Amerikansk professor forsvarer relativismen

Af Kasper Støvring 56

At verden er blevet mindre, betyder at der er en større verden at forholde sig til. Globaliseringen har medført et større kendskab til andre livsformer og dermed også til flere dilemmaer. Vi belastes dagligt med samvittighedsspørgsmål: Bør vi tolerere udemokratiske … Fortsættes

Det vigtigste essay siden Murens fald

Af Kasper Støvring 55

Det er store ord, men hør så forfatteren Martin Walser: ”Den måske klogeste, mest klarsynede, mest vidtrækkende tekst publiceret af en tysk intellektuel siden 1945.” Der henvises til den tyske digter Botho Strauss’ essay ”Tiltagende bukkesang”, der i dag udkom … Fortsættes

Professor Thyssens akademikerfiktion – og dansk kultur

Af Kasper Støvring 174

  Min klumme i fredagens avis formede sig som en kritik af professor ved CBS, Ole Thyssen, og hans artikel ”Multikulturalismen beriger samfundet”. I centrum stod affæren om juletræet i Egedalsvænge, en affære, som Ole Thyssen ikke så noget problematisk … Fortsættes

Når indvandrere siger sandheden om forfejlet integration

Af Kasper Støvring 240

Naser Khader skriver i Berlingskes kronik i søndags om de voldelige arabere fra Vollsmose og deres apologeter: ”Det, der overrasker mig, er de mange debatindlæg fra apologeter og rollemodeller, hvor det handler om at undskylde, forsvare og bagatellisere det, der … Fortsættes

Fremtidsudsigterne for kinesisk demokrati

Af Kasper Støvring 86

Noget af det mest overraskende og imponerende ved den kinesiske stat er, at den nyder en helt anden form for folkelig opbakning end nogen vestlig stat. Kineserne ser med respekt på deres stat som en overgribende autoritet, og staten nyder … Fortsættes

Konservative ildtunger

Af Kasper Støvring 41

1. At Berlingske holder sin konservative tradition i hævd, blev bekræftet i pinsen, hvor der var hele to efter hinanden glimrende konservative kronikker. Begge omhandlede forholdet mellem frihedsværdierne og dansk kultur. Den konservative Rasmus Jarlov skrev om fællesskabet som frihedens … Fortsættes

Når en jurist forsvarer friheden

Af Kasper Støvring 46

Den bogaktuelle CEPOS-jurist Jacob Mchangama er på mange måder en god mand. Hans kritik af velfærdsstaten, menneskerettighedsdomstolen, EU-domstolen, Europarådet og forskellige menneskerettighedsorganisationers udvanding af de elementære borgerlige rettigheder er velgørende. Den liberale jurist er så tilpas fornuftig, at en diskussion … Fortsættes

Hvorfor nogle grupper klarer sig bedre end andre

Af Kasper Støvring 69

  At verden er blevet mindre betyder, at der er en større verden at gøre sig fortrolig med, som Villy Sørensen engang sagde. Det er naturligt, at vi en globaliseret tidsalder forsøger at forstå, hvorfor der er så stor forskel … Fortsættes

Kulturen bestemmer den demokratiske udvikling

Af Kasper Støvring 87

  Den aktuelle udvikling i Asien, Rusland og den arabiske verden stiller nogle stærkt interessante spørgsmål om vilkårene for liberalt demokrati. Hvorfor er der for længst ikke demokrati i Rusland? Vil økonomisk fremgang medføre demokrati i Kina? Og hvordan er … Fortsættes