Velfærdsstaten risikerer at kvæle frivilligheden

Af Kasper Støvring 28

Filosoffen Henrik Gade Jensen, der er ansat på den liberalistiske tænketank CEPOS, har netop udgivet en glimrende bog om det danske civilsamfund. I Menneskekærlighedens værk viser Gade Jensen ved hjælp af historiske eksempler, at samarbejde, frivillighed og andre dyder, der … Fortsættes

Det frivillige engagement er ikke i forfald

Af Kasper Støvring 20

Alle kan enes om at opfatte frivillighed som noget positivt. 2011 var et såkaldt europæisk år for frivilligt arbejde, Københavns Kommune vil lade borgere uden for arbejdsmarkedet arbejde frivilligt i foreninger, og De Konservative vil gøre det til at hovedprincip … Fortsættes