Den nye verdensorden

Af Kasper Støvring 270

 

 

Dette bliver det sidste blogindlæg fra min hånd, inden Berlingskes blogsite lukker. Det har været en fornøjelse, og jeg vil gerne takke alle læsere og kommentatorer, høj som lav, eftersnakkere og modsnakkere, krakilere og diplomater! Jeg skriver videre på Berlingskes debat, men det bliver jo så uden den rasende udveksling.

 

Som en sidste gestus vil jeg i mit indlæg tale om intet mindre end – mig selv! Det skal handle om min kommende bog Gensyn med fremtiden. Et essay om den nye verdensorden, der udkommer den 24. september. Bogen kan forudbestilles nu.

 

Der udgives for tiden mange bøger om den nye verdensorden. Herhjemme kan aktuelt nævnes Per Stig Møllers De fire isbjerge og Anna Libaks Forstå populismen! Hvor adskiller min bog sig fra andre bøger om samme emne?

 

Min bog er ikke skrevet ud fra et liberalt, men konservativt perspektiv. Deskriptivt såvel som normativt. Jeg beskriver ikke bare verden, men giver mine egne bud på, hvordan verden bør se ud.

 

”Begynd altid med antitesen”, som et af mine forbilleder, den venstreintellektuelle semiotiker Roland Barthes sagde. Den vedtagne tese er den liberale. Min antitese er den konservative. Lad mig nævne tre punkter i en lidt abstrakt og koncentreret form; men det er et emne, jeg har skrevet en del om, så jeg håber, læseren selv kan udfylde de tomme pladser:

 

For det første: Vesten har mistet magt, og andre civilisationer er blevet stærkere ved at følge deres egen, illiberale kurs (Kina, Rusland, Tyrkiet, Indien osv.). Men hvor liberale fordømmer denne kurs, anser jeg den for berettiget.

 

For det andet: Vesten er i krise. Men hvor liberale ser Brexit, Trump og højrepopulismen som årsager til krisen, ser jeg dem som virkninger af den – og som positive svar på den.

 

For det tredje: Verden er i opbrud og forekommer truende og forvirrende. Men hvor liberale ser verden som ordnet i form af de universelle liberale værdier, ikke-vestlige civilisationer før eller siden vil tilpasse sig, ser jeg verden som ordnet i form af de kulturer, der forbliver partikulære. Verden er et plurivers, ikke et univers. Men dog i bund og grund en orden.

 

Det var tesen og antitesen. Her kommer så min syntese, sådan som jeg dialektisk formulerer den i min bog:

 

Angående det første: Ikke alle værdier er lige berettigede. Den indsigt kalder både på kritik af diktaturer uden legitimitet, men også på en kritik af aktivistisk udenrigspolitik, der med magt vil påføre andre vores værdier.

 

Angående det andet: Ikke alt i Brexit, Trump og højrepopulismen er positivt. Den indsigt kalder både på en kritik af undermineringen af retsstaten og oplysningen, men også på en kritik af undermineringen af national suverænitet, kulturel homogenitet og kristendom.

 

Angående det tredje: Ikke alle liberale værdier er forbeholdt Vesten. Den indsigt kalder både på en kritik af den radikale relativisme, men også på en kritik af troen på historiens afslutning.

 

Det var kritikken. Men minus gange minus giver som bekendt plus. Hvad er så plusordene i min bog?

 

Det er ord som magtbalance i udenrigspolitik, national sammenhængskraft i indenrigspolitik og en pluralistisk verdensforståelse.

 

Selv om min bog rummer en syntese, er den stadig meget forskellig fra de bøger, der udkommer i disse år, og fra de herskende synspunkter i offentligheden, helt generelt. Lad mig give et aktuelt eksempel. Den amerikanske senator John McCain er netop død. Troede man, at der ikke fandtes flere liberale aktivister i udenrigspolitik, og at min bog bliver en form for skyggeboksning, fik man her anskuelsesundervisning.

 

For i stort set alle aviser og nævneværdige sammenhænge, som bl.a. hos vores egen udenrigsminister, blev McCain hyldet som den bedste præsident, USA aldrig fik. Verden ville ganske enkelt have været et bedre sted, hvis McCain var blevet præsident i stedet for Trump. Hed det.

 

McCain var uden tvivl et fint menneske og endda krigshelt. Men jeg er helt uenig i helgenkåringen. Min hårde kritik: McCain ville uden tvivl gøre verden til et farligere sted med mere udenrigspolitisk aktivisme. Se bare det nedenstående kort over de områder, der skulle bekriges ifølge McCain. McCain troede også på, at man kunne omforme fremmede kulturer med magt. Det var det glade vanvid. McCain var på den måde farligt typisk: Han anede simpelt hen ikke noget om verden.

 

 

Skulle jeg fremføre en mild kritik af McCain-lovprisningen, lyder den sådan: Enkeltpersoner betyder ikke det store, personfikseringen er sentimental. For den dybe stat styrer – desværre med liberalisme. Det liberale establishment har siden Murens fald domineret de amerikanske præsidenter, som kun har haft relativt lille manøvrerum. Det samme fænomen kender vi herhjemme: Der udgår en enorm, usynlig magt fra embedsmandsværket. Tænk på, hvordan menneskerettighedsdiskursen har erstattet den konservative statsræson.

 

Washingtons udenrigspolitiske establishment er totalt domineret af det, der på engelsk kaldes liberal hegemony. Lidt rum har præsidenter godt nok, det er jo derfor, jeg mener, Trump er bedre for verdensfreden, end en McCain ville have været. Nordkorea-aftalen er et godt eksempel, en aftale, der ifølge bl.a. Peter Viggo Jacobsen var langt mere betydningsfuld end noget, Obama nogensinde fik lavet (og Obama fik jo Fredsprisen af en sentimental, vestlig offentlighed, der igen overvurderede enkeltpersoners betydning).

 

Men man kan selvfølgelig med god grund frygte, at også Trump er ved at blive ædt op af det liberale system. For i vores tid bevirker den omfattende statsadministration, at individet ikke har nogen særlig betydning. Hvad det derimod handler om er at erstatte det liberale system med et konservativt.

 

Deri min beskedne indsats i min bog og igennem årene her på bloggen.

 

Tak for denne gang!

 

 

270 kommentarer RSS

 1. Af karl nielsen

  -

  Tak til modige Kasper
  Farveller til ynkelige Tom, der har ødelagt Berlingske for at please de røde i DDR af hensyn til egen karriere

 2. Af k vest

  -

  Indlæg 12.20 røg i filtret…. (???)

 3. Af k vest

  -

  Filtret her virker meget emsigt ind i mellem. Se iøvrigt jp-jalving og hans debatter.

 4. Af Kim Olsen

  -

  Af JVM 09:51
  Jeg er dybest set enig med dig med hensyn til Fake News.
  Nu har den samme blogger i årevis forsøgt at overbevise de øvrige bloggere om, at Sovjet ene og alene befriede Europa 2. Verdenskrig. Ydermere er det gentagne gange postuleret, at miren alene tjente det formål at holde resten af Europa ude fra drømmesamfundet i øst.
  Om postulaterne er et udtryk for vrangforestillinger, forsøg på historieforfalskning eller trolleri, kan jeg ikke gennemskue. Men trættende har det under alle omstændigheder været.
  Nu har landsbytossen kun sin egen Facebookside tilbage og en enkelt sporadisk “like” ind imellem.
  Man kommer umiddelbart til at tænke på barndommens sindslidende, som gik på gader og veje og rablede løs….

 5. Af k vest

  -

  Vil foreslå at man ser 7.20 og 20.01 den 30/8 (ældre indlæg) Og læs snaphanen og jp-jalving.

 6. Af k vest

  -

  Et indlæg 12.20 om hvordan det lykkedes at narre og snyde svenskerne, er stadig i filtret.

 7. Af Jens Hansen

  -

  AF R.H. KRISTIA NSEN – 31. AUGUST 2018 10:45

  Omgangen med dyr har ikke gjort Harald til et bedre menneske.
  Står Jens Hans en i Krak?
  Hvad har det med nedlukningen af bloggen at gøre?
  Harald må stille sig tilfreds med, at han og hans ligestillede har fået Berlingske til at lukke ned for debat.
  Person fnidderet som Harald og ham som “hygger” sig i Patthya indsætter her på faldrebet får nok ikke Berlingske til at skifte mening.
  I må over til jeres ligesindede på Ekstra Bladet.
  Der vrimler det med besynderlige typer fra den yderste højrefløj.

 8. Af jan ulrik friis

  -

  R H Kristiansen hold op med at kalde dig selv for indvandrer!

  Der er med garanti meget mere oprindeligt dansk blod i dine årer, end hos de fleste danske her på Berlingske Blogs, end hos de fleste danske generelt!

  Kun byokrati og papirnusseri, som skrankepaver i godhedindustriens blodige spor giver dig et stempel som indvandrer, men du står uden de samme rettigheder som de onde de fremmede islamiske indvandrere ind fra Afrika og Mellemøsten, regulære banditter elsket af godhedsindustrien, islamisterne dødsensfarlige i 2-3-4…’ generation, de der nu udplyndrer og hærger Danmark i vold og terror!

  Kristiansen det er ikke let at være nordisk i Norden, de fra Afrika og Mellemøsten er forfordelt frem for os det etniske nordiske folk!

  Danmark forvittrer og nu ude i frit fald, en pågående islamisk magtovertagelse, en etniske udrensning af det danske folk, på grund af Regeringens passivitet, og regulærer lodrette løgne og løftebrud til folket, det danske folk er nu lagt ud som kanonføde, vi danske er nu så og sige nået frem til afgrunden, nu ser vi røgen fra afbrændingen af Sverige, Sverige og Tyskland bliver aldrig mere til lande igen, snart går Danmark over i svenske tilstande af død og ulykke i systematisk islamisk terror!

  Kristiansen der er med garanti meget mere dansk blod i dine årer end i de fleste danske, det er det der tæller, ikke hvad en byokrat en skrankepave har bildt ind!

  Kristiansen du har nu så længe fortalt banditterne fra Afrika og fra Mellemøsten at du også selv er en af dem, en bandit, du har så længe fortalt at du nu selv tror at du også er en bandit!

  Var det (1380 – 1944) i 1944′ at Island meldte sig ud af Det Danske Rigsfællesskab ? So what!!!

  Det er kun parpirnusseri!

  Island er kørt ud på et sidespor, men kan til enhver tid igen melde sig ind i Rigsfælleskabet, eller rettere situationen nu omvendt, Danmark er kørt i sænk, vi danske står nu ved afgrunden, vi folket har så at sige kniven på struben, vores Folkevalgte har spillet fallit, svigtet og nedprioteret sit eget det danske folk, i regulært landsforrædderi, Danmarks muligheder er så godt som udtømte, viljen at redde Danmark virker at være en by i Rusland!

  Kristiansen, men inden vi Danmark går helt ned med flaget, Danmark har dog endnu en chance tilbage, den hedder Island eller Norge, som i et spil skak, du ved når chancerne helt udtømte alt står i “skak”, ligesom i skak har Danmark endnu denne chance for en rokade, en ganske fair chance syntes jeg, men var det ikke på grund af vores Folkevalgte deres passivitet i timen nu vi folket skal ud i den regulære overlevelseskamp, var det ikke på grund af Regeringens manglede vilje og passivitet at redde Danmark, var det aldrig kommet hertil!

  Som i skak en rokade, at ligesom Island engang var underlagt Danmark, vi stod sammen i Rigsfælleskabet, nu med omvendt fortegn at Danmark underlægges Island, det vil også sikre Danmark en hurtig fra dag til dag problemfri Brexit (Denxit) fra EU, altså slet intet at betænke sig på!

  Valget står imellem Island eller Norge, eller mener Kristiansen at den Islandske Regering lige så vanvittig, ligeså zombie og landforrædderisk som den danske ?

  Ville en Islandsk Regering nogensinde svigte sit eget folk ?

  Vil Kristiansen gå i nåde overfor det danske folk, og fremlægge for den Islandske Regering, at forberede en sådan dokument til underskrift, at Danmark underlægges Island ?

  Kristiansen, tak for kampen, trods alt stod vi alle her Berlingske Blogs skulder ved skulder, selv om vi vist aldrig helt kom på talefod, med Kristiansen som du ser skyldes det ikke min manglende respekt, hverken for dig eller for det islandske folk, som jeg værsætter meget højt og betragter som: danske, om du vil: islandske, men sådant kun parpirnusseri, vi er et og samme folk!

 9. Af Jesper Lund

  -

  Jørgen Villy Madsen
  “Luk bloggen inden paranoiaen breder sig yderligere.”
  Endelig bliver dine utallige opfordringer til at “luk bloggen” hørt. Nu bliver hele blogsiten lukket!

 10. Af k vest

  -

  Kommunisten JVM påstår i et af sine indlæg at selv en voldelig, arbejdssky, hjernedød og analfabetisk indvandrer er bedre end en nationalsindet/fædrelandskærlig og demokratisk dansker. Er JVM syg, ekstrem eller bare radikalt uvidende om alt?

 11. Af Jesper Lund

  -

  Niels Juul Hansen
  Jeg har kigget på debatmulighederne på Altinget.dk og 180grader.dk, som Niels O foreslår. Der er ikke meget debat på 180grader.dk, mens der på Altinget.dk kan være, så der vil jeg forsøge at få dækket mit behov for udtrykke min mening om diverse emner. Der er selvfølgelig også Politikens debatforum.

 12. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Jeg er fuldstændig enig i din opfattelse af hvad nationalkonservatisme dækker over.

  “…en modstand, der i disse år er rettet mod elitære despoter i Bruxelles. Personligt tror jeg, at det er klogere at bekæmpe dem indefra end at melde os ud af EU…”

  Hvem skal erstatte de nuværende “elitære despoter i Bruxelles”? På hvilken måde skal de udskiftes?

  Jeg mener at “despoterne” allerede i dag er indirekte folkevalgte.

 13. Af BJØRN SØRENSEN

  -

  @AF JØRN STRAND NIELSEN
  “Der er intet konservativt parti i Danmark med sammenhæng imellem et konservativt, ideologisk grundlag, og konkrete politikker.”

  Danskerne er uforbedrelige socialdemokrater, hvorfor alle partier slutter op om den socialdemokratiske velfærdsmodel.
  I sin tid meldte Søren Krarup sig ind i DF, fordi de dengang var mere konservative end de Konservative, men med ham fjumregøjen stræber de mod udslettelse.

  Gud, konge og fædreland er kernen i den konservative opfattelse, som ikke er befængt med ideologiske drømmerier, men derimod almindelig sund fornuft er kompasset.

  Så længe 60% af befolkningen er forsørget af velfærdsstaten, skal vi ikke forvente de store forandringer.
  Men vi sakker langsomt bagefter andre lande i indtjening, hvorfor besparelser bliver mere og mere mærkbare. Hvad værre er at der længe har været en netto-udvandring af veluddannede, som erhvervslivet mangler. Så på et eller andet tidspunkt må man gøre noget for at holde på de veluddannede, som efterspørges over alt, og her er skatter og afgifter et væsentligt argument. Hvilket den siddende regering ikke vil gøre noget ved.

  Jeg har længe ment at en reduktion af den ineffektive offentlige sektor en nødvendighed, så den akademiske og boglige arbejdskraft kan blive frigivet til erhvervslivet, hvor pengene tjenes.
  I øvrigt er det vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft pga skatten og sproget. Tilrejsende skal tillige betale flere hundrede tusinde kroner i afgifter hvis de tager deres bil med sig.
  Mine sidste 30-40 års forudsigelser holder stadigvæk.

  Den konservative debat bliver nu standset, vel mest fordi den har været forstemmende begrænset.

 14. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund – 31. august 2018 14:16

  “Jeg er fuldstændig enig i din opfattelse af hvad nationalkonservatisme dækker over”

  Mon dog, din stadige fordømmelse tyder på det modsatte. og foragt for disse ganske almindelige og relevante følelser., hvis opståen var til at forudse. Vi havde meget at miste, og vi mister..

  Tak til Anders Kirkegaard og til Rosa for de pæne ord. Jeg overvejer at lære islandsk, har undersøgt diverse sprogkurser og følger den islandske krimiserie på min pc men forstår ikke meget af sproget. Har i mange år haft et lille træsnit af Melkorka og hendes søn stående på mit skrivebord. Islændinge og andre nordboere er kun i princippet indvandrere. De er en del af den nordiske familie, som Vigdís Finnbogadóttir en gang udtrykte det.

 15. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 31. AUGUST 2018 10:54
  Lige for at vise at jeg har læst dit svar.
  Ja, enige bliver vi nok ikke, men tak til alle debatørerne og Støvring og de andre bloggere, der kunne stå distancen.
  Multikulturen er et projekt, udtænkt af en politisk elite, som man har presser ned over befolkningerne. Intetanende om de katastrofale konsekvenser det på længere sigt ville få for de samfund de er vokset op i og som de elsker. Vågn op! eller vi ender allesammen med at tale ’spansk’.
  Tak for ordet!

 16. Af j nielsen

  -

  “Det helt store problem — og hvorfor i hhh har ingen undersøgt det — er, hvorfor børnebørnene til gæstearbejderne tager til Syrien for at slås for en vanvittig sag?”

  Kan man ikke komme med i det gode selskab, så kan man komme med i det dårlige.

 17. Af j nielsen

  -

  “Hvem skal erstatte de nuværende “elitære despoter i Bruxelles”? På hvilken måde skal de udskiftes?

  Jeg mener at “despoterne” allerede i dag er indirekte folkevalgte.”

  Jeg mener at hele denne diskussion har rod i om vi skal have et mellemstatsligt samarbejde – som befolkningen herhjemme har sagt ja til – eller et overstatsligt samarbejde – som befolkningen herhjemme siger nej til, hver gang der spørges.

  Så gøres der alle mulige forsøg på at indføre det overstatslige samarbejde ad bagvejen, udenom den demokratiske beslutningsproces. Enten spørger man til folk bliver trætte og giver det ønskede svar, eller også leder man med lys og lygte efter smutveje, så man slet ikke behøver at spørge.

  Her hopper kæden efter min mening af. Folk og folkevalgte styrer i hver sin retning. Sådan har det været længe, når det gælder det europæiske samarbejde, eller overarbejde.

  Så kan man stemme på nogle andre, men der er jo andre emner end unionen at tage hensyn til.

 18. Af Maria Due

  -

  Tak Nielsen.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Apropos den svenske og danske “elefant!”

  “En nation kan overleve sine tåber – og tilmed sine hensynsløse stræbere! Men den kan ikke overleve forræderi indefra. Fjenden udenfor porten er ikke ligeså farlig, fordi han er kendt og fører sine flag synligt for enhver!” Cicero.

  Erlend det problematiske med elefanten i rummet – Vedtag forholdsregler for elefantens ophold og færden -. Begynd og håndhæv beslutningen så det ikke tager sig ud for en ren Symbolpolitik, for det Vil blot forvirre elefanten! Alt andet vil være misbrug af Populisternes tillid til de folkevalgte.

  Kompromitteringen af danske standarder, har gennemsyret samfundet fra top til bund de sidste 50 år. Intet har dog lidt mere skade end vort domstolsstystem. Danmark har faktisk en Grundlov, men hvor er den dog blevet skamredet! Med retsstat og lov skal land bygges!

 20. Af Jesper Lund

  -

  J Nielsen
  Tak for at give et svar på det spørgsmål, som Maria Due åbenbart ikke er i stand til at svare på.

  Er EU ikke på nuværende tidspunkt et mellemstatsligt arbejde, hvor “despoterne” i dag er indirekte folkevalgte? Der er da endnu ikke truffet overstatslige beslutninger i EU.

  Maria Due
  Jeg forholdt mig udelukkende til den opfattelse af hvad nationalkonservatisme dækker over, som du beskriver i din kommentar skrevet 30/8-18 21:29. Jeg er godt klar over vi har vidt forskellige politiske holdninger.

 21. Af k vest

  -

  Hvis man vil læse ærlige og aktuelle beskrivelser af vores samfund, så læs 7.20 og 20.01 den 30. ds. Se også 5.39 og 12.16 i dag den 31/8. Og læs jp-debatterne og snaphanen samt kritik af sundhedsplatformen og diverse “reformer”.

  Trods filtrets emsige ce n sur og de mange tabu-emner, er det et tab for demokratiet at der om kort tid ikke er eet eneste debat-site uden fjæs-book omklamring. Berlin g ske burde genoverveje situationen, for journalisterne saver i den gren de selv sidder på, hvis de medvirker til at vores (rest-)demokrati og ytringsfrihed og -mulighed forsvinder.
  Se blot hvad der er sket af voldsomme overgreb mod journalister i mange lande.

 22. Af k vest

  -

  Det kan godt være at de socialistiske partier virker mere “sociale” og menneskevenlige end de borgerlige partier, men når disse partier “sælger deres sjæl” til sære minoriteter, fanatiske feminister, koncerner, vidtløftige projekter og totalitære foretagender…… samtidig med at de hellere vil redde og hjælpe hele verden end deres egne landsmænd…… så ender det med at disse landsmænd må nøjes små og fordærvede smuler fra det store valgflæsk-bord. Og når de gamle borgerlige partier så er skabsradikale partier, som man heller ikke kan stole på, lægges der op til endnu en af de mange grufulde katastrofer som historien fortæller om.

 23. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Per Stig Møller har nylig her på bladet i en “trailer” for sin seneste bog påpeget, at den liberale markedsøkonomi – ikke mindst med markedsglobaliseringen – har skabt markante sociale og geografiske uligheder bl.a. i U.S.A. , og at dette er en af de væsentligste årsager til de folkelige protestbevægelser og partier, som vi de seneste år har oplevet rundt omkring i den vestlige verden. Som reaktion på sådanne, ganske forståelige og demokratisk legitime protestbevægelser, søger den liberale, politiske elite derfor nu at etablere en korresponderende ulighed m.h.t. adgangen til spredning af synspunkter og viden i offentligheden på de sociale medier. Vi oplever derfor allerede nu, at den liberale, politiske elite lægger pres på de sociale medier med sigte på øget filtrering, ligesom private medier ejet af interessegrupper på det liberal-økonomiske marked søger at begå karaktermord på protestbevægelsernes politiske repræsentanter. For fortsat at foregøgle en åben demokratisk debat og dermed en fortsat legitimering af den liberale politiske elites regimer, er næste skridt en “orkestreret politisk debat i medierne”. Som f.eks. nu på Berlingske lukkes den sociale medieplatform ned, og debatfladen vil herefter være orkestreret af Berlingske. Kommentarister som Støvring vil fortsat få adgang til debatsiderne, men kun som undtagelsen i debatsidernes samlede debat. Og bliver hans indlæg for kritiske, vil et par violiner og en klarinet med ganske andre tonearter straks blive inviteret med, som en dominerende gruppe af det samlede orkester. De orkestrerede, politiske debatter påstås allerede at være dagligdag i statslige, russiske medier, men faktisk også, hvad vi allerede nu kan opleve i Danmark. F.eks. er “folkemøder” ikke længere folkemøder, men paneldebatter i hobetal, hvor der “desværre” ikke også har kunnet indlægges tid til inddragelse af folket i debatten. F.eks. afholder min egen avis, Fyens Stiftstidende, i morgen sit årlige Fynske Folkemøde. Men programmet i morgen er et tungt læsset og lokalemæssigt opdelt sæt af korte paneldebatter, uden rum for inddragelse af folket i debatten, hverken i temalokaler eller plenum. Danmarks Radio har i øvrigt i årevis anvendt samme orkestreringsteknik i flere af sine debatudsendelser for at promovere sit social-liberale budskab. En repræsentant for “det onde” indgår i udsendelsen som en af omkring fem gæster, hvor de fire øvrige i varieret omfang alle repræsenterer “det gode”. Som f.eks. forleden i DR’s Aftenshowet, hvor “det onde” var repræsenteret af en mand fra Indre Mission. Hans budskab var ellers såre fornuftigt at problematisere, om det er rimeligt, at den brede befolkning skulle undertrykke sin hidtidige (blot siden neanderthalerne) biologiske kønsbestemmelse (tissemand eller ditto kone) af mænd og kvinder, blot af hensyn til en ganske lille gruppe medborgere, som selv fandt behov for at definere deres køn. Værten lagde åbent og ganske uden styring dette synspunkt ud til votering blandt øvrige fire gæster. Voteringen var som fælge af orkestrets sammensætning ikke overraskende meget negativ, og en af gæsterne, DR’s p.t. egen medarbejder, Sanne Salomonsen, havde sågar adgang til for åben skærm i primetime at nedgøre den indremissionerende mands synspunkt ved den konstatering, at han var ET UKORREKT MENNESKE. Sådan! Så om Støvring vil optræde som gøgler i det demokratiske skuespil, selv som for det indremissionerende menneske med risiko for offentlig mobning, er naturligvis hans regne sag. Men givet er det, at hans indlæg vil blive orkestreret som den 12-tonemusikalske sektion i palmehave orkestret.

 24. Af jan ulrik friis

  -

  Jeg vil gerne lige sige, en helt i særklasse speciel TAK, stor tak til den største, i særklasse her Berlingske Blogs: Formel 1; Preben Jensen, hvor ville jeg ønske at Preben havde oplevet disse sidste timer nu hvor Berlingske Blogs går ned i Flammer, nu hvor godhedsindustrien tager over, og mørket sænker sig over Berlingske og over Danmark, alt blev som Preben Jensen her Berlingske igennem alle år har advaret os imod, ligesom Mogens Glistrup engang dengang forudsage ville ske, om vi tillod muslimer på dansk jord, men ingen lyttede, og det kostede Danmark det danske folk dyrt, for de der lyttede var desværre i mindretal!

  Truslen fra islam helt velbegrundet, helt reel, det ser vi nu vores store ulykke, den vold den terror der er kommet ned over os, ned over Danmark ene og alene på grund af islam den onde jævelske ideologi, det påtalte Preben Jensen igen og igen, og de massive nedskæringer vores velfærd på grund af godhedsindustriens og islamisternes hærgen og udplyndring af Danmark og det danske folk!

  Havde de Folkevalgte bare lyttet til Preben Jensen, eller engang dengang til Mogens Glistrup, havde Danmark endnu været verdens lykkeligste, verdens rigeste, verdens sikreste eventyrlige eventyrland, som dengang inden islamisterne fra Mellemøsten og Afrika besatte og ødelagde Danmark, dengang inden godhedsindustrien tog over deres udplyndring og volds tyrani!

  Folketinget ville ikke lytte på Preben Jensen, nu overtager et ondt islamisk multi-kulti landet og destruerer Vesteuropa og Danmark, Merkels islamiske Stortyskland tager nu over, dette ender blodigt!

  Tak Preben Jensen, Formel 1, Berlingske Blogs havde aldrig været det samme uden dig: Formel 1 Jensen, jeg ved du først læser dette engang når Berlingske Blogs forlængst er afgået ved døden, og godhedsindustrien har taget over og udlægger folket for had, når islamisterne blodigt hærger og lig flydder i gaderne!

  Tænker vi ses igen et eller andet blogspor, og for Danmark, og for det danske det nordiske folk, og til det allersidste!

  TAK Formel 1 Preben, vi vil være at finde på folkets side og det helt ned i afgrunden,
  men tag ikke fejl, islam får ikke en jordisk chance, de ved end ikke hvad de er oppe imod!

 25. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  En gode side ved den danske velfærdsmodul er netop at forsøge at modvirke effekten af en liberal markedsøkonomi, som bare fik frit løb.

  Det er denne modeffekt, som meget politik drejer sig om. Hvor de politiske partier strides om hvor kraftigt denne modeffekt skal være.

  Jeg synes ikke de stemmer, der taler for et dansk vellfærdssamfund med høj lighed og som drager omsorg for det enkelte menneske, er undertrykte.

  Jeg stemmer på SF.

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørgen Strand Nielsen – 18:33

  Jeg håber, at du ikke får ret – og Per Stig glemmer så med sin kritik, at der har været for lidt styr på visse forhold, så ting er gået amok, og folk har været grådige og endog lovløse i forhold til penge og indtjening. Det taltes der om i krisens år, 2008!

  Det er det ultraliberale synspunkt, der ikke altid og måske sjældent skelner mellem naturlige interesser økonomisk og så de spekulative og ligefrem kriminelle, og hvor der altså ikke har været fornuftige regler.

  Den indremissionske herre var så ganske fornuftig og havde ret, fordi det naturlige, dvs det heterosekuelle, for mennesker – mand og kvinde (uagtet at homoseksuelle kan føle deres naturligt, når de har overskredet en vis barriere og problemer) – kommer under pres, så vi skal føle os unormale.

  Det homoseksuelle har til alle dage – pånær enkelte steder i verden tidligere – været uacceptabelt, fordi det sås som underminerende et samfund, hvorfor man på forskellig vis kom efter dem.

  I dag ved vi mere om homoseksualitet; men at de skal té sig så vildt og aggressivt for at være her – det er ofte for mig usmageligt. Nu har de fået medhold i, at det ikke er en psykisk sygdom ifølge WHO, som Folketinget ikke har pligt til at følge – men vel lytter til, siden nogle refererer til dette organ, selv om de vel næppe ved, hvem der har udtalt sig og bestemt, dvs hvilken viden de egtl har haft – FORDI de ikke kender til, at nogen er blevet helbredt.

  Det tales om genetik – men hvis der i andre tilfælde også en homoseksualitt viser sig at være en miljøfaktor, så kan der sættes ind for at afhjælpe.

  Så både Paven som den indremissionske mand har ret i, at fx et forældrepar bør forsøge sig med psykiater eller måske snarere psykolog el psykoanalytiker (der kan g ind i det ubevidste, dvs programmeringen hos den enkelte) for netop at hjælpe barnet – enten til at komme fri af sin fejle retning i forh til seksualitet og partnervalg med det egne køn – eller måske til at leve bedre med dette forhold.

  Straks skulle Søs Marie Serup og en inviteret kvinde (i Besserwisserne), jeg ikke husker navnet på eller kendte i forvejen, skræppe om om, at vi er altså i 2018, og skal vi nu tilbage til det, og WHO og bla, bla, bla — uden at et øje ser, at naturligvis skal man søge oplysning og hjælp, hvis og hvor den findes. Det er en menneskeret – og sådan SNAK skal ikke blokere for, at folk forsøger sig for deres barn – eller en voksen siden forsøger sig med hjælp.

  Der er tale om neuroser – dvs hæmninger og komplekser, så derfor er der tale om sygdom, som det også er for os andre med det ene eller det andet, vi kommer til at fejle eller måske lide af. “Vi er alle lidt syge”, som min psykoanalytiker sagde i sin tid, og “ingen kender et 100% sundt menneske.

  Så – det er en sarthed hos de homoseksuelle, såvel som hos de transpersoner, der foragter spørgsmål fra den sexologiske side, hvor de skal søge hen, hvis de vil skifte køn osv — hvor det er ganske naturligt. Derfor kan jeg ikke sige, om disse uddannede mennesker har takt og tone nok til et sådant job. Fintfølenhed. Men svesken skal på bordet på et tidspunkt, hvis hjælp skal kunne opnås.

  Der er flere af disse paneler på TV – og hvor den almindelige kone elle mand kan kommemed sit bud — men ud fra hvad jeg har set, så blokerer mange på visse spørgsmål, fordi de ikke har en relevant viden. Andre kan måske inspirere – men det er færre, selv om det er interessant at høre, hvordan andre tænker — MEN det kommer vi ikke altid videre af, vi bliver bre beroliget i, at det er ok med hvad som helst. OG – det er lige hvad der kan forhindre folk i at komme videre. De resignerer måske i stedet for, hvis generne ikke bliver store nok.

  Jørn Strand Nielsen – til dit første og mit første her, så må vi håbe, t nogen finder udveje ved selv at oprette medie/r, på skrift el tale, så vi kan ånde frit og tale frit til ofte inspiration for nogle, såvel som det er vigtigt, fordi andre ved andet end lige ‘du eller jeg’, såvel som nogle ligefrem har studeret det ene el det andet, hvofra vi så kan undersøge nærmere og reflektere, blive bekræftet eller det modsatte.

  Derfor har Kasper Støvrings blogindlæg også vært interessant – omend han er mere konservativ eller borgerlig end jeg er. Men borgerlig er jeg – måske også småborgerlig indimellem for nogle, fordi jeg også kan håndhæve visse ting, som nogle vil tage for moral i mere gængs forstand. Det er det ikke – men nogen gange holder det vedtagne, som også kan være sat under begrebet moral eller ligefrem etik. Her ikke etik forstået som ‘bedrevidende sjæle’, der hoverer med at være bedre end alle andre og hæver sig selv derved.

  Lige nu har jeg læst en del om Henrik Pontoppidans “Lykke-Per”, og hvor der vist er stor enighed om en vellykket film. Den er nok stylet smukt og Jakobe, den kvindelige hovedperson endda smuk, hvor hun i romanen er grim med høgenæse og også beskrevet som lignende en kondor. Det sælger naturligvis ikke en meter – men jeg er da spændt på at se filmen – og er den smuk som et glansbillede, så vil jeg bare nyde den: MEN

  EN ADVARSEL herfra — fordi man søger at gøre disse to hovedfigurer, Per og Jakobe til ligefrem idealer – især den kvindelige hovedfigur.

  Det kan de kun være, hvis man kan se, at et for vores generation/er gælder om ikke at havne som de gør det, privat. En Jakobe, der ender uden andre kærlighedsoplevelser end dem med Per – og en Per, der ikke får sit på det tørre i længden og ender som eneboer. Det skal man lige have for øje – inden man udråber “Lykke-Per” til den rene jubel, hvor de egtl ikke er kommet så langt med sig selv, at de kan mestre et kærlighedsliv.

  Der skal andet og mere til – for de fleste af os.

  Men – de fleste af os ender dog ikke som eneboere eller ligefrem gammeljomfurer eller -frøkener. Jeg har gået om en frøken Natialie Zahle’s Pigeskole, og det var et godt studium disse mange frøkerne (lærerinderne) med universitetsuddannelser – og så enkelte lærerinder med en seminarie-uddannelse og et par mandlige universitetsuddannede lærere. Enkelte lærerinder, som de kaldtes dengang, var dog gift. Rektor (kvindelig) levede i et homoseksuelt par med de små klassers håndarbejdslærerinde, såvel som vores gymnastiklærerinde var homoseksuel.

  Vi mærkede aldrig noget til det, alt var som det skulle være i den retning. Dygtige mennesker. Som lille pige og lidt ældre gik jeg til ekstra gymnastik med min mor i nogle år – lærerinden var ligedan homoseksuel her, og hendes partner var altid med og en stor hjælp – venligheden og hjælpsomheden selv.

  Jeg har aldrig hørt om, at nogen gøede af nogle af de nævnte – det var bare sådan, og så var de naturlige og dygtige. Jeg kom blot som 6-årig 2 gange til at sige ‘mand’ til vores rektor, der faktisk var en temmelig stor om omfangsrig kvinde da og med knold i nakken, hvor hun pænt sagde til mig: Jeg er ikke en mand – men en kvinde. Nåh, har jeg nok tænkt – men jeg vidste ikke hendes navn endnu, da jeg henvendte mig. 🙂

  Mvh – Birgit Hviid Lajer

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  K VEST
  Det siger sig selv, at dine og ligesindedes konstante gentagelser af rablende, idiotiske vanvidsscenarier bør censureres bort. Hvis jeres kvalmende indlæg ikke skylles ud i kloakken, ville resultatet simpelthen blive ytringsfrihedens afskaffelse på grund af sin ækelhed.

  Det burde selv du kunne indse selvom I jo ikke hører til de skarpeste knive i skuffen – for nu at sige det pænt. Indtil kommunismen tager over, må vi finde os i dig og dine tåbeligheder, men så er det slut – både med dig – og fascismen.

 28. Af Anders krkegaard Jakobsen

  -

  Når vi nu slutter i et festfyrværkerig som tak til Støvring, så lad os dog komme ud af vores skjul og fortælle verden, hvem vi er.

  Jeg er humanist, kosmopolit, og tror på menneskeheden.

  Jeg vil aldrig bukke under for snæversynet religiøs intolerance.

  Jeg vil aldrig bukke under for snæversynet politisk intolerance.

  Humanisme, demokrati og repekt for det enkelte individ er, hvad jeg “tror” på.

  Jeg “tror” på et europæisk samarbejde, et globalt samarbejde, der kan forhindre krig, hungersnød og diktatur.
  Med diktatur mener jeg ikke kun, at en person har magten, med diktatur mener jeg flertallets diktatur, der selvretfærdigt bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert.

  For tilegnelsen, at vi mennesker tilegner andre mennesker rettigheden til at være et suverænt mål i sig selv, er ikke alene udgangspunktet i humanismen, det er kernen i den humanistiske tankegang.
  Hvor vi giver plads til, at vi sammen, side ved side, kan leve sammen i fordragelighed.

  Dette kan selvfølgelig lade sig gøre inden for det humanistiske demokratis rammer.

  Og det humanistiske demokratiske samfund vi stadigvæk lever i (i Danmark og andre lande), det er den samfundsform, vi skal kæmpe for at bevare.

 29. Af k vest

  -

  Deler strand nielsens bekymring for vores demokrati. Hvis det helt forsvinder vil det få enorme og frygtelige konsekvenser for de allerfleste danskere. Allerede det afsporede papnæse-demokrati vi længe har døjet med, har været til alvorlig skade for titusindvis af danskere. Men spørgsmålet er om der er så megen fornuft og selvopholdelsesdrift tilbage i danskerne, at de finder ud af at foretage sig noget konstruktivt? Et ti-dobbelt angreb på danskernes familieliv, indfødsret, økonomi,
  velfærd, sundhed, kultur, fred, frihed, sikkerhed og menneskerettigheder er i gang. Vi må etablere en presse/nogle netaviser styret af grupper som VIL en dansksindet fri og demokratisk debat. Eller har nogen et bedre forslag? Ingen af de gamle partier ser ud til at ville gå på barrikaderne for at forhindre Danmark i at ende som Sverige. (se snaphanen og den korte)

 30. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Jeg har lige set den sekvens af Aftenshowet-udsendelsen, du refererer til. Den indremissionske mand fik da en sober behandling. Sanne Salomonsen kommer ikke med den konstatering, at han var et ukorrekt menneske, men siger at hvor det skønt at den indremissionske mand kan sidde her og siger sin mening og “mærke selv at han måske ikke er menneskelig korrekt”. Studieværten studser over bemærkningen og siger det må da selv svare på.

  Måske skulle du se udsendelsen en gang til.

  Tiden er til accept af homoseksualitet. Det er derfor oplagt at konklusionen på udsendelsen, ikke er at den indremissionske mand har ret og at vi igen til at fordømme homoseksualitet. Det behøver man ikke være liberal for at kunne indse.

 31. Af k vest

  -

  JVM…… du har da ret i at der foregår idiotiske og rablende vanvids-scenarier rundt om i samfundet. (nedbrydningen af postvæsnet, sundhedsvæsnet og familielivet/hjemmets fred osv., osv. ) Men det er da ikke mig eller dansksindede nationalkonservative der har skabt disse scenarier, men uduelige politikere og bureaukrater. (læs selv om sundhedsplatformen der koster liv, om “Mordet på psykiatrien”, om indvandringen der er løbet løbsk, om den arrogante og usle behandling af voldsofre, gamle, arbejdsløse, kronisk syge, boligsøgende osv. Se diverse netaviser )

 32. Af Flemming Lau

  -

  Lund, hvad er menneskeligt korrekt…?
  Det er jo rent okker gogger gummiklokker..! Det er helt bagvendt og en dom. Tror du at Danmark blev skabt af “bagbords indianere og hysteriske Metoo feminister…?”

 33. Af K VEST

  -

  Elefanten i rummet. Hverdagsterror i Malmø. Om verdens mest ekstremt feminiserede land. Men BIG MOTHER STATEN/kvindestaten kan ikke tumle migranterne/ imamerne/ islamisterne. Se snap hanen.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel – desværre – ikke så meget tvivl om, at vestlige kulturer ( med Skandinavien i spidsen) – forsøges ødelagt så effektivt som muligt. Der var i øvrigt også en plan med iscenesat terror stunt 9/11 – ødelæg og opløs rimelig velfungerende sekulære samfund i Mellemøsten, og lad islam, Koranen, undertrykkelse tage over. Der er et edderkoppespind, der styrer det netværk. Spørgsmål er blot – hvem sidder i midten af det spind?

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt dybt godnat til Berlingske blogs – det “fake navne show” vil stort ingen . . . . vel savne. 😉

 36. Af k vest

  -

  Hvad der foregår i USA, Afrika og Asien har lille Danmark jo kun en ganske lille indflydelse på, stort set ingen. Men måske kan vi endnu hindre at Danmark ender som Balkan, Libanon, Sverige, Hamborg eller “Londonistan” ? Nu 1000-3000 ofre…. hver dag…. for migranters/ banders/ klikers kriminalitet. Eller er det mange flere? Se “Europa i krise”, “Begår Frankrig selvmord” ?, “Sverige er fortabt”, “Merkels migrant crisis” – black pigeon og snaphanen/den korte

 37. Af k vest

  -

  Rettelse: “Europe is lost”…… “Merkels migrant crisis”……”The killing of Europe”……”Londonistan”…… “Paris today”……”Sverige er fortabt” (black pigeon/ you tube) (jp-jalving / snaphanen)

 38. Af J Nielsen

  -

  “Elefanten i rummet.”

  Fejloversat fra “the elephant in the room”.

  Hvad er det der står på skiltet i vejkanten? Værelse – room – Zimmer

 39. Af J Nielsen

  -

  “Tiden er til accept af homoseksualitet.”

  Eller måske rettere, til genaccept. For homoseksualitet har eksisteret i alle samfund, til alle tider, og har været accepteret i adskillige af disse.

  Det er især med de monoteististiske kulturer, heriblandt søskendereligionerne kristendom og islam, at intolerancen indfinder sig. Og dermed har gjort det nødvendigt for enhver at definere sig selv.

  Der findes homoseksualitet blandt adskillige andre dyrearter. Det er kun hos homo sapiens at trangen til at blande sig i og bestemme over vildtfremmedes seksualitet indfinder sig. Dette er den virkelige sygdom.

  Hvordan det har stået til hos andre, nu uddøde menneskearter ved vi intet om.

  Men der er en sammenhæng mellem accept af homoseksualitet og velstand. Skulle det være et tilfælde at de lande hvor det står værst til økonomisk set, samtidigt er de lande hvor man slår hårdest ned på homoseksualitet.

  Det er muligt, at alle samfund har brug for en vis andel af homoseksuelle for at klare sig i konkurrencen med andre samfund. Således at homoseksualitet ikke er gunstig for slægtens overlevelse, men for gruppens. Der vil være en del individer, der ikke eller i mindre grad indgår i hanekampe og familiepleje, og som derfor får tid til at tænke ud af boksen. Eller finde de blinde vinkler, som Norman, Norma og deres små Normies har alt for travlt med hverdagen til at få øje på.

  Hvem ved? En ting er sikkert: ingen samfund uden homoseksuelle har overlevet til i dag. Det (i visses øjne) rene, retlinede samfund findes ikke. Det er en fantasi. Utopi eller dystopi? Bestem selv.

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due 30. aug. 2018 – 21:29

  Jeg ser dig nu på Støvrings blog og siger dig så mange tak for din dåd og dine indsigter og ikke mindst for vore ‘møder’ her på Berlingske blogge. 🙂

  Jeg håber, at vi mødes frugtbart igen på anden vis.

  Bedste hilsner, Birgit 🙂

 41. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, hvordan ville du selv føle det, hvis du indbudt til et TV-show sammen med fire andre gæster, dels – modsat alle andre tilstedeværende værter og gæster – tituleres i tredje person som “den indremissionske mand”, og dels får at vide, at du da må føle sig privilegeret over at få lov at sidde her for åben skærm på DR og sige din mening og mærke selv, at du måske ikke er menneskelig korrekt. Jeg kan kun opfatte det som et ekskluderende karaktermord for åben skærm. Ganske vist kun udtrykt af en enkelt af de andre gæster, men hverken værter og øvrige gæster protesterede, og kunne derfor kun opleves som om de var enige. Men min pointe er jo, at det netop er den person, som udtrykker den alment folkelige opfattelse af, hvordan et menneskes køn defineres, som vi af “orkestreringen” fremstilles om dissident, mens de øvrige, som udtrykker et sandsynligvis beskedent mindretals opfattelse af køn som noget selvvalgt, fremstilles som de normale. Selvom DR er en public service kanal, er det jo de social-liberale normer blandt hippe “vi der føler os unge” på cafeer i indre København, som er normdannende i DR’s programmer, og som derfor også er det paradigme, hvorefter debatudsendelser orkestreres. . .

 42. Af Per Torbensen

  -

  Kære Kasper Støvring.

  Tak for Dine mange gode blogindlæg her på faldrebet, hvor det åbenbart snart er slut.,årsagerne kan være mange og ubekendte for os uden for magtens cirkler- parnasset-
  eliten,kært barn mange navne.
  Nationalkonservatisme mod den lystige grænseoverskridende neoliberalisme er okay.,der må være grænser og der skal sættes grænser, for at undgå den totale opløsning af vores civilisation.
  Enig McCain en katastrofe ,som heldigvis ikke blev til virkelighed-men Trump er godt nok ikke bedre,USA forstår ikke de vinde der blæser for tiden,en stormagt dybt forgældet ,hvor dollar og amerikanske statsobligationer snart er en saga.

 43. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Så min erkendelse og derved afsluttende råd på denne blog, er, som senest Socialdemokratiet (Sass Larsen interview og PIO), at det er nødvendigt fremover at publicere egne udsendelser til distribution på de sociale medier, i stedet for at blive misbrugt af eksisterende, liberale medier til at legitimere mål, som ikke er ens egne. Giver mindre smør på brødet, men det er ikke noget nyt dilemma.

 44. Af Gerald Wiltek

  -

  Naa.
  Jeg ser at i fremtiden skal Berlingske’s ledere signeres.!
  I transperensens oejemed!
  Saa vi skifter laesernes synspunkter ud med en underskrift fra chefredaktoeren.

  Det skal nok gaa godt!

 45. Af k vest

  -

  Danskerne er virkelig slemt på spanden. Både hele middelklassen og alle dem som er vanskeligt stillede pga. sygdom, vold, jobtab, skilsmisse, alder, nedskæringer, lukninger, boligmangel og andet. De fleste partier og medier er ikke på deres side, tværtimod, og mere og mere begynder utrygheden, familieopløsningen, velfærdsnedturen og uretten at brede sig.

  De tre radikale partier, R, alternativet og LA, har helt mistet jordforbindelsen, og de er ligeglade med majoriteten af danskerne. Det står heller ikke for godt til i V, K, S og SF. Deres loyalitet gælder mere EU og indvandringsindustrien end danskerne. Og EL er jo langt ude på det røde overdrev. Og efter 23 år er DF blevet et slapt parti. Så hvem forsvarer egentlig danskerne mod at blive udskiftet og nedværdiget, mod bande-kriminalitet og sygdom, mod fjernstyring og jobtab, mod rekorder i skilsmisser, spareøvelser, massefyringer, skolelukninger og hospitalsskandaler, mod forringelser af velfærd og infrastruktur og mod politiske svigt og studehandler osv…….. ?? Undgår vi mon at Danmark bliver Sverige nr. 2….? Se snap hanen.

 46. Af k vest

  -

  Et område hvor de danske mænd slet ikke har været opmærksomme nok, er det familiepolitiske område. På dette område har feministerne og politik-kvinderne fået lov til at skalte og valte efter behag. Resultatet er manipulerede og splittede familier, retsløse fædre, faderløse børn og tusinder af frygtelige tragedier. Og kvinderne opfordres til og belønnes for at opløse hjemmet og familien. Danmarks familiepolitik er rød, asocial og menneskefjendsk.

 47. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  K VEST
  Endnu et indlæg fra dig, der forklarer, at enten skal bloggen lukkes, eller også skal du og ligestillede bortcensureres. Det er rimelige og helt nødvendige krav.

  Vi ved nu, at det var folk af din kaliber, der i tyverne og trediverne sendte tyskerne ud i en selvmordsaktion kaldt 2. verdenskrig.

  Dengang krævede ingen et stop for hadefuld argumentation som den, du leverer. Hvis du og dine får lov til at fortsætte vil DF få magt, som de har agt. Det må ikke ske.

 48. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  “Den indremissionske mand” har ikke en god sag. Men din gengivelse af udsendelsen er tendentiøs og forkert. Du er ved at udføre et karaktermord på Sanne Salomonsen ved at tillægge hende udtalelser, hun ikke har sagt. Hun gav ikke for noget, der minder om “privilegeret over at få lov”.

  Kan du huske hvorledes “den homoseksuelle mand” blev tituleret i udsendelsen?

  Jeg medgiver at DR ikke har en konservativ grundholdning i deres udsendelser. Måske polsk TV har det.

 49. Af Kim Olsen

  -

  JVM
  Du har tidligere givet udtryk for, at ikke alle skal kunne komme til orde i den offentlige debat, så der er intet nyt deri. Imens du venter på revolutionen, må,du nok lære at leve med spillereglerne i det danske demokrati.
  Dine alliancer og sympatier er blevet bemærket.
  Du har tidligere skrevet, at massevoldtægter, afpresning og social kontrol er naturlige følger at indvandringen.
  Dit had mod Danmark og det danske demokrati er uforenligt med almindelig anstændighed, forståelse og accept af almindelige borgerrettigheder i en retsstat.
  Vent du bare roligt på indførelsen af den danske version af Østtyskland og Nordkorea. Skulle utålmodigheden blive for traumatiserende for,dog,kan du jo tage en smut til Venezuela.
  Dine holdninger er ulækre og antidemokratiske. Du er kort sagt en moralsk og etisk taber.

 50. Af svend jensen

  -

  Den nye verdensorden har afskaffelse af nationalstaten som endemål – eller rettere – samling af nationalstater i større enheder. Foreløbelig går Europa forrest i den tendens ved skabelsen af EU som første trin. Næste trin er inkluderingen af de muslimske lande omkring Middelhavet i en fælles islamisk-kristen nation. Planerne er lagt og midlertidige traktater underskrevet med henblik på implementering ved første givne politisk gunstige lejlighed.
  Den ny verdensorden er designet på kapitalisternes og buraukraternes tegneborde med forsæt primært at tilfredsstille netop disse gruppers behov.
  Folkene, som skal lægge krop og sind til planerne, er sjældent eller aldrig blevet spurgt. Mest fordi at folkenes antipati mod bestræbelserne hen imod større kapital- og magtkoncentration er ganske udbredt og velkendt. Modstanden vil blive nedkæmpet som utidig indblanding i magthavernes hede utopiske drømmerier.
  Ultimativt ender verden med at bestå af ét land, styret af ét privat firma; som den perverse konklusion på drømmen om den nye perfekte verdensorden.

Kommentarer er lukket.