Velfærdsstaten som ruin i den nyere litteratur

Af Kasper Støvring 20

    I gamle dage, dvs. for tyve år siden, var der styr på forholdet mellem litteratur, samfund og stat. Forfatteren kendte sig selv og sin funktion i samfundet som den kritisk engagerede stemme, der kunne frisætte mennesket til et … Fortsættes

Velfærdsstaten risikerer at kvæle frivilligheden

Af Kasper Støvring 28

Filosoffen Henrik Gade Jensen, der er ansat på den liberalistiske tænketank CEPOS, har netop udgivet en glimrende bog om det danske civilsamfund. I Menneskekærlighedens værk viser Gade Jensen ved hjælp af historiske eksempler, at samarbejde, frivillighed og andre dyder, der … Fortsættes

Velfærdsstaten virker demoraliserende

Af Kasper Støvring 97

I løbet af få dage tabte venstrefløjen årtiers fattigdomsdebat. Det skete, da SF’s socialordfører Özlem Cekic udstillede den 36-årige kontanthjælpsmodtager ”Carina” som et eksempel på en såkaldt fattig, som dog – viste det sig – havde langt flere penge til … Fortsættes