Den nye verdensorden

Af Kasper Støvring 270

 

 

Dette bliver det sidste blogindlæg fra min hånd, inden Berlingskes blogsite lukker. Det har været en fornøjelse, og jeg vil gerne takke alle læsere og kommentatorer, høj som lav, eftersnakkere og modsnakkere, krakilere og diplomater! Jeg skriver videre på Berlingskes debat, men det bliver jo så uden den rasende udveksling.

 

Som en sidste gestus vil jeg i mit indlæg tale om intet mindre end – mig selv! Det skal handle om min kommende bog Gensyn med fremtiden. Et essay om den nye verdensorden, der udkommer den 24. september. Bogen kan forudbestilles nu.

 

Der udgives for tiden mange bøger om den nye verdensorden. Herhjemme kan aktuelt nævnes Per Stig Møllers De fire isbjerge og Anna Libaks Forstå populismen! Hvor adskiller min bog sig fra andre bøger om samme emne?

 

Min bog er ikke skrevet ud fra et liberalt, men konservativt perspektiv. Deskriptivt såvel som normativt. Jeg beskriver ikke bare verden, men giver mine egne bud på, hvordan verden bør se ud.

 

”Begynd altid med antitesen”, som et af mine forbilleder, den venstreintellektuelle semiotiker Roland Barthes sagde. Den vedtagne tese er den liberale. Min antitese er den konservative. Lad mig nævne tre punkter i en lidt abstrakt og koncentreret form; men det er et emne, jeg har skrevet en del om, så jeg håber, læseren selv kan udfylde de tomme pladser:

 

For det første: Vesten har mistet magt, og andre civilisationer er blevet stærkere ved at følge deres egen, illiberale kurs (Kina, Rusland, Tyrkiet, Indien osv.). Men hvor liberale fordømmer denne kurs, anser jeg den for berettiget.

 

For det andet: Vesten er i krise. Men hvor liberale ser Brexit, Trump og højrepopulismen som årsager til krisen, ser jeg dem som virkninger af den – og som positive svar på den.

 

For det tredje: Verden er i opbrud og forekommer truende og forvirrende. Men hvor liberale ser verden som ordnet i form af de universelle liberale værdier, ikke-vestlige civilisationer før eller siden vil tilpasse sig, ser jeg verden som ordnet i form af de kulturer, der forbliver partikulære. Verden er et plurivers, ikke et univers. Men dog i bund og grund en orden.

 

Det var tesen og antitesen. Her kommer så min syntese, sådan som jeg dialektisk formulerer den i min bog:

 

Angående det første: Ikke alle værdier er lige berettigede. Den indsigt kalder både på kritik af diktaturer uden legitimitet, men også på en kritik af aktivistisk udenrigspolitik, der med magt vil påføre andre vores værdier.

 

Angående det andet: Ikke alt i Brexit, Trump og højrepopulismen er positivt. Den indsigt kalder både på en kritik af undermineringen af retsstaten og oplysningen, men også på en kritik af undermineringen af national suverænitet, kulturel homogenitet og kristendom.

 

Angående det tredje: Ikke alle liberale værdier er forbeholdt Vesten. Den indsigt kalder både på en kritik af den radikale relativisme, men også på en kritik af troen på historiens afslutning.

 

Det var kritikken. Men minus gange minus giver som bekendt plus. Hvad er så plusordene i min bog?

 

Det er ord som magtbalance i udenrigspolitik, national sammenhængskraft i indenrigspolitik og en pluralistisk verdensforståelse.

 

Selv om min bog rummer en syntese, er den stadig meget forskellig fra de bøger, der udkommer i disse år, og fra de herskende synspunkter i offentligheden, helt generelt. Lad mig give et aktuelt eksempel. Den amerikanske senator John McCain er netop død. Troede man, at der ikke fandtes flere liberale aktivister i udenrigspolitik, og at min bog bliver en form for skyggeboksning, fik man her anskuelsesundervisning.

 

For i stort set alle aviser og nævneværdige sammenhænge, som bl.a. hos vores egen udenrigsminister, blev McCain hyldet som den bedste præsident, USA aldrig fik. Verden ville ganske enkelt have været et bedre sted, hvis McCain var blevet præsident i stedet for Trump. Hed det.

 

McCain var uden tvivl et fint menneske og endda krigshelt. Men jeg er helt uenig i helgenkåringen. Min hårde kritik: McCain ville uden tvivl gøre verden til et farligere sted med mere udenrigspolitisk aktivisme. Se bare det nedenstående kort over de områder, der skulle bekriges ifølge McCain. McCain troede også på, at man kunne omforme fremmede kulturer med magt. Det var det glade vanvid. McCain var på den måde farligt typisk: Han anede simpelt hen ikke noget om verden.

 

 

Skulle jeg fremføre en mild kritik af McCain-lovprisningen, lyder den sådan: Enkeltpersoner betyder ikke det store, personfikseringen er sentimental. For den dybe stat styrer – desværre med liberalisme. Det liberale establishment har siden Murens fald domineret de amerikanske præsidenter, som kun har haft relativt lille manøvrerum. Det samme fænomen kender vi herhjemme: Der udgår en enorm, usynlig magt fra embedsmandsværket. Tænk på, hvordan menneskerettighedsdiskursen har erstattet den konservative statsræson.

 

Washingtons udenrigspolitiske establishment er totalt domineret af det, der på engelsk kaldes liberal hegemony. Lidt rum har præsidenter godt nok, det er jo derfor, jeg mener, Trump er bedre for verdensfreden, end en McCain ville have været. Nordkorea-aftalen er et godt eksempel, en aftale, der ifølge bl.a. Peter Viggo Jacobsen var langt mere betydningsfuld end noget, Obama nogensinde fik lavet (og Obama fik jo Fredsprisen af en sentimental, vestlig offentlighed, der igen overvurderede enkeltpersoners betydning).

 

Men man kan selvfølgelig med god grund frygte, at også Trump er ved at blive ædt op af det liberale system. For i vores tid bevirker den omfattende statsadministration, at individet ikke har nogen særlig betydning. Hvad det derimod handler om er at erstatte det liberale system med et konservativt.

 

Deri min beskedne indsats i min bog og igennem årene her på bloggen.

 

Tak for denne gang!

 

 

270 kommentarer RSS

 1. Af k vest

  -

  Den 1. sept. kl. 7.52 og 10.51 er der to indlæg om mænds fjender. Den 30. august kl. 7.20 og 20.01 noget om vanrøgt af Danmark. (under “ældre kommentarer”)

 2. Af jan ulrik friis

  -

  Jan P, gør mig inderligt ondt at ikke en eneste prædikant tilbage på Jyllands Posten!

  “New World Order”

  Ja det ser ud til helt at rable for Berlingske, sætter nu ind Søren Pind som Lørdags Kommentator, hvorfor går Berlingske absolut efter den allerlaveste fællesnævner!

  Søren Pind tillod som Justitsminister at islamisterne brugte Danmark som transitland, via Balkanruten op i Danmark den onde islamiske invation af Danmark via motorvejen, nogle af islamister fortsatte videre op i de øvrige nordiske lande, og gjorde Norden til et helvede, en af grundene til at Sverige nu forbløder og aldrig nogensinde bliver til land igen!

  Norge også kommet i alvorlige problemer især for Oslo og Bergens vedkommende ikke til at genkende igen, islamiske røverreder, også Finland kæmper nu med voldsom islamisk kriminalitet, en kriminalitet som den finske befolkning aldrig har set noget lignende i Finland!

  Islamisterne kunne under Justitsminister Søren Pind marcherer frit ind i Danmark og op i Sverige, Norge og Finland via Danmark, altsammen højforræderi!

  Søren Pind citerer idag i sin Lørdags Kommentar fra Matthæus, her Berlingske:

  “Det står skrevet, at man skal kende træet på dets frugter.”

  ” Matthæus skriver:
  »Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.« “

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jesper Lund – 12:07

  Enten har du misforstået mig – eller også har jeg fået udtrykt mig dårligt. Jeg mener naturligvis ikke, at man skal forstå homoseksualitet som noget naturligt – men jeg har kunnet opfatte fra de homoseksuelles side, at det er det, de gerne vil,at vi skal – eller skal forstå. De mener også, at det vælger de selv. Det eneste de selv vælger er, om de vil være aktive eller leve i en slags askese.

  Det må dog ses at være sundere med et sex- og kærlilghedsliv end at undvære.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørn Villy Madsen

  Nu du skriver om kommunismens fotræffeligheder, så glemmer du, at disse lande ikke har været et hak bedre end andre nationer, der kriges eller har krigedes.

  Og – i den slags lande, så fængsler man bare mennesker, hvis de anses for at være farlige i deres tanker og ideer, torturerer dem eller myrder dem.

  Ingen kan næsten sige andre noget på, fordi de selv har en rem af huden eller det, der er værre. De er indædt perverse, korrupte og dødsensfarlige for almindelige mennesker i deres egne lande såvel som for andre lande(nationer og deres mennesker.

  Derfor har vi en del at forsvare i Danmark, hvor vi ofte taler os selv alt for meget ned som totalt færdige. Det er vi nemmere, hvis vi resignerer med den slags udsagn.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  ‘Vi ses hos Clement’ har jeg også kun set nogle få gange. Den anvender også kendisser-debatformen, der sjældent belyser et emne seriøst.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  Jeg ville ønske at Formel 1 Preben havde oplevet disse sidste timer nu hvor Berlingske Blogs går ned i Flammer, nu hvor censur og godhedsindustrien tager over, nu mørket sænker sig over Det Berlingske Hus og over Danmark, alt blev som Preben Jensen her Berlingske Blogs igennem alle år har advaret os imod, ligesom også Mogens Glistrup engang dengang forudsage ville ske, om vi tillod muslimer på dansk jord, men ingen lyttede, det koster Danmark det danske folk dyrt, for de der lyttede var desværre i mindretal, det kommer nu at koste Danmark ALT!

  Truslen fra islam er helt velbegrundet, helt reel og dødelig, det ser vi nu vores store ulykke, den vold og terror der er kommet ned over os, ned over Danmark ene og alene på grund af islam denne onde jævelske ideologi, der forlængst har ødelagt Sverige, det påtalte Preben Jensen igen og igen, og de massive nedskæringer vores velfærd på grund af godhedsindustriens og islamisternes hærgen og udplyndringen af Danmark og af det danske folk!

  Havde de Folkevalgte bare lyttet til Preben Jensen, eller engang dengang til Mogens Glistrup, havde Danmark endnu været verdens lykkeligste, verdens rigeste, verdens sikreste eventyrlige eventyrland, og et trygt fristed for det danske folk, som dengang inden islamisterne fra Mellemøsten og fra Afrika besatte udplyndrede og ødelagde vores land, dengang inden godhedsindustrien tog over deres udplyndring og systematiske volds tyrani!

  Folketinget ville ikke lytte på Preben Jensen, nu overtager et ondt islamisk multi-kulti landet og destruerer Vesteuropa og Danmark, Merkels islamiske Stortyskland tager nu over nationalstaten Danmark, dette ender naturligvist mere end blodigt!

  Tak Preben Jensen, Formel 1, Berlingske Blogs havde aldrig været det samme uden dig, jeg ved du først læser dette engang når Berlingske Blogs forlængst er afgået ved døden, og godhedsindustrien har taget over udlægger folket for had, når islamisterne blodigt hærger og danskernes lig flydder rundt i gaderne!

  Tænker vi ses igen et eller andet blogspor, for Danmark, for det danske det nordiske folk, og til det allersidste vi vil være at finde på folkets side, om end helt ned i afgrunden!

  Men tag ikke fejl, islam og godhedsindustrien får ikke en jordisk chance, de ved end ikke hvad de nu er oppe imod!

  GUD BEVARE DANMARK.

 7. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  En underlig stemning her ved fronten i aften. Man nyder sammen i løbegraven en sidste smøg inden det snarlige vagtskifte, og udsigten til et par timers hvileløs søvn. Et par lysraketter sprænger, højt under nattehimlen, og daler langsomt, mens deres røde glød brænder ud. Stilheden i mørket skærer i ørerne efter dagens uafbrudte granatnedslag, og afbrydes kun af en hvislende kugle tæt over brystværnet fra en snigskytte i det fjerne. Alt imens generaler med høj cigarføring over en sjus i deres lune kvarter i sikkerhed langt bag fronten overvejer morgengryets frem eller tilbagetrækning. Ingen reserver er dog ført frem i ly af mørket, så en bitter tilbagetrækning fra dette frontafsnit bliver det vel, herfra, hvor alle har kæmpet, og mange er faldet. Men man kan ikke andet end afvente morgendagens komme.

 8. Af kristian vest

  -

  Mange læsere og bloggere er blevet jaget væk af filtret eller den sære redigering hos sø rine, lille ø r og mi kk el and mv. Og nu bliver vejen til debat spærret for alle her. En ildevarslende udvikling væk fra demokrati og hensyntagen til borgerne. I forvejen lader de fleste partier hånt om at forsvare de folkelige værdier og interesser. Som det kan ses af de mange løftebrud og dødssyge reformer. Men når vælgerne tager demokratiet som en selvfølge og bliver ved med at stemme på de samme politikere og partier som igen og igen har svigtet deres valgløfter, så skal det jo ende galt. Og hundredtusindvis af danskere har jo allerede lært på den hårde måde, at når familie-
  og skilsmissepolitikken, indvandrings-, kriminal- og sundhedspolitikken og den sociale velfærd styres af røde feminister, radikale, skabsradikale, “alternative” fantaster og snesevis af pampere, så kan det komme til at gøre meget ondt på den enkelte og hele familien. (mildt sagt) Vi undgår næppe samme skæbne som Sverige og andre lande som endte som fejlslagne stater. (se også 7.20 og 20.01 den 30/8)

 9. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jesper Lund og Jørn Strand.
  Debatten, Dagen, Deadline og Jersilds to programmer er slet ikke så ringe programmer. De belyser aktuelle emner og afslører til tider vores politikeres manglende indsigt i vigtige emner og deres hykleri omkring mange vigtige samfundsproblemer. Disse programmer skaber derved en diskussion i samfundet. Derimod er TV2 en elendig station, på nær TV2 News, som jeg dog sjældent ser. På TV2 kan de danse med hinanden uden min deltagelse. TV2 er Venstres private statsstøttede tv station. Nu er DR’s kultur også ved at blive infilteret af DF’s småskorne, småborgerlige og kontrollerende smålighed. Axel Ahrendtsen er ved at blive værre end Rindal. Han er dog den mest selvfornøjede, uoplyste (selv om han har en bachelor i litteratur) og kedelige politiker Danmark nogensinde har haft og der er dog mange af slagsen.
  Jan Petersen (det hedder du selvfølgelig ikke), det er mig en fornøjelse at læse, at du endelig har set lyset hos Jyllands-posten. Du har altid været efter os andre hvad stavning angår. Må jeg så korrigere dig lidt, flertallet af forum kalder man flere fora. Ikke fordi jeg er så god til dansk, men jeg var skrap til latin. Jens Hansen, endnu engang. Jeg omgås ikke dyr intimt, det har du nok skrevet om mig flere end 200 gange på diverse blogs her på avisen og nu igen denne gang. Dine kommentarer har jeg gemt alle sammen og Sørensen’s ligeledes. Jeg sender dem til dig , når jeg får tid. Det var derfor jeg kiggede dig op på Kraks. Jeg tænkte, at det kunne være sundt for dig, at genlæse dine udsagn. Jeg har ofte overvejet, om det med dyr og sprut er noget du tænker meget på? Nu skal jeg have min morgenkaffe, inden jeg går i gang med at samle søde æbler, pærer og flotte store slåenbær, for så bagefter at arbejde.

 10. Af niels peter lemche

  -

  LAU: Harmageddon = Megiddos bjerg!

 11. Af niels peter lemche

  -

  LAU: Harmageddon = Megiddos bjerg!

 12. Af R.H. Kristiansen.

  -

  Kære J e n s H a n s e n
  Når jeg får mere tid, vil jeg sende dig trykte eksemplarer af dine mange udsagn om mig og dyr, her fra bloggene. Dem har jeg gemt. Det kunne være sundt for dig at genlæse de. ca. 200-300 udsagn fra din side. Jeg ville ikke kalde det personfnidder, hellere depraverede udsagn om et menneske du ikke kender. .

 13. Af J Nielsen

  -

  “Skaberværk og det naturlige ved homosexualitet er selvmodsigende”

  Nej, det er det ikke. Det er tingenes tilstand, og har altid været det.

  Den kristendom, der sammenstiller homoseksualitet og pædofili, er hverken sand eller sund. Den er pervers.

 14. Af Jens haNsen

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 1. SEPTEMBER 2018 11:24

  Nu er det jo sådan set harald som overfalder andre i første omgang.
  Jeg ville ikke røre ham med en ildtang hvis jeg kunne blive fri.
  Hans sygelige interesse for undertegnede er ikke gengældt.
  Han er tydeligvis et menneske som helt mangler sociale kompetancer.
  Nå. Nu udfrier Støvring ham snart for hans pinsler.
  Så kan han bruge mere tid på at lære dansk.

 15. Af k vest

  -

  Danmark begynder at ligne en rød bananstat på mange punkter, for magthaverne
  regner en danskers liv for mindre og mindre. Enhver der læser og kan tænke, kan jo selv konstatere at det står skralt til med opretholdelsen af sundhedsvæsnets kvalitet, af lov og orden, af familiernes trivsel og meget, meget mere. Politiet gør en masse og er det bedste bolværk mod den tunge kriminalitet med røverier, vold og mord, og mange læger og sygeplejersker yder en stor indsats, men Christiansborgs politik undergraver konstant danskernes sikkerhed og livskvalitet. Den samlede politik sjofler vores værdier, traditioner og kultur, og sætter rekorder i dødsfald, skilsmisser, faderløse børn, massefyringer, krak og sociale skandaler osv. Man importerer hundredtusinder af kulturfremmede, utaknemmelige, krævende, agressive og problematiske afrikanske og arabiske migranter, man skærer og sparer på alt hvad vi danskere har brug for, vi er nu 2. og 3. klasses borgere i vores eget land, og indbrud, hjemmerøverier, bilbrande, stenkast, skyderier, knivstik, voldtægt, bandetrusler og mord florerer, mens sygdom, hospitalslukninger/forringelser, familieopløsning, skolelukninger, dårlig skoleundervisning, trafikbøvl, sociale ulykker, postskandalen, skadestuelukninger, IT-skandaler, forrykte “reformer” og meget andet dårligt rammer flere og flere.

  Men hvad gør vælgerne/borgerne selv ved det? Jo, de skifter lidt mellem de samme røde og blå partier/regeringer som har frembragt alle ulykkerne med tåbelig, korrupt og kortsynet politik. Derudover sker der stort set intet. Se også 7.20 og 20.01 den 30.8)

  Indlæg i filtret ca. 5.40, (og nu desuden gemt af vejen under “ældre kommentarer”)

 16. Af k vest

  -

  Indlæg fra ca. 9.18 er i filtret

 17. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Du er ret. Hvis nogle er skabt homoseksuelle, så må det være naturligt. Det, jeg mente, var, at det drejer sig om at acceptere at det forholder sig sådan, og ikke afvise homoseksualitet som noget unaturligt, fordi det ikke passer ind i forklaringen om at mand-kvinde heteroseksualiteten er grundlaget for arten homo sapiens fortsatte beståen.

 18. Af jan ulrik friis

  -

  / Jeg ville ønske at Formel 1 Preben havde oplevet disse sidste timer nu hvor Berlingske Blogs går ned i Flammer, nu hvor censur og godhedsindustrien tager over, nu mørket sænker sig over Det Berlingske Hus og over Danmark, alt blev som Preben Jensen her Berlingske Blogs igennem alle år har advaret os imod, ligesom også Mogens Glistrup engang dengang forudsage ville ske, om vi tillod muslimer på dansk jord, men ingen lyttede, det koster Danmark det danske folk dyrt, for de der lyttede var desværre i mindretal, det kommer nu at koste Danmark ALT!

  Truslen fra islam er helt velbegrundet, helt reel og dødelig, det ser vi nu vores store ulykke, den vold og terror der er kommet ned over os, ned over Danmark ene og alene på grund af islam denne onde jævelske ideologi, der forlængst har ødelagt Sverige, det påtalte Preben Jensen igen og igen, og de massive nedskæringer vores velfærd på grund af godhedsindustriens og islamisternes hærgen og udplyndringen af Danmark og af det danske folk!

  Havde de Folkevalgte bare lyttet til Preben Jensen, eller engang dengang til Mogens Glistrup, havde Danmark endnu været verdens lykkeligste, verdens rigeste, verdens sikreste eventyrlige eventyrland, og et trygt fristed for det danske folk, som dengang inden islamisterne fra Mellemøsten og fra Afrika besatte udplyndrede og ødelagde vores land, dengang inden godhedsindustrien tog over deres udplyndring og systematiske volds tyrani!

  Folketinget ville ikke lytte på Preben Jensen, nu overtager et ondt islamisk multi-kulti landet og destruerer Vesteuropa og Danmark, Merkels islamiske Stortyskland tager nu over nationalstaten Danmark, dette ender naturligvist mere end blodigt!

  Tak Preben Jensen, Formel 1, Berlingske Blogs havde aldrig været det samme uden dig, jeg ved du først læser dette engang når Berlingske Blogs forlængst er afgået ved døden, og godhedsindustrien har taget over udlægger folket for had, når islamisterne blodigt hærger og danskernes lig flydder rundt i gaderne!

  Tænker vi ses igen et eller andet blogspor, for Danmark, for det danske det nordiske folk, og til det allersidste vi vil være at finde på folkets side, om end helt ned i afgrunden!

  Men tag ikke fejl, islam og godhedsindustrien får ikke en jordisk chance, de ved end ikke hvad de nu er oppe imod!

  Nu er det tæppefald for Berlingske Blogs, TAK I ALLESAMMEN det var festligt, alle hele Kommentariet her B.dk, jeg vil i fremtiden betragte Jer alle hver og en som mine venner og gamle krigskammerater, vi har jo nu i rigtigt mange år kæmpet skulder ved skulder, ikke altid enige men hvem er det, skulle vores vej engang mødes må I give Jer tilkende, over en øl eller en kop kaffe vil vi så fortsætte diskutionen hvor vi slap.

  Tak Støvring kunne det tænkes at du gav et ekstranummer ?

  Lykke til Støvring i fortsætningen her på Berlingske, det bliver op af bakke, undrer om nogle de andre Blogs går ud i et allersidste farvel og tak, inden mørket og censuren inden ytringsfriheden helt kvæles af det Berlingske Hus og alt går i sort!

  Men tag ikke fejl ligesom Berlingske nu tager fejl, islam og godhedsindustrien får ikke en jordisk chance, de ved end ikke hvad de nu er oppe imod!

  GUD BEVARE DANMARK.

 19. Af jan ulrik friis

  -

  Tæppefald de allersidste sande og frie røster, Folket vores stemme, nu hvor ondskaben hvor godhedsindustriens folk tager over, nu vi konsekvent bliver bragt til tavshed!

  Støvring det har været en rigtigt stor fornøjelse, men festen behøves jo ikke nødvendigvist at ende her ?

  Min appel til dig at du holder dette dit allersidste blogspor åbent og ind i evigheden, for ytringsfriheden, for sandheden, for Danmark, og for et danske Folk, Kommentariet denne i undergangen allersidste frie danske røst!

 20. Af jan ulrik friis

  -

  Så nåede Lau og Lemche frem til Harmageddon, vi andre er også på vej!

  GUD BEVARE DANMARK.

Kommentarer er lukket.