Den nye verdensorden

Af Kasper Støvring 270

 

 

Dette bliver det sidste blogindlæg fra min hånd, inden Berlingskes blogsite lukker. Det har været en fornøjelse, og jeg vil gerne takke alle læsere og kommentatorer, høj som lav, eftersnakkere og modsnakkere, krakilere og diplomater! Jeg skriver videre på Berlingskes debat, men det bliver jo så uden den rasende udveksling.

 

Som en sidste gestus vil jeg i mit indlæg tale om intet mindre end – mig selv! Det skal handle om min kommende bog Gensyn med fremtiden. Et essay om den nye verdensorden, der udkommer den 24. september. Bogen kan forudbestilles nu.

 

Der udgives for tiden mange bøger om den nye verdensorden. Herhjemme kan aktuelt nævnes Per Stig Møllers De fire isbjerge og Anna Libaks Forstå populismen! Hvor adskiller min bog sig fra andre bøger om samme emne?

 

Min bog er ikke skrevet ud fra et liberalt, men konservativt perspektiv. Deskriptivt såvel som normativt. Jeg beskriver ikke bare verden, men giver mine egne bud på, hvordan verden bør se ud.

 

”Begynd altid med antitesen”, som et af mine forbilleder, den venstreintellektuelle semiotiker Roland Barthes sagde. Den vedtagne tese er den liberale. Min antitese er den konservative. Lad mig nævne tre punkter i en lidt abstrakt og koncentreret form; men det er et emne, jeg har skrevet en del om, så jeg håber, læseren selv kan udfylde de tomme pladser:

 

For det første: Vesten har mistet magt, og andre civilisationer er blevet stærkere ved at følge deres egen, illiberale kurs (Kina, Rusland, Tyrkiet, Indien osv.). Men hvor liberale fordømmer denne kurs, anser jeg den for berettiget.

 

For det andet: Vesten er i krise. Men hvor liberale ser Brexit, Trump og højrepopulismen som årsager til krisen, ser jeg dem som virkninger af den – og som positive svar på den.

 

For det tredje: Verden er i opbrud og forekommer truende og forvirrende. Men hvor liberale ser verden som ordnet i form af de universelle liberale værdier, ikke-vestlige civilisationer før eller siden vil tilpasse sig, ser jeg verden som ordnet i form af de kulturer, der forbliver partikulære. Verden er et plurivers, ikke et univers. Men dog i bund og grund en orden.

 

Det var tesen og antitesen. Her kommer så min syntese, sådan som jeg dialektisk formulerer den i min bog:

 

Angående det første: Ikke alle værdier er lige berettigede. Den indsigt kalder både på kritik af diktaturer uden legitimitet, men også på en kritik af aktivistisk udenrigspolitik, der med magt vil påføre andre vores værdier.

 

Angående det andet: Ikke alt i Brexit, Trump og højrepopulismen er positivt. Den indsigt kalder både på en kritik af undermineringen af retsstaten og oplysningen, men også på en kritik af undermineringen af national suverænitet, kulturel homogenitet og kristendom.

 

Angående det tredje: Ikke alle liberale værdier er forbeholdt Vesten. Den indsigt kalder både på en kritik af den radikale relativisme, men også på en kritik af troen på historiens afslutning.

 

Det var kritikken. Men minus gange minus giver som bekendt plus. Hvad er så plusordene i min bog?

 

Det er ord som magtbalance i udenrigspolitik, national sammenhængskraft i indenrigspolitik og en pluralistisk verdensforståelse.

 

Selv om min bog rummer en syntese, er den stadig meget forskellig fra de bøger, der udkommer i disse år, og fra de herskende synspunkter i offentligheden, helt generelt. Lad mig give et aktuelt eksempel. Den amerikanske senator John McCain er netop død. Troede man, at der ikke fandtes flere liberale aktivister i udenrigspolitik, og at min bog bliver en form for skyggeboksning, fik man her anskuelsesundervisning.

 

For i stort set alle aviser og nævneværdige sammenhænge, som bl.a. hos vores egen udenrigsminister, blev McCain hyldet som den bedste præsident, USA aldrig fik. Verden ville ganske enkelt have været et bedre sted, hvis McCain var blevet præsident i stedet for Trump. Hed det.

 

McCain var uden tvivl et fint menneske og endda krigshelt. Men jeg er helt uenig i helgenkåringen. Min hårde kritik: McCain ville uden tvivl gøre verden til et farligere sted med mere udenrigspolitisk aktivisme. Se bare det nedenstående kort over de områder, der skulle bekriges ifølge McCain. McCain troede også på, at man kunne omforme fremmede kulturer med magt. Det var det glade vanvid. McCain var på den måde farligt typisk: Han anede simpelt hen ikke noget om verden.

 

 

Skulle jeg fremføre en mild kritik af McCain-lovprisningen, lyder den sådan: Enkeltpersoner betyder ikke det store, personfikseringen er sentimental. For den dybe stat styrer – desværre med liberalisme. Det liberale establishment har siden Murens fald domineret de amerikanske præsidenter, som kun har haft relativt lille manøvrerum. Det samme fænomen kender vi herhjemme: Der udgår en enorm, usynlig magt fra embedsmandsværket. Tænk på, hvordan menneskerettighedsdiskursen har erstattet den konservative statsræson.

 

Washingtons udenrigspolitiske establishment er totalt domineret af det, der på engelsk kaldes liberal hegemony. Lidt rum har præsidenter godt nok, det er jo derfor, jeg mener, Trump er bedre for verdensfreden, end en McCain ville have været. Nordkorea-aftalen er et godt eksempel, en aftale, der ifølge bl.a. Peter Viggo Jacobsen var langt mere betydningsfuld end noget, Obama nogensinde fik lavet (og Obama fik jo Fredsprisen af en sentimental, vestlig offentlighed, der igen overvurderede enkeltpersoners betydning).

 

Men man kan selvfølgelig med god grund frygte, at også Trump er ved at blive ædt op af det liberale system. For i vores tid bevirker den omfattende statsadministration, at individet ikke har nogen særlig betydning. Hvad det derimod handler om er at erstatte det liberale system med et konservativt.

 

Deri min beskedne indsats i min bog og igennem årene her på bloggen.

 

Tak for denne gang!

 

 

270 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Hvad står der på skiltet i vejkanten udenfor Mekka…?

  Kun for “Elefanter!”

  https://www.gatestoneinstitute.org/12880/israel-nation-state-law

 2. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalstaten er resultatet af den fejludvikling, der fandt sted i Europa for et par århundreder siden. Først i vor tid er stærke kræfter i gang med at udbedre skaderne. EU er et blændende eksempel i den retning og samtidigt et eksempel på, hvor svært det er for det fordomsfulde og indoktrinerede menneske at arbejde sig fri af egne fordomme som f.eks. nationalismen.

  Målet for alle europæere er et velfungerende forenet suverænt og frit Europa – hvad ellers? Kun samlet kan vi frigøre os fra angloamerikansk militarisme, asiatisk økonomisk ekspansion, islamisk fundamentalistisk mission og den afrikansk hungermigrations flygtningelejre, der alle vil Europas død. Vi bør ikke assistere disse 4 uhyggelige monstre med opgaven. Som småstater har vi ikke en chance for overlevelse.

 3. Af k vest

  -

  Kommunisten vil ly mad sen er virkelig langt ude på det helt vilde overdrev. Hvordan kan man være tilhænger af en ideologi som har myrdet over 100 millioner mænd, kvinder og børn. Og hvad er det for noget utroligt sludder at det var folk af min kaliber som sendte tyskerne ud i en selvmordsmission kaldet 2. verdenskrig. Det var den splittergale psykopat Hit ler som startede en stribe af angrebskrige mod nabostaterne.
  Og hvad er det for noget vås med at vores nationalstater/ fædrelande er lige til lossepladsen, mens EU er et blændende eksempel på menneskevenlig udvikling.

  Sund fornuft er at gå ind for ægte og direkte demokrati, og at tage afstand fra alle totalitære bevægelser og ideologier, såsom kommunisme, nazisme, globalisme og islamisme. Og fra bureaukratisk fascisme/feminisme der vil afskaffe nationerne og de lokale/nationale demokratier.

  Det har måske undgået JVMs opmærksomhed at EU ønsker endnu mange flere millioner afrikanere og arabere til Europa. Så er det jo selvmodsigende at påstå at EU er et værn mod islamister og salafister.

 4. Af Henning Svendsen

  -

  Vi er en del der må sige farvel til Casper og det er da sørgelig -os EU modstandere vandt jo alle disskusioner for EF var en konstruktion der kunne have samlet bEuropa og ikke som nu har splittet. Men på andre fronter sker der også uhyggelige ting
  Danmarks bestan af Svaler er ramt af en katastrofe ?den varme sommerhar opformeret en hærskare a f blodsugende mider og hele anden generation af vores Svaler er udslettet tusindvis ligger døde i reden –det er dog ikke en nyhed der interessere aviserne eller DR og det er vel den nye verdensorden at miljø og natur kun fremkalder en hånlatter den nye verdensorden hedder Humanismeå og drejer sig om at få Tatanic til at fortsætte sin fremdrift uanset hvad Vest skriver

 5. Af k vest

  -

  Åbenlyst vanvid og massiv dumhed har sneget sig ind i både svensk og dansk politik. At mænd/kvinder/køn er noget naturskabt/gudgivent véd enhver der er ved sine fulde fem. Men i Sverige er det blevet en slags officiel sandhed at kønnet er “en social konstruktion”. Og at piger og drenge i virkeligheden er så ens, at de skal kaldes “hen”. Og de radikale feminister/pladderhumanister mener også at mænd generelt er dumme og mindreværdige, at familie- traditionerne er forældede og perverse og at svenskerne/danskerne sagtens kan forsørge det halve Afrika plus 10-20 millioner migranter.

  Studerer man hvordan feministerne, kvindesagskvinderne, kvote- og ligestillingsfanatikerne har opført sig siden 1970, vil man opdage at de er både mændenes, familiernes, børnenes, nationernes og civilisationens fjender.

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørn Strand Nielsen – 01:26

  Du har ganske ret, den indremissionske mand blev nærmest kørt over i sin almindelige opfattelse af kønnethed, som de fleste mennesker i verden – ikke er tilhængere af – men som er det naturlige for mennesket, mand og kvinde.

  En minoritet i seksuel afvigelse skal så være korrekt – ja, politisk korrekt!

  Vi skal endelig godtage homoseksualitet som noget ganske almindeligt og ligefrem normalt.

  Det er det ikke.

  Men – vi er som samfund lig med andre samfund i den situation, at en del bliver homoseksuelle og må leve som sådanne. Det skal vi acceptere, hvis ikke andet kan lade sig gøre for disse mennesker – og ikke forfølge dem; men forstå, at sådan blev det nu engang for dem.

  Vi skal acceptere disse mennesker på lige fod med andre mennesker de er ikke mindre værdige i etisk forstand.

  Men, men – vi skal ikke acc

  eptere homoseksualitet i gængs forstand og tro det naturligt. Det er det ikke. Det er forskellen – at anerkende et andet menneske med dets afvigelse, det evt.ikke kan ændre – og så ligefrem at skulle anerkende denne seksuelle afvigelse som noget naturligt, hvor de fleste mennesker tillige væmmes ved en del af dens praksis.

  Det er forskellen ikke at forveksle.

  Derfor burde seksualitet være lige så privat som politisk overbevisning og ligedan religion. Det er ligefrem usmageligt – og de fleste er lost i denne situation omkring seksualiteen og bliver skammet ud.

  Det er ikke korrekt sådan bare at hoppe på en TREND; hvor det siges nærmest, at Ih, hvor er det fedt – det er dig, der er noget i vejen med, hvis du ikke kan se det og anerkende det ligefrem. Alle skal involveres åbenbarr – og det lige fra vuggestue og børnehave.

  Det er ikke i orden! OG – vi skal passe enormt på, hvad ungdommen bildes ind her.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørn Strand Nielsen – 01:26

  Du har ganske ret, den indremissionske mand blev nærmest kørt over i sin almindelige opfattelse af kønnethed, som de fleste mennesker i verden – ikke er tilhængere af – men som er det naturlige for mennesket, mand og kvinde.

  En minoritet i seksuel afvigelse skal så være korrekt – ja, politisk korrekt!

  Vi skal endelig godtage homoseksualitet som noget ganske almindeligt og ligefrem normalt.

  Det er det ikke.

  Men – vi er som samfund lig med andre samfund i den situation, at en del bliver homoseksuelle og må leve som sådanne. Det skal vi acceptere, hvis ikke andet kan lade sig gøre for disse mennesker – og ikke forfølge dem; men forstå, at sådan blev det nu engang for dem.

  Vi skal acceptere disse mennesker på lige fod med andre mennesker de er ikke mindre værdige i etisk forstand.

  Men, men – vi skal ikke acc

  eptere homoseksualitet i gængs forstand og tro det naturligt. Det er det ikke. Det er forskellen – at anerkende et andet menneske med dets afvigelse, det evt.ikke kan ændre – og så ligefrem at skulle anerkende denne seksuelle afvigelse som noget naturligt, hvor de fleste mennesker tillige væmmes ved en del af dens praksis.

  Det er forskellen ikke at forveksle.

  Derfor burde seksualitet være lige så privat som politisk overbevisning og ligedan religion. Det er ligefrem usmageligt – og de fleste er lost i denne situation omkring seksualiteten og bliver skammet ud.

  Det er ikke korrekt sådan bare at hoppe på en TREND; hvor det siges nærmest, at Ih, hvor er det fedt – det er dig, der er noget i vejen med, hvis du ikke kan se det og anerkende det ligefrem. Alle skal involveres åbenbarr – og det lige fra vuggestue og børnehave.

  Det er ikke i orden! OG – vi skal passe enormt på, hvad ungdommen bildes ind her.

 8. Af jan ulrik friis

  -

  Nu nærmer vi os så tæppefald, for denne Støvrings Danmarks allersidste *frie danske blog!

  Tæppefald de allersidste sande og frie røster, Folket vores stemme, nu hvor ondskaben hvor godhedsindustriens folk tager over, nu vi konsekvent bliver bragt til tavshed, trådt under fode!

  Støvring det behøver jo ikke nødvendigvist at straks komme til dertil at vi bringes til tavshed, Støvring om dette virkeligt er det allesidste blogindlæg fra din hånd, inden Berlingskes blogsite lukker!

  Støvring om virkeligt allesidste blogindlæg fra din hånd, men husk at vi Kommentariet vi Folket er her endnu, Støvring en stor sidste gestus ville være om du dennegang ikke lukker ned din blog efter 4 dage som du har for vane, men lader den kører linen ud til den dag Berlingske godhedsindustriens folk i vrede i ondskab lukker os ned!

  Støvring lidt som når en dødsdømt beder om en sidste cigaret, og respektfuldt om lov at ryge denne cigaret til ende, vi Folket har brug for lidt mere tid, for i virkeligheden er det godshedsindustrien der er dødsdømt, men vi Folket har brug for lidt mere tid, inden dom!

  Støvring min appel til dig, at du dennegang holder dit dette allersidste blogspor åbent, tidsnok den dag godshedsindustrien og i ondskab lukker os ned for altid!

  *Var igår inden et vores alternativer: Jyllands Postens, som jo giver sig ud for at være saglig, en vi allesammen kender og respekterer Jan Petersen, her hvad Jan Petersen skrev igår om Kommentariet på Jyllands Posten, en sådan sønderlemmende kritik har Jan P trods alt aldrig givet nogle af os her Berlingske blogs, så de af os der i fremtiden ender op på Jyllands Postene, det bliver op af af bakker så og sige!

  Jan Petersen (Jyllands Posten) 31 august:

  “Jeg troede egentlig, bunden var nået med en stribe andre “jord i hovedet” indlæg på JP debat. Men dette ævl slår da alle andre amatørforsøg med adskillige længder! Jesus Christ. ”

  Jan P, ak ja til en start ser græsset altid mere grønt ud på den anden side, indtil man selv står der midt i alt ævl!

  Støvring det har været en stor fornøjelse, men festen behøves jo ikke nødvendigvist at ende her ?
  Min appel til dig at du holder dette dit allersidste blogspor åbent og ind i evigheden, for ytringsfriheden, for sandheden, for Danmark, og for et danske Folk, denne i undergangen allersidste frie danske røst!

 9. Af k vest

  -

  PS: I realiteten er de radikale feminister og ligestillingspropagandister også de almindelige normale kvinders fjender, eftersom deres samlede politik er altødelæggende. (se indlæg øverst, snaphanen og “ældre kommentarer”)

 10. Af R.H. Kristiansen

  -

  Personfnidder er i et ord kære Jens Hansen. Nu skrev jeg tidligere, at jeg stemte til venstre for midten. Alligevel beskriver du mig som yderligt højreorienteret. Får du oversat dine tekster af en, der ikke kan dansk. Det får mig næsten til at tro, at du hverken kan stave eller læse dansk. Jeg tror din vestjyske indremissionske eller muslimske opdragelse har gjort dig blind for alle egne fejl. Der er nemlig ikke så megen forskel på yderligtgående trosretninger. Hvad angår dyr, og du taler meget om mit samkvem med dyr, så er jeg et bymenneske. Vi i familien har haft en kat og to kaniner. Sådan er det. Jeg forventer ikke længere på, at du kan blive andet end et kældermenneske, men må du have det godt alligevel. Hvad gør du nu, når du ikke har dine medmennesker at skyde skylden på? Hvem gider høre på dine depraverede destruktive udgydelser? Der er ikke én du ikke har hængt ud her. Du diskuterer ikke, du hænger folk ud. Du lytter ikke og du ræsonnerer ikke. Arme mand.

 11. Af Flemming Lau

  -

  Støvring blog er snart forhenværende. Det er han ikke på Berlingske og hvis man af og til fra redaktionens side tager fat på debatten om tabuerne, som gårsdagens leder, så begynder man at ane noget der kunne være konstruktivt for indvandrings problema- tikken. Forudsætningen for løsningen af denne, er nemlig som det første ytringsfriheden…!

  https://www.b.dk/kommentarer/fem-smuldrende-tabuer-i-den-svenske-udlaendingedebat

 12. Af Bjørn Sørensen

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN
  “Indtil kommunismen tager over, må vi finde os i dig og dine tåbeligheder, men så er det slut – både med dig – og fascismen.”

  Er det Gulag du her truer med?
  I øvrigt er kommunisme og fascisme lavet af samme surdej. Kommunisterne er internationalister og for nationaliserig af produktionsmidlerne. Fascisterne er nationalister og accepterede privat ejendomsret men under statslig kontrol.
  I øvrigt er de som ideologier dømt til undergang fordi de er selv-destruktive. Deres magt-tyranni er kimen til forfaldet
  At du ikke fatter det viser at du lever op til dine egne udtalelser – “Det burde selv du kunne indse selvom du jo ikke hører til de skarpeste knive i skuffen – for nu at sige det pænt.”

  Schlüter sagde om ideologi- “Det billige skidt.”
  Og om nogen har den vestlige verden følt det den hårde vej. Her på det sidste har den liberale globalisme ødelagt tilværelsen for 90 millioner amerikanere. Den kommende opløsning af velfærdsstaterne, bliver en af de store kriser, med megen nød og elendighed. Kun de lande som med rettidig omhu vil tilpasse sig virkeligheden, undgår elendigheden.
  Og her er Danmark et specielt tilfælde fordi velfærdsfundamentalismen er så gennemsyret i befolkningen. Vi kan så håbe på at tyskere eller andre begavede folk kommer os til hjælp, ligesom dem der hjalp os med stavnsbåndets opløsning og landboreformerne.
  I USA har befolkningen valgt Trump og i UK Brexit, men andre lande er også i færd med at reformere. Vi tøver formodentlig indtil Tyskland indser nødvendigheden.

  Ak ja, idealisme har plaget europæerne i flere hundrede år, millioner er gået til grunde.
  Vi kan trøste os med at Reformationen var endnu blodigere, men kun hvis vi formår at reformere i tide undgår vi opgøret med håbløse ideologier.

 13. Af Jesper Lund

  -

  Birgit Hviid Lajer
  Man skal ikke forsøge at forstå homoseksualitet som noget naturligt. Det mener jeg er umuligt. Det drejer sig udelukkende om accept. Accepterer at der er mennesker, som er tiltrukket af andre mennesker med deres eget køn.

 14. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, jeg vil meget nødig misforstås, hvad angår holdning til andet end traditionelle, heterosexuelle relationer. Jeg forstår og accepterer fuldt ud, at medborgere vælger andre sexuelle relationer. Og det var faktisk samme holdning, “den indremissionske mand” gav udtryk for i Aftenshowet. Hans anbringende var overhovedet ikke nogen forholden sig til sexuelle samværsformer, men om vi som samfund kulturelt skal tilpasse vores gennem årtusinder, biologisk bestemte kønsdefinition alene af hensyn til en lille gruppe medborgere, som selv, uanset deres biologi, i stedet selv abstrakt vil definere deres køn. Jo i princippet den samme problematik om, hvorvidt vi som samfund af hensyn til et indvandret mindretals trivsel her i landet, skal ændre vores egne, almene normer genereret siden Arilds dage, som f.eks. den respekt som indikeres af et håndtryk eller en påklædning, hvor man kan se sin medborgers ansigt. Men denne faktisk ret principielle diskussion magtede eller ønskede Aftenshowets værter ikke at åbne op for. Og glemte i øvrigt Jesper, at nævne, at “den indre missionske mand” af værterne var placeres så langt fra de fire øvrige gæster, at han ikke engang var med i kamerabilledet, da disse blev bedt om at tage stilling til hans budskab. D.v.s. at de to værter sammen med fire gæster sad og forhold sig i tredieperson til den femte gæst, som man i udsendelsen kun kunne opfatte som også fysisk anbragt “udenfor”. Hvorfor var han dog ikke anbragt ved samme bord som de øvrige, når værterne ændrede deres interview af ham til en åben diskussion blandt alle gæster. Men når jeg overhovedet omtalte denne i l alt fald for mig tåkrummende DR-udsendelse, så var det blot som et eksempel en på “orkestreret debatteknik”, når den er værst, og en teknik som allerede har vundet indpas i mediernes politiske debatter.. Et andet klart eksempel på en sådan er DR’s debatten, hvor værten jo nærmest optræder som politisk dirigent med ret til fuld syring og løbende ændring af debatpanelet efter eget forgodtbefindende. Så har for længst selv opgivet overhovedet at lukke op for denne udsendelse. .

 15. Af Flemming Lau

  -

  Det kan være besnærende med accept af det unaturlige, men hvad med følgerne…?
  En ting er at krimminalforsorgen ikke kan holde selvjustits i fængslerne. I foråret blev en 74 årig mand tvunget til oralsex af en somalier på en S-togsstation. Og før sommerferien blev en 10 årig voldtaget bagfra af en anden 10 årig, mens 2 andre 11 årige holdt han. Vi skal da ikke stiltiende se til at sæderne skrider ned til en standard som Sodoma og Gomorras!

  https://ekstrabladet.dk/incoming/brutal-klassetur-10-aarig-voldtaget-af-skolekammerater/7288792

 16. Af J Nielsen

  -

  “Man skal ikke forsøge at forstå homoseksualitet som noget naturligt. ”

  Som en del af skaberværket er det naturligt, og dermed en fast bestanddel i den menneskelige tilværelse. Samt en række andre arter. Det er bare kun menneskearten der – i visse kulturer – vælger at udgrænse afvigende adfærd, idet man forveksler begreberne ualmindeligt og unormalt.

  Det er et spørgsmål om gruppedynamik. Man kan styrke sit eget tilhørsforhold til hovedgruppen ved at harpe på et mindretal. Som så har to muligheder: at dukke sig, eller at markere sig.

  Man ser fuldstændigt samme problematik i forhold til andre minoritetsgrupper.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Det er muligt at homoseksualitet er naturligt i et lovløst og ukristelig miljø! Det samme kan ’68 ernes pædofile hævde, hvilket ikke gør det mere rigtigt. Der er noget der sandt og sundt, og det er hverken Homosexualität eller pædofili i kristen kontekst.
  Frihed er at holde sig selv i ave fremfor næsten eller samfundet skal gøre det! Misbrug har altid ofre…!

 18. Af J Nielsen

  -

  Den evindelige sammenstilling af homoseksualitet og pædofili demonstrerer med al mulig tydelighed, hvor perverst kristendom kan udarte sig.

  Der ville være langt mere nærliggende at sammenstille kristendom og pædofili, hvilket talrige skandaler vidner om.

 19. Af bent jensen

  -

  Hele Vesteuropa står overfor hårde prøvelser, efter at de politiske kliker i både EU, Tyskland, Frankrig og England i magtgalskab og arrogance har præsteret en lang stribe af svigt og dumheder. Det virker næsten som om de er komplet ligeglade med al moral og deres egne lande/befolkninger. Sygdom, korruption, storhedsvanvid eller ondskab? Men hvordan stoppes vanviddet? Snak gør det ikke. Vores demokratier må genopbygges. Alle vælgere bør velvilligt overveje at melde sig ind i partierne, så det ikke bare er 1 eller 2 procent af befolkningen der opstiller kandidaterne. Uden konkurrence kan selv evnesvage tosser blive opstillet. Uden et mere bredt og folkeligt demokrati mister vi vores lande og byer …… og vores kultur og civilisation falder ned i en bundløs afgrund. Se snapha og black pigeon ang. mer kels migrant crisis.

 20. Af Flemming Lau

  -

  Det er vist overkill at sammenstille sand og sund kristendom med pædofili. Men den usunde katolicisme er et alligevel et godt eksempel på, hvad der sker, når der ikke bliver holdt selvjustits i overensstemmelse med skriften. Heldigvis er der kun sporadiske katolske enklaver tilbage i Danmark.

 21. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Jeg ser kun sjældent Aftenshowet. Jeg bryder mig ikke om underholdningsprogrammer, hvor nogle kendte bliver inviteret til at deltage og man skal så høre deres mening om alt muligt. I dette tilfælde Lina Rafn, Sanne Salomonsen og Mattias Tesfaye. Hvorfor deres mening om alt muligt skulle være så interessant, har jeg svært ved at se. Heller ikke emnet køn og seksualitet.

  Indslaget i udsendelsen om køn og seksualitet startede med en debat mellem Asbjørn Asmussen, kommunikationschef i Indre Mission og Andreas Gylling Æbelø, Direktør i AIDS-fondet, hvor studieværten leder debatten. Debatten foregår ved et separat bord henne i et hjørne af studiet. Den debat mener du vel er sober, hvor Asbjørn Asmussen kommer til orde?

  Efter debatten ved det separate bord, kommenterer hovedgæsterne så deres reaktioner på debatten mellem Asbjørn Asmussen og Andreas Gylling Æbelø, som måske har forladt studiet. Jeg synes det er et underligt koncept, Aftenshowet, anvender,. Men har ikke noget at gøre med at den ene af bigæsterne var fra Indre Mission. Debatten ved det separate bord kunne være foretaget dagen før.

 22. Af bent jensen

  -

  nu handler det pludselig kun om bøsser og lesbiske osv. Men hvorfor kom mit indlæg om folkestyre og eu ikke på????

 23. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  K VEST
  Jeg bliver både glad og stolt og føler mig beæret, når nogen kalder mig kommunist – også når det er tumper som dig, der er så elskværdige. Det er den fornemste titel, som det er muligt at opnå i et korrupt, kapitalistisk samfund.

  Men I aner jo ikke, hvad kommunisme er. Kun den amerikanske version er solidt indoktrineret i jer. Alle de kommunister, som jeg kender, er højt begavede mennesker der støt og stædigt inden for lovens rammer arbejder for lighed og social retfærdighed. Det er kommunisme.

  Der er formodentlig intet, som højrefløjen hader mere. Det forklarer det infame primitive kommunisthad. Marx forudså kapitalismens kollaps, og det er det, som vi oplever netop nu. En ny verdensorden fødes på ruinerne af kapitalismens vanvittige krige og ødelæggelser.
  Endelig!

 24. Af niels peter lemche

  -

  LAU, helt enig. En ven af mig, en 90 år gammel præst, publicerede fornylig på facebook et åben brev til paven, der gik ud på, at det vist er på tide, at de gode prælater i romerkirken får lov til at gifte sig.

  Hele systemet har udviklet sig (eller har hele tiden været) perverst. Inden for de protestantiske kirken kan sådanne ting hænde, men det er enkelttilfælde og skyldes ikke dette perverterede misfoster, som katolicismen kan kaldes.

  Men nu, når jeg lige er her, så vil jeg nævne, hvad det er for folk, man møder i de højresnoede partier. En kandidat for SD i Sverige publicerede på sin facebook side et billede af Anna Frank iklædt en hvid teeshirt med denne indskrift: The coolest Jew in the shower!

  Anstændige mennesker er nødt til at holde sig den slags fra livet. Man må sige om DF, at de nogenlunde har fået luet ud; men gælder det også Nye Bórgerlige?

 25. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, ja jeg så også en hollandsk bager, der havde Anne og Frank malet på vinduet. Jeg kender ikke klientellet i NB, men manifestationen er usmagelg. Set i forhold til Chemnist i Tyskland, ligger der et voldsomt voldpotientiale i det tidligere Ost. Og de sidste vidnesbyrd fra krigens tid er ved at dø ud og hvad så med de historieløse generationer…?

  Forleden kom jeg forbi Gurion, nu hvor vi har haft Dalet planen oppe at vende. OPN Gideon, Weithz JNF og OPN Dekel, Dunkelmann er 2 modsætninger. Uden vor debat var jeg næppe være kommet på sporet af de 2. Det at tage et spadestik dybere i en debat kommer jeg oprigtigt til at savne.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Operation_Gideon

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Lemche, om din ven denne præst ham du nævner og 90 år gammel, og endeligt har taget skridt til at ville gifte sig, ville jeg tilråde ham at ikke vente på pavens svar, tiden ligesom løber ud i sandet!

  Men Lemche om du er en sand en oprigtig ven, da ville du på det stengeste advarer denne præst din ven, om den list og med hvilken underfundighed kvinder virker og slår til, være sig i godhedsindustrien eller her sandsynligvis kun ude efter din ven hans penge!

  Lemche lad mig foreslå dig at foreslå din ven præsten, at inden han begår en uoprettelig fejltagelse, først at gennemlæse Paulus om kvindens rettigheder i forhold til manden!

  Eller lad ham læse Preben Jensens samtlige indlæg om de mindreværdige mænd og pladderhumanistiske kvinder der systematiskt i koldt blod ødelægger Sverige, det kan vel skræmme enhver!

  Om din ven præsten derefter, efter at have genlæst og forstået Paulus breve om kvindens rettigheder i forhold til manden, og forstået Preben Jensens samtlige indlæg her B.dk, om da at din ven denne præst endnu og tåbeligt vil giftes, da hjælper intet, se det sådant at imod dumhed kæmper selv guderne forgæves!

 27. Af niels peter lemche

  -

  LAU, tak for linket. Ja, det er barsk læsning, og man forstår, at palæstinenserne taler om deres Nakhba “katastrofe”. Det er ikke noget, man taler alt for højt om i Israel idag. Men sådan må det nok være. Man kan tænke på, hvorledes den svenske behandling af den skånske befolkning især efter den skånske krig gik i glemmebogen; men det var nogle af de vildeste og mest systematiske myrderier, man har set i Skandinavien. Der er ting man helst vil glemme.

  Og det var jo bemærkelsesværdigt, hvorledesde mennesker, der kort tid inden havde stået og heilet Adolf, da de allierede kom havde travlt med at hævde, at de ikke var nazister. På den anden side må man som et kristen menneske alligevel glæde sig over, at mennesker, når de konfronteres med deres forbrydelser, udmærket er klar over, at de har forbrudt sig.

  Sp kristendommen har da vist betydet noget, alligevel.

 28. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Ja, Jesper, det var netop den sidste del af Aftenshowet, som gik helt galt, og måske, som du skriver, fordi repræsentanten fra Indre Mission var interviewet på et andet tidspunkt, og så bare klippet ind. I alt fald deltog han ikke omkring det bord, hvor ikke blot hans udsagn men sågar ham selv som menneske var til fri debat, og som du skriver også i dette tilfælde af tilfældige kendisser uden nødvendigvis nogen større indsigt i religiøse-kulturelle anliggender. Men det er desværre en teknik som ofte anvendes i DR. Et navngivet markant politisk citat fra f.eks. en DF politiker hentet fra en for seerne helt ukendt kontekst, eller et ultrakort videoklip med samme, vises på en skærm, hvorefter et indbudt panel debatterer det. Uanset debatten under alle omstændigheder ofte “orkestreres”, så må det dog anstændigvis på en public service kanal være sådan, at dersom en debat tager udgangspunkt i et udsagn fra en navngivet person eller et parti, at pågældende så selv fysisk er tilstede med samme debatvilkår som øvrige debattanter. Clement anvender i DR-Debatten en anden, for såvel debattanter som seerne ganske urimelig form for “orkestrering”, hvor han under debatten af et af ham givet tema successivt udskifter de af ham selv indbudte debattører. Herved bliver debatten ikke som en normal debat med mulige tilbagespring end blot en successiv række af udsagn, hvorved debatværten kan styre debatten i den retning, som han ønsker, og derved med det afsluttende helhedsindtryk, som han fra starten har ønsket, da han sammensatte sit panel. Jeg forstår oprigtigt ikke, hvorfor nogen ansvarlig politiker fortsat vil deltage i denne udsendelse, hvor de jo ganske åbenlyst manipuleres ganske groft, og med deres udsagn er med til at legitimere debatværten eget, subjektive politiske budskab.

 29. Af Jens haNsen

  -

  Kære Kasper Støvring.

  Tak for denne gang.
  Enige var vi sjældent.
  Men mindre kan også gøre det.
  Til din fortjeneste bør man nævne, at ikke kun eftersnakkerne og rygklapperne kunne skrive på din blog.
  Også os som du kalder modsnakkere og krakilere fik adgang. Mere eller mindre. Ofte dog med lidt forsinkelse.
  Nogle deltog kun i debatterne for personfnidder. To af dem nåede også på denne blog at få afløb for deres personhad, frustrationer og komplekser.
  Men nu lukker du vel snart for kommentarer.
  Ingen grund til a gøre det til “The long goodbye”.

 30. Af Jan Petersen

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 1. SEPTEMBER 2018 11:03

  Den kommentar, du refererer til, var rettet på et specifikt indlæg. Min korte erfaring på JP blogs og andre JP debatter er bestemt positiv. Eventuelle navne fakes, direkte debat sabotører og net trolls kan tælles på én hånd. Berlingske kunne have kørt samme mere seriøse debatforums, men ønsker tilsyneladende ikke det. Fred være med det. Hvis Kasper Støvring ønsker at blive læst (af mere end en håndfuld betalende gæster), bør han nok også skifte forum. 😉

 31. Af k vest

  -

  De fleste normalt begavede har vel forlængst forstået at tv-stationerne manipulerer i størstedelen af sendetiden, til fordel for de partier der har hjulpet med at oprette og finansiere stationerne. På den anden side kan det være svært ikke at lade sig påvirke når der bringes stærke billeder af fattige børn, bombede byer, naturkatastrofer og meget andet, ledsaget af ord og tekster som meddeler tidens “sandheder”. Billederne “beviser” ligesom at de ledsagende påstande er rigtige. Og alligevel kan det hele være løgnepropaganda eller halve- og kvarte sandheder.

  I adskellige lande har man ved brug af tricks, sammenklippede film og frit opdigtede påstande kunne narre det meste af en befolkning til at tro på noget som ikke havde noget med sandheden og virkeligheden at gøre. Løgne og bedrag som førte disse lande ud i katastrofe og massedød. At være yderst skeptisk overfor hvad radio- og tv-stationer bringer frem af “evige sandheder” er klogt, og kan spare publikum for mange ulykker. (husk at se snapha og den korte)

 32. Af k vest

  -

  Et eksempel er serien “Marador” hvor der var indlagt adskellige scener der var positive overfor radikale anskuelser og fænomener, og det modsatte overfor ikke-radikale holdninger mv.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Uffe Østergård har begået bogen “Hvorhen Europa?” som diagnose på EU’s svaghed.
  Recepten overlader han pænt til Jens Peter Bonde ” Hvad nu EU? EF’s guldalder varede til 1992. Så inviterede man en selvskabt plage med de nye østlande der ikke ville belæres om demokrati. Det var hybris og terminologisk overkill.

  Så er det man kan spørge om, hvorfor det er så absolut vigtigt at være et Europæisk Imperium. Vi er NU en føderation af Nationalstater, er det ikke nok…? Liberalismen, den fri tanke og udvikling af kapitalismens ånd, blev jo kun mulig fordi man på Luthers tid søgte nye horisonter, og dermed måtte slækkede på centralmagtens kontrol fra syd.

  Med revolutionerne dukkede Nationalstaterne op, demokratiet der frisatte individets vækst potentiale og idag vil de Europæiske befolkninger have pragmatiske frihandelsaftaler, sammenhængskraft og velfærdssamfund! Never change a winning team…!

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Jan P, godt du endnu har viljen omend på Jyllands Posten at ændre historiens gang.

  Sikkert dukker en håndfuld her fra Berlingske også op på Jyllands Posten når Berlingske lukker ned……..tror dog aldrig nogensinde at de lukker Lemche ind igen!

  Jan P morsomt dengang vi fremstod som de 3 musketerer i et forsvar for Federationen, og det lykkedes Jan P, det lykkedes Federationen er her endnu!

  Kommentariet troede at også du tilhørte Troldefabrikken, Kommentariet vidste jo ikke at du slet ikke hørte hjemme i den sammenhæng, sammen med JVM – Jan Andersen og mig, men det gjorde det bare dobbelt så morsom, og skabte dengang en hel del panik især på Ellemanns blog, og de danske styrker blev sendt til Østfronten!

  Jan P en mængde rigtigt gode indlæg her på Berlingske 24/7, om nogen her der endnu ikke ordentligt informeret omkring 9/11 er det ihvertilfælde ikke din skyld!

  Mange perler igennen alle år, selv fortryder jeg intet af det jeg har skrevet her på Berlingske Blogs, jeg fortryder kun det jeg endnu ikke har skrevet!

  God vind Jan P i fortsætningen på Jyllands Posten……….ser I pt diskuterer omkostningerne EUs afskaffelse af nationalplanen, Merkels islamister og den onde godhedsindustri, det fulde beløb for dette islamiske vanvid, års islamisk hærgen af vold – død og lemlæstelse, den regulære islamiske udplyndring af Danmark af de andre EU lande!

  Jan P, vel tid at danskerne / EU borgerne får at se det fulde beløb de fulde omkostninger de ødelagte liv, må dette islamiske vanvid snart være slut!

  Men vi er ikke mange danske tilbage den dag dette islamiske vanvid er slut!

  God vind Jan P i fortsætningen på Jyllands Posten, tak for kampen, fordi du dækkede flanken!

 35. Af Flemming Lau

  -

  Lemche 16:01.
  Ja Ben Dunlelmann var rundet af det Canadiske samfund. Men selv Yosef Weitz blev faktisk mild på sine gamle dage. Efter ’67 krigen modsatte han sig faktisk udvidelse af bosættelser på Vestbredden. Med den arabiske historiker Nur Masalha og Morris når man faktisk langt.

  Så var der historien om Eid kagen i foråret. Den førte mig på sporet af slaget om Sadr i 624. Det var jf krigs kalenderen den 8’ende Hijri. Saladin’s afgørende slag mod Korsfarere ved Hattin var nr 584 jf Hijri. Hvor var Saladin’s opmarch lejr før slaget…? Byen Lubya…! Men det førte videre til Yom Kippur krigen for den blev ført i forbindelse med Ramadanens Eid fest i 1973. Også er cirklen ved at blive smittet, for i forbindelse med forårets Eid fest var der en stand hos Islamisk Troessamfund hvor man solgte de sorte ISIS flag.

  Nu er jeg altid blevet belært af muslimske bekendte om at Jihad i formen Hellig krig, er “Islams sjette søjle” selvom der kun er 5 autoriserede søjler. Men den er nok snarere indbefattet i 3 søjle Ramadanen jf slaget om Sadr. Der er en forbindelse, som jeg ikke er kommet nærmere på i skrivende stund.

  Tilgengæld er slaget om Lubya rimeligt interessant!

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lubya

 36. Af Flemming Lau

  -

  Cirklen sluttet.

 37. Af Jan Petersen

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 1. SEPTEMBER 2018 19:13

  Jeg hygger mig med at debattere fakta (ikke alle forstår det) hjernevasket af mainstream medier fake news. Men jeg har dog på fornemmelsen, at en og anden “vågner op” undervejs. Det er min mission med at debattere. Modsat fake journalister, lønnes jeg ikke for opgaven. Det er OK. Min opgave er blot at bringe befolkningen ud af “mainstream medier fake news”. Muligvis lykkes mission “impossible” – muligvis ikke. 😉

 38. Af Maria Due

  -

  Kære Flemming Lau, du begynder jo at lyde som mig. 🙂

  ….

  Jan Ulrik Friis, i betragtning af at du end ikke blev døbt som ellers ca. 95 pct. af din årgang, er du blevet bemærkelsesværdigt from med alderen,. Ingen aner, hvad du skriver om, og det er også ligegyldigt. Måske henviser du til den arbejdssky treenighed “Edens lys”, but who cares! Det virker, som om du har misbrugt en andens navn.

  ….

  Kære Birgit, Selv tak, og måske ses vi igen, 🙂

  Jørn Strand Nielsen

  Jeg har ikke haft tv, siden først i nullerne og aldrig set det program, du skriver om. Har nu på min pc set lidt af det og forstår godt dit ubehag. Samtalen mellem Asbjørn Asmussen, og Andreas Gylling Æbelø, forløb udramatisk men hele tiden med den undertone, at Asmussen var “bagefter” og havde noget at lære, “forkert” skønt han minsandten fra først til sidst var helt oppe på tåspidserne for ikke at komme til at træde nogen over tæerne. Da rappenskralden med ungpigefrisuren og de dramatisk nedadvendte mundvige havde afleveret sin salve, lukkede jeg for udsendelsen og slog over på “Barnaby”, hvis hovedperson de fleste quinder elsker. (hvis det ellers er en hemmelighed for nogen). Det siges at være gengældt.

  Jeg har tre gange forsøgt at poste en kommentar hos Trykkefrihedsselskabet, har krydset cykler og biler og busser og vejskilte og fået at vide, at jeg ikke bestod testen. Har overvejet at købe et par læsebriller i mit supermarked. Her kommer min kommentar som en reminder om, at ikke alle kampe behøver at udkæmpes, det kunne jo være, at man tog fejl. Heller ikke når forargelsen er stor hos selskabet over, at Lars Vilks ikke blev involveret i det dansk-franske statsbesøg:

  Dette er et af de tilfælde, hvor jeg synes, at man burde spare på krudtet, og hvor Lars Vilks ikke behøver at føle sig såret og forbigået. Bortset fra de sikkerhedsmæssige komplikationer forbundet med at invitere Vilks var der den oplagte hurdle, at en fransk præsident på dansk statsbesøg skal være yderst forsigtig med ikke at blive taget som moralsk gidsel og da slet ikke i et tredje lands forbitrede valgkamp om et emne, der i den grad er aktuelt og bogstaveligt talt står i lys lue i hans eget land.

  Ikke at jeg bilder mig ind at kende diplomatiets uskrevne love, men det forekommer mig at være oplagt, at en svensk statborger med en brutal og ufortjent skæbne som Lars Vilks’ ikke bør blandes ind i et fransk statsbesøg i Danmark under en skæbnesvanger svensk valgkamp. Et møde med den franske præsident netop om dødelig terror, må have skreget mod al diplomatisk sædvane.

  Det skriver jeg, selv om jeg er en stor beundrer af Lars Vilks’ evne til at tackle de vilkår, som han er tvunget til at leve under. Han er en modig mand, der ikke har fortjent sin skæbne.
  Men hånden på hjertet, hvis Vilks var blevet inviteret til at møde præsidenten, ville det så ikke være blevet brugt i den svenske valgkamp, hvor det jo er tæt på at gælde liv og død for nationen?

  Jeg kan dårligt forestille mig andet, og det må også have stået helt klart for den franske ambassadør i Danmark. At der i det hele taget blev arrangeret et møde med de pårørende fra terroren ved Krudttønden var sikkert – set med diplomatiske øjne – at vove sig langt udenfor den sædvanlige forudsigelige trummerum ved den slags begivenheder.

 39. Af Maria Due

  -

  Kommentar i filteret.

 40. Af J Nielsen

  -

  “Det er vist overkill at sammenstille sand og sund kristendom med pædofili.“

  Kig dig i spejlet, og se hvem der begyndte.

 41. Af jEns Hansen

  -

  AF JAN ULRIK FRIIS – 1. SEPTEMBER 2018 19:13
  “Sikkert dukker en håndfuld her fra Berlingske også op på Jyllands Posten når Berlingske lukker ned……..tror dog aldrig nogensinde at de lukker Lemche ind igen!”

  Jeg tror heller ikke, at de lukker Lemche ind igen. For mange klager.
  Jeg tror heller ikke, at så mange af dem som indsætter indlæg på Berlingske dukker op i JP.
  På JP skal man verificere sig. Det vil afholde en del for at skrive i JP.
  Jeg har bemærket, at Jan P. skriver i JP. Hvor han beretter om fake news og andre genvordigheder.
  Jan P. dækkede vel ikke kun flanken. Vel også overraskelses angreb bagfra..
  Men ellers tak til JUF.
  Uanset uenigheder, så var der ingen personangreb.

 42. Af niels peter lemche

  -

  LAU, så du kender Nur. Jeg er vist en af hans favoritter. Har mødt ham. Morris er han mindre begejstret for, men til gengæld arbejder han meget sammen med den jødiske historiker Ilan Pape. Lubya, ja, det er Mahmoud Issas emne. Hans familie stammer derfra, mens han selv er velintegreret herhjemme. Kender ham særdeles godt.

  Sjovt her på falderebet.

 43. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en “lise for sjælen” på JP blogs og andre JP debatforum. Indtil nu er jeg ikke stødt på én eneste prædikant for diverse fake religioner! Det er nærmest som at blive født på ny. 🙂

 44. Af jan ulrik friis

  -

  I virkeligheden Jan P, du kunne sikkert sagtens fikse denne tekniske del denne Berlingske Blogs, det er jo dit speciale, at alt virker optimalt og up to date, det altså om Berlingske endnu har en vilje til ytringsfrihed i at fortsætte B.dk ?

  B.dk kunne være en helt anderledes positiv oplevelse, men allerede et win for Berlingske, denne Berlingske Blogs giver trods alt autoritet, og en berettigelse til Berlingske at også Folket vores stemme at sandheden endnu bliver hørt.

  Men det tyder på at nu tager godhedsindustriens folk over Det Berlingske Hus, derfor skal vi det danske Folk væk!

  Berlingske giver ligesom ikke længere nogen mening uden Folket, uden ytringsfrihed, og om man kun forbinder Berlingske med censur, specielt nu i undergangen den pågående etniske udrensning af det danske folk, nedlæggelsen og destruktionen af nationalstaten Danmark!

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jens Hansen

  “Ingen grund til a gøre det til “The long goodbye”.”

  Det er nu ellers en af mine Raymond Chandlerfavoritter. 🙂

  Tak for gode debatter!

 46. Af Jan Petersen

  -

  Berlingske Tidende er en uendelig lille del af “New World Order” – proklameret af diverse statsledere i årevis. Almuen var desværre mere optaget af “vild med dans”. Ingen forestilling er gratis – New World Order koster oprindelige danskere ALT – revl og krat – hele butikken – incl Dannebrog! ;(

 47. Af Flemming Lau

  -

  Lemche, det er altid interessant at møde folk der har aner tilbage til området og konflikten. De har sikkert også fortalt om ALA Arab Liberation Army og Holy War Army.
  Slaget om Mishmar HaMek april 1948 i Jezreel Valley, Baysan i maj og Lubya og Nazereth i juli hænger fint sammen.

  Samme Jezreel Valley slog Thutmosis 3 Syrerne i 1468 BC. Joshua slog Kongen af Meggidio, Barak slog Gambler kongen, Gideon slog Midjaniterne, Saul blev slået af Filisterne. Judas konge døde der. Kong Josiah blev slået af Farao. Napoleon slog tyrkerne der. Gen. Allenby slog tyrkerne der. Orde Wingate lærte Moshe Dyan I Guerillakamp mod arabere fra Jenin i 30- egne i beskyttelsen af olieledningen til Haifa. Mishmar HaMek 1948.

  Øh ja der er noget med den Meggidio slette! En del af noget meget større…!

 48. Af k vest

  -

  Jan P….. bare et godt råd. Prøv om ikke du sommetider kan undgå udtrykket “fake”. Det er bare så trættende at du bruger det hele tiden. Men er ellers enig med dig i at der er alt for mange underlødige og vildledende “nyheder”, artikler, udsendelser og propaganda-kampagner i omløb.

  Bortset fra det, er vi så ikke kommet lidt langt væk fra debatoplægget samt de enorme trusler der nu er opstået mod Europas og Danmarks økonomi, kultur, fred, demokrati og sikkerhed ? For hvornår og hvor får vi igen lejlighed til at debattere Danmarks situation? (se ældre indlæg 7.20 og 21.01, og den korte, urias, 24nyt.dk og snaphanen) Samt black pigeon om merkels migrant krise som også er har udløbere til DK)

 49. Af Jan Petersen

  -

  Jeg bruger ordet “fake”, fordi det er det bedst dækkende ord for hele det iscenesatte fake reality show, vi kender under betegnelsen “verdens lykkeligste land og folk”. 😉

 50. Af Flemming Lau

  -

  Apropos spejl billeder…?
  Skaberværk og det naturlige ved homosexualitet er selvmodsigende. Min pointe er noget så snerpet som sædernes forfald.

  Den sexuelle frigørelse indbefattede også pædofile kræfter, også blandt psykologer, hvis man gider at sætte sig ind i normskredet i løbet af 70′ egne!

Kommentarer er lukket.