Pinseilden hos T.S. Eliot

Af Kasper Støvring 5

  “Pinsedag, da Guds ånd kom herned, da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed”. Det er teologen Ole Jensen, der i dag har citeret disse Grundtvig-ord og kommenteret dem: ”Første linje repeterer Det Nye Testamente mytologiske beretning (Apostlenes Gerninger 1). … Fortsættes