Islamisk lovreligion i Danmark

Af Kasper Støvring 135

  Mange er med rette forargede over, at en imam i en moske i Danmark anser pisk og stening som legitime straffe for kvinders ”utroskab” og i øvrigt ønsker dødsstraf over frafaldne. Tidligere har talsmænd for Grimhøj-moskeen ytret støtte til … Fortsættes

Kulturbestemte holdninger til kvinder, frihed, lighed og tillid

Af Kasper Støvring 15

    I skrivende stund er der anmeldt over 500 overgreb på kvinder begået af udlændinge, hyppigt asylansøgere, i Tyskland, Sverige, Schweiz og Østrig. Det har afstedkommet en diskussion om kulturens betydning for disse overgreb, og jeg fornemmer, at kulturparadigmet … Fortsættes

Danmark, EU og friheden

Af Kasper Støvring 68

Forsvarede Dronningen i sin nytårstale Europa eller EU? Det er som bekendt to forskellige ting. At gøre det første er lige så vigtig og rigtigt, som det er forkert at gøre det andet. Udsagnet: ”[…] vi er en del af … Fortsættes

Konservative ildtunger

Af Kasper Støvring 41

1. At Berlingske holder sin konservative tradition i hævd, blev bekræftet i pinsen, hvor der var hele to efter hinanden glimrende konservative kronikker. Begge omhandlede forholdet mellem frihedsværdierne og dansk kultur. Den konservative Rasmus Jarlov skrev om fællesskabet som frihedens … Fortsættes

Når en jurist forsvarer friheden

Af Kasper Støvring 46

Den bogaktuelle CEPOS-jurist Jacob Mchangama er på mange måder en god mand. Hans kritik af velfærdsstaten, menneskerettighedsdomstolen, EU-domstolen, Europarådet og forskellige menneskerettighedsorganisationers udvanding af de elementære borgerlige rettigheder er velgørende. Den liberale jurist er så tilpas fornuftig, at en diskussion … Fortsættes

Kampen for fædrelandet

Af Kasper Støvring 144

Samtidig med, at biografgængerne strømmer til for at se filmen om modstandsfolkene i Hvidstengruppen, genudgiver Kristeligt Dagblads forlag en lang række af frihedskæmpernes afskedsbreve i bogen De sidste timer. Det er på én gang tung og opløftende læsning. I en … Fortsættes