Så læser vi!

Af Kasper Støvring 54

  Når man som jeg underviser i litteratur for både gymnasieelever og universitetsstuderende, møder man de samme modargumenter, som cirkulerer i offentligheden generelt: Hvad skal vi bruge det til? Alt! Plejer jeg at svare. Og så går vi ellers i … Fortsættes

Dannelse og den nationale kultur

Af Kasper Støvring 62

    Regeringen har fremlagt sit forslag til en ny gymnasiereform, og det viser endnu en gang, at borgerlig-liberale altså ikke forstår det dér med dannelse. Forslaget er allerede blevet kritiseret, blandt borgerlige især af konservative intellektuelle (og taler vi … Fortsættes

Dannelsestabet

Af Kasper Støvring 15

  I et tidligere indlæg skrev jeg om regeringens bebudede nedskæringer på de humanistiske uddannelser. Her vil jeg fokusere på et aspekt af regeringens politik, nemlig dannelsestabet, og gøre det med henvisning til en ny bog af historiker Michael Böss: … Fortsættes

Styrk den litterære dannelse

Af Kasper Støvring 26

En række litteraturfolk har med Projekt Ny Litteraturhistorie taget initiativ til at forsvare den trængte litteratur og især litteraturhistorie på uddannelsesinstitutionerne. Det er især det konstante fokus på erhvervskompetencer, der underminerer ideen om historisk og personlig dannelse gennem litteraturen. Som … Fortsættes