære maskering i det offentlige rum-

  I vores frie demokratiske del af verden møder vi hinanden åbent så vi kan se hvem vi omgåes og taler med.
  Hvis ikke man vil indgå på disse demokratiske betingelser- har man selv valgt at stå udenfor det frie samfund, som har så meget at byde på .

 24. Af niels peter lemche

  -

  LAU, måske mod det Danmark, som Larsen og Co vil have. Det har jeg intet fællesskab med. Det har jeg skrevet utallige gange.

  Hvis Larsens Danmark er dit Danmark, så melder jeg mig hellere end gerne som en forrædder mod dit Danmark.

  Når CARL-ERIK. PEDERSEN skriver: “Jeg hader og foragter alt der har med Islam, sharia, og muslimer!” og LARSEN følger op: “Jeg har udtalt, at jeg hader islam – og det gør jeg af en rent hjerte.” jamen så har begge erkendt deres had til fremmede, for hvem er det, der repræsenterer Islam i Danmark? Pedersen er i hvert fald mere ærlig.

 25. Af Peter Mortensen

  -

  ,Angående en af de falske profiler se nedenfor. Personligt glæder jeg mig til at se Pernille Verumunds reaktion, når det viser sig, at udover de perverse er en af hendes mest aktive supportere en velkendt person der har en foreløbig godt skjult fortid som nazist. Den godte gemmer vi til valgkampen.

  “Han blev smidt ud af kunstakademiet igen i 1996, fordi han havde skrevet en række læserbreve i Ekstra Bladet og B.T. om blandt andet popgruppen Take Thats opløsning, fodboldmålmand Peter Schmeichels forhold til brødrene Laudrup, afviklingen af Dansk Melodi Grand Prix og om ophobningen af affald i Århus. Nogle af læserbrevene var skrevet i eget navn og andre underskrevet med navne på professorer og lektorer ved kunstakademiet. Provokationen var dog for meget for kunstakademiet, som ekskluderede Jensen og truede med politianmeldelse.”

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Nørager ja det var egentligt ganske morsomt, men vi hans elever opgav hurtigt at spille skak imod Mogens Gissel fordi vi altid tabte, Mogens Gissel havde aldrig penge på lommen, måske ikke verdens største skakspiller, men om han var tvunget til i skak at spille sig frem til en kælderkold øl gjorde han det og vandt, men ikke mindst for den frugtbare diskution der fulgte med, som Mogens altid nød i fulde drag, sin medspillers fulde koncentration en samtalepartner over et spil skak, som Morten så vidt muligt trak i langdrag ene og alene for diskutionens skyld, jeg så aldrig nogensinde Gissel tabe!

  Selv er jeg sidenhen blevet en meget bedre skakspiller, men således er min omgangskreds langt bedre skakspillere at uanset op af bakke, som dengang med Mogens Gissel han var godheden selv og jeg måtte altid betale, Mogens havde aldrig en krone på lommen, derfor glæder det mig usigeligt at endeligt retfærdigheden sker fyldest, at Mogens fik legatet det er fuldt fortjent, og langt om længe, trods alt findes der endnu retfærdighed!

 27. Af Jesper Lund

  -

  Martin Jørgensen
  Debatten her drejer sig jo om maskeringsloven er en rimelig demokratisk betingelse for vores samfund. Hører det ikke under den personlige integritet selv at bestemme hvem man vil vise sit ansigt? Hvorfor har andre krav på at se mit ansigt, når jeg befinder mig i det offentlige rum? Jeg er ikke frataget en del af min bestemmelsesret over egen krop med maskringsloven?

 28. Af k vest

  -

  Ja, det som får dem til at komme er ønsket om at modtage gratis velfærd, boliger, pengegaver, gratis lægehjælp, børnepenge og pæne førtidspensioner m.v. Men har haft den frækhed at invitere de utaknemmelige, krævende, agressive, voldelige og erobringslystne hærskarer af migranter til at slå sig ned i vores land ??!!

 29. Af k vest

  -

  Ja, det som får dem til at komme er ønsket om at modtage gratis velfærd, boliger, pengegaver, gratis lægehjælp, børnepenge og pæne førtidspensioner m.v. Men HVEM har haft den frækhed at invitere de utaknemmelige, krævende, agressive, voldelige og erobringslystne hærskarer af migranter til at slå sig ned i vores land ??!!

 30. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund

  Jeg kan godt forstå, at du undlader at citere resten af, hvad Abida Kim Eriksen skriver på sit facebook opslag.

  Men lad mig hjælpe dig:

  Citat begyndt:

  “I dag så og oplevede jeg på nært hold, den islamofobiske og hadefulde stemning, som er et resultat af usle og lavt tænkende politikere med deres falske og skrøbelige ‘frihed’.

  Episoden i dag er én blandt mange, og der vil sikkert komme flere i fremtiden. Vores problem er at vi ikke står sammen som muslimer og ikke har opfattet at der bliver ført en målrettet krig mod islam! Vores problem er, at dem som skulle udgøre muslimernes imamer er blottet for al mandlighed, når de tier og snakker om forsoning og dialog med Allahs fjender mens deres kvinder bliver overfaldet af en politik som bliver ført af disse beskidte politikere!

  Vores problemer er mange, men det første vi bør løse er; at vi skal holde fast i Allahs love som de er, uden at ændre eller tilføje. Sharia, Jihad, khilafah, hudud, flerkoneri, opdeling mellem kønnene og andet er en del af Allahs budskab som vi er stolte af og holder fast i uanset konsekvenser! Derefter skal vi som fælleskab i dette land have et talerør, en ledelse som er modige, kompetente og har forståelse for islam. En ledelse som forstår de udfordringer og den politik som bliver ført mod muslimerne og hvilken holdning vi skal have eller hvilken reaktion vi bør udføre. Med andre ord skal vi holde sammen som et fælleskab, og der vil aldrig være et fælleskab uden en ledelse. Som vores mester, Omar ibn al-Khattab, må Allah være tilfreds med ham, sagde:

  ‘Der er ingen islam uden en jama’a(fælleskab) og der er ingen jama’a uden en leder og der er ingen leder uden adlydelse’

  Må Allah beskytte muslimerne.”

  Citat slut.

  “Sharia, Jihad, khilafah, hudud, flerkoneri, opdeling mellem kønnene og andet er en del af Allahs budskab som vi er stolte af og holder fast i uanset konsekvenser!”

  Velbekomme siger jeg til dig og Lemche. Men det er endnu ikke for sent for jer at vælge parti for den vestlige civilisation, demokratiet og de borgerlige frihedsrettigheder.

 31. Af Peter Mortensen

  -

  “Men det er endnu ikke for sent for jer at vælge parti for den vestlige civilisation, demokratiet og de borgerlige frihedsrettigheder.”

  Du mener vel de libeale frihedsrettigheder?

 32. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg forstår i øvrigt ikke Lemches og Lunds radikalisering, hvor de tager parti for vores civilisations fjender. Det plejer jo at ske i en ung alder. Men det er jo modne mænd. Hvad er der gået galt? … Sygdom? … Den ene har jo helt klart kognitive vanskeligheder …

 33. Af Niels Larsen

  -

  Lemche & Lund

  De muslimske terrorister snitter lige så gerne jeres halse over som vi islammodstanderes halse.

  Vi modstandere har blot ikke tænkt os at sidde med hænderne i skødet og vente på kniven.

 34. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Jeg skriver jo i en tidligere kommentar, at man skal passe med at have fuldstændig tiltro til Abida Kim Eriksens øjenvidneberetning. Derfor vil det interessant at se videooptagelserne af hændelsesforløbet. De vil objektivt vise, hvad der skete.

 35. Af jens Petersen

  -

  Kasper Støvring har vist hverken forstået det konservative ordentligt, medens han rent faktisk forstår det liberale, hvor han er i opposition til hans egne stråmænd, lidt bedre. At få skrevet konservativ ideologi om til noget socialistisk, nationalistisk og fremmedfjendsk er næsten komisk.
  Burkaloven er en elendig lov fordi problemet ikke er med de teltklædte kvinder, men med de titusinder af forskellige grader at islamisk ekstremisme udtrykt i beklædning og af personer som vore stærkt venstreorienterede socialrådgivere gladeligt uddeler penge til, selvom loven om at “stå til rådighed for arbejdsmarkedet” egentligt ganske klart burde sige at vore indvandrere kan klæde sig som de vil, men der kommer ingen penge fra det offentlige medmindre assimilere sig og yder en indsats. Det er ikke et latterligt stykke stof der er problemet, men vores idioti med at sponsorere islamister mv.

 36. Af Flemming Lau

  -

  Lemche det er ikke pointen! Hvis du er interesseret i de af dine landsmænd der er kritiske overfor Islam, er du nød til at skrælle løget.

  Er du kritisk overfor:
  Isis?
  De snesevise af andre Islamiske terrorgrupper?
  Bandekriminalitet?
  Stenkast på motorveje?
  Hverdags terror, brændende biler, gaderøverier, hærværk?
  Gruppevoldtægter?
  Enkeltmands overfaldsvoldtægter?
  Sharia-loven?
  Frafaldsdrab?
  Bøsse drab?
  Kønsapartheid?
  Pædofili?
  Æresdrab?
  Jødehad?
  Burka og Niqab?
  Segregede gravpladser?

  Kulturmuslimer?
  Tyrkere, kinesere, filippinere?

  Er man fremmedfjendsk hvis man er kritisk overfor 16 ud af de 18 eksempler?
  Det giver ingen mening?

 37. Af k vest

  -

  For at undgå at rødradikale typer dominerer debatterne helt, er vi flere som føler os forpligtet til at deltage i debatterne. Men det er surt når fil tre t sylter eller sl et ter mange saglige indlæg. (hvorfor mange indlæg opgives på forhånd)

 38. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Abida Kim Eriksens holdninger skal selvfølgelig modgås, men ikke med tåbelig maskeringsforbudslov, som skader vores egne værdier og måske styrker Abida og hendes trosfæller, fordi de nu blevet endnu mere ‘undertrykte’

 39. Af niels peter lemche

  -

  Lau, Man er ikke kritisk over for iSIS; man er totalt fordømmende. Kritisk betyder, at man ikke er enig, men mener noget andet. Er det ikke ligesom en anden dimension, vi bør have til det fænomen.

  Terror, og så er det ligegyldigt, om det er islamisk eller anden. De nynazistiske grupper chikanerer overalt i Europa muslimer og deres institutioner angribes. Terrorrisme er ikkenoget, én bestemt gruppe har monopol på. Men nat urligvis er terrorrisme i enhver form uacceptabelt.

  Bandekriminalitet, da som da Jøhnke forsynede Makrellen med syv kugler. Heller ikke det er noget, muslimer er ene om. Men lige for tiden er der uden tvivl en overvægt af muslimske grupper i indbyrdes konflikt. Men det drejer sig vist ikke om religion, men om narko.

  Stenkast på motorveje: Hvor ved du fra, at det er muslimer? Har du en særlig kilde inden for politiet. Man har vist ikke fået fat i nogen endnu. Så der kører du på automatpilot.

  Dit indlæg, som jeg kunne skrive mere om, er dybt præget af din holdning til anderledes tænkende mennesker.

 40. Af k vest

  -

  Hvis man foreslår at tage ved lære af et land tæt på hoved staden, og nævner landets navn, sluger og fordøjer f ilt ret straks den indsendte tekst.

 41. Af k vest

  -

  Lige pt. ser det ud til at lu nd og l em che nyder en udvidet ytring s fri hed, mens vi andre….

 42. Af jan ulrik friis

  -

  Alt sådant ondskab rettet imod det danske folk imod danske kvinder kunne altsammen helt være undgået, vi danske har lidt mere end nok under islam, at nu rækker det helt ind i evigheden!

  Vi danske kunne være skånet hver og en og fra dag 1, var det ikke fordi et passivt Dansk Folketing!

  Vi er skyldige i det mindste at redde Danmark, som udgangspunkt som minimum at redde Danmark ?

  Om islam, alt relateret til islam dag 1 var blevet kastet ud Danmark ville alt være forblevet lyst og lykkeligt.

  Se nu kommer denne uskyldige danske kvinde i klemme på grund af et Dansk Folketing i passivitet, en dansk kvinde der gør det helt rigtige, hun der handler og som en mand hvor mændene de danske mænd manglede mod og handlekraft, og fordi islam denne onde ideologi der befinder sig på dansk jord bedriver regulært ondskab, derfor haster det nu at kaste islam denne hedenske ideologi ud af Danmark!

  Hvad danskerne endnu ikke forstår, en dag vil danskerne forstå, denne danske kvinde der stod op imod islam er en HELT, hun fortjener dags dato heltestatus og danskernes fulde respekt, hvor mændene de danske mænd svigtede, stod uventet en kvinde frem!!!

  RESPEKT!

  Ikke flere overgreb på danske, et eneste islamisk overgreb på en eneste dansk, er et overgreb for meget!

  Gud bevare Danmark.

 43. Af niels peter lemche

  -

  JUF, hvis du virkelig er kunstmaleren JUF, så håber jeg ikke, at der ser ligesådan ud inde i dit hoved som på dine malerier.

  Hvis jeg forstår dig ret, har du lige opfordret til selvtægt. Du har derved placeret dig i selskab med de mennesker, der for et par generationer siden ikke skulle have mange opfordringer til at hænge en sort i den nærmeste lygtepæl. Med din logik ser det ud til, at du gerne ville have svunget rebet — hvis altså det, jeg læser, er det, du mener.

  Skulle du ikke tage og træde et skridt tilbage og betragte billedet, du maler?

 44. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, I Herning og Ålborg blev indvandrer knægte spottet på broen. På Fyn var en chauffør kvik, rendte efter knægtene. Tilkaldte politiet. Moderen forklarede, at det sikkert bare nogle grene eller kviste. Da man ikke kunne finde sten på vejen droppede man sagen

  En bilejer hører støj fra indkørslen efter kl 24. 2 Afrikansk udseende unge mænd ifærd med at fjerne bolte. De stak af og undslap.

  Fint at du sammenligner rockerskyderi med bandernes. Forskellen er at rockerne er disciplinerede, og ikke skyder og sårer tilfældige cyklister i Kbh PGA frustration. Og det er altså ikke rockerne der er voldelige overfor fængselsbetjentene men bandemedlemmer, både indenfor som udenfor fængslerne!

  Hvorfor tror du Waffen SS fik en hårdere behandling end andre tyske soldater…? Var det så krigsforbrydelser…?

  Spørgsmålet er stadigvæk om man kan være fremmedfjendsk, selvom man ikke har spor imod kulturmuslimer eller andre folkeslag. Næ det kan man vist ikke. Hvorfor gør man det så…? Polimik og ond vilje. Hvad motivet er, blæser i vinden! Og endelig vil jeg tilføje at højeste ret afgjorde i 2003 at fremmedhad sagtens kan være afstandstagen til en gruppe af mennesker af samme etnicitet som en selv!

 45. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Jeg har ikke læst mange af JUF’s kommentarer. Dem, jeg har læst, har været for rabiate. Men jeg er ret sikker på, at det ikke er kunstmaleren af samme navn. Det er to vidt forskellige personligheder.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Den Omar ibn al-Khattab, som Abida Kim Eriksen citerer, er tilsyneladende identisk med Umar ibn al-Khattab (580-644).

  Om ham skriver dansk WikiPedia:

  “Da Umar blev kalif, bestemte han, at de tilbageværende jøder, som levede på den arabiske halvø, skulle fordrives. Ifølge historikeren al-Waqidi kom Umar til at tænke på det, som Muhammed havde ytret på sit dødsleje, nemlig at der ikke skulle være to religioner i Arabien. Han forvissede sig om, at denne ytring af Muhammed var ægte, og gav så ordre til jøderne om at drage bort.”

  Det er nazi-islam i sin reneste udgave. Jeg opfordrer igen Lund og Lemche at vende tilbage til den vestlige civilisation, demokratiet og de borgerlige frihedsrettigheder.

  Det er en kamp mellem civilisation og barbari. Vælg dog civilisationen.

 47. Af Niels Poulsen

  -

  Hudud, som Abida Kim Eriksen nævner i sit facebook-opslag, er i Den Store Danske forklaret som følger:

  “i islamisk ret særlige straffe for bestemte forbrydelser, som er nævnt i Koranen, nemlig hor, falsk anklage for hor, vindrikning, tyveri og landevejsrøveri. Straffene er dødsstraf for hor (stening) og for landevejsrøveri med drab; afhugning af hånd og/eller fod for røveri og tyveri samt et forskelligt antal piskeslag for de øvrige forbrydelser.”

 48. Af Jan Petersen

  -

  Så er det ved at være sidste udkald drenge. Over 400 indlæg “wow”. OK kvantitet kan ikke altid kobles op på kvalitet. Hvilket blog kommentar spor vel er et glimrende eksempel på. 😉

 49. Af Niels Larsen

  -

  Niels Poulsen – 5. august 2018 19:46

  Mr. Mo var i så fald hjemfalden til samtlige straffe, da han bedrev hor, begik voldtægt, deltog i landevejsrøverier og begik tyveri samt mord. 🙂

  Hvad mon Mr. Mo’s disciple siger til det? 🙂

 50. Af niels peter lemche

  -

  JAN PETERSEN, egentlig burde Kasper Støvring gøre, ligesom værten gør å¨en engelsk pub, og annoncere: Sidste omgang!

Kommentarer er lukket.